Eutrapelia


Program Finału XX edycji
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
8 czerwca 2017 r.,
(czwartek),godz. 9.30

9.30

Bazylika Katedralna Narodzenia NMP w Sandomierzu - Przewodniczenie, homilia J.E.Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz

11.00 - Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

program artystyczny „Idźcie i głoście...”

Zakończenie około godz. 13.00

Organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA:


Tematy - XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2016/2017

„Idźcie i głoście”

 1. Zejdź z wygodnej kanapy i zacznij działać!” Jak młodzi ludzie mogą realizować przesłanie papieża Franciszka skierowane do nich podczas ostatnich ŚDM? Przedstaw, w dowolnej formie, jak można zmienić swoje życie - od postawy biernej do postawy zaangażowanego chrześcijanina niosącego bliźnim Dobrą Nowinę.
 2. Wspólnoty katolickie. Przedstaw, w dowolnej formie, historię i istotę działalności wybranej wspólnoty.
 3. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...”. Państwo polskie jako wspólnota katolicka. Uzasadnij, w wybranej formie, że Polska jest krajem tradycji chrześcijańskich i powinna być ich ostoją w zmieniającej się Europie.
 4. Na straży Kościoła Katolickiego. „Non possumus” kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstaw, w wybranej przez Ciebie formie, życie i działalność Prymasa Tysiąclecia.
 5. Polskie misje katolickie. Przybliż, w dowolnej formie, działalność wybranej/wybranych misji i misjonarzy.
 6. Być orędownikiem Chrystusa na emigracji. Jak Polacy przebywający poza granicami kraju angażują się w działalność Kościoła? Nawiąż kontakt, przeprowadź wywiad, poproś o świadectwo i udokumentuj je. Podziel się nim z nami.
 7. Dzień z misjonarzem. Spróbuj zorganizować spotkanie w swojej szkole. Stwórzcie wspólną akcję, dzięki której spopularyzujecie wiedzę o wybranych misjach, sami mogąc czynnie dawać świadectwo wiary i oferować pomoc. Stwórzcie kronikę podjętych akcji (w dowolnej formie: fotografie, sprawozdanie, film...).
 8. Ostatni rozkaz Chrystusa do uczniów drogowskazem postępowania dla nas wszystkich. Ukaż, w dowolnej formie, jak angażujesz się w działalność ewangelizacyjną.
 9. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody...” (Mt 28, 19). Ukaż, w wybranej formie, działalność misyjną i podróże apostolskie papieża Jana Pawła II.
 10. „Oni zaś poszli i głosili wszędzie” (Mk 16, 20). Ukaż, w wybranej formie, działalność misyjną i podróże apostolskie papieża Franciszka.
 11. Nauczanie poprzez słowo. Encykliki papieskie jako orędzie wiary. W oparciu o wybraną encyklikę stwórz współczesny moralitet, który służyłby spopularyzowaniu prawd ewangelicznych i nauk skierowanych do wiernych.
 12. Papieskie Dzieła Misyjne. Przedstaw historię, cel i owoce tej działalności.
 13. Współczesna bilblia pauperum. Spróbuj stworzyć prosty, uniwersalny przekaz dotyczący wybranych praw wiary, bez posługiwania się słowem.
 14. Apostołowie swoich czasów i ich działalność kaznodziejska. Franciszek z Asyżu - papież Franciszek. Spróbuj porównać sposób wypowiadania się głosicieli słowa Bożego kiedyś i dziś.
 15. Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8). Ukaż, w wybranej formie, jak dzisiaj młodzi ludzie mogą być wśród rówieśników świadkami Chrystusa.
 16. Przyjmijcie światło Chrystusa”. O symbolice światła w Kościele Katolickim i w życiu duchowym chrześcijanina - przedstaw zagadnienie w formie wystąpienia, małych form teatralnych.
 17. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21). Apostolat, ewangelizacja, misja jako zadania każdego ochrzczonego we własnym środowisku i w świecie. Przedstaw, w dowolnej formie, jak można zaangażować się w krzewienie wiary.
 18. Być uczniem Chrystusa nie jest sprawą prywatną, bowiem trzeba się dzielić z innymi darem wiary” Jan Paweł II. Jak Ty dzielisz się wiarą? Daj świadectwo w formie eseju, rozprawy, pokazu multimedialnego, wiersza, piosenki...
 19. Wierzę, śpiewam i nauczam... Zorganizuj koncert, przegląd pieśni poświęconych działalności ewangelizacyjnej.
 20. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Jak współcześnie głosić Dobrą Nowinę? Ukaż w dowolny sposób.
 21. Pokonać mur obojętności, pokonać wrogość” Jan Paweł II. Ukaż w wybranej formie, jak dzisiaj, w czasach zderzania się kultur i zatracania wartości, mówić o Chrystusie innym.
 22. Idźcie i głoście: „Wiara czyni cuda!”. Zaprezentuj temat w dowolnej formie.
 23. Życie jest bogactwem - zachowaj je”. Słowa Matki Teresy z Kalkuty uczyń mottem programu.
 24. „Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości” - rozważ słowa św. Augustyna i przygotuj spektakl teatralny ukazujący ich sens.
 25. „Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat” (św. Augustyn) - przedstawienie teatralne.
 26. „Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Powyższe słowa uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat poszukiwania przez człowieka dróg we współczesnym labiryncie świata. Opracuj temat w dowolnej formie.
 27. „Życie jest hymnem - wyśpiewaj go” ( Matka Teresa z Kalkuty). Przygotuj program muzyczny ukazujący pochwałę życia.
 28. „Kocham cię życie nad życie!” Przygotuj album/ wystawę fotografii prezentujących piękno życia.
 29. „Idźcie i głoście...” - ułóż tekst Psalmu pochwalnego/ dziękczynnego, którego tytułem uczynisz hasło festiwalowe . Przygotuj aranżację muzyczną.
 30. Bóg mnie kocha! Przygotuj spektakl teatralny ukazujący miłosierdzie przebaczającego Boga Ojca.
 31. „Kochaj i walcz” - o jakie wartości powinien walczyć człowiek XXI wieku? Zaprezentuj temat w formie krótkiego (10-15 minut) reportażu telewizyjnego.
 32. „Nie ma innego klucza do Nieba poza Krzyżem” (św. Charbel „Orędzia z Nieba”) - postawy współczesnego człowieka wobec cierpienia. Opracuj temat w dowolnej formie.
 33. „Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej” (Dzienniczek św. Faustyny) - współczesne świadectwa nawróceń. Przygotuj temat w formie wywiadu.
 34. „Nie dajmy się okraść z Ewangelii” (papież Franciszek). Jaką rolę w moim życiu odgrywa „Dobra nowina”? Opracuj temat w dowolnej formie.
 35. „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera - na próbę”. Jak rozumiesz słowa św. Jana Pawła II ? Ukaż ich sens w dowolnej formie artystycznej.
 36. Kim jestem w dzisiejszym świecie? W poszukiwaniu godności dziecka Bożego.
 37. Wypłyń na głębię swojego życia. Jak dziś głoszę Chrystusa?
 38. Nie bój się, nie lękaj się dawać świadectwo kim jesteś.
 39. Ewangelia i Ja - moje spotkanie ze słowem życia. Biblia - droga, prawda, życie.
 40. Święty Jan Paweł II - świadek nadziei - Apostoł, poeta, człowiek.
 41. Ja też jestem Apostołem. Głoszę prawdę o miłości.
 42. Nauczanie o przypowieściach. Wartości aktualne do dziś.
 43. „Idźcie i Wy do mojej winnicy” - modlitwa i praca na chwałę Królestwa Bożego.
 44. Nawrócenie Świętego Pawła, a moje nawrócenie.
 45. „Dives in misericordia” - Kto widzi mnie, widzi i Ojca.
 46. Na podstawie historii życia osoby świętej lub błogosławionej, pokaż w spektaklu teatralnym jak można realizować wezwanie Chrystusa do głoszenia światu Ewangelii.
 47. We współczesnych scenkach ukaż odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób głosić Ewangelię dzisiejszemu światu?”
 48. Posługując się tekstami św. Jana Pawła II ukaż w inscenizacji wartości chrześcijańskie, które przekazał nam Papież Polak.
 49. Nakręć film przedstawiający pracę na misjach.
 50. Ułóż program poetycko - muzyczny przedstawiając w nim nakaz Chrystusa: „Idźcie i głoście...”
 51. Zorganizuj wystawę plastyczną na temat misyjności Kościoła powszechnego.
 52. „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5,13). Jakie świadectwo dali młodzi uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przedstaw temat w wybranej przez siebie formie.
 53. Być solą ziemi. Jak w dzisiejszym społeczeństwie możemy odpowiedzieć na to wezwanie? Rozważania biblijne - montaż słowno - muzyczny.
 54. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi” (Mt 5,9). W dowolnej formie artystycznej ukaż działalność misyjną w miejscach, gdzie nie ma pokoju i panuje bieda.
 55. Wiara i niewiara: od naszych wątpliwości i lęków do osobistego spotkania z Bogiem. ukaż w artystycznej formie Ogólnopolskie Spotkania Młodych na Polach Lednickich i ich organizatora o. Jana Górę.
 56. Kiedy sztuka przemawia głęboko do duszy. Teatr sakralny w głoszeniu Słowa Bożego. Przygotuj spektakl teatralny ukazujący miłość Boga-człowieka do ludzi.
 57. Szukanie Boga w polskiej sztuce nowożytnej i współczesnej. Przygotuj prezentację multimedialną.
 58. Rola muzyki w głoszeniu Dobrej Nowiny. Przygotuj koncert uwielbienia.
 59. Wartość wiary chrześcijańskiej we współczesnym kinie. Przygotuj prezentację wybranych fragmentów kilku filmów promujących treści religijne i przedstaw do nich swój komentarz.
 60. Jak być chrześcijaninem we współczesnym świecie interesów? Przygotuj sesję popularnonaukową lub napisz esej na ten temat.
 61. Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy (...) aby zostawić ślad. (...) Aby pójść za Jezusem trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś”. Zaproponuj w jakiej formie i w jaki sposób można wdrożyć w życie słowa papieża Franciszka.
 62. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Głosił prawdę, oddał życie za prawdę...
 63. Ewangelia w piosence. Śpiewajcie i głoście...
 64. „Biada mi gdybym nie głosił”... życie i powołanie św. Pawła apostoła... współcześni herosi Bożego słowa...
 65. „Głosić Ewangelię to być świadkiem Chrystusa”... ukaż postać świadka Chrystusa w dowolnej formie scenicznej
 66. Św. Jan Paweł II - „globtroter” nieustający w podróży - niosący Chrystusa wszystkim narodom... wykreuj i ukaż sceniczny obraz „Wielkiego Pielgrzyma”.
 67. Głosić Ewangelię miłości przez czyny miłosierdzia - życie i posłannictwo św. Matki Teresy w wybranej formie scenicznej
 68. „Dobra Nowina” w wirtualnym świecie... Internet przestrzenią głoszenia Bożego Słowa, miłości i nadziei.
 69. Przygotuj montaż słowno - muzyczny pt. „Idźcie i głoście”.
 70. Wykonaj plakat promujący wydarzenie religijne w twojej parafii.
 71. Napisz list do osoby po próbie samobójczej ukazując jej piękno i wartość życia.
 72. Przygotuj kartki świąteczne i złóż życzenia ludziom w szpitalu.
 73. Wykonaj album fotograficzny - Miejsca Kultu Religijnego.
 74. Przygotuj program religijny i zaprezentuj go w domach pomocy społecznej.
 75. Wykonaj album w wersji papierowej lub prezentację multimedialną pt. „Życie jest święte” wykorzystując teksty z Pisma Św. i myśli świętych, podaj źródło cytowanych słów.
 76. Ks. Kardynał Adam Kozłowiecki - wzór postawy misyjnej i niesienia świadectwa życiem. Zapoznaj się z tą postacią i przygotuj w wybranej formie prezentację.
 77. Polska Chrystusem narodów - jak można rozumieć to sformułowanie, czy ma ono dziś swoją aktualność.
 78. Polska przedmurzem chrześcijaństwa - ukaż dzisiejszy kontekst roli Polskiego Narodu i Państwa Polskiego w obronie wiary chrześcijańskiej w Europie.
 79. Święci Narodu Polskiego - ukaż poczet świętych polskich, przygotuj program w oparciu o litanię do nich.
 80. Na przykładzie świętego z polskiego narodu ukaż przykład głoszenia wiary chrześcijańskiej w odniesieniu do współczesności.
 81. Wymyśl nowoczesną formę kontaktowania się z rówieśnikami w celu głoszenia wiary w Jezusa Chrystusa.
 82. Na przykładzie z literatury ukaż twórczość Polaków, którzy żyli wiarą na co dzień i od święta w sposób, który dziś mógłby być inspiracją i zachętą dla młodego pokolenia poszukującego swojej drogi do Boga.
 83. Na podstawie Roku Polskiego ukaż związki pomiędzy rokiem liturgicznym a rokiem kalendarzowym i porami roku, w jaki sposób przenikają się ich treści.
 84. Maryja - Matka Zbawiciela - Królowa Polski - ukaż kult maryjny w Polsce od zarania dziejów do dziś - wybrane wątki lub przekrój bogatego dziedzictwa kulturowego w Polsce.
 85. Jezus Chrystus - naszym Królem - ukaż znaczenie uznania Jezusa Chrystusa Królem w życiu osobistym i narodowym.
 86. Modlitwa w moim życiu - ukaż na podstawie życiorysów świętych jak modlitwa napełniała życie człowieka obecnością Bożą i porównaj to ze swoim życiem.
 87. Wykonaj projekt prezentacji zawierającej różne obrazy religijne, arcydzieła natchnione wykonane przez największych artystów, a następnie dopasuj do nich słowo z literatury pięknej i poezji, połącz z dobranym do nich dźwiękiem muzycznym. Całość przedstaw na ekranie.
 88. Wybierz przedmiot, który przemawia do ciebie jako pamiątka wydarzenia duchowego w twoim życiu. Pokaż go w oprawie słowa, muzyki, fotografi...
 89. Przekaz wiary w rodzinie - napisz opowiadanie, jak głoszenie Ewangelii realizowało się w którymś pokoleniu w twoim domu rodzinnym.
 90. Pejzaże polskie - w fotografii, malarstwie, filmie – ukaż je tak, aby znaki chrześcijaństwa ludzi żyjących na polskiej ziemi były uwidocznione w kompozycji tych obrazów.
 91. Kapliczki przydrożne - ich piękno i znaczenie - ukaż ich bogactwo formy i historii w wybranej przez ciebie formule artystycznej.
 92. „Idźcie i głoście” - jak młodzi XXI wieku mogą to polecenie czynić dziś – w życiu, przekazie, wspólnocie, w przygodnych sytuacjach. Napisz, opowiedz, narysuj...
 93. Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko - sługa prawdy i syn Ojczyzny ziemskiej - dlaczego jego męczeństwo jest posiewem dla wolności Polski? Odpowiedz w formie artystycznej.
 94. Święta Jadwiga Królowa - Patronka matek oczekujących dziecka - napisz modlitwę o obronę życia poczętego dzieci.
 95. Obecność Boga w Trójcy Jedynego w sakramentalnym życiu rodziny - ukaż na podstawie przykładów w rodzinie polskiej.
 96. Tradycje rodzinne w Polsce – ukaż ich związki z wiarą katolicką.
 97. Napisz własny temat dotyczący świadectwa głoszenia Dobrej Nowiny w świecie współczesnym, wspólnie z koleżankami i kolegami napiszcie scenariusz do przedstawienia i wykonajcie go.

Do zobaczenia na szlaku EUTRAPELII! Powodzenia!

Organizatorzy


EUTRAPELIAWYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO Diecezji Sandomierskiej, KATOLICKI DOM KULTURY „ARKA”im Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „RACŁAWICE” zapraszają na Jubileuszową XX edycję Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA” 2016 - 2017, pod hasłem „Idzcie i głoście...”

Program Inauguracji XX edycji
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
9 listopada 2016 r.,
(środa),godz. 9.30

9.30 - Kościół pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli - Msza Święta

Przewodniczenie, homilia J.E.Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz

11.00 - Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

program artystyczny„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie...”

Zakończenie około godz. 13.00

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA” realizowany jest
przy wsparciu finansowym
Diecezji Sandomierskiej,
Gminy i Miasta Nisko,
Gminy i Miasta Stalowa Wola

Organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA:


Ankieta Uczestnika
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
„EUTRAPELIA”

  1. Nazwa i adres szkoły
..................................................................
..................................................................
  2.Wybrany temat i forma prezentacji
..................................................................
..................................................................
  3. Liczba osób biorących udział w programie
..................................................................
..................................................................
  4. Osoba odpowiedzialna za prezentacje (imię, nazwisko, telefon)
..................................................................
..................................................................

........................................................

Pieczęć szkoły i podpis dyrektora


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka