Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Racławice

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem – KRS – 0000064505

Celem działalności Towarzystwa jest propagowanie kultury w środowisku wiejskim, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, a w szczególności kultywowa-nie twórczości ludowej i folkloru.

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
ul. Rudnicka 108, 37 – 400 Nisko
tel./fax. (-15) 8413 900
NIP: 865 – 23 – 27 – 760
REGON: 831228116

Bank Zachodni WBK S.A.
27 1090 2750 0000 0001 2218 6505

logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1999 - 2004 Przepis na Sukces