Aktualności

Życzenia ŚwiąteczneJak co roku delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” na czele z panią dr Ewą Sęk, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach udała się do serca Diecezji, by w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, 13 kwietnia uczestniczyć we Mszy Świętej, koncelebrowanej, pod przewodnictwem Ordynariusza Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza.
Biskup Krzysztof Nitkiewicz w homilii zwrócił się do Kapłanów, podkreślając, że celem posługi kapłańskiej jest uobecnianie Chrystusa i przedłużanie Jego zbawczego dzieła. Cytując św. Jana Pawła II przypominał, że pasterskie przewodzenie wspólnocie kościelnej ma charakter sakramentalny. W trakcie sprawowanej liturgii Pasterz Diecezji dokonał poświęcenia olei świętych (chorych, krzyżma i katechumenów), które przez kolejny rok służyć będą przy udzielaniu sakramentów chrztu, namaszczenia chorych i święceń kapłańskich.
Po uroczystej Mszy Świętej dzieci z Zespołu „Racławice” złożyły życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i Księdzu Biskupowi Edwardowi.Następnie delegacja udała się do Zawichostu na spotkanie z Księdzem Biskupem Seniorem Wacławem Świerzawskim. Dzieci złożyły również życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy w dniu kapłańskim księdzu Marianowi Kondysarowi, Asystentowi Kościelnemu KDK „ARKA”


77. rocznica zbrodni katyńskiej11 kwietnia 2017 r.na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wzięła udział we Mszy Świętej w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku z okazji 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Ksiądz dr Kazimierz Hara, proboszcz parafii Św. Józefa podczas homilii mówił o wartości człowieka, ale nie o wartości zewnętrznej, tylko o wartości serca. Wspomniał, że o wielkości człowieka świadczą jego czyny, nie ważne jest bogactwo i rzeczy materialne, ale dobro i niesienie pomocy w imię miłości bliźniego. W modlitwie polecił około 22 tys. obywateli polskich, rozstrzelanych wiosną 1940 roku przez NKWD na rozkaz Stalina.
Po Mszy Świętej w intencji pomordowanych, dzieci w strojach krakowskich z Zespołu „Racławice” złożyły kwiaty przed Tablicą Katyńską.


Garniec 2017W piątek, 31 marca 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec”. Organizatorem przeglądu był Miejski Dom Kultury w Łańcucie. W hali MOSiR od rana rozbrzmiewała muzyka i śpiew polskiego folkloru, który jest częścią naszej tradycji i kultury. Honorowy patronat sprawował Burmistrz Miasta Łańcut - Stanisław Gwizdak. Tancerze w wieku od 5 do 19 lat z 21 zespołów prezentowali swoje umiejętności taneczne w trzech kategoriach wiekowych, które oceniało profesjonalne jury w składzie: Romuald Kalinowski - przewodniczący, Marcin Zych i Jan Kilian.
Tancerze z najmłodszej grupy Zespołu „Racławice” wystąpili w pierwszej kategorii wiekowej - „przedszkolaki” i zatańczyli „Zabawy lasowiackie”, zdobywając II miejsce. Dla większości dzieci był to debiut na tak dużym przeglądzie tanecznym, tak więc uśmiech, zadowolenie i wielka radość wśród dzieci i rodziców towarzyszyły w drodze powrotnej do Racławic. W drugiej kategorii wiekowej za precyzję taneczną, piękne kostiumy oraz wyraz artystyczny „Suitą pieśni i tańców kurpiowskich”, młodzież wytańczyła III miejsce. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” otrzymał pamiątkowe Dyplomy, Garniec wypełniony słodkościami i pluszową maskotkę.
Jury pogratulowało wszystkim uczestnikom przeglądu przygotowania technicznego, opracowania choreograficznego i poziomu wykonania, życząc dalszych sukcesów artystycznych, a opiekunom podziękowało za wielki wkład pracy, jaką włożyli w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.


III Synod Diecezji SandomierskiejDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu z okazji 25 - lecia powołania Diecezji w nowych granicach oraz otwarcia III Synodu Diecezji Sandomierskiej. 25 marca 2017 r., na wspólnej modlitwie zgromadzili się członkowie synodu, w skład którego wchodzą księża diecezjalni, osoby konsekrowane oraz wierni przybyli z całej diecezji. Liturgia sprawowana była pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, z udziałem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego, bp. Kazimierza Gurdy, ordynariusza siedleckiego, bp. Krzysztofa Nitkiewicza, pasterza Diecezji Sandomierskiej i bp. Edwarda Frankowskiego. Było bardzo uroczyście, uczestniczyło wielu księży i przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń religijnych. W homilii ksiądz bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązał do obchodzonej w tym dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, które zostało uwiecznione na bizantyjskich freskach, zdobiących Sandomierską Katedrę. Pasterz wyjaśnił, iż biorąc pod uwagę przepisy prawa kanonicznego, określające sposób zwołania i odbywania synodu, a także jego struktury, niektórzy nazywają synod epifanią, objawieniem Kościoła lokalnego. Jednocześnie przypomniał, że ostatni synod zakończył swoje prace 18 lat temu, a zwołany został przez J.E. Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego.


Posiedzenie Rady KDK „ARKA”20 marca 2017 miało miejsce posiedzenie Rady Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, które rozpoczęło się wiosennym koncertem taneczno - wokalnym. Wszystkich licznie przybyłych gości powitała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, zapraszając również do zapoznania się z wystawą „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego Narodu”, na którą złożyły się rodzinne zdjęcia dzieci tańczących w Zespole „Racławice”. Na scenie Sali Kameralnej zaprezentowały się cztery grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Koncert rozpoczął się inscenizacją taneczną „Jaskółki”, która podkreśliła pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Najmłodsze dzieci zaprezentowały miniaturę taneczną „Owieczki z Racławic”. Dzieci z grupy trzeciej zatańczyły inscenizację „Na Krakowskim Rynku” w bardzo w mocnym składzie. Na scenie wystąpiło ponad trzydzieści osób. Grupa druga przedstawiła tańce i zabawy z regionu lasowiackiego. Najstarsza grupa zespołu zaprezentowała się w tańcu narodowym, w dostojnym polonezie. W programie nie zabrakło akcentów wokalnych i poezji. Chórek dziecięcy z KDK „ARKA” zaśpiewał „Do, Re, Mi” i „Panie Boże do Ciebie śpiewam”. Dziewczeta z grupy wokalnej Karolina Guściora i Andżelika Guściora wykonały utwory w klimacie ballad z refleksją o Panu Bogu. Ucztę poetycką zapewniły wiersze Władysława Bełzy „Ziemia rodzinna” i „Wiosna życia”. Podczas wspólnego finału wybrzmiała piosenka „Niech brat bratu rękę poda”. Pani dyrektor przedstawiła twórców koncertu: choreografów - Jolantę Warchoł i Karolinę Kotwicę, nauczycieli śpiewu - Katarzynę Rokoszyńską i Alicję Szewczyk, dyrektora muzycznego - Janusza Kutyłę, animatorów kultury - Agnieszkę Rup i Annę Dybkę. Wśród gości obecna była pani Senator RP Janina Sagatowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę działalności Katolickiego Domu Kultury „ARKA” i pracę twórczą w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”, gdzie na co dzień kształtuje się nie tylko technikę tańca, kultywuje się tradycje ale przede wszystkim wychowuje w nurcie narodowym, wszczepiając miłość do Ojczyzny. Ksiądz Marian Kondysar, Asystent Kościelny KDK „ARKA” wraz z Ks. Janem Kądziołką udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, doceniając pracę wychowawczą w rodzinach i wpajanie dzieciom najwyższych wartości w duchu chrześcijańskim. Druga część spotkania odbyła się w Zielonej Sali, gdzie radni zapoznali się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem za ubiegły rok. Podjęli również uchwały zatwierdzające działalność w 2016 roku, tym samym udzielając absolutorium pani Dyrektor dr Ewie Sęk.


Złoty GryfW dniu 12 marca 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w IX Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy. Na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowały się dzieci z grupy II i III naszego Zespołu, które rywalizowały z jedenastoma grupami tanecznymi w pierwszej kategorii wiekowej 7- 12 lat. W inscenizacji „Na Krakowskim Rynku” zatańczyło 11 par krakowskich i 14 dziewczynek w roli kwiaciarek. Zarówno liczba wykonawców, bogactwo kostiumów, opracowanie choreograficzne, dobór poszczególnych tańców krakowskich, muzyki oraz poziom wykonania prezentacji stwarzało wyjątkowe wrażenie artystyczne i zdobyło wielki aplauz publiczności. Jury w składzie: Beata Rompała, Romuald Kalinowski i Robert Piękoś przyznała naszym tancerzom „Srebrny Gryf”. Wszystkie zespoły, uczestniczące w przeglądzie otrzymały podziękowania i pamiątkowe prezenty. Laureatom Przeglądu Tanecznego, dyplomy i nagrody wręczyli burmistrz Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk i Jan Borek - dyrektor MOK.


Zapasy Taneczne 2017W dniu 24.02.2017r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w XII Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”, którego organizatorem jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Tradycyjnie przegląd odbył się w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku. W sali gimnastycznej zaprezentowało się 36 zespołów w trzech kategoriach tanecznych: Cheeleaderki - 8 prezentacji, Mażoretki - 8 prezentacji i show dance - 20 prezentacji. Celem przeglądu jest popularyzacja tańca i sportu, aktywnej formy wypoczynku, zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami tańca oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami taneczno - sportowymi.
Nasze dziewczęta z gr. III i IV zaprezentowały się w trzeciej kategorii tanecznej show dance z układem pt. „Woda”, jak zawsze stanęły na wysokości zadania. W tej choreografii obok techniki tańca, bardzo ważną rolę pełni praca kostiumów, które zostały specjalnie zaprojektowane i uszyte. Układ został przyjęty przez publiczność bardzo ciepło i serdecznie oraz nagrodzony gromkimi brawami.


Szanowni Państwo, zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 1% swojego podatku przekazali Państwo na Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.
Jeden procent„Niech Twój 1% zatańczy dla Ciebie”, Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wybiorą Państwo Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Organizację Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS - 00000 64505, aby przekazać 1 % swego podatku. Każdy z Państwa może zadecydować do dnia 31 kwietnia 2017 roku o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2016 na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Krzeszowskie kolędowanie1 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbył się X Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2017”. Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z powiatu niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego, biłgorajskiego i rzeszowskiego, w sumie 400 wykonawców zaprezentowało swe talenty w ośmiu kategoriach.
Solistki z Grupy Wokalnej, działającej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach: Julia Kalawska, Zuzanna Paleń, Kamila Domagała wystąpiły w trzech kategoriach wiekowych oraz dziewczynki z Chórku Dziecięcego Amelia Surma, Zuzanna Laba, Zuzanna Brągiel, Zuzanna Paleń, Julia Kalawska, Nikola Wołoszyn, Klara Bieńkowska i Lena Borowicz w kategorii Chóry i Zespoły. Dzieci do występu przygotowała pani Katarzyna Rokoszyńska, która prowadzi grupę wokalną i chórek dziecięcy w KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. Patronat honorowy nad Przeglądem pełnili: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.


Magiczny koncert w KDK „ARKA”

Magiczny konert w KDK ARKA22 stycznia 2017 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” odbył się koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Magiczny koncert składał się z trzech części: magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, w której wystąpiły dzieci z Chórku, działającego przy KDK „ARKA”, wspólnie z zespołem instrumentalnym „Gremlins”. Zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, czym stworzyły nastrojową atmosferę do wspólnego kolędowania. Pani Katarzyna Rokoszyńska przygotowała dzieci wokalnie, którym akompaniował na żywo zespół w składzie Adam Mierzwa - klawisze, Wojciech Mierzwa - gitara i Dariusz Banaś - klarnet. Kolejna część koncertu, to magiczny czas opery, z recitalem Magdaleny Żmudy, absolwentki PSM w Stalowej Woli w klasie śpiewu, której akompaniowała pani Monika Kuca. Na repertuar złożyły się cztery utwory: „Nuit d’etoiles” Klausa Debussy, aria z II aktu opery „Cosi fantulte” W.A. Mozarta pt. „Una donna a quindici ani”, aria z opery „Di donne abbandoneta„ Domini Cosari pt. „Nona ragione ingroto” oraz „Di forelle” Franciszka Szuberta. W trzeciej części wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w mini koncercie „magiczny czas dzieciństwa”, w którym dzieci zaprezentowały tańce i zabawy lasowiackie, zabawy podwórkowe, miniatury taneczne „Walentynki” i „Misie dwa”, młodzież natomiast zatańczyła dwa tańce narodowe oberek i polonez. Koncert zwieńczyła piosenka finałowa, dedykowana Babciom i Dziadkom w wykonaniu wszystkich artystów z KDK „ARKA”.


Niżańskie spotkania z KolędąW sobotę, 14.01.2017 r. Chórek Dziecięcy reprezentował Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej na XXIV Niżańskich Spotkaniach z Kolędą „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. Spotkanie z kolędą organizowane było przez „Niżańską Wspólnotę Ruch Światło Życie”. Na scenie NCK „Sokół” w Nisku zaprezentowało się wielu wykonawców z różnych Parafii Diecezji Sandomierskiej, śpiewając kolędy i pastorałki. Nasze dzieci, przebrane za kolędników, zaśpiewały pastorałkę Świeć gwiazdeczko” oraz kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Dziewczynki z chórku zaprezentowały się w barwnych kostiumach, krakowianek, góralek, aniołków i pastuszków i zaśpiewały bardzo ładnie, co wzbudziło uznanie widowni. Następnego dnia Chórek wystąpił w koncercie laureatów w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku. Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Rokoszyńskiej, która przygotowała dzieci do występu.


Spotaknie opłatkowe w KDK ARKAW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe, w dniu 20 grudnia, na które przybyły dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z rodzicami oraz Ksiądz Jan Kądziołka, proboszcz parafii Racławice. Na corocznym spotkaniu wigilijnym tancerzy i ich gości przywitał Zespół „Racławice” programem artystycznym p.t. „Widzę kraj jakiś”, w którym rozbrzmiewały pastorałki i słowa poezji według wierszy Władysława Bełzy, polskiego poety neoromantycznego, nazywanego piewcą polskości. Następnie Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk przekazała życzenia świąteczne i błogosławieństwo od J.E.Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz od Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. Ksiądz Proboszcz pobłogosławił opłatki i zwrócił się do dzieci i młodzieży, a przede wszystkim do rodziców, życząc wytrwałości w wychowywaniu dzieci i umożliwienia im rozwijania talentów artystycznych w Zespole „Racławice”. Podkreślił ogromną rolę naszej katolickiej instytucji, w której wszyscy znajdują wsparcie w wychowaniu w duchu chrześcijańskim i mają możliwość kultywować wartości patriotyczne. Przy choince, akompaniamencie muzycznym i śpiewie kolęd, wśród świątecznych dekoracji i płynącej zewsząd serdeczności, artyści „Racławic” wprowadzili wszystkich w cudowną atmosferę rodzinnych Świąt Narodzenia Pańskiego. Po koncercie padło wiele słów uznania i wdzięczności za piękny występ. Rodzice wraz z dziećmi zgromadzili się przy wspólnym stole, częstowali się wypiekami, owocami i słodyczami. W imieniu całej społeczności zespołowej delegacja młodzieży z najstarszej grupy złożyła życzenia imieninowe Pani Dyrektor. To było wspaniałe, wzruszające spotkanie!


Koncert - Widzę kraj jakiśW Niżańskim Centrum Kultury, 18 grudnia, odbył się Koncert Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Niska w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Był on kontynuacją tradycji zespołowej, ale w tym roku nastąpiło kilka zmian. Misterium Bożego Narodzenia Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” prezentował w okresie kolędowym, międzyświątecznym, a świętem Ofiarowania Pańskiego. Również repertuar nieco różnił się od tego, co słyszeliśmy w poprzednich latach - organizatorzy bowiem skupili się na bogactwie polskich pastorałek i tekstów Władysława Bełzy, zwanego „wychowawcą Narodu Polskiego”. Trudno wyobrazić sobie, co by mogło uczynić ten koncert jeszcze bogatszym. Na koniec pani Alicja Szewczyk w imieniu Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach dr Ewy Sęk złożyła życzenia świąteczne licznie zgromadzonej widowni. Program został bardzo ciepło przyjęty i potwierdziło się, że teksty, podkreślające przynależność do wiary chrześcijańskiej w odpowiednim opracowaniu i w wykonaniu najmłodszych, sprawiają wiele przyjemności w słuchaniu i wprowadzają czas pokoju w serca ludzi, oczekujących Nowonarodzonej Dzieciny.


Nagranie do TV W dniu 14 grudnia 2016 r., Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w nagraniu programu świątecznego przez Telewizję Miejską ze Stalowej Woli. W nagraniu wzięły udział dzieci z najmłodszych grup i młodzież ze starszych grup. W dwóch scenkach Zespół „Racławice” wyraził uwielbienie narodzin Jezusa w poezji, ozdabiając je śpiewem kolęd i pastorałek. Przy stajence betlejemskiej asystowały anioły i lud Boży z rejonu lasowiackiego i klimat przeniósł się do polskiego domu, gdzie przy wigilijnym stole rodzina kultywuje tradycje chrześcijańskie i narodowe.


MIkołaj w KDK ARKA6 grudnia, w Katolickim Domu Kultury „ARKA”, zgromadziło się prawie 100 dzieci, oczekujących na Świętego Mikołaja, który słysząc śpiew dziewczynek z „Chórku Dziecięcego” wstąpił do „ARKI”. Dzieci przywitały Św. Mikołaja z ogromnym entuzjazmem i radością. Wszyscy otrzymali piękne prezenty. Św. Mikołaj opowiedział o swoim życiu i prosił, aby dzieci zawsze były grzeczne i szanowały rodziców. Czas oczekiwania umiliła Grupa Animatorów „TRIO Z RIO”, prowadząc ciekawe gry, zabawy i konkursy, w których najmłodsi chętnie uczestniczyli, wykazując się zręcznością i kreatywnością. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze i dzieci już czekają na kolejne odwiedziny Św. Mikołaja za rok.


3 Festiwal NaukiW Gimnazjum nr 2 w Nisku, 1 grudnia, odbył się 3 Festiwal Nauki Klubów Młodego Odkrywcy. Na zaproszenie organizatorów, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przedstawił w dynamicznych układach tanecznych dwa żywioły - „Ogień” i „Wodę”, tym samym przybliżając tematykę nauk przyrodniczych i wprowadzając w klimat Festiwalu. Barwne stroje podkreślały charakter i ekspresję wybranych żywiołów. Grupa dziewcząt zaprezentowała wysoki poziom artystyczny i zyskała uznanie wśród odbiorców, przybyłych na Festiwal.
W przestrzeni wystaw, powstałych specjalnie na potrzeby Festiwalu, na sali gimnastycznej przygotowano ok. 50 stoisk. Młodzież z KMO MAŁY FIZYK z Gimnazjum nr 1, DA VINCI z Gimnazjum nr 2 i DELTA 3 z Gimnazjum nr 3 przeprowadzała doświadczenia, w których przenikały się treści z fizyki, chemii, biologii i geografii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska robotyki, modelarskie oraz stoisko Ratowników Medycznych. Dla najmłodszych, harcerze Hufca ZHP Nisko, przygotowali wiele atrakcji: malowanie twarzy, gry edukacyjne, dekoracje balonowe. Animatorzy przeprowadzili konkurs wiedzy o znanych fizykach i wynalazcach, postaciach przedstawionych przez uczniów pierwszej klasy gimnazjalnej.
Celem Festiwalu było przedstawienie efektów pracy uczniów, realizujących projekt „I ty możesz prowadzić badania naukowe”, popularyzowanie różnych form przekazu nauki i techniki oraz wyzwolić wyobraźnię i kreatywność młodych ludzi. Festiwal adresowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jak również do całych rodzin, co pozwoliło na przeżycie wspólnej naukowej przygody.


Konferencja naukowaW Campusie KUL w Stalowej Woli, na zakończenie Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej, w sobotę, 26 listopada 2016 r. odbyła się międzynarodowa Konferencja naukowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Teologicznego „Zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo”. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL, redakcja wydziałowego kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego we Lwowie. Podczas konferencji odbyły się Certyfikowane Warsztaty Metodyczne „Agresywne gry komputerowe oraz ryzykowne zachowania w sieci - wpływ na rozwój emocjonalny, zdrowie psychiczne i zachowania społeczne”. Program, przygotowany został przez WZPiNoS KUL w Stalowej Woli i Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie. Warsztaty poprowadzili: prof. Mariusz Jędrzejko z CPS wraz z mgr Leszkiem Roszczenko i mgr Agnieszką Taper.
Jednym z punktów programu konferencji był program artystyczny, słowno - muzyczno - wokalny, podkreślający wartości rodzinne i patriotyczne, przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej, który na co dzień kultywuje pamięć o kulturze naszych ojców, kładąc nacisk na wychowanie, zgodne z wiarą chrześcijańską. Konferencji towarzyszyła również wystawa fotografii „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego Narodu”. Fotografie zawierały zarejestrowane aparatem momenty z najważniejszych wydarzeń rodzinnych, tj. narodziny dziecka, urodziny, I Komunia Święta, portrety rodzinne...


Fiesta harmonicaW dniu 19 listopada najstarsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wystąpiła z suitą tańców rzeszowskich na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli, podczas Fiesta Harmonica Festiwal. Ten festiwal, to eksperymentalny projekt artystyczny, oparty na idei: dźwięk - ruch - obraz, którego celem jest propagowanie harmonijki ustnej, jako instrumentu, mającego różnorodne zastosowanie, odbiegające od utartych schematów. Zróżnicowany gatunkowo repertuar, wykonywany na harmonijce ustnej w syntezie z ekspresyjnymi układami choreograficznymi oraz efektownymi wizualizacjami, tworzą niezwykły spektakl muzyczny.
Układ choreograficzny do wizualizacji „Kogut pieje, sielska wieś” opracowała Jolanta Warchoł, do aranżacji muzycznej pana Zbigniewa Mięsowicza.


98. Rocznica Odzyskania NiepodległościNiżańskie obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w piątek, 11 listopada 2016r., Mszą Świętą za Ojczyznę, w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Następnie uroczystości przeniosły się na Plac Wolności, gdzie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę na maszt. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko pan Julian Ozimek przemówił do mieszkańców miasta, podkreślając znaczenie święta i odpowiedzialności za przyszłość kolejnych pokoleń w wolnej Polsce. W hołdzie bohaterom wygłoszony został Apel Pamięci, a uczestniczący w obchodach żołnierze oddali salwę honorową. Następnie Przedstawiciele Władz Gminy i Miasta Nisko, Powiatu oraz liczne delegacje, w tym delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności i Pomnikiem Orląt.


Poświęcenie Kaplicy w RacławicachW sobotnie przedpołudnie, 29 października 2016 r. w Racławicach, na jednej z najstarszych nekropolii powiatu niżańskiego, delegacja młodzieży w strojach szlacheckich z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z Kadrą Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, na czele z panią dyrektor dr Ewą Sęk, uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia nowowybudowanej kaplicy cmentarnej. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E.Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił Grób Dziecka Utraconego i Kaplicę pw. Bożego Miłosierdzia. Dziękując za jej wybudowanie proboszczowi ks. Janowi Kądziołce oraz wspólnocie parafialnej, Pasterz Diecezji podkreślił, że pielęgnowanie pamięci o zmarłych musi iść w parze z wiarą w życie wieczne.
W kaplicy, dla licznie przybyłych parafian, w intencji tych, którzy przyczynili się do budowania świątyni oraz zmarłych, spoczywających na parafialnym cmentarzu, odprawiono dziękczynną Mszę Świętą koncelebrowaną, pod przewodnictwem ks. dziekana. Po uroczystościach poświęcenia Kaplicy delegacja, przy grobie śp. Ks. Mieczysława Porawskiego odmówiła modlitwę i zapaliła znicz, upamiętniając 9 rocznicę śmierci wieloletniego proboszcza i przyjaciela Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Klasa I a z Gimnazjum nr 2 w Nisku na lekcji regionalnej
w KDK „ARKA”.

Lekcja regionalnaDnia 19 października 2016 r., do Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach, przyszła klasa 1 a z gimnazjum nr 2 w Nisku, by wziąć udział w zajęciach regionalnych.
W prezentacji multimedialnej przedstawiono teren, należący do regionu lasowiackiego, jak wyglądały zabudowania i wnętrza chat oraz czym zajmowali się ludzie na co dzień, jakie zwyczaje i obrzędy kultywowali lasowiacy oraz jak się ubierali. Kolejnym punktem wizyty gimnazjalistów był udział w zajęciach wokalnych, które prowadziła pani Katarzyna Rokoszyńska. Młodzież ćwiczyła emisję głosu i pracowała z mikrofonem. Ponadto odbyły się też zajęcia na kole garncarskim, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdy uczeń z wielkim zaangażowaniem i skupieniem przystąpił do toczenia na kole naczyń z gliny. Najwięcej wykonali dzbanuszków, które po wyschnięciu poddane będą kolejnej obróbce. Najbardziej dynamicznymi zajęciami były warsztaty taneczne. Na sali baletowej, przy lustrach i drążkach, pani Agnieszka Rup zapoznała uczniów z pozycjami stóp i rąk w tańcu klasycznym oraz z podstawowym krokiem lasowiaczka.
W Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”, który ma siedzibę w KDK „ARKA”, z klasy Ia tańczy pięć osób, tj. Klaudia Filiks, Aleksandra Domańska, Laura Warchoł, Anita Rokoszyńska i Aleksandra Zaguła. Zespół „Racławice” od 30 - tu lat kultywuje tradycje regionalne, w swoim repertuarze posiada tańce i pieśni lasowiackie oraz komplety kostiumów dziecięcych i młodzieżowych. Dzięki uprzejmości pani dyrektor dr Ewie Sęk, młodzież miała możliwość przymierzyć stroje lasowiackie i poznać ich archaiczne nazwy, np. rańtuch, zapaska, magierka.


Obchody jubileuszowe „Dni Kultury Chrześcijańskiej Świętej Jadwigi Królowej”, XXX - lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i XX - lecia Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, objęte patronatem honorowym Biskupa Sandomierskiego J.E.Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza, Senatora RP Janiny Sagatowskiej, Posła na Sejm RP Rafała Webera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Juliana Ozimka, Starosty Stalowolskiego Janusza Zarzecznego, Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego, Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku Stanisława Chwieja, Telewizji Kablowej Stella w Stalowej Woli Zdzisława Gawęckiego odbyły się w dniach:
3 września 2016 r. - Koncert Jubileuszowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w Racławicach
4 września 2016 r. - Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BiM w Racławicach
- Koncert Galowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w Stalowej Woli

Koncert Jubileuszowy XXX - lat ZPiT RacławicePierwszy koncert miał bardzo rodzinny, nasz racławicki charakter. Na podwórku wybudowano estradę, zaaranżowano plenerowy amfiteatr. Rodzice tancerzy zorganizowali poczęstunek i zabawę. W programie wystąpiły wszystkie grupy, od najmłodszych dzieci, po absolwentów, prezentując bogaty i barwny program. Wśród gości obecni byli J. E. Ks. Bp Edward Frankowski, Senator RP Janina Sagatowska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Kamila Piech, reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Proboszcz Parafii Racławice ks. Jan Kądziołka, Sołtys wsi Racławice Zbigniew Kotuła i zasłużona w krzewieniu postaw patriotycznych Maria Mirecka - Loryś. Cały koncert prowadziła dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, wprowadzając widzów w klimat każdego układu i przytaczając historię Zespołu. Na koniec koncertu zostały wręczone podziękowania wszystkim uczestnikom za twórczy udział w dziełach, umiłowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Katolicki Dom Kultury „ARKA” otrzymał odznakę honorową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Koncert GalowyDrugi dzień uroczystości jubileuszowych rozpoczął się od Mszy Świętej koncelebrowanej, pod przewodnictwem J.E.Ks.Bp. Krzysztofa Nitkiewicza, który w homilii odwołał się do słów Ewangelii, porównując działalność KDK „ARKA” i Zespołu „Racławice” oraz pielęgnowane tu tradycje do budowania wieży w wymiarze nie tylko teraźniejszości i przyszłości, ale także w wymiarze eschatologicznym w drodze do wieczności. Pasterz mówił, że trzeba przede wszystkim kochać Chrystusa, okazywać miłość Bogu, trzeba przyjąć Krzyż i nieść do końca, bo Krzyż to zdolność do najwyższej miłości. Powstanie Zespołu i KDK „ARKA” było spełnieniem marzeń i aspiracji ludzi z Diecezji Sandomierskiej i stało się drogą do spełnienia marzeń dzieci. Ta inicjatywa otworzyła drogę, aby mogły rozwijać talenty, a przez działalność troszczyć się o przyszłość Polski. Katolicki Dom Kultury „ARKA” buduje wspólnotę i prowadzi do zbawienia człowieka. Pasterz Diecezji podkreślił, że mamy do czynienia z dziełem, które trzeba wspierać, bo ma wartość ewangelizującą i ten dom specjalizuje się w przekazywaniu Dobrej Nowiny.
Następnie zaproszeni goście i wykonawcy przemieścili się w gościnne progi Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, na którego scenie ponad 130 wykonawców - 4 obecnie tańczące grupy taneczne i grupa absolwentów - prezentowało trzygodzinny koncert, w którym przedstawiono różne formy taneczne - inscenizacje, miniatury, tańce regionalne i narodowe w przepięknych, kolorowych strojach. Sala widowiskowa, w której zgromadzili się sympatycy i przyjaciele Zespołu, rodzice tancerzy i wielu dostojnych gości, reagowała bardzo żywiołowo, nagradzając wykonawców licznymi i gromkimi brawami.
Koncert, podsumowujący 30-letni dorobek Zespołu i jego kadry, dostarczył wielu wzruszeń i przeżyć, zarówno dla wykonawców jak i odbiorców.
Jubileusz to także okazja do wyróżnienia i nagrodzenia osób, pracujących w Katolickim Domu Kultury „ARKA”. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” oraz 20-lecia Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach za zasługi w upowszechnianiu kultury otrzymali:
dr Ewa Sęk - dyrektor artystyczny
Janusz Kutyła - dyrektor muzyczny
Agnieszka Rup - animator kultury
Anna Dybka - pedagog
Jolanta Warchoł - choreograf
Karolina Kotwica - choreograf
Alicja Szewczyk - animator kultury
Katarzyna Rokoszyńska - akompaniator

Koncerty Jubileuszowe dofinasowane były z budżetu
Powiatu Niżańskiego i Gminy Stalowa Wola
oraz przez lokalnych przedsiębiorców i przyjaciół
Katolickiego Domu Kultury „ARKA”

herby patronów


Jubileusz ZPiT Racławice i KDK ARKA

Zaproszenie

Dni Kultury Chrześcijańskiej Świętej Jadwigi Królowej

XXX - lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
XX - lecie Katolickiego Domu Kultury „ARKA”


Jubileusz ZPiT Racławice i KDK ARKA

3 września 2016 r.
godz. 15:00

Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
KDK „ARKA” w Racławicach

4 września 2016 r.
godz. 15:00

Uroczysta Msza Święta
Kościół parafialny w Racławicach


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka