Eutrapelia 2017/2018


Finał XXI edycji EutrapeliiZakończyła się XXI edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” pod hasłem „Mistrz i uczeń”. Od marca do początku czerwca swój czynny udział zgłosiło 20 szkół z Diecezji Sandomierskiej. Podczas przeglądów festiwalowych, które odbywały się w poszczególnych placówkach szkolnych na terenie trzech województw, tj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego przed Kapitułą uczniowie prezentowali programy na bardzo wysokim poziomie artystycznym, bogate w różne formy przekazu. Były to spektakle teatralne, prezentacje multimedialne, poezja, przedstawienia wokalno - instrumentalne a nawet filmy. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej zakorzenił się w Diecezji Sandomierskiej. Nauczyciele, katecheci często wraz młodzieżą opracowują autorskie scenariusze i z wielką pasją przygotowują i prezentują programy. W każdej placówce oświatowej Kapituła Festiwalu jest witana z największymi honorami, a podczas prezentacji uczestniczy cała społeczność szkolna. Patronat nad Festiwalem w tym roku sprawowali: Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz Biskup Sandomierski, Janina Sagatowska Senator RP, posłowie na Sejm RP, a pośród nich Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Wojewodowie, Marszałkowie i Kuratorzy Oświaty trzech województw, Starostowie Powiatu Niżańskiego i Powiatu Stalowowolskiego, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz media: Telewizja Kablowa „Stella” w Stalowej Woli, Fundacja Niedziela, tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
18 czerwca 2018 r. finał FKCh „Eutrapelia” rozpoczął się Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza dr. Jerzego Dąbka, delegata J.E. Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który osobiście nie mógł przybyć na spotkanie z młodzieżą, ale przekazał serdeczne pozdrowienie i zapewnił o duchowej łączności. Wszystkich przybyłych gości i delegacje szkół w liczbie 35 i 18 Pocztów Sztandarowych powitał w proboszcz Ks. dr Marcin Hanus, przypominając, że Eutrapelia - to czas dobrej zabawy. Pogratulował młodzieży udziału w Festiwalu, a organizatorom przekazał słowa podziękowania za trud podejmowany od 21 lat. Homilię wygłosił Ks. dr Krzysztof Kida, podkreślając niezwykłość świątyni - Kościół Parafii p.w. Świętego Jana Pawła II, w której zgromadziła się młodzież, by dziękować Bogu za piękne dzieło, jakim jest Festiwal „Eutrapelia”. Zwrócił uwagę, że młodzi ludzie przez poezję, śpiew, taniec przybliżają treści artystyczne i wartości ponadczasowe. Sztuka i wiara zachęcają do myślenia, do szukania wartości, a w konsekwencji prowadzą do odkrywania Pana Boga w swoim życiu. Twórczość i sztuka kształtuje wnętrze człowieka. Ten, kto otwiera się na sztukę idzie w kierunku źródła, w kierunku prawdy. Twórczość pozwala wyciągnąć z głębi naszych dusz, to co prowadzi nas do Boga. Na zakończenie Ksiądz Dziekan Krzysztof Kida podziękował organizatorom za pobudzanie środowisk szkolnych do działań i życzył, by działając w jedności z Biskupem przyczyniali się do dynamicznych działań diecezji.
Oprawę liturgiczną zapewnił Zespół Muzyczno - Wokalny z Liceum Katolickiego, Podstawowej Szkoły Katolickiej im. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli pod kierunkiem pani Doroty Bednarz, słowo z Pisma Świętego odczytała Pani Iwona Korona - Smardz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, modlitwę wiernych zanosili do Boga przedstawiciele Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim, Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu i Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, dary ofiarne złożyli delegaci Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” - kwiaty, Siostra Alicja z młodzieżą z Zawichostu - Album „Eutrapelia”, Gimnazjum im. Orląt w Rudniku - chleb, a Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu - patenę i ampułki.
Po Mszy świętej uczestnicy Festiwalu przeszli w korowodzie do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, by na gościnnej scenie zaprezentować program artystyczny i odebrać nagrody. Wszystkich zgromadzonych na Sali widowiskowej powitała Dyrektor Festiwalu Pani dr Ewa Sęk i zaprosiła na obejrzenie Kroniki Festiwalu przygotowanej przez Telewizję Kablową „Stella” w Stalowej Woli. Następnie dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich w nawiązaniu do obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości zatańczyły w inscenizacji „Na Krakowskim Rynku”, w której zaprezentowały elementy narodowe: taniec, stroje krakowskie, hejnał i symbole charakterystyczne dla naszej Ojczyzny. Montaż poetycko - muzyczny poświęcony pamięci św. Jana Pawła II pt. „Oto nasz nauczyciel, nasz mistrz” zaprezentowała grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i dzieci z Zespołu Szkół w Modliborzycach, a dwa tańce narodowe polonez i mazur zatańczyła grupa reprezentacyjna Zespołu „Racławice” w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, przed którym Zespół zatańczył podczas audiencji w Castel Gandolfo w sierpniu 1999 r. Po części artystycznej Pani dr Ewa Sęk zaprosiła na scenę do wręczania nagród przedstawicieli Posła na Sejm RP Rafała Webera w osobie Panią Dyrektor Biura Paulinę Miśko i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Panią Justynę Horodyńską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii.
Ostaniem akcentem scenicznym była pieśń finałowa „Polska żyje”.
Tradycyjnie młodzież została zaproszona na pączki „eutrapelki”.


Eutrapelia 2017/18

Program

logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka