Działalność

W dniu 15 lutego 1996 r. w Domu Ludowym w Racławicach odbyło się spotkanie inicjatorów założenia Katolickiego Domu Kultury w Racławicach. Staraniem tych osób, którym leży na sercu podtrzymanie kultury polskiej, nierozerwalnie złączonej z kulturą chrześcijańską, rodzi się zamiar powołania do życia Katolickiego Domu Kultury „Arka” w Racławicach k/Niska Jest to pierwsza placówka kulturalna o takim kształcie w Polsce, której uroczyste otwarcie nastąpiło 31.08.1996 r.

Statut KDK „Arka” mówi o dwóch podstawowych celach działalności: „ewangelicznej inkulturacji i trwaniu na straży kulturowego dziedzictwa.” W realizowanych formach działalności „Arka” przejawia pietyzm w zachowaniu tożsamości kultury polskiej. Jednocześnie otwarta jest na współpracę z ośrodkami kultury o różnym charakterze, czego dowodem jest współpraca z wieloma centrami kultury, także zagranicznymi, jak: Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Moskwie, Szkołą Sztuk Pięknych w Gatczinie k/Sankt Petersburga, Szkołą Muzyczna w Jekaterinburgu, Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Kwiaty Polskie” w Ejszyszkach na Litwie, Zespołem Pieśni i Tańca „Polski Orzeł” w Toronto w Kanadzie, Ośrodkiem Kultury w Hecklingen w Niemczech, Polonijnym Ośrodkiem Kultury w Chmielnickim na Ukrainie, Filharmonią Narodową w Tbilisi w Gruzji.

Statut „Arki” mówi również, że głównym jej celem jest ewangeliczna inkulturacja i trwanie na straży kulturowego dziedzictwa poprzez:

Do podstawowych zadań KDK „Arka” należy prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej związanej z wypełnianiem poprzez parafię funkcji kulturotwórczej. W zakres tych zadań wchodzi następująca działalność:

 1. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”,
 2. Klub Biblijny „Słowo Boże”,
 3. Biblioteka,
 4. Spotkania z literaturą,
 5. Spotkania z poezją religijną i patriotyczną,
 6. Wykłady, prelekcje, dyskusje,
 7. Chóry i grupy wokalne,
 8. Koła i kluby zainteresowań,
 9. Wystawy,
 10. Widowiska teatralne i taneczne,
 11. Koncerty, prezentacje,
 12. Festiwale i spotkania dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
 13. inne formy kulturalne wypracowane w trakcie rozwoju działalności KDK

Do najbardziej rozwiniętych form należy: ZPiT „Racławice, Koło Plastyczne (w ramach którego odbywa się również nauka haftów, robienie koronek). W „Arce” odbywają się też liczne wernisaże, „Wieczory z Muzą” (wieczór z poezja, różnego rodzaju pieśnią, nawet operową), wykłady, prelekcje, przedstawienia, wernisaże. KDK „Arka” jest tez organizatorem Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” (obecnie trwa XI edycja), który przeznaczony jest dla młodzież szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej.

KDK „Arka” mobilizuje do działania nie tylko mieszkańców Racławic, swym zasięgiem obejmuje szereg miejscowości z obszaru Diecezji Sandomierskiej. Utworzenie tego typu Domu Kultury wpłynęło znacząco na urozmaicenie oferty kulturalnej, wachlarz propozycji jest tak szeroki, że każdy, jeśli tylko chce, może znaleźć dla siebie odpowiednią formę aktywności kulturalnej.

logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka