Eutrapelia


Tematy - XXI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2017/2018

„Mistrz i uczeń”

 1. Jan Paweł II - uczeń Jezusa Chrystusa i syn polskiej ziemi.
 2. Kto jest dla Ciebie autorytetem i dlaczego?
 3. Święci obrazem Boga - czego nauczyłeś się od Twoich ulubionych świętych?
 4. Święty Jan Paweł II - Mistrz modlitwy i miłości. Przedstaw scenkę z życia Papieża Polaka akcentując jego życie modlitwą i czyny miłości.
 5. Święty Stanisław Kostka - Mistrz życia duchowego jako przykład dla młodego człowieka żyjącego w XXI wieku. Na podstawie wydarzeń z życia św. Stanisława nakręć film video.
 6. Jezus i Piotr - Mistrz i uczeń. Napisz scenariusz sztuki na podstawie Pisma świętego i według niego stwórz przedstawienie.
 7. „Któż nam ukaże szczęście?” (Ps 4,7) - spektakl teatralny.
 8. W labiryncie współczesności „szukam nauczyciela i mistrza” - spektakl teatralny.
 9. „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim” (Ps 119, 105) - program słowno - muzyczny.
 10. „Rozważania z Dekalogiem - czuwam z miłością i z miłości”.
 11. „Mistrz i Uczeń” - nauczyciel pisze scenariusz dla swoich uczniów.
 12. Sakramenty jako znak miłości - w wybrany sposób przedstaw temat, nawiązując do głównych sakramentów świętych.
 13. „Jezus obdarza po Bożemu ale wymaga pokory serca”. Rozwiń w dowolnej formie artystycznej słowa św. Teresy z Lisieax.
 14. „Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz”. W jaki sposób dziś idąc za Mistrzem można „łowić dusze”?
 15. „Mój Mistrzu...” cicha rozmowa ucznia z Jezusem w XXI wieku.
 16. Lektura „O naśladowaniu Chrystusa” - Tomasz a'Kempis - rozważania z muzyką.

Do zobaczenia na szlaku EUTRAPELII! Powodzenia!

Organizatorzy


Ankieta Uczestnika
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
„EUTRAPELIA”

  1. Nazwa i adres szkoły
..................................................................
..................................................................
  2.Wybrany temat i forma prezentacji
..................................................................
..................................................................
  3. Liczba osób biorących udział w programie
..................................................................
..................................................................
  4. Osoba odpowiedzialna za prezentacje (imię, nazwisko, telefon)
..................................................................
..................................................................

........................................................

Pieczęć szkoły i podpis dyrektora


Inauguracja
XXI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej
odbędzie się 8 listopada 2017 r. (środa)Eutrapelia 2017/18

Program

Organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA:


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka