Eutrapelia 2015/2016


Finał FKCh EUTRAPELIAFinał XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, przebiegający pod hasłem „Trwajmy mocni w wierze”, odbył się 14 czerwca w Stalowej Woli. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza, z udziałem licznie przybyłych kapłanów z Diecezji Sandomierskiej. Proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej, ks. dziekan Krzysztof Kida, powitał głównego Patrona Festiwalu i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która przybyła z dyrektorami i opiekunami. Delegacje z 44 szkół wraz z 31 Pocztami Sztandarowymi przyjechały z trzech województw należących terytorialnie do Diecezji Sandomierskiej. W homilii Pasterz Diecezji wspomniał męczennika ks. bp. Michała Kozala, który część swego życia spędził w obozie koncentracyjnym w Dachau. Wystawiony na próbę, praktykował on miłość do każdego, zarówno przyjaciela, jak i wroga. Czynił to w myśl nauki Pana Jezusa, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Te słowa potwierdził także Tertulian w stwierdzeniu, że „Wszyscy kochają przyjaciół, a tylko chrześcijanie potrafią kochać nieprzyjaciół”. Przykład idzie od samego Boga, który wybacza każdemu grzesznikowi. Kiedy mówimy o kulturze chrześcijańskiej, to mamy na myśli postawy i czyny, które zawsze promieniują miłością do drugiego człowieka. Miłość trzeba ukształtować. Proces ten Ks. Biskup porównał do lepienia z gliny. Wobec człowieka, który czyni zło, trzeba zastosować taktykę „zmiażdżenia” go miłosierdziem, które chociaż czasem może być odczytywane jako słabość, naiwność, to płynie ono z mocy miłości. Pasterz Diecezji podkreślił, że takiej miłości musimy się uczyć i tworzyć ją wokół nas, stworzyć koalicję serc i działać. Na zakończenie Ksiądz Biskup życzył młodzieży miłości, którą można zmieniać świat. Podziękował wszystkim, którzy przygotowali oprawę liturgiczną, w którą aktywnie włączyło się LO nr III im. Wł. Broniewskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, ZS nr 2 w Stalowej Woli, ZS w Grębowie, ZS Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, ZSO Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZS nr 1 w Nowej Dębie. Oprawę wokalną zapewnili uczniowie z Katolickiego Gimnazjum i LO oraz CEZ ze Stalowej Woli. Dary ponieśli uczniowie z Gimnazjum im. Orląt i LO w Rudniku nad Sanem, para dziecięca z „Racławic”.
Następnie wszystkie delegacje przemieściły się do Miejskiego Domu Kultury, na scenie którego zaprezentowano program artystyczny pt. „Polonia Semper Fidelis”. Rozpoczął się on tańcem „Duch Święty wieje, kędy chce” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, po którym dyrektor Festiwalu dr Ewa Sęk, powitała wszystkich zgromadzonych na czele z Ks. Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, władze parlamentarne i samorządowe, przedstawicieli Patronów, młodzież z wychowawcami. Następnie zaprosiła na scenę Księdza Biskupa, który dokonał ceremonii wręczania nagród w asyście Posła na Sejm RP Pana Rafała Webera, Pani Bożeny Obary, reprezentującej Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Stalowolskiego Janusza Zarzecznego. Wszyscy uczestnicy z 32 szkół, biorących czynny udział w tej edycji, otrzymali Laury i znak pierwszych chrześcijan ICHTYS - RYBA, ulepiony z gliny, przygotowany w pracowni ceramicznej, działającej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” w Racławicach. Wręczono ich podczas Finału ponad 1000 sztuk. Nagrody książkowe dla szkół ufundowali Kuratorzy Oświaty z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowały się kolejno: Chór i soliści „Dzikowianie” z ZS nr 2 w Tarnobrzegu, grupa dziewcząt z Zespołu „Racławice” w inscenizacji „Źródło”, uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie z programem patriotyczno - religijnym, w którym ukazali dzieje naszej Ojczyzny splecionej z Misterium Męki Pańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, mających wpływ na losy Polski. W nawiązaniu do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, dzieci i młodzież z ZPiT „Racławice” zatańczyły inscenizację „Na Krakowskim Rynku”. Patron medialny TVK „Stella” towarzyszył Kapitule na szlaku Eutrapelii i przygotował filmową relację ze wszystkich spotkań w szkołach. Została ona zaprezentowana w kronice filmowej w trzech odsłonach.
Serdeczne podziękowania składamy dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, dzięki życzliwości których podczas gali finałowej 1000 uczestników mogło gościć w salach tego pięknego ośrodka. Dziękujemy również współfinansującej Festiwal i jego finałowe spotkanie Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Starostwu Powiatu Stalowowolskiego, Starostwu Powiatu Niżańskiego, Gminie Stalowa Wola wraz z Prezydentem Panem Lucjuszem Nadbereżnym, Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Bogdanowi Romaniukowi, Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców MOTOS w Stalowej Woli, Telewizji Kablowej STELLA z Panem Prezesem Zdzisławem Gawęckim oraz wszystkim Patronom i Przyjaciołom zaangażowanym w pomoc Festiwalowi.


Tematy - XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2015/2016

„Trwajmy mocni w wierze”

 1. „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłośĆ...” (1 Kor 13,13). Rola cnót teologicznych w życiu człowieka. Rozważ temat w wybranej formie - wiersza, poematu, rozprawy, eseju.
 2. Męczennicy w imię Chrystusa. Ukaż w artystycznej formie drogę życiową wybranego świętego, który poświęcił swoje życie w obronie wiary.
 3. Historia Polski - historią wzrastania w wierze. W 1050. rocznicę powstania państwa polskiego ukaż w dowolnej formie wpływ wiary katolickiej na kształtowanie się postaw Polaków.
 4. Rola kościoła katolickiego w Polsce w ujęciu historycznym. Przedstaw w formie artystycznej kluczowe momenty z historii Polski, w których kościół stał w obronie najwyższych polskich wartości.
 5. Credo... W co wierzę? Współczesne wyznanie wiary. Ukaż w wybranej przez siebie formie, co dobrego mogą dzisiaj zrobić dla ludzkości wyznawcy Chrystusa.
 6. Jaka jest Twoja wiara? Przedstaw w dowolnej formie świadectwo Twojego życia - jak współczesna młodzież deklaruje i okazuje swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła katolickiego.
 7. Wiara w obliczu zagrożeń współczesności. Zaprezentuj w formie przedstawienia teatralnego, jakie niebezpieczeństwa czyhają na wyznawców Chrystusa w XXI w.
 8. Chrystus Królem Polski. Ukaż w dowolnej formie, jaki wpływ na umocnienie wiary Polaków ma fakt intronizacji.
 9. Młodzi wyznawcy Chrystusa. Światowe Dni Młodzieży jako międzynarodowe święto radości i budowania Bożej wspólnoty. Ukaż na wybranych przykładach, jak młodzi ludzie obchodzą ten niezwykły czas.
 10. Ks. Jerzy Popiełuszko - kapłan niezłomny. Ukaż w wybranej formie, jak błogosławiony ksiądz - męczennik walczył o ocalenie najwyższych wartości: wiary, miłości, wolności i prawdy.
 11. Chrześcijaństwo XXI w. - nadzieje, problemy i wyzwania. Ukaż w dowolnej formie rolę religii - wiary w Chrystusa we współczesnym świecie.
 12. Apostazja, agnostycyzm, ateizm... Do czego może doprowadzić brak wiary? Przedstaw historię człowieka dotkniętego grzechem zwątpienia, zagubionego, zamkniętego na Boże słowa.
 13. Wiara - akt woli, czy dar łaski? Rozważ problem w dowolnie wybranej formie.
 14. Kto śpiewa, dwa razy się modli (św. Augustyn). Wyznanie wiary poprzez muzykę. Przygotuj koncert, recital, montaż słowno-muzyczny, w którym śpiew łączył się będzie z wyznaniem wiary.
 15. Ad maiorem Dei gloriam...Jak dzisiaj można działać na większą chwałę Pana? Ukaż w dowolnej formie.
 16. Wpływ wiary na wybory życiowe. Przedstaw zagadnienie, powołując się na przykład życia polskich świętych i błogosławionych (jednego lub kilku).
 17. W wierze świętej zachwiać mnie nie zdołacie! Św. Melchior Grodziecki - męczennik za wiarę. Ukaż historię życia polskiego szlachcica - zakonnika.
 18. To nie wiara czyni cuda, lecz ludzie, którzy nie stracili wiary. Przedstaw, jakie zmiany mogą się dokonać w ludzkim życiu za sprawą wiary.
 19. Jestem, bo Jesteś / na tym stoi wiara (ks. Jan Twardowski). Wiara w twórczości polskich poetów. Przygotuj spotkanie poetyckie, na którym zostaną zaprezentowane wiersze, poświęcone tematom związanym z religią.
 20. Wiara „nie oddala nas od rzeczywistości, ale pozwala nam pojąć jej najgłębsze znaczenie, odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż kieruje go ku sobie”. Lumen fidei – światło wiary. Przedstaw w wybranej formie przesłanie encykliki papieża Franciszka.
 21. Literatura w walce o wiarę - powieść katolicka w Polsce. Przedstaw zagadnienie w dowolnej formie, ukazując sylwetkę i dokonania artystyczne pisarza, zaangażowanego w krzewienie wiary (np. Z. Kossak-Szczucka, J. Grabski, R. Brandstaetter).
 22. Nie wstydzę się Jezusa! - świadectwa wiary współczesnego człowieka. Zaprezentuj temat w formie reportażu filmowego.
 23. Wołaj do Pana, a On Ci odpowie... - ułóż tekst Psalmu, w którym wyrazisz, jak wielka jest moc wiary. Przygotuj aranżację muzyczną.
 24. „Nie bój się, wierz tylko!” - jak rozumiesz te słowa? Opracuj temat w dowolnej formie.
 25. „Bóg jest miłością” - przygotuj spektakl teatralny, mówiący o potędze Bożej miłości.
 26. Święty Jan Paweł II jako apostoł „Wiary, nadziei i miłości”.
 27. Modlitwa - „LUBIĘ TO!” . Ukaż, jaką rolę odgrywa modlitwa w kształtowaniu relacji młodego człowieka z Bogiem.
 28. „Proście, a będzie wam dane”. Modlitwa człowieka XXI wieku - sztuka teatralna.
 29. „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego...” - zaprezentuj sylwetki tych, którzy bezgranicznie zaufali Bogu.
 30. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik za Wiarę i Ojczyznę.
 31. „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” - sztuka teatralna.
 32. „Wszystko, o co poprosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”. Czy wierzę? Zaprezentuj temat w dowolnej formie.
 33. „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”. Wyjaśnij sens tych słów i przygotuj scenariusz, ukazujący ich wartość.
 34. „Nikt nie ma miłości większej od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Przedstaw sylwetki ludzi, którzy bezgranicznie umiłowali swoich bliźnich.
 35. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. Przygotuj scenariusz, ukazujący, że wiara to nasza siła.
 36. „Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości” - ułóż tekst przemówienia do młodych.
 37. Nawrócenie drogą do wolności - zaprezentuj świadectwa ludzi, którzy dostąpili łaski nawrócenia.
 38. „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” - moje wyznanie wiary i miłości.
 39. „Gdyby wiara twa była wielka, jak gorczycy ziarno...” - jaka jest moja wiara?
 40. „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem Twoim Bogiem” - trwam mocny w wierze, bo jest ze mną mój Pan.
 41. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...” - credo człowieka XXI wieku.
 42. „Osiem błogosławieństw” - przygotuj scenki, obrazujące sens Kazania na Górze.
 43. Czy każdy z nas może „świętym być”? Rozważ myśl i przygotuj scenariusz, próbujący dać odpowiedź na postawione pytanie.
 44. Miłosierdzie drogą do świętości - sztuka teatralna.
 45. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” - moje rozważania na temat wiary.,/li>
 46. Być świadkiem wiary katolickiej; trudne, wręcz niemożliwe, czy piękne i konieczne? Przygotuj rozprawkę na ten temat, lub scenkę sytuacyjną.
 47. Czego uczy mnie wiara przodków? W oparciu o zdarzenia z historii Polski napisz scenariusz i przygotuj wspólnie z grupą przedstawienie.
 48. Czym dla mnie i mojego pokolenia jest wiara? Opisz świadectwa Twoich rówieśników.
 49. W jaki sposób wiara katolicka pomagała przetrwać najtrudniejsze chwile w Narodzie polskim? W nawiązaniu do wybranych zdarzeń ułóż własny scenariusz i opracuj spektakl teatralny.
 50. Czy mam w historii Polski przykłady rówieśników, którzy przetrwali próbę czasu dzięki swojej wierze? Przypomnij je w wybranej formie artystycznej.
 51. „Wierzę w grzechów odpuszczenie”. W jaki sposób Bóg objawia swoje Miłosierdzie w XX i XXI w.?
 52. Sakramenty - znaki naszej wiary. Wybierz jeden z sakramentów świętych i przywołując wydarzenia, postawy ludzkie z codziennego życia, ukaż w dowolnej formie artystycznej związek pomiędzy sakramentem, wiarą i życiem.
 53. Cierpienie z powodu wyznawanej wiary. Ile potrafilibyśmy znieść dla Chrystusa? Czy jestem gotów oddać życie za wiarę? Jak odnoszę się i co myślę o tych, którzy współcześnie umierają, prześladowani za wiarę. Spróbuj odpowiedzieć sobie i pomóż odpowiedzieć innym na te pytania, wybierając jedną z form twórczości.
 54. Wiara potrzebuje mocnego fundamentu. Co jest, co może być, co być powinno podstawą mojej wiary? Spróbuj wyreżyserować sceny, które ukazują ten problem.
 55. Współczesny świat potrzebuje świadków wiary. Spróbuj „ożywić” i ukazać na scenie wybraną postać świętego, którego świadectwo wiary może być szczególnie aktualne dzisiaj.
 56. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.Jak współczesny młody artysta mógłby widzieć i ukazać Piotrowe świadectwo wiary, zawarte w Ewangelii.
 57. „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Czy w moich czasach żyją tacy ludzie, do których Jezus może skierować te słowa. Zainspiruj widzów, słuchaczy, by uwierzyli, że Chrystus może działać w ich życiu cuda.
 58. „Wiara dodaje skrzydeł”. Czy uważam, że to prawda? Poszukaj kogoś, kto udowodnił, że z wiarą w sercu można „przenosić góry”. Sięgnij po ulubiony środek artystyczny i pokaż, że to możliwe.
 59. „Wiara - duchowe dziedzictwo naszych przodków”. Przedstaw ten temat w kontekście obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Czy czujemy duchową więź z naszymi przodkami? Przedstaw w wybranej formie artystycznej wybrane zagadnienie.,/li>
 60. Nie wstydzę się swojej wiary. Różne postawy ludzi. Po której warto stanąć stronie? Czy łatwiej być katem czy ofiarą? Pomyśl, przełóż pomysł na formę prezentacji.
 61. Świat bez wiary i Boga. Literackie wyobrażenia świata bez Boga. Czym ludzie zastępują prawdziwego Boga? Jakie są tego konsekwencje? Ukaż je. Pozwól odbiorcom wyciągnąć ich własne wnioski.
 62. „Trwajcie mocni w wierze” - słowa z pierwszego Listu do Koryntian uczyń mottem swojej prezentacji o życiu i drodze do świętości dwóch wielkich świętych: Świętego Pawła Apostoła i Świętego Jana Pawła II. Forma prezentacji multimedialna lub papierowa.
 63. Moc wiary w piosence - przygotuj mini festiwal piosenek z motywem wiary.
 64. „Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg” - wyszukaj w dziejach Narodu Polskiego kilka przykładów pięknych świadectw silnej wiary, dzięki której Polacy pokonywali swoich wrogów. Ukaż je w wybranej formie.
 65. „Nic nie zdoła w takim stopniu utwierdzić naszej wiary, umocnić naszej nadziei i ogarnąć miłością naszych serc, jak kult Świętej Rodziny”. Przedstaw w dowolnej formie obraz Świętej Rodziny z Nazaretu.
 66. „Rodzina Bogiem silna” w nauczaniu Świętego Jana Pawła II. Wymyśl taką formę zaprezentowania podanego tematu, aby zainteresować tych, którzy nie uwzględniali Boga, jako członka swojej rodziny.
 67. Wyszukaj w Katechizmie Kościoła Katolickiego fragmenty, odnoszące się do wyznania wiary i przedstaw swój komentarz do nich w wybranej formie, np. opowiadanie, taniec, przedstawienie, pantomima.
 68. Piękno Boga w „Poemacie Boga - człowieka” Marii Valtorty, jako świadectwo jej potęgi wiary, objawiającej się w cierpieniu. Przybliż w ciekawej formie wizje Marii Valtorty.
 69. Próba wiary biblijnego Hioba. Monodram lub drama.
 70. Przygotuj montaż słowno - muzyczny pt. „Trwajmy mocni w wierze”.
 71. Przepisz pismem kaligraficznym tekst pieśni „Bogurodzica”.
 72. Wykonaj album fotograficzny - „Krzyż - symbol wiary chrześcijańskiej”.
 73. Napisz dialog między człowiekiem wierzącym, a ateistą. Użyj argumentów, przekonujących do wiary chrześcijańskiej.
 74. Wykonaj albumy w wersji papierowej bądź prezentacje multimedialne na następujące tematy: „Chrzest Polski”, „Św. Wojciech”, „Św. Stanisław Biskup i Męczennik”, „Millenium Chrztu Polski”, „Symbole chrześcijańskie i ich znaczenie”.
 75. Napisz list do osoby ciężko chorej lub załamanej po stracie bliskiej osoby, podtrzymujący na duchu, umacniający w wierze.
 76. Wykonaj e - kartkę ewangelizacyjną na temat wiary, wykorzystując teksty z Pisma św. lub myśli świętych, podaj źródło cytowanych słów.
 77. „Jesteście Skarbem Kościoła” - słowa Świętego Jana Pawła II, skierowane do ludzi chorych. Czy współczesny świat potrafi pomóc ludziom chorym i cierpiącym? Przedstaw osoby godne naśladowania.
 78. Świadectwo wiary świętych i błogosławionych. Przytocz przykłady i opracuj je w formie współczesnej prezentacji.
 79. Odkrywanie piękna wiary w codziennym życiu. Ułóż scenariusz do sytuacji, która jest Ci bliska.
 80. Bóg naszej wiary. Wiara postaci Starego Testamentu. Przybliż ich historię przez formę artystyczną.
 81. Wiara odpowiedzią na miłość Boga. Przytocz znane Ci świadectwo.
 82. Entuzjazm wiary w życiu młodego człowieka. Młodzi we współczesnym Kościele - ukaż sytuacje.
 83. Chrześcijanin szuka prawdy dzięki wierze i rozumowi. Ukaż przykłady zachowań we współczesnym świecie.
 84. Dzięki wierze odkrywam miłosierne oblicze Boga. Co daje człowiekowi miłosierdzie Boże - ukaż tę wartość w wybranej formie prezentacji.
 85. Jestem mocny mocą wiary. Własne przemyślenia w formie rozprawki.
 86. Nie wstydzę się mojej wiary. Przykłady zachowań prostych, a ważnych.
 87. Maryja wzorem silnej wiary. Kult Maryjny w Polsce - ukaż w wybranej scence lub opracowaniu miejsce Maryi w życiu Polaków.
 88. Święci Narodu Polskiego - wybierz spośród Ci znanych świętych i błogosławionych polskich i przedstaw wybrany wątek z ich życia.
 89. Święta Jadwiga Królowa - wzór dla młodzieży na nasze czasy - dlaczego?
 90. Święty Jan Paweł II - Wielki Polak. Co najbardziej przemawia do Ciebie z życia tego polskiego świętego? Wybierz wątki z jego twórczości poetyckiej i przytocz w wybranej formie artystycznej.
 91. Twórczość Cypriana Kamila Norwida - teologa poety - co wiesz na temat jego myśli, do której odwoływało się wielu wielkich Polaków. Wybierz fragment i przedstaw jako inspirację do twórczości dziś.
 92. Bogurodzica - pieśń - perła kultury polskiej - ukaż jej doniosłość w życiu Polski i Polaków.
 93. Przydrożne kapliczki - ich miejsce i znaczenie wpisane w krajobraz i życie Polskiej Ziemi i ludu polskiego. Ukaż w fotografii, poezji, pieśni, w opisach literatury polskiej.
 94. Krzyż na Giewoncie - znak wiary i tożsamości ludu polskiego. Co o nim mówił Jan Paweł II - przypomnij w wybranej formie.
 95. Twój chrzest święty - wyszukaj fotografie i pamiątki, ułóż w wystawkę, opisz.
 96. Kropielnica w domu. Czy jest? Zainspiruj jej obecność w Twoim środowisku i opisz to.
 97. Błogosławieństwo udzielane przez matkę i ojca oraz bliskie osoby w tradycji polskiej. Ukaż przykłady.
 98. Rok polski. Ukaż harmonijną jedność tworzoną przez przyrodę, kulturę i życie człowieka w ciągu całego roku kalendarzowego oraz wybrane tradycje z tym wiązane. Wybierz przykłady i ukaż w artystycznej formie.
 99. Jak dziś wychowywać młode pokolenie w wierze w Jezusa Chrystusa - podaj swój pomysł na drogę wychowania.
 100. Wymyśl własny temat w duchu głównej myśli tej edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia i zaproponuj do realizacji w swojej szkole.

Życzymy dobrego natchnienia.

Organizatorzy


Patronat XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

Herb Biskupa

Bp Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Wojewodowie:
Podkarpacki, Świętokrzyski, Lubelski

Marszałkowie Województw:
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego

Kuratorzy Oświaty Województw:
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego

Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

STELLA Telewizja Kablowa w Stalowej Woli

Program Inauguracji XIX edycji
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
16 listopada 2015 r.,
(Poniedziałek),godz. 9.30

9.30

Bazylika Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu Msza Święta - Przewodniczenie, homilia J.E.Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz

10.30 - Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

program artystyczny „Trwajmy mocni w wierze”

Zakończenie około godz. 13.00

Organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA:


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka