Aktualności


Koncert kolęd w Nisku12 stycznia 2020 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” kolędował w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku. Cała wspólnota zespołowa modliła się razem z wiernymi podczas Mszy Świętej, a następnie Zespół zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy, ale w repertuarze nie zabrakło też pastorałek. Wszystkim utworom zaśpiewanym przez chór i solistów towarzyszył akompaniament instrumentów muzycznych.
Program został bardzo ciepło przyjęty przez parafian, którzy wyrazili swoje uznanie brawami i podziękowaniem za piękne pastorałki, kolędy i najcenniejsze wartości pielęgnowane w polskich rodzinach.


Idziemy z kolędąZespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich włączył się aktywnie w obchody święta Epifanii - święta Trzech Króli. 6 stycznia 2020 r. w Kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach członkowie Zespołu „Racławice” wraz z rodzinami przybyli na Sumę, a bezpośrednio po zakończeniu dla przybyłych parafian i gości zaśpiewali koncert kolęd pt. „Idziemy z kolędą”.
Podczas dzisiejszego koncertu można było usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy, takie jak: Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem Do szopy, hej pasterze oraz skoczne i liryczne pastorałki: Idziemy z kolędą, Gore gwiazda, W stajence, gdzie dodatkowo młodym wokalistom towarzyszył akompaniament skrzypiec i fortepianu w wykonaniu Agaty Szozdy - I skrzypce i Kamila Dula - II skrzypce oraz Janusza Kutyły - fortepian.
W Zespole „Racławice” przygotowaniem wokalnym na co dzień zajmuje się pani Katarzyna Rokoszyńska, która wypracowała wysoki poziom wokalny dzieci, pozwalający na zapraszanie do współpracy specjalistów światowej klasy. I tak, Zespół „Racławice” rozpoczął współpracę z panią Aleksandrą Kopp, wieloletnim dyrygentem i kierownikiem Chóru „Mazwosza”.
Program i dobór kolęd dla solistów przygotowała pani Aleksandra, która pracowała z dziećmi na zajęciach wokalnych. Aranżację muzyczną opracował pan Janusz Kutyła, dyrektor muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.
Koncert został bardzo życzliwie przyjęty przez licznie zgromadzoną publicznością, wzbudził w wielu sercach ludzi uczucie wzruszenia i pozwolił jeszcze raz przeżyć czas Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy Księdzu Franciszkowi Sałędze za zaproszenie i życzliwe przyjęcie.


Misterium Bożego Narodzenia 2019Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich w ramach realizacji projektu „W kręgu wartości polskich” finansowanego przez Fundację ORLEN - DAR SERCA przygotował program artystyczny „Misterium Bożego Narodzenia”. W niedzielę, 29 grudnia 2019 w Kościele p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach dzieci i młodzież wraz z rodzicami i opiekunami Zespołu „Racławice” zgromadziły się przy Stole Pańskim podczas Mszy Świętej, by wspólnie z parafianami i licznie przybyłymi gośćmi uczestniczyć w Eucharystii.
Młodzi artyści z Zespołu „Racławice” z zaangażowaniem wcieliły się w przydzielone role Maryi, Józefa, aniołów, ludu, mikrusów, Trzech Króli. Wymownym akcentem, kończącym Jasełka było ukazanie polskiej rodziny, gromadzącej się przy wspólnym stole, w blasku świecy, z opłatkiem w ręku, wsłuchującej się słowa Pisma Świętego. Zespół w swoim repertuarze ma bardzo oryginalne opracowanie Jasełek. W programie można usłyszeć tradycyjne kolędy i pastorałki oraz treści o wymowie patriotycznej, chrześcijańskiej, wyraźnie zaznaczając kulturowość naszego Narodu.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” pani Agnieszka Rup podziękowała Księdzu Proboszczowi i Parafianom za życzliwość, ofiarność i ciepłe przyjęcie życząc, aby Święta Rodzina, którą w tym dniu wspominamy była wzorem dla wszystkich rodzin społeczności lokalnej, a Dziecię Jezus rodzące się w naszych sercach błogosławiło i obdarzało potrzebnymi łaskami na każdy dzień nadchodzącego Nowego 2020 Roku.


XVIII Przegląd Zespołów Tanecznych w Mielcu
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich w czwartek, 21 listopada 2019 r. wyjechał do Mielca na XVIII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2019, organizowany przez Centrum Kultury. „Pasikonik”, to konkurs taneczny o otwartej formule, w której swoje umiejętności mają możliwość zaprezentować różne formacje taneczne, m.in. zespoły ludowe, czy grupy tańca nowoczesnego.
Grupa młodzieżowa naszego Zespołu zaprezentowała taniec ludowy w trzeciej kategorii wiekowej (13 - 19 lat), tańcząc suitę pieśni i tańców świętokrzyskich oraz dwa tańce narodowe kujawiaka z oberkiem. Do każdego układu tancerze mieli oryginalne stroje z danego regionu. Na scenie podczas prezentacji, młodzież dynamicznie i precyzyjnie zatańczyła charakterystyczne kroki poloneza, oberka, walczyka kujawiaka i polki. Na uwagę również zasługują przyśpiewki z regionu świętokrzyskiego. Taniec, śpiew, świadomość ruchu i sceny, to wszystko wpłynęło na ocenę jury, które przyznało Zespołowi „Racławice” III miejsce.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach na co dzień z IV grupą pracuje pani Jolanta Warchoł, wychowanka Zespołu z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku instruktora tańca i choreografa.

101 rocznica Odzyskania Niepodległości
W poniedziałek, 11 listopada, w Nisku obchodzono uroczyście 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę, koncelebrowana, pod przewodnictwem proboszcza Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku Ks. Kazimierza Hary, w której m.in. uczestniczyła delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich.
Po uroczystym nabożeństwie wszyscy przemaszerowali na Plac Wolności, by przed Pomnikiem Wdzięczności zaśpiewać hymn, uczestniczyć w Apelu Pamięci, zapalić znicze i złożyć wieńce. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wiceminister Marcin Warchoł, Wicestarosta Adam Mach i Burmistrz Waldemar Ślusarczyk i Poseł na Sejm RP Wiesław Buż.


Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W ramach projektu „W kręgu polskiej wartości” Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” zrealizowało program pt. „Ojczyzno moja”, współfinasowany przez Fundację ORLEN „Dar serca”.
Przygotowano program, który odwołuje się do wartości polskich i polskiej historii, ujętych w twórczości polskich poetów i kompozytorów. Dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich pieknie deklamowały utwory Marii Konopnickiej, Cypriana Kamila Norwida, św. Jana Pawła II, Zbigniewa Szczębary i Władysława Bełzy, które były wykonywane naprzemiennie z pieśniami patriotycznymi.
Program patriotyczny Moja Ojczyzna
10 listopada 2019 r. w Kościele parafialnym pw. Świetego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczył we Mszy Świętej, a następnie zaprezentował licznie przybyłym gościom i parafianom Racławic Oratorium pt. „Ojczyzno moja”. Program patriotyczny ujął odbiorców zarówno słowem, pieśnią i muzyką, co wyrażane było licznymi brawami.

Program Moja Ojczyzna
Wieczorem, ten sam program, wzbogacony projekcją multimedialną, wybrzmiał na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Na zaproszenie Dyrektora Józefa Sroki do udziału w obchodach 101 - lecia Odzyskania Niepodległości Zespół „Racławice” wystąpił z wokalistami ze Studia Wokalnego „VIVO”. Sala wypełniła się mieszkańcami osiedla i zaproszonymi gośćmi, wśród których był Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech. Po prezentacji artystycznej nie zabrakło słów zachwytu i podziękowań dla wszystkich wykonawców ze strony zacnych gości.


XI Bal Oficerski
Na zaproszenie Kapituły Służb Mundurowych powiatów stalowolskiego i niżańskiego, reprezentacyjna grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich, 8 listopada 2019 r. rozpoczęła Polonezem Rycerskim do muzyki Benedykta Konowalskiego i mazurem do muzyki Stanisława Moniuszki z opery „Halka”, XI Bal Oficerski. Brawurowe wykonanie tych dwóch tańców narodowych zachwyciło przybyłych uczestników balu. Młodzież została nagrodzono gromkimi brawami. Podziękowania dla kadry i młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” skierowali: Dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk Grzegorz Grobel, Komendant Powiatowy Policji w Nisku kom. Dariusz Szybiak i ndkom. Jarosław Zych, wręczając kosze ze słodyczami. Tradycyjnie bal został zorganizowany z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a swoją ideą nawiązuje do tradycji balów oficerskich, odbywających się w okresie karnawału w dwudziestoleciu międzywojennym. Najwiekszą popularnością cieszyły się bale organizowane przez oficerów wojska. Oficerowie ci wnosili na przyjecia towarzyskie ułański humor, fantazję oraz beztroski nastrój.
Nawiązując do tradycji tamtych balów, zaproszonych gości oraz oficerów wraz żonami, przy wejściu witała młodzież z Zespołu „Racławice” w strojach kontuszowych z tą różnicą, że panie zamiast karnetów, otrzymały różę.


Wizytacja kanoniczna Bpa Krzysztofa NitkiewiczaDzień 29 listopada 2019 r. był wyjątkowym dla Parafii Racławice, bowiem przybył do Racławic J. E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz w celu przeprowadzenia wizytacji kanonicznej. W czasie wizytacji Duszpasterz Diecezji Sandomierskiej odwiedził Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej i spotkał się z kadrą. Zacnego gościa Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza wraz z proboszczem Franciszką Sałęgą powitała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” pani Agnieszka Rup. Następnie w kościele p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika dzieci i młodzież Zespołu „Racławice” wraz z rodzicami uczestniczyły we Mszy Świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Tuż po rozpoczęciu Mszy Świętej Państwo Małgorzata i Dawid Wór ze swoimi dziećmi powitali Ordynariusza Diecezji w imieniu całej społeczności parafialnej. Obie córeczki ubrane w regionalne stroje lasowiackie reprezentowały równocześnie Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, do którego uczęszczają od kilku lat. Psalm responsoryjny zaśpiewała przedstawicielka Zespołu Wiktoria Góreczna. Homilię wygłosił Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślając, że ludzie muszą mieć wiarę, żeby z małej rzeczy zrobić wielkie dzieło. Ważne jest wychowywanie dzieci od najmłodszych lat, co czyni Katolicki Dom Kultury „ARKA” poprzez działania i zadania podejmowane na rzecz wychowania w kulturze narodowej i chrześcijańskiej. Trzeba zasiewać jak najwcześniej, by móc zebrać obfity plon. Całe ludzkie Zycie jest siewem. Ważne jest, by ziarno rzucić dziś, bo Chrystus chce zbawić człowieka dziś. Trzeba hojnie siać, czyli mocniej angażować się, pielęgnować to, co jest. Parafia ma Zespół Pieśni i Tańca, w którym od najmłodszych lat jest integracja i wychowanie. Ks. Biskup wyraził nadzieję, że ta wizytacja przyczyni się do szerszego rozwoju parafii i będzie zachęta do hojniejszego zasiewu wiary i Słowa Bożego.
Bezpośrednio po Eucharystii Pasterz Diecezji zaprosił dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, pięknie ubrane w stroje ludowe do wspólnego zdjęcia. Ostatnim punktem wizytacji była modlitwa różańcowa, którą prowadził Ks. Jan Kądziołka, poprzedni proboszcz parafii. Pośród wszystkich intencji Ksiądz zawierzył Matce Bożej Różańcowej działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i pracowników KDK „ARKA”.


logoTowarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” zakupiło sprzęt w ramach zadania „Zakup wyposażenia”, na który otrzymało dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dofinasowania wynosiła 35000,00 zł.

Zakup sprzętu 2019Zakupiono m.in. akordeon, odsłuchy, odtwarzacz do muzyki, komputer stacjonarny do nagrywani awokali wraz z oprogramowaniem, co przyczyni sie do podniesienia jakości koncertów i prezentowania programów.


12.rocznica śmierci Ks. Mieczysława PorawskiegoDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich w dwunastą rocznicę śmierci śp. Ks. Mieczysława Porawskiego, 27 października 2019 r. wzięła udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach przez Ks. proboszcza Franciszka Sałęgę i proboszcza seniora Ks. Jana Kądziołkę. Msza święta zgromadziła wielu parafian, którzy modlili się w intencji Ks. Porawskiego, wyrażając wdzięczność za Jego ofiarną pracę przez ponad 50 lat w parafii, gorliwą postawę Duszpasterza, wypraszając łaskę Miłosierdzia Bożego. W pamięci tancerzy Zespołu „Racławice” wciąż jest żywa pamięć o Ks. Mieczysławie, który często odprawiał Msze Święte w intencji szczęśliwych podróży, w jakie udawał się Zespół. Uczestniczył w wielu wydarzeniach, które odbywały się w KDK „ARKA” i im błogosławił. Dziś również młodzież i dzieci pozostają wierni przesłaniu, jakie powierzył nam wielki kapłan. Po Mszy Św. delegacja udała się na cmentarz parafialny, by pomodlić się przy grobie za spokój duszy śp. Ks. Mieczysława i zapalić znicz.


Festiwal Piosenki Dziecięcej w UlanowieW Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie, jak co roku odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym powiecie. W tym roku wzięło udział ponad 100 wykonawców. Przesłuchani konkursowe odbyły się 24 października 2019 r. w czterech kategoriach wiekowych. Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej reprezentowało osiem wokalistek, w tym dwie debiutantki. To właśnie one wyśpiewały nagrody i udział w Koncercie Laureatów. Ula, lat 6 za wykonanie piosnki „Różowe żabki” otrzymała III miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej i Madzia, lat 7 otrzymała wyróżnienie za piosenkę „Mama wszystko wie” w drugiej kategorii wiekowej.
27 października 2019 r. dziewczynki wystąpiły podczas Koncertu Laureatów oraz otrzymały dyplomy i nagrody z rąk Wicestarosty Powiatu Niżańskiego pana Adama Macha. Wszystkie wokalistki do Festiwalu przygotowała pani Katarzyna Rokoszyńska.


Prezydent RP w NiskuDzień 22 października 2019 r. zapisze się na kartach historii Ziemi Niżańskiej. W tym dniu przybył do naszego miasta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Spotkanie odbyło się w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich został wyróżniony zaproszeniem na spotkanie z Prezydentem RP przez Starostę Powiatu Niżańskiego Pana Roberta Bednarza. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, a następnie Starosta Niżański powitał Pana Prezydenta, senatorów, posłów, wojewodów, marszałków, władze samorządowe i mieszkańców powiatu. Następnie do zgromadzonych przemówił Prezydent RP Andrzej Duda odnosząc się do historii Niska, wartości rodziny i do teraźniejszości, związanej z rozwojem naszego regionu. Dzieci i młodzież w strojach narodowych: krakowskich, łowickich i kontuszowych z flagami i bukiecikami biało - czerwonych kwiatów w dłoniach wiwatowały i z wielkim przejęciem przeżywały to niezwykłe spotkanie. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przygotował wokalną laurkę pt. „Życzymy Ci”, a delegacja młodzieży wręczyła pamiątkowe albumy. Pan Starosta przedstawił Zespół „Racławice” Panu Prezydentowi, który życzliwie odniósł się do życzeń i zamienił kilka słów z dziećmi.
Zarówno dzieciom, jak i rodzicom ta wyjątkowa chwila z Panem Prezydentem zapadła głęboko w pamięć i serca, a wszystko zostało uwiecznione na licznych fotografiach.


Wresnisaż i odznaczenia w SDKW niedzielę, 20 października delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich udała się do Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli na wernisaż wystawy malarstwa Jacka Kośmińskiego. Piękne obrazy olejne przesiąknięte niesamowitym światłem i barwami oraz przenikliwością spojrzenia wprawiały przybyłych w stan spokoju i zachwytu nad otaczającą nas naturą, przedstawianą o każdej porze roku. Artysta swoim malarstwem oddaje niepowtarzalny wdzięk samego Kazimierza Dolnego, z którego wywodzi się ale również okolic Stalowej Woli.
W drugiej części spotkania w sali widowiskowej pracownicy Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli otrzymali medale i odznaczenia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia na niwie artystycznej i kulturowej. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowany został dyrektor SDK Pan Józef Sroka. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odebrali zaś Pani Anna Włodek i Pan Mirosław Dyjak. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus, Wiceprezydent Stalowej Woli Pani Renata Knap i Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Bogdan Wojtala.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy niezwykłej aktywności na niwie propagowania wartości patriotycznych, kultywowania kultury i promowania regionu. Dziękujemy za wieloletnią współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”.


Piosenki Jana WojdakaNasze wokalistki wzięły udział w regionalnych eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”, które odbyły się 20 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach. W tym roku Festiwal obchodził 20 - te urodziny, a więc przypadała edycja jubileuszowa. Przesłuchania regionalne odbyły się w dziewięciu ośrodkach w całej Polsce. Festiwal zgromadził rzeszę młodych wykonawców. W samych Modliborzycach przesłuchania odbyły się w dwóch terminach, a w sumie przesłuchano 120 wokalistów.
Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej reprezentowały wokalistki z grupy „Skowronki”: Martynka, Lena, Asia, Natalia i Ola. Dziewczynki zaśpiewały wybrane piosenki z bogatego zbioru Jana Wojdaka: „Mała czarodziejka”, „Pan Video”, „No to co, że mam piegi”, „Księżniczka jarzębinka” i „Sukcesu bliska”.
Do finału, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Krakowie zakwalifikowała się Martynka, lat 6 z piosenką „Mała czarodziejka”. Martynka drugi rok z rzędu została finalistą. W 2018 r. podczas finału w Krakowie otrzymała nagrodę dla „najmłodszego uczestnika Festiwalu”. Serdecznie gratulujemy wszystkim wokalistkom i życzymy dalszych sukcesów.


Przy krypcie Bp. Wacława ŚwierzawskiegoW niedzielę, 6 października, w wigilię II rocznicy śmierci J. E. Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich uczestniczyła we Mszy Świętej koncelebrowanej, w Bazylice Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu.
Para tancerzy z Zespołu „Racławice” w strojach szlacheckich, udała się wspólnie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego do podziemnej nekropoli Katedry Sandomierskiej, aby przy krypcie złożyć symboliczną różę jako wyraz wdzięczności i pamięci. Wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę różańcową o pełnię bliskości z Bogiem dla ś.p. Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego.


Piknik w Rudniku Na ludowo21 września 2019 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich na zaproszenie organizatorów VII Pikniku „Na ludowo” w Rudniku nad Sanem zaprezentował repertuar tańców folklorystycznych podczas godzinnego koncertu. Publiczność bardzo żywiołowo reagowała na wykonanie techniczne poszczególnych układów, zarówno tańców regionalnych, stylizowanych, jak i narodowych. Bardzo duże wrażenie na wszystkich odbiorców wywarło piękno i bogactwo strojów ludowych: pasiaste kostiumy łowickie, bogato wyszywane cekinami gorsety rzeszowskie, kolorowe stroje lubelskie i aksamitne stroje kontuszowe, a wszystko to połączone z koralami, kapeluszami, wiankami, butami skórzanymi tworzyło kolorowy kolaż. Dzieci i młodzież brawurowo zatańczyły swoje układy, które są technicznie szlifowane na sali baletowej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach pod czujnym okiem choreografów, akompaniatorów i nauczycieli śpiewu.
Piknik zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.


80 rocznica wybuchu II Wojny ŚwiatowejW 80.rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 1 września 20119 r. w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach odprawiono Mszę Świętą w hołdzie lokalnym patriotom i bohaterom, partyzantom Armii Krajowej oraz oficerom Wojska Polskiego. Przybyłe Poczty Sztandarowe zostały uroczyście wprowadzone do Kościoła, w tym Sztandar Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Ksiądz proboszcz Franciszek Grela w modlitwie polecił pamięci parafian, którzy w obronie wiary i ojczyzny oddali życie w walce, w obozach i więzieniach w czasie II Wojny Światowej.


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka