Eutrapelia 2008

Finał XI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA pod hasłem "I posłał Bóg Anioła - Uczniowie Jezusa Chrystusa" odbył się 11.06.2008 r. w Stalowej Woli. Tegoroczny Finał poprzedzony był trzema koncertami półfinałowymi w Tarnobrzegu, Opatowie i Janowie Lubelskim. Prawie tysiąc młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Diecezji Sandomierskiej wzięło udział w tych uroczystościach, które poprzedzone były Mszą Świętą celebrowaną przez J.E.Ks.Bp Andrzeja Dzięgę. Dużą atrakcją dla młodzieży był międzynarodowy wymiar tegorocznego Festiwalu. W koncertach półfinałowych i Finałowym Koncercie Galowym wzięła udział młodzież nie tylko z Polski, ale i z Zespołów Artystycznych z Meksyku, Rosji i Ukrainy. Młodzież ta przebywała w Polsce na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca "RACŁAWICE" od 01.06.08 - 16.06.08.

W XI edycji Festiwalu programy artystyczne przygotowała młodzież z 23 szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej - tj. ok. 1 000 młodzieży, a ok. 10 000 młodzieży programy to obejrzało podczas prezentacji szkolnych, koncertów półfinałowych i Koncertu Galowego.

Organizatorem Festiwalu jest Katolicki Dom Kultury "ARKA", Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego, Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "RACŁAWICE".

Festiwalowi Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA" patronowali: J.E.Ks.Bp Andrzej Dzięga - Biskup Sandomierski, Marszałkowie Województw: Podkarpackiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego, Kuratorzy Oświaty Województw: Podkarpackiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego, Rada Miejska i Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Niedziela, Nasz Dziennik, STELLA Telewizja Kablowa w Stalowej Woli.


INAUGURACJA XI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA pod hasłem „MISTYKA OJCZYZNY – I posłał Bóg Anioła … UCZNIOWIE JEZUSA CHRYSTUSA” miała miejsce 09.01.2008 r. w Racławicach. Przybyły liczne delegacje z 29 szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej. Województwo Podkarpackie reprezentowały szkoły:

 1. Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli;
 2. Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli;
 3. Zespół Szkół Nr 4 im. Płk. ST. Dąbka w Stalowej Woli;
 4. Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli;
 5. Zespół Szkół Nr 1 im. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu;
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Tarnobrzegu;
 7. Zespół Szkół im. St. Staszica w Tarnobrzegu;
 8. Młodzieżowy Zespół GONG z Tarnobrzegu – Miechocina;
 9. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku;
 10. Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Nisku;
 11. Liceum Ogólnokształcące w Rudniku;
 12. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dębie;
 13. Zespół Szkół w Grębowie;
 14. Zespół Szkół w Gorzycach;
 15. Zespół Szkół w Ulanowie;

Województwo Świętokrzyskie reprezentowały szkoły:

 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu;
 2. Zespół Szkół Gastronomicznych Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu;
 3. Collegium Gostomianum w Sandomierzu;
 4. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 5. Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Opatowie;
 6. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie;
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie;
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie;
 9. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Marcina Popiela w Szewnej;
 10. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Osieku;

Województwo Lubelskie reprezentowały szkoły:

 1. Zespół Szkół w Janowie Lubelskim;
 2. Zespół Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim;
 3. Zespół Szkół w Potoczku;
 4. Zespół Szkół w Sichowie Dużym.


Festiwal trzech województw i czterdziestu szkół

„Eutrapelia” z aniołami
I posłał Bóg anioła. Uczniowie Jezusa Chrystusa – oto myśli przewodnie Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, odbywającego się już po raz jedenasty w diecezji sandomierskiej. – Spodziewamy się, że w obecnej edycji weźmie udział około czterdziestu szkół. Wszak temat jest bardzo zachęcający – mówi Ewa Sęk, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach.
O tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa wartościowa, budująca zabawa i rozrywka, nikogo przekonywać nie trzeba. To również może i powinna być forma kształtowania osobowości i wyrabiania dobrych nawyków. W taki sposób pojmują zabawę organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” spod znaku „Arki”. Zachęcając młodzież do udziału w przedsięwzięciu podpowiadają, w jaki, twórczy sposób, można wykorzystać swoją energię. Mobilizują uczniów do aktywności artystycznej w różnych dziedzinach sztuki, proponując opracowanie konkretnych tematów. Teraz mottem „Eutrapelii” jest obecność aniołów w życiu ludzi i pójście za Chrystusem.
– Pragniemy zwrócić uwagę na opiekę aniołów stróżów nad poszczególnymi osobami i całymi wspólnotami, także wspólnotami narodowymi – podkreśla Ewa Sęk. – Kolejny kontekst festiwalowy zachęca, aby w kontaktach z drugim człowiekiem kierować się nauką Jezusa Chrystusa. W tym nurcie opracowujemy tematy „Eutrapelii”, które zaproponujemy szkołom uczestniczącym w festiwalu. Poszczególne placówki przygotują prezentacje z myślą o pokazaniu ich w swoich środowiskach.
Próbkę uczniowskiej pomysłowości przyniosła inauguracja festiwalu, zorganizowana w Racławicach. Delegacje szkół przybyły na uroczystość z wykonanymi przez siebie wizerunkami własnych aniołów stróżów. Prezentowano je na błoniach w atmosferze zarówno radości, jak i refleksji.
Do refleksyjnych chwil należało spotkanie w racławickim kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Okazją do zadumy było misterium bożonarodzeniowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Wystawiono je w ciekawej scenerii, albowiem nad głowami młodych aktorów widniał wielkich rozmiarów anioł w biało – czerwonych barwach.
Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył bp Andrzej Dzięga – patron „Eutrapelii”. W wygłoszonej homilii nawiązał do roli aniołów w życiu człowieka. Podkreślił też, aby młodzi ludzie czuli się posłani do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa o Chrystusie.
Tradycją stało się organizowanie inauguracji „Eutrapelii” w Racławicach, natomiast finał odbywa się w Stalowej Woli. Racławicka uroczystość jednoczy nie tylko młodzież, lecz także całe niżańskie środowisko. Pomocą organizacyjną służą żołnierze, policjanci, strażacy, lekarze, cieszy również obecność samorządowców. A jak będzie wyglądało czerwcowe zakończenie w Stalowej Woli?
– Zamierzamy, aby finał festiwalu miał charakter międzynarodowy – wybiega w nie tak odległą przyszłość Ewa Sęk. – Pragniemy zaprosić gości z różnych krajów, przygotowując rozbudowaną formę finałową. Nie będę jednak zdradzać szczegółów, ponieważ chcemy sprawić wszystkim niespodziankę.

PIOTR JACKOWSKI

logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka