Aktualności


Rocznica Sakry BiskupiejDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach udała się 8 marca 2018 r. do Sandomierza z życzeniami z okazji 29 - lecia Sakry Biskupiej Księdza Edwarda Frankowskiego - Biskupa Seniora Diecezji Sandomierskiej. Biskup Edward Frankowski znany jest ze swojego zaangażowania w ruch Solidarnościowy. Jako proboszcz parafii w Stalowej Woli bardzo wspierał związkowców, z tego powodu był szykanowany i inwigilowany przez służby bezpieczeństwa. Był kapelanem „Solidarności” w latach 1980-1992. Twórca i organizator Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (obecnie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), gdzie organizował także liczne sesje popularno-naukowe oraz powołał ośrodek formacji świeckich liderów katolickich. Biskup Senior przyjął sakrę biskupią 5 marca 1989 roku z rąk ordynariusza przemyskiego J.E.Ks. Bp. Ignacego Tokarczuka. Od 2012 roku jest na emeryturze, ale cały czas jest aktywny i podejmuje różne wyzwania. Życzymy Księdzu Biskupowi obfitości łask Bożych w dalszej posłudze Pasterskiej.


Jeden procent„Niech Twój 1% zatańczy dla Ciebie”.
Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wybiorą Państwo Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Organizację Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS - 00000 64505, aby przekazać 1 % swego podatku. Każdy z Państwa może zadecydować do dnia 31 kwietnia 2018 roku o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2017 na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Pamięci Rodziny Mireckich1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W hołdzie tym Bohaterom w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbył się wieczór Pamięci Rodziny Mireckich, która od roku 1921 jest związana z naszą małą miejscowością. Dziś w Racławicach mieszka i bardzo aktywnie w życiu społecznym uczestniczy Pani Maria Mirecka - Loryś, ostatnia żyjąca z Ośmiorga Rodzeństwa: Walerii, Bronisława, Leona, Janiny, Adama, Kazimierza, Marii i Heleny. Sylwetki Rodzeństwa Mireckich wpisały się w historię walki niepodległościowej w czasie II wojny światowej, po wojnie w okresie stalinowskim, także w podtrzymaniu katolickości na Kresach, polskości na emigracji, a także dawaniu świadectwa umiłowania Ojczyzny w służbie społecznej. Imperatyw „Przede wszystkim Polska” był wyznacznikiem w osobistych wyborach i decyzjach każdego z Rodzeństwa, bez względu na cenę, jaką trzeba było za to zapłacić. Taką postawę wynieśli z domu rodzinnego, szlacheckiej rodziny związanej z Kresami. Pozostali wierni najwyższym wartościom: Bóg, Honor, Ojczyzna pieczętując tę wierność daniną życia, prześladowań, tułaczki. Spotkanie rozpoczęło się programem artystyczno - patriotycznym w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Młodzież w strojach szlacheckich - pięć dziewcząt i czterech chłopców trzymała wartę honorową przy fotosach Rodziców i dzieci Rodziny Mireckich. Młodzież przybliżyła biogram każdego członka Rodziny, wokaliści zaśpiewali pieśni patriotyczne „Co Ojczyzna” i „Sadźmy przyjacielu róże”. Następnym punktem spotkania miała być prelekcja Pani Marii Mireckiej - Loryś o „Orlętach Lwowskich”, która nie mogła przybyć na spotkanie ze względu na niedyspozycję zdrowotną. W Jej imieniu referat wygłosił Pan Mieczysław Barnat, a na zakończenie chłopczyk z Zespołu „Racławice” zaśpiewał pieśń patriotyczną „Orlątko”.
Spotkanie to oficjalnie inauguruje uroczystości nadania Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” Imienia Rodziny Mireckich, na co zgodę wyraziła Pani Maria Mirecka - Loryś w dniu 16 lutego 2018 r. na prośbę Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Dyrektora Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej wraz z Wychowawcami, Rodzicami, Dziećmi i Młodzieżą. Bohaterskie Rodzeństwo pozostanie dla przyszłych pokoleń świetlanym przykładem patriotycznych postaw. Pamięć o Ich bohaterskich czynach zostanie poniesiona w przyszłość przez wychowanie młodego pokolenia.
W dobie odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującej do narodowego etosu szlachetności Polskiego Narodu, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” pragnie stać się żywym pomnikiem pamięci o Minionych Pokoleniach będących uosobieniem tego etosu, a należą no nich Siostry i Bracia Mireccy z Racławic. Wydarzenie przyjęcia Imienia Rodziny Mireckich przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wpisze się w obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.


Człowiek Roku 2017Tytuł Człowieka Roku 2017 w plebiscycie Echa Dnia, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” otrzymała dr Ewa Sęk - Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, doktor nauk humanistycznych, związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Świętego Jana Pawła II, pracownik naukowy WZPiNoS w Stalowej Woli. Pani dr Ewa Sęk była nominowana za starania o ratowanie Katolickiego Domu Kultury „Arka” przed upadłością. W sobotę, 24 lutego 2018 r., w zajeździe Sezam w Stalowej Woli, podczas uroczystej Gali Finałowej laureatom wręczono statuetki w różnych kategoriach, w obecności Posła na Sejm RP Rafała Webera, Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza i Starosty Powiatu Stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.
Laureatka składa gorące podziękowanie wszystkim, którzy okazali wielkie serce i pomoc dla Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w trudnych chwilach. Dziękuje także Kapitule Echa Dnia a także osobom, które zagłosowały na jej kandydaturę. Dzięki wspaniałym Przyjaciołom Arka płynie.


Festiwal Muzyki ReligijnejW sobotę, 17 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbył się I Międzypowiatowy Festiwal Muzyki Religijnej i Poezji Śpiewanej „Na skrzydłach ducha” pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego. Z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach wystąpiły grupy wokalne i solistki. Wokalistka Kamila Domagała wraz z młodzieżową grupą wokalną w składzie Karolina Kruk, Remigiusz Pałka, Oliwia Kata i Andżelika Guściora w kategorii gimnazjum - szkoła średnia zdobyła II miejsce za utwór „Powietrzem moim jest”, Wiktoria Góreczna i Andżelika Guściora wystąpiły w kategorii soliści 11-15 lat z pieśniami „Maryjo śliczna Pani” i „Alleluja”. Andżelika zajęła III miejsce, a w grupie wokalnej - chóry - kategoria dorośli, wystąpiły „Mamy z ARKI”, które zaśpiewały na dwa głosy „Błogosław duszo moja Pana”, tym samym zajmując I miejsce. Wykonawcy otrzymali dyplomy i statuetki aniołków, a wszyscy Laureaci otrzymali nominacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej, który odbędzie się w czerwcu na krzeszowskim rynku. Należy podkreślić bardzo dobrą organizację i zaangażowanie Pani Dyrektor Sylwii Piotrowskiej i wysoki poziom wykonawców.


Urodziny Pani Marii Mireckiej LoryśPani dyrektor dr Ewa Sęk wraz z przedstawicielem kadry pracującej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach Anną Dybką na zaproszenie dostojnej Jubilatki Pani Marii Mareckiej Loryś uczestniczyły w uroczystym spotkaniu w dniu 10 lutego z okazji 102 urodzin. Pani Maria, to osoba wyjątkowa, o niesamowitej charyzmie, działaczka podziemia polskiego w czasie II wojny światowej, redaktorka „Głosu Polek” w Chicago, organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Pani Maria ostatnia żyjąca z ośmiorga rodzeństwa. Każdy z rodzeństwa Mareckich aktywnie był zaangażowany w budowanie tożsamości narodowej, walkę o niepodległość i niesienie pomocy innym. To bohaterowie dzisiejszych czasów. Na spotkaniu jeszcze raz podkreślono zasługi Pani Marii, życząc wielu łask zdrowia i błogosławieństwa Bożego.


Ferie w Katolickim Domu Kultury „ARKA”

Warsztaty z KMO DA VINCIW czasie ferii zimowych trwających od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbywały się zajęcia taneczne, a w drugim tygodniu dodatkowo również niecodzienne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież tańcząca w Zespole Pieśni Tańca „Racławice” codziennie doskonaliła warsztat taneczny i techniki tańca w gatunkach: taniec klasyczny, technika dowolna, ćwiczenia po diagonalu i elementy wielu tańców polskich. Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk zaprosiła do współpracy Klub Młodego Odkrywcy DAVINCI, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku. Podczas zajęć noszących zagadkową nazwę „Eksploracja Atlantydy” dzieci mogły eksperymentować, uczestniczyć w zabawach i grach logicznych oraz przeprowadzać doświadczenia przygotowane przez młodzież działającą w KMO Aleksandrę Domańską, Klaudię Filiks, Laurę Warchoł i Aleksandrę Zagułę. Opiekunem merytorycznym i metodycznym warsztatów była pani mgr Anna Dybka, która prowadzi KMO DAVINCI. Temat warsztatów nawiązywał do mitycznej wyspy Atlantydy, którą miał ongiś rządzić Posejdon. Według legendy jej mieszkańcy zdobyli wiedzę, jaka nawet nie śniła się innym cywilizacjom. Jej mieszkańców zgubiła jednak nadmierna pyŹcha: pragnęli podbić cały świat. Zuchwalstwo mieszkańców bajecznej wysŹpy zostało ukarane. Atlantydów pokonali Ateńczycy, sama wyspa zginęła zalana falami oceanu. Wielu naukowców próbowało dowieść istnienia tej mitycznej krainy oraz jej przybliżonego położenia. Minęło wiele wieków poszukiwań i prób znalezienia odpowiedzi na jedno z bardziej nurtujących pytań w historii: Czy Atlantyda istniała naprawdę?
W czasie warsztatów w KDK „Arka” dzieci stworzyły własną Atlantydę i używając wyobraźni, przeniosły się do laboratorium znajdującego się na tej właśnie wyspie. Tam, wcielając się w młodych odkrywców, poznały między innymi zjawiska zachodzące podczas zmieniających się pór roku: zimy, wiosny, lata i jesieni. Pierwszego dnia warsztatów dzieci poznały właściwości lodu, przekonały się, że góra lodowa może być naprawdę niebezpieczna. Nauczyły się stawiać bańki, które pomagają w leczeniu przeziębienia. Samodzielnie skonstruowały telefony i mogły się porozumiewać na odległość. Dowiedziały się o różnych zjawiskach optycznych i jak działa złudzenie optyczne. Odkryły, że światło czasami płata nam figle. Przy pomocy krążka Newtona odkryły, że światło słoneczne nie jest światłem białym i zrozumiały, na czym polega zjawisko tęczy.
W następnych dniach dzieci poznały właściwości wody i powietrza, a przy doświadczeniach wykorzystywały prawo Pascala i Archimedesa. Dowiedziały się, co to jest napięcie powierzchniowe, menisk, wytworzyli w warunkach laboratoryjnych wir wodny i tornado ognia. Zbudowały też własny zoetrop do animacji ruchu, zrobiły „dziurę” w wodzie oraz przekonały się, że przy ognisku w porze letniej szaszłyki można zrobić z ... balonu.
Codziennie dzieci mogły spróbować swoich sił przy różnych stanowiskach przygotowanych przez młodzież z KMO, takich jak wieża Hanoi, łuk tryumfalny czy gry kółko i krzyżyk, rzut do celu. Wykorzystanie maszyn prostych, takich jak kołowrót, bloki, równia pochyła, dźwignie w codziennym zastosowaniu pomogły młodym odkrywcom zrozumieć działanie wielu urządzeń, którymi się posługują. Stanowiska te bardzo podobały się małym Atlantydom.
Wielkim powodzeniem cieszyły się również warsztaty kulinarne, które odbyły się w tłusty czwartek. Dzieci z zaangażowaniem włączyły się we wspólne zrobienie i smażenie faworków pod czujnym okiem rodziców, pani Marty Zając, pani Uli Barwy i pani Marty Rusinek. Dużą frajdę sprawiło im wyrabianie ciasta, wałkowanie go, wykrawanie odpowiednich kształtów i formowanie karnawałowych smakołyków. Dzień zakończyła wspólna degustacja przygotowanych łakoci. Dzieci były zachwycone warsztatami, zadawały mnóstwo dociekliwych i mądrych pytań oraz z entuzjazmem brały udział w doświadczeniach. Dwa tygodnie zorganizowane w KDK „Arka” okazały się dla nich nie tylko świetnym sposobem spędzenia czasu wolnego od nauki, ale przyniosły również radość z poznawania nowych tańców polskich, budowania kondycji i formy, odkrywania tajemnic świata i poznawania otaczającej rzeczywistości w atrakcyjny sposób.
Podsumowaniem wszystkich działań w czasie trwania ferii był koncert warsztatowy, który odbył się w piątek, 9 lutego w Sali Kameralnej KDK „ARKA”. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaprezentował ponad dwugodzinny program. Młodzi artyści wystąpili w trykotach, przybliżając tym samym klimat 10 dni warsztatów, 90 godzin prób na sali baletowej, 15 układów, ponad 90 tańców.


Koncert na zakończenie feriiPrzez dwa tygodnie na feriach, tj. od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbywały się warsztaty tańców ludowych i narodowych. 10 dni warsztatów, 90 godzin prób na sali baletowej,15 układów, ponad 90 tańców. Dzieci i młodzież tańcząca w Zespole Pieśni Tańca „Racławice” codziennie doskonaliła warsztat taneczny i techniki tańca w gatunkach: taniec klasyczny, technika dowolna, ćwiczenia po diagonalu i elementy wielu tańców polskich. Była to również twórcza praca nad wspólnym projektem - prezentowanym podczas koncertu finałowego, który wieńczył trud pracy młodych tancerzy. W piątek, 9 lutego w Sali Kameralnej KDK „ARKA”, przed licznie zgromadzoną publicznością Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”zaprezentował ponad dwugodzinny program. Był to koncert warsztatowy, młodzi artyści wystąpili w trykotach, przybliżając tym samym klimat prób.
Warsztaty mogły się odbyć przy dofinansowaniu z Powiatu Niżańskiego i Gminą Stalowa Wola. Koncert zarejestrowała Telewizja Kablowa „STELLA” ze Stalowej Woli.


102.urodziny Marii Mireckiej LoryśDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w pięknych, narodowych strojach szlacheckich 7 lutego 2018 r. odwiedziła Dostojną Jubilatkę Szanowną Panią Marię Mirecką Loryś, która w tym dniu świętowała 102. Urodziny. Pani Maria pochodzi z rodziny o endeckich poglądach, skąd czerpała edukację od pierwszych lat życia. Podczas studiów we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza, włączyła się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej, z którą kontakt utrzymuje do dziś. W czasie II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. W październiku 1946 r. opuściła Italię i wyjechała do Anglii, a stąd po 5 latach pobytu, w styczniu 1952 r. - do USA. Wraz z rodziną zamieszkała w Chicago. Aktywna działaczka szeregu organizacji polonijnych - m.in. członek ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od stycznia 1964 r. redaktorka „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Od grudnia 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim, a Prezydent RP Lech Kaczyński 3 V 2006 r. wręczył Pani Mareckiej - Loryś Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. w setne urodziny została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Od roku 2004 mieszka w Racławicach i aktywnie udziela się w środowisku. Jest autorką 2. tomu zatytułowanego „Historia Związku Polek w Ameryce” i książki „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni”. W 2014 roku został zrealizowany film dokumentalny o Marii Mireckiej-Loryś pt. „Szkic do życiorysu” w reż. Ewy Szakalickiej.
Dzieci, Młodzież, Dyrektor, Kadra i Rodzice Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach składają Szanownej Pani Marii Mireckiej - Loryś serdeczne „Bóg zapłać” za wieloletnie pełnienie społecznej służby na rzecz walki o wolną Polskę i pielęgnowanie prawdy historycznej z gorliwością, optymizmem i ufnością Bogu - dla kolejnych pokoleń. Życzymy zdrowia, obfitości darów Bożych, opieki Maryi, polecając w modlitwie.


logo

Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach zrealizował zadanie
„Zakup wyposażenia dla KDK ARKA”, które dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Do szopy, do szopy wszyscyW ramach odbywającego się Jerycha Różańcowego w Parafii Racławice w dniach 26 - 28 stycznia 2018 r. na zaproszenie Księdza Proboszcza Jana Kądziołki wszystkie grupy działające w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach zaprezentowały w pięknych wnętrzach kościoła p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach świąteczny program kolęd i pastorałek. Cała społeczność „ARKI” wraz z rodzicami uczestniczyła we Mszy Świętej. Ksiądz Grzegorz w homilii zwrócił się szczególnie do dzieci, wyjaśniając im znaczenie wydarzenia, które tak uroczyście przeżywano w parafii. Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Ksiądz Grzegorz podkreślił obecność dzieci i młodzieży z „ARKI” ich zaangażowanie w poznawanie historii swoich przodków i kultury polskiej poprzez udział w zajęciach w Katolickim Domu Kultury „ARKA”.
Po Mszy Świętej wszystkich przybyłych na koncert pt. „Do szopy, do szopy wszyscy” zaprosiła Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, wyrażając wdzięczność Księdzu Proboszczowi za modlitwę i wsparcie działalności w duchu wiary katolickiej. W koncercie zaprezentowano ciekawe aranżacje polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, wokalistów z Chórku Dziecięcego i Grupy Wokalnej wraz z przesłaniem „Spójrz na Jezusa! I ufaj!”, które przygotowała Pani Katarzyna Rokoszańska, a o nagłośnienie zadbał Pan Janusz Kutyła.
Ksiądz Jan Kądziołka dziękując za piękny koncert i przedłużenie okresu kolędowania oraz włączenie się w uroczystości związane z 200 -leciem Diecezji Sandomierskiej podkreślił wartość działalności od ponad 20 lat Katolickiego Domu Kultury „ARKA” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, który działa w parafii od 32 lat, i w którym wychowało się wiele dzieci z Racławic, Nowej Wsi i Woliny angażując całe rodziny w rozwój lokalny i promowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą. Ksiądz Proboszcz podkreślił ogromny wkład rodziców, którzy wskazują wyznaczają swoim dzieciom kierunek kroczenia w życie z najważniejszymi wartościami, pielęgnowanymi w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej.


III Festiwal Kolęd i PastorałekCztery dziewczynki z Chórku Dziecięcego działającego w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach wystąpiły na III Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Dziecięce kolędowanie” w Stalowej Woli w dniach 17 - 18 stycznia 2018 r. Organizatorami Festiwalu jest Komisja Międzyzakładowa MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli.
Festiwal ma na celu promowanie polskiej kultury i tradycji nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia oraz propagowanie muzykowania i kreatywności małych dzieci. W pierwszym dniu przeglądu nasze uczestniczki, tj. Benitka, Hania, Martynka i Paula zaśpiewały pastorałkę „Mój maleńki Jezusie”. W drugim dniu Festiwalu uczestniczyły w rozdaniu nagród i koncercie laureatów. Chórek Dziecięcy z KDK „ARKA” otrzymał Wyróżnienie Organizatora Festiwalu. Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na dobór repertuaru, ubiór i muzykalność dzieci. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Festiwalu zaśpiewali Bożonarodzeniową piosenkę z repertuaru zespołu „Arka Noego”pt. „Życzenia”. Gratulujemy pierwszych sukcesów dziewczynkom, Pani Kasi, która przygotowała dzieci do przeglądu oraz rodzicom, którzy dbają o rozwój swoich pociech w kulturze polskiej, tak mocno zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej.


Rada KDK ARKA16 stycznia 2018 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbyło się posiedzenie Rady Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją artystyczną, opartą na tradycji polskiej i chrześcijańskiej. W Misterium Bożego Narodzenia dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” dzieliły się dobrą nowiną przyjścia na świat Chrystusa - Zbawiciela. Na tle pięknej scenografii zimowej, pośród stajenki betlejemskiej, przy Maryi, Józefie i Aniołach asystujących Jezusowi, dzieci w polskich strojach ludowych oddawały hołd i zawierzały sprawy działalności KDK „ARKA” Nowonarodzonemu. W programie nie zabrakło akcentów wokalnych. Chórek dziecięcy z KDK „ARKA” zaśpiewał kilka kolęd i pastorałek, zapraszając do wspólnego kolędowania wszystkich przybyłych w ten zimowy wieczór. Wśród gości obecny był Ksiądz Marian Kondysar, Asystent Kościelny KDK „ARKA”, Ks. Jan Kądziołka, proboszcz parafii Racławice, pan Józef Sroka, wiceprzewodniczący Rady, pan dr Tomasz Ożóg, przewodniczący senior Rady. Druga część spotkania odbyła się w Zielonej Sali, gdzie radni zapoznali się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem za ubiegły rok. Podjęli również uchwały zatwierdzające działalność w 2018 roku, tym samym udzielając absolutorium pani Dyrektor dr Ewie Sęk. Przedstawiciele Rady Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w swoich wypowiedziach doceniali pracę wychowawczą, dydaktyczną kadry KDK „ARKA” i ewangelizującą dzieci i ich rodziny poprzez wpajanie dzieciom najwyższych wartości w duchu chrześcijańskim.


Misterium Bożego Narodzenia w ZarzeczuW niedzielę, 14 stycznia 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie Księdza proboszcza Jana Rokosza przedstawił Misterium Bożego Narodzenia, tym samym przedłużając czas pogłębienia wiary, przebaczenia i jedności. W Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu, przy betlejemskiej stajence powitano Nowonarodzonego. Anielskie Chóry wielbiły Boga, głosząc Dobrą Nowinę ludziom, napełniając wiernych wiarą, miłością i nadzieją. Lud z Polski zdąża do Miasta Dawidowego, niosąc dary z Kujaw, ze Śląska i z Tatr, zapraszając Jezusa do serc wszystkich Polaków i najmłodsze dzieci niosące swoją radość wraz z kolędą.
Na zakończenie pani dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej dr Ewa Sęk podziękowała za ciepłe przyjęcie, a przede wszystkim Księdzu Janowi za objęcie dzieci i młodzieży z Zespołu modlitwą oraz powierzenie działalności KDK „ARKA” Świętemu Stanisławowi Kostce, Patronowi Polski i młodzieży. Ksiądz Jan życzył by „ARKA” z działalnością kulturalną skierowaną do szerokiego środowiska polskich rodzin na wzór Świętego Stanisława była wolna i miała odwagę zmierzać do celu, nie zważając na trudności i przeszkody.


Misterium Bożego Narodzenia w TrześniNazwa jasełek wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, oznaczającego żłób. Ale tradycja jasełek, mimo tego staropolskiego słowa, nie pochodzi z Polski - jasełka wywodzą się z Włoch, a przedstawienia o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem z udziałem ludzi i zwierząt zainicjował święty Franciszek z Asyżu. Jasełka są jednym z najmocniejszych dowodów na żywotność tradycji, pielęgnowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA”im. Świętej Jadwigi Królowej. O żywotności jasełek świadczy to, że co roku Zespół „Racławice” kilkakrotnie prezentuje Misterium Bożego Narodzenia przed szeroką publicznością, niby te same, a jednak ... zupełnie nowe. W Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2018 r. ZPiT „Racławice” wyjechał do Trześni, by na zaproszenie księdza proboszcza Wiesława Pisia wystawić Misterium Bożego Narodzenia, w którym sceny z przyjścia Syna Bożego i zdążających do stajenki przedstawicieli wszystkich stanów przeplatają się z przepięknymi i nastrojowymi pastorałkami. Jasełka w wykonaniu Zespołu kończy spotkanie polskiej rodziny przy stole wigilijnym. Na zakończenie spotkania dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk podziękowała Księdzu proboszczowi za zaproszenie, a parafianom za ciepły odbiór programu, życząc błogosławieństw Bożego w Nowym Roku 2018.

Misterium Bożego Narodzenia w JastkowicachNastępnie Zespół przemieścił się do Jastkowic, by w Domu Ludowym dla szerokiego grona Seniorów zaprezentować Jasełka. Program został bardzo życzliwie przyjęty, wzbudził w wielu sercach ludzi uczucie wzruszenia i pozwolił jeszcze raz przeżyć czas Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy Księdzu Adamowi Węglarzowi za zaproszenie na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.


Spotkanie opłatkowe w ARCEBoże Narodzenie to czas, kiedy gasną wszystkie swary i waśnie, ludzie stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach. To przede wszystkim czas miłości, radości, refleksji również czas spotkań z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka. Jak co roku zgodnie z zespołową tradycją 22 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście, którzy licznie przybyli, a w szczególności przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nisku, Rady Miejskiej, Księży i rodziców. Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk powitała wszystkich gości i zaprosiła do wysłuchania wykładu naukowego pt. „Chrześcijaństwo w kulturze”, który wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, pracownik wydziału filozofii KUL im. Jana Pawła II w Lublinie.
Podtrzymując piękną tradycję Jasełek, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przygotował - Misterium Bożego Narodzenia, wzorowane na misteriach franciszkańskich. W tym roku publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy trafili w swej wędrówce do stajenki. Jednak to do nich i Małego Jezusa przybyli aniołowe, mikrusy, kolędnicy i trzej mędrcy by złożyć dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami. Dzieci z radością odgrywały swoje role, dbając jednocześnie o miłe doznania słuchowe widowni, a piękna scenografia betlejemskich klimatów w sali kameralnej KDK „ARKA” tego dnia pomogła wszystkim w szczególny sposób przeżywać te wydarzenia i wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Na zakończenie Ksiądz Marian Kondysar pobłogosławił opłatki, którymi cała wspólnota katolicka, zespołowa i wokalowa oraz goście dzieliła się, składając sobie życzenia przy kolędach śpiewanych przez dzieci i młodzież z grupy wokalnej, działającej przy KDK „ARKA”. Wszystkim zebranym towarzyszyła rodzinna życzliwa atmosfera.


Koncert W Zielonym GajuW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach 10 grudnia 2017 r. odbył się Koncert Folklorystyczny „W zielonym gaju”. Inicjatywa była organizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja”.
Bardzo licznie zgromadzoną publiczność w Sali Kameralnej powitała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk i zaprosiła na program artystyczny. Koncert prowadziła Katarzyna Rokoszyńska, która na co dzień akompaniuje dzieciom i prowadzi zajęcia wokalne z Chórem dziecięcym. W wokalnej części koncertu wystąpiły dzieci ubrane w stroje ludowe i zaśpiewały piosenki ludowe, w których wyrażane są słowa podziwu nad prostotą życia, pięknem przyrody, szacunku do pracy i umiłowaniem stroju ludowego. Dzieciom na żywo akompaniował Zespół Muzyczny „The Gremlins”. W drugiej części koncertu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z krakowiakiem, oberkiem i kujawiakiem, a najmłodsze dzieci wystąpiły w inscenizacji „Owieczki z Racławic”.
Na zakończenie pani dyrektor dziękując wszystkim przybyłym gościom, poinformowała o finansowej sytuacji KDK „ARKA” i poprosiła o modlitwę w intencji Pasterza Diecezji i pomyślność w dalszej działalności. Na obecną chwilę wiele osób dobrej woli, w tym osób prywatnych i instytucji, a przede wszystkim bardzo wielu księży przyszło z pomocną dłonią i udało się zebrać 66 tysięcy złotych. Pozwoliło to na zapłacenie wszystkich zaległych rachunków. „ARKA” nie posiada żadnych zadłużeń zewnętrznych. Pozostało jeszcze do uzbierania ok. 43 tysiące złotych potrzebne na uzupełnienie pozostałych zaległych pensji. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” jednocześnie w tym czasie otrzymał ponad 20 zamówień na wykonanie koncertów w najbliższym czasie i po nowym roku. Jak się okazało „dziura budżetowa” powstała w wyniku niespodziewanego zmniejszenia finansowania ze strony Gminy i Miasta Nisko zostaje systematycznie uzupełniona i tym samym rodzi to perspektywę podtrzymania dalszej działalności instytucji.


Spotkanie z Mikołajem6 grudnia, to dzień, na który każdego roku czekają wszystkie dzieci, gdyż właśnie w tym dniu Święty Mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie. Wieczorem, z workiem pełnym prezentów, przyjechał również do Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Oczekując upragnionego gościa dzieci wysłuchały koncertu grupy wokalnej, przygotowanej przez panią Katarzynę Rokoszyńską. Święty Mikołaj przywitany gromkim śpiewem został poprowadzony do tronu, specjalnie przygotowanego i ustawionego na scenie w zimowej scenerii. Oprócz worka pełnego prezentów Święty Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, odpowiadał na bardzo trudne pytania, zachęcał ich, aby były grzeczne i słuchały rodziców. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim dzieciom osobiście wręczał paczki, a w nich - dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami. Oczekiwana cały rok wizyta święta Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła wiele radości. Wieczór ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci.


99. Rocznica Odzyskania NiepodległościŚwięto Niepodległości Narodu Polskiego, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe, ustanowione w ostatnich latach II RP zostało przywrócone w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Tradycyjnie delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” wzięła udział w uroczystościach związanych z 99. rocznicą Odzyskania Niepodległości organizowanych w Nisku. W Sanktuarium Świętego Józefa obchody rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem księdza proboszcza Kazimierza Hary, który w homilii przywołał karty historii Polski i podkreślił, jak ważna dla rozwoju kraju jest tożsamość narodowa, pokój, rozwój gospodarczy i kulturalny. Następnie złożono kwiaty przed Tablicą Katyńską i przemaszerowano na Plac Wolności, by przy Pomniku Wdzięczności wysłuchać przemówień Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i Starosty Powiatu Niżańskiego oraz treści Apelu Pamięci. Na zakończenie młodzież w strojach szlacheckich wraz z panią dr Ewą Sęk Dyrektorem KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach i Alicją Szewczyk złożyła wiązankę biało - czerwonych róż.
Wieczorem dwie grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach na zaproszenie Dowództwa Służb mundurowych w Nisku rozpoczynały tańcem Bal Oficerski. Grupa dziecięca zatańczyła przed szacownym gronem Oficerów w towarzystwie małżonków taniec narodowy krakowiak, zaprezentowany w inscenizacji „Na Krakowskim Rynku”, a grupa reprezentacyjna w strojach szlacheckich rozpoczęła dostojnym Polonezem oficjalnie bal. Pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk złożyła życzenia w dniu Rocznicy Odzyskania Niepodległości tym, którzy stoją na straży bezpieczeństwa i pokoju w kraju


Uroczystości pogrzebowe Ks. Biskupa Wacława ŚwierzawskiegoW dniach 15 - 16 października 2017 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Ś. P. Biskupa Wacława Józefa Świerzawskiego, który w 1992 r. został powołany na Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, w 1996 r. erygował Katolicki Dom Kultury „ARKA”, a w 2001 roku nadał mu imię Świętej Jadwigi Królowej i poświęcił sztandar.
W niedzielę w kościele Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście w imieniu wiernych świeckich słowo wygłosiła dr Ewa Sęk, dyrektor KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. Oto ono: „Przyszedł na świat, gdy w Złoczowie pachniały majowe bzy. Odchodzi, gdy jesienią w Sandomierzu i w Zawichoście wiatr znaczy ślady złotymi liśćmi. Klamra czasu spina te dwa momenty jak cytat, w który wpisany jest Poemat życia Księdza Biskupa Wacława napisany dla Boga. My odczytujemy ten Poemat, jako świadectwo Bożej Opatrzności i odpowiedzi na nią „TAK” kogoś nam bardzo Bliskiego i Drogiego, naszego Umiłowanego Pasterza, Apostoła Jezusa Chrystusa. Mawiał, że Mama uczyła go, aby być „pojedyńczym” człowiekiem, a Ojciec, aby spostrzegać to, co zwykle umyka poza wierszami, obok głównego wątku rozmowy. Ta „pojedyńczość” i to jednoczesne widzenie wielu wymiarów, pozwalały na rozeznanie kim się jest i z kim się ma do czynienia. Stąd pewnie brały się te pytania, które stawiał podczas spotkań Ksiądz Biskup, a które nam dawały do myślenia: „Coście za jedni?”, albo: „A wie, kogo ma przed sobą?”. Może i dziś Ksiądz Biskup, swoim zwyczajem, ogarnąłby uważnie spojrzeniem nas tu zgromadzonych i zapytałby: „Coście za jedni?” i : „A wiedzą, kogo mają przed sobą?”. I jeszcze inne, które też stawiał: „Nie macie co robić, żeście tu przyszli?” lub „Coście chcieli?”. I my dziś znów próbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania, ale nabierające jeszcze bardziej swojego ciężaru w kontekście majestatu rzeczy ostatecznych, by sobie uświadomić najgłębiej: Kim jest Biskup Wacław, kim my jesteśmy, dlaczego tu przyszliśmy. Przyszliśmy do Miłującego Ojca, do Pasterza, który „umiłował więcej” i pasł owce i baranki Jezusa Zmartwychwstałego. Przyszliśmy, by podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dar człowieka, któremu wiele zawdzięczamy i który nam zaufał, także nam wiernym świeckim, który miał miłość w myśleniu. Przyszliśmy, bo jak zawsze, czekał na nas. Bo zawsze nas odprowadzał wzrokiem, zanim zamknęły się drzwi, patrzył za nami i nam błogosławił. I my dziś odprowadzamy wzrokiem i modlitwą naszego Pasterza za horyzont życia doczesnego, i chcemy widzieć oczami wiary to Najważniejsze, że spotkał tam już w przy Matce Bożej Różańcowej swoich dobrych Przyjaciół: Świętą Jadwigę Królową z córką Bonifacją, Świętego Jana Pawła II, Ewangeliczne Siostry Marię i Martę, i wielu innych, a wraz z nimi podążył na Chrystusowy Wawel, by twarzą w Twarz oglądać Tego, Którego głosił swoim apostolskim życiem, i w Którego był wpatrzony. My zaś, wpatrując się w twarz naszego Umiłowanego Księdza Biskupa Wacława, w jej przejrzystości widzimy to odbicie, które nam mówi: „Wy też tak żyjcie”, „Poznaj chrześcijaninie godność swą”. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za Księdza Biskupa Wacława i Jego Miłość, za Jego dzieła, za miejsce w sercu dla dzieci, młodzieży, dla rodzin, dla wszystkich wiernych świeckich. Na wieki wieków. Amen.”
Uroczystości pogrzebowe były głębokim przeżyciem religijnym dla całej wspólnoty Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, która uczestniczyła w modlitwie w Zawichoście i w Sandomierzu.


W Katedrze Sandomierskiej, 8 października 2017 r. odbyła się uroczysta Msza Święta, inaugurująca obchody Jubileuszowe z okazji 200 - lecia erygowania Diecezji Sandomierskiej. W tym dniu przypada wspomnienie patrona Sandomierza, bł. Wincentego Kadłubka, kronikarza dziejów Polski. Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, wiernych, przedstawicieli władz, różnych grup i stowarzyszeń. Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, który rozpoczynając Liturgię, zwrócił uwagę na czas żałoby w Diecezji, przeżywanej po śmierci Biskupa Seniora Wacława Świerzawskiego.
Na zakończenie Eucharystii kanclerz kurii odczytał dekret Biskupa Sandomierskiego, ogłaszający Rok Jubileuszowy. Następnie adorując Najświętszy Sakrament, modlono się w intencji kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka.
Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach reprezentowała delegacja wraz z Pocztem Sztandarowym, na czele z Panią Dyrektor dr Ewą Sęk.

Autoportret z Ojczyzną W tym samym dniu, późnym popołudniem w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach odbył się Wieczór Autorski „Autoportret z Ojczyzną””, promujący tomik poezji Ks. Wojciecha Zasady i wernisaż malarstwa Pani Stefanii Wójcik. W Sali Kameralnej, zaaranżowanej w salonik literacki, z motywami jesiennymi gości powitała dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk i poprosiła o modlitwę różańcową w intencji zmarłego Biskupa Wacława Świerzawskiego, założyciela „ARKI”, którą poprowadził Ks. Wojciech Zasada. Następnie przybyli goście wysłuchali nagrania z poezją czytaną przez autora. Najnowszy tomik „Autoportret z Ojczyzną” uwypukla słowa - klucze: ziemia, ludzie, wiara, które należy traktować jako płaszczyznę do dialogu i zrozumienia wierszy Don Adalberto. Wiersze Księdza Wojciecha w interpretacji dziewcząt z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Klaudii, Oli i Laury wprowadzały w klimat zadumy i refleksji nad „żywym poematem” - Ojczyzną. Stroje ludowe podkreślały przesłanie wierszy, dotyczące polskości, wiary i tradycji. Czytane słowo ubogacały utwory wokalne w wykonaniu grupy wokalnej, działającej w KDK „ARKA”. Obrazy Pani Stefani Wójcik, prezentowane podczas wernisażu, tematycznie odnosiły się do pejzażu polskiego i piękna kwiatów, malowanych pastelą, akwarelą i farbą olejną budziły zachwyt i zainteresowanie.
Wśród zaproszonych gości była delegacja miasta Hrubieszowa na czele z Przewodniczącą Rady Miasta Anną Świstowską, Maria Marut - krytyk literacki, Helena Bojarczuk - regionalistka i Joanna Błaszczak - instruktor Domu Kultury oraz wielu przyjaciół z Puław i Klimontowa, współpracujących wraz z Księdzem Wojciechem przy prowadzeniu teatru „Apostolos”. Na zakończenie spotkania podziękowano autorom wieczoru i wręczono kwiaty. Była również możliwość nabycia tomiku poezji i obrazów. Całe spotkanie zarejestrowała TVK „STELLA” ze Stalowej Woli, dzięki uprzejmości Pana Prezesa Zdzisława Gawęckiego, a czytelnicy tygodnika „Sztafeta” będą mogli zapoznać się z relacją, dzięki obecności redaktora, Pani Agnieszki Kopacz.


J.E.Ks. Bp Wacław ŚwierzawskiUmiłował WIĘCEJ. I jak Jezus - potrafił zaufać. Posłany - posyłał. Rozpalał wiarę będąc płonącą wiarą Żertwą. Teraz dziękujemy Dobremu Bogu w Trójcy Jedynemu za życie Księdza Biskupa Wacława i za to, że postawił na drodze nas wszystkich Dobrego Pasterza - Ojca. Pragniemy modlitwą otoczyć naszego Założyciela Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, Tego, który nadał nam imię Świętej Jadwigi Królowej, polecając to dzieło aby zaniósł je przed Boga Tron w darze razem z całym naręczem dobrych dzieł swojego życia. Z wyrazami czci i wdzięczności - Wspólnota Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Nagrania Telewizji TRWAMTelewizja TRWAM prowadzona przez Zgromadzenie Ojców Redemptorystów - polska stacja telewizyjna o charakterze ewangelizacyjnym i wychowawczo - edukacyjnym - przez dwa dni gościła w Racławicach i w Stalowej Woli na zaproszenie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. W czwartek 28 września 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli dziesięcioosobowa ekipa Telewizji TRWAM zarejestrowała utwory muzyczno - wokalne, repertuar taneczny i wiersze w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Na scenie, przy specjalnie stworzonej scenografii zaprezentowały się wszystkie grupy w 16 pozycjach repertuarowych, od miniatur tanecznych, przez inscenizacje, tańce regionalne, tańce narodowe i utwory poetyckie, w tym polskie wiersze autorstwa Władysława Bełzy. Nagrania odbywały się z sześciu kamer i mobilnego studia realizacyjnego, tj. wozu transmisyjnego.
Dyrektor dr Ewa Sęk i kadra KDK „ARKA” wyrażają ogromną wdzięczność Dyrektorowi stacji O. Tadeuszowi Rydzykowi za otwartość serca, zrozumienie, życzliwość i serdeczność okazywaną naszej zespołowej społeczności już od 20 lat.


X Dni Kardynała Adama KozłowieckiegoW niedzielę, 24 września 2017 r. delegacja dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z Kadrą i Dyrektorem Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej dr Ewą Sęk, uczestniczyła w X Dniach Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Przed dworem rodziny Kozłowieckich, który obecnie służy jako siedziba Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego, odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza, który na początku Liturgii wspomniał osobę Kardynała Kozłowieckiego, podkreślając Jego zawierzenie Bogu i szeroko rozumianą troskę o drugiego człowieka. Podczas homilii Ks. Bartłomiej Krzos mówił o potrzebie zaangażowania w misję, jako odkrycie powołania do pracy w winnicy Pańskiej.
Po Liturgii Eucharystycznej wszyscy zaproszeni goście przemieścili się do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim, gdzie odbyła się konferencja, którą poprzedziły występy artystyczne zespołów wokalnych, w tym Zespół „Racławice” w kolorowych strojach ludowych. Delegacja zaśpiewała dwa utwory wokalne „Polska żyje” i „Niech brat bratu...”. Wszyscy zostali zaproszeni na obiad oraz otrzymali piernikowe serca „Serce bez granic”.


GS - Delikatesy PremiumNa zaproszenie Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku Stanisława Chwieja i wiceprezesa Aliny Brak dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w strojach łowickich uczestniczyły w inauguracji nawiązania współpracy pomiędzy GS w Nisku, a firmą Delikatesy „Premium” w sobotę, 23 września 2017 r. Klienci, licznie przybywający na zakupy, chętnie korzystali z degustacji produktów, proponowanych przez dziewczęta, przy akompaniamencie melodii ludowych, wyrażając zachwyt nad barwnymi kostiumami ludowymi.


Jarmark folklorystyczny 2017W niedzielne popołudnie, 17 września 2017 r., na podwórku KDK „ARKA”, po raz trzeci odbył się „Jarmark Folklorystyczny”, zorganizowany przez Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Głównym celem imprezy była integracja środowiska i głębsze poznanie kultury polskiej, prezentowanej w różnych formach artystycznych. Organizatorzy od dłuższego czasu czynili przygotowania oraz pozyskali dofinsowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego, gdyż bardzo zależało im na wysokim poziomie Jarmarku.

prom

Na scenie, wybudowanej specjalnie na potrzeby Jarmarku, wystąpiły zespoły taneczne, grupy wokalne, chór i soliści. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przedstawił tańce narodowe i miniatury taneczne, Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja” promował tańce współczesne i jazzowe, a Dziecięcy Zespół Taneczny „Perełki” inscenizacje taneczne i układy, oparte na tańcu współczesnym. Oba Zespoły na co dzień działają przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Scena rozbrzmiewała również utworami wokalnymi i instrumentalnymi. Można było posłuchać melodii walca i tanga w brzmieniu akordeonu, klarnetu, na których grali Michał Łyko i Bartłomiej Sikora. Publiczność z przyjemnością wysłuchała repertuaru wokalnego w wykonaniu chóru „Gaude Vitae”, piosenek, przygotowanych przez grupę wokalną z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach i Studio wokalne „Vivo” z SDK w Stalowej Woli. Na „Jarmarku Folklorystycznym” nie mogło zabraknąć stoisk z ekspozycjami ginących zawodów, można było nauczyć się lepienia garnków, wystrugać drewnianą zabawkę ludową, zrobić biżuterię z koralików i włóczki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach, i z Kurzyny przygotowały potrawy regionalne. W poczęstunek zaproszonych artystów bardzo zaangażowali się rodzice dzieci, tańczących w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”. Przebieg Jarmarku Folklorystycznego zarejestrowała Telewizja Kablowa „Stella” ze Stalowej Woli, a na zdjęciach utrwalił artysta fotograf Jan Złotek.


Nagranie do filmu W ostatni dzień sierpnia 2017 r. do siedziby Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach przyjechała młodzieżowa ekipa telewizyjna, w osobach Julia Butryn i Kornelia Rej. Dziewczęta współpracując z Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli przygotowują materiał do realizacji filmu o Księdzu Józefie Skoczyńskim i zwróciły się do pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewy Sęk o wyrażenie zgody na nagrania. Grupa reprezentacyjna Zespołu „Racławice” zaprezentowała w plenerze dwa układy tańców narodowych: poloneza, który w prezentacji Zespołu oddaje ducha rycerskości i szlachetności naszego narodu i kujawiak z oberkiem, obrazujący zwyczaje ludowe, w których nie brakowało kultu naszej wiary chrześcijańskiej.


Ślub Karoliny i PrzemkaPodniosłym wydarzeniem w życiu społeczności Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach była uroczystość zaślubin Karoliny Kotwicy i Przemysława Burka w kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Nisku. W słoneczne, niedzielne popołudnie, 27 sierpnia 2017 r. bardzo liczna delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” - dzieci i młodzież ubrane w strojach ludowych na czele z panią dr Ewą Sęk, Dyrektor KDK „ARKA” oraz rodzice towarzyszyła pani Karolinie w tym ważnym dla niej dniu. Młodzież przygotowała oprawę liturgiczną, czytania i modlitwę wiernych, polecając nowożeńców, ich rodziców, rodzeństwo i przyjaciół Panu Bogu i opiece Matki Bożej - Królowej Rodzin.
Po Liturgii Mszy Świętej Państwo Młodzi przeszli pod szpalerem róż, trzymanych przez dzieci i młodzież Zespołu „Racławice”, w którym pani Karolina tańczyła od piątego roku życia, reprezentując kulturę polską na wielu festiwalach i przeglądach w kraju i zagranicą, następnie zdobyła kwalifikacje choreograficzne, by prowadzić zajęcia z dziećmi na sali baletowej, przekazując wiedzę, umiejętności i tradycje Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, w którym od ponad 30-tu lat kultywowane są wartości chrześcijańskie i patriotyczne.
Jeszcze raz składamy gratulacje i życzymy błogosławieństwa Bożego.

Święto Chleba 2017 Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia Gmina i Miasto Nisko organizuje Święto Chleba i zaprasza m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Delegacja Zespołu „Racławice” uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, dziękczynnej za plony w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku, by następnie przejść w korowodzie na Stadion „Sokół”. Młodzież w strojach szlacheckich niosła Chleb, reprezentując Burmistrza GiM Nisko Juliana Ozimka. Po południu, na scenie dwie grupy Zespołu wystąpiły przed mieszkańcami Niska z koncertem, w którym w barwnych strojach łowickich zatańczyli dwa tańce narodowe kujawiak i oberek oraz inscenizację „Oberek nad potokiem” i w strojach szlacheckich dostojnego poloneza do muzyki B. Konowalskiego.


Dożynki w JarocinieW niedzielę, 20 sierpnia 2017 r., na zaproszenie Starosty Niżańskiego pana Roberta Bednarza, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wystąpił z bogatym programem folklorystycznym na Dożynkach Powiatu Niżańskiego w Jarocinie. Stroje ludowe, układy choreograficzne w wykonaniu dzieci i młodzieży wzbudziły uznanie wśród publiczności. Najstarsza grupa Zespołu rozpoczęła koncert suitą pieśni i tańców lasowiackich, witając gospodarza dożynek chlebem. Młodzież z grupy III zaprezentowała oberka w strojach łowickich, które nawiązują do urodzajnych polskich ziem. Najmłodsze dzieci wystąpiły z inscenizacją „Na Krakowskim Rynku”, w strojach krakowskich, prezentując symbole narodowe. Pan Starosta Robert Bednarz, dziękując za koncert, podkreślił, że Zespół „Racławice” od lat kultywuje kulturę ludową i tradycje patriotyczne. Tradycja, to nie tylko słowo, ale cała przeszłość naszego narodu. Polska ma co przekazywać, biorąc pod uwagę nasz folklor oraz jego różnorodność, a w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, którego dyrektorem jest dr Ewa Sęk są wypracowane warunki do pielęgnowania dziedzictwa i przekazywania ich od najmłodszych lat. W Zespole „Racławice” tańczą dzieci od czwartego roku i kontynuują swój rozwój do 19 roku życia.


Warsztay dziennikarskie w ToruniuW dniach 17 - 19 sierpnia 2017 r. młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczyła w ramach wakacyjnego wypoczynku dla młodzieży, organizowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w warsztatach „Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność”. W bogatej ofercie warsztatów nie zabrakło zajęć prasowych, radiowych, telewizyjnych, historycznych, aktorskich, tanecznych, o kulturze języka i wypowiedzi oraz z komunikacji. Przez trzy dni młodzi ludzie biorący udział w warsztatach mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawych i wartościowych wykładów, m.in. wykład pt. „Pedagogika mass - mediów”, który prowadził o. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Bardzo interesującym tematem, który poruszył wrażliwość młodych ludzi był „Wolontariat. Komunikacja z ludźmi w śpiączce”, a także wykład dr. Grzegorza Osińskiego - „Mózg ludzki w cyfrowym świecie”. Takie warsztaty, to pogłębienie zarówno wiedzy, talentów, rozwijanie swoich zainteresowań i pasji oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, a równocześnie umacnianie w wartościach chrześcijańskich i pogłębianie wiary, poprzez uczestnictwo w Eucharystii i Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Młodzież zwiedzała rozgłośnię Radia Maryja i siedzibę Telewizji Trwam, gdzie była zapoznawana z nowoczesną technologią, sprzętem i tajnikami zawodów dziennikarzy i reporterów. Młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z rekomendacji Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego wzięła udział w warsztatach pod opieką pani dr Ewy Sęk, dyrektora Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach.


80-te urodziny Bpa Edwarda Frankowskiego15 sierpnia 2017 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach brała udział w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza, sprawowanej w Bazylice katedralnej w Sandomierzu. Ordynariusz Diecezji podkreślił, że Msza Święta jest sprawowana w dzień 80 - tych urodzin Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W homilii Biskup Nitkiewicz przybliżył tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, wyjaśniając symbolikę fresków bizantyjsko - ruskich ze scenami życia Maryi i Jezusa, w tym największy, który przedstawia Zaśnięcie Maryi Panny. Dzisiejsza uroczystość stawia nam przed oczyma sprawy naszej Ojczyzny. Niepodległość jest dziś zagrożona, można ją utracić przyjmując ideologie antychrześcijańskie. Ksiądz Biskup wzywał do obrony naszej wiary, czystości tradycji, w którą wpisany jest kult Maryi. Maryja pozwala zwalczać błędne doktryny i trwać przy nauce Kościoła. Zwracając się do Księdza Jubilata Pasterz Diecezji podkreślił Jego aktywność i gorliwość w działaniach na rzecz diecezji, Jego dokonania w okresie stanu wojennego i zaangażowanie w naukę społeczną Kościoła. Po poświęceniu ziarna, ziela i kwiatów przyniesionych przez wiernych, Ks. Bp Frankowski podziękował za celebrę, życzliwość, możliwość pracy, wskazał na szczególną więź z Maryją i Jej opiekę - dzień urodzin, podejmowane prace w kolejnych parafiach p.w. Jej imienia. Liczna delegacja dzieci i młodzieży z Zespołu „Racławice” w strojach ludowych wyśpiewała dostojnemu Jubilatowi życzenia przy akompaniamencie akordeonu i przekazała w imieniu całej społeczności „ARKI” kosz z osiemdziesięcioma różami i laurkę:

W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” prosimy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda o przyjęcie życzeń w dniu 80-tych urodzin.
Niech Duch Święty Pocieszyciel umacnia Swoją mocą, Jezus Chrystus niech pomnaża radość z wieloletniego prowadzenia owczarni ku Bogu, który niech obdarza zdrowiem, nieustannie błogosławi i udziela potrzebnych łask.
Niech Bóg w Trójcy Jedyny wynagrodzi Dostojnemu Jubilatowi starania za szerzenie wiary, ożywianie nadziei, niestrudzone głoszenie miłości, oraz ciągłe budzenie i umacnianie Ducha Narodu.
Matka Boża i Nasza niech z wysokości Nieba otacza płaszczem nieustającej opieki, a Matka Boża Zielna, niech rozwinie bukiet wonnych ziół i pachnących kwiatów w nagrodę za kapłańską i biskupią służbę i posługę.


SorodnePo pracowitym Roku Artystycznym w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”, nadszedł długo oczekiwany czas wypoczynku. Tym razem dzieci i młodzież wraz z opiekunami wyjechali w Bieszczady, do miejscowości Skorodne, by w ośrodku oazowym wypoczywać, nabierać sił do dalszej pracy w cudnym otoczeniu przyrody od 28 lipca do 2 sierpnia 2017 r. Przyroda to źródło piękna i inspiracji twórczych. Obserwując ją uczestnicy lepiej mogli otworzyć się na piękno bieszczadzkiej przyrody i mądrość jej Stwórcy. Był to czas wspólnego, radosnego przeżywania wakacji z Panem Bogiem. A zatem, było w nim miejsce zarówno na wędrówki, wycieczki, zabawy jak i na modlitwę oraz podzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami i budowanie coraz lepszych relacji we wzajemnej współpracy, wzrastania w wierze i umacniania miłości w rodzinie, jaką stanowi wspólnota Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. W tym roku wędrówkę na Połoninę Wetlińską grupa rozpoczęła z Przełęczy Wyżnej, by po wyczerpującym podejściu stanąć na szczycie i odpocząć w najwyżej położonym (1228 m n.p.m.) bieszczadzkim schronisku „Chatka Puchatka”, usytuowanym tuż pod Hasiakową Skałą oraz podziwiać malownicze okolice, z widokami na Połoninę Caryńską i Smerek. Pogoda również sprzyjała kąpielom w takich miejscach jak Chrewt i Polańczyk oraz wyprawie do Soliny, by przejść zaporą o długości 664 m i delektować się widokami na Zalew Soliński. W samym ośrodku i jego otoczeniu nie brakowało atrakcji, dzieci chętnie brały udział w proponowanych grach i zabawach, uczyły się śpiewać różnych piosenek religijnych, w tym modlitwy paraliturgicznej - Godzinki, a także spotykały się przy grillu, by smakować kiełbasek i pieczonych ziemniaków. Na zakończenie każdego dnia uczestnicy wakacji gromadzili się w Kaplicy na Apel Jasnogórski i wieczorną modlitwę, a w niedzielę udali się do Polany na Mszę Świętą w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego.
Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, kadra, rodzice oraz dzieci i młodzież składają serdeczne „Bóg zapłać” za zaproszenie do Skorodnego, za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy od Księdza Mariana Kondysara i Gospodarzy Domu, za gościnność, ciepło rodzinne i otwartość serc.


Zakończenie Roku ArtystycznegoW Sali Kameralnej Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, 26 czerwca, odbyło się uroczyste zakończenie Roku Artystycznego 2016/2017. Na spotkanie przybyli nie tylko tancerze i wokaliści, należący do Zespołu i Grupy Wokalnej, ale również ich rodzice i dziadkowie, a także Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, Józef Sroka i Proboszcz parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Racławicach Ks. Jan Kądziołka. Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych i poprosiła Księdza Jana, aby modlitwą rozpocząć uroczystość. Gratulacje i podziękowania za uczestnictwo w zajęciach tanecznych, wokalnych, za reprezentowanie środowiska na konkursach i festiwalach, poprzedził koncert „W zielonym gaju...” w wykonaniu dzieci z Grupy Wokalnej. W programie znalazły się piosenki ludowe, które opracowała i dzieci do występu przygotowała pani Katarzyna Rokoszyńska. Wartość artystyczną podnosiła Kapela Ludowa, która przygrywała dzieciom do śpiewu, a także stroje ludowe oraz wianki na głowach dziewcząt, uplecione z polnych kwiatów. Wszystkie dzieci, począwszy od pierwszej grupy otrzymały z rąk Pani Dyrektor Dyplomy za uczestnictwo w zajęciach i Laury, za twórczy udział artystyczny w duchu chrześcijańskim i patriotycznym podczas Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. Pan Wicestarosta towarzyszył, wręczając okolicznościowe książeczki pt. „Słowa Mądrości”. Pan Józef Sroka przekazał kuferek słodyczy od córki Małgorzaty, wychowanki Zespołu „Racławice”, na ślubie której w ubiegłym tygodniu była delegacja ZPiT „Racławice”. Na zakończenie grupa reprezentacyjna „Racławic”, w pięknych strojach szlachty zaściankowej, zatańczyła poloneza „Jeszcze Polska nie zginęła”. Pani Dyrektor wręczyła również Kadrze KDK „ARKA” okolicznościowe statuetki i Laury za pracę przy Festiwalu „Eutrapelia”. Młodzież wręczyła Pani Dyrektor dr Ewie Sęk piękny kosz róż, w podziękowaniu za szerzenie dobra i piękna, za iskrę wiary, nadziei i miłości, a pracownicy wyrazili wdzięczność za kochające serce i oczy, odzwierciedlające duszę, za wyrozumiałość ludzką, a szczególnie za nieugiętą postawę pełną wiary i bojaźni Bożej.


Jubileusz parafii MB Różąńcowej w Stalowej WoliW Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli miały miejsce uroczystości z okazji 50 - lecia istnienia Wspólnoty Parafialnej. Proboszcz Ksiądz Włodzimierz Mazur zaprosił z koncertem Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Pani Dyrektor dr Ewa Sęk, witając przybyłych gości, podkreśliła doniosłość i rangę uroczystości. Zespół „Racławice” rozpoczął koncert suitą pieśni i tańców lasowiackich, witając chlebem, który para lasowiacka wręczyła gospodarzowi miejsca Księdzu Proboszczowi. Koncert był utrzymany w klimacie wiosenno - letnim z jaskółkami, ze stokrotkami i trawami, pośród których pojawiły się motylki i polny świerszczyk. Łowickie kostiumy podkreślały barwne łany pól i pięknie się prezentowały na scenie sali teatralnej.Najstarsza grupa Zespołu, w strojach szlachty zaściankowej, zatańczyła dostojnego poloneza pt. „Jeszcze Polska nie zginęła”. Między układami tanecznymi dziewczęta z grupy wokalnej, działającej przy KDK „ARKA” zaśpiewały piosenki ludowe w nowych aranżacjach, pt. „Prząśniczki” i „W zielonym gaju”. W finale koncertu wszyscy artyści wykonali utwór religijny „W nowe jutro...”. Cały koncert prowadziła dr Ewa Sęk i w imieniu całej naszej społeczności „ARKI” złożyła gratulacje na ręce Księdza Włodzimierza dla wszystkich parafian: Jubileusz 50 - lecia Parafii jest okazją do złożenia dziękczynienia Bogu, za żywy Kościół, trwający z różańcem w ręku przy Krzyżu Chrystusa wraz z Matką Bożą Różańcową, patronką Waszej Parafii, tym szczególniej w Jubileuszowym Roku 100 - lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie.
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach życzy, aby Wspólnota Parafialna piękniała i z każdym dniem stawała się obrazem miłości i jedności Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ksiądz Proboszcz, dziękując pani Dyrektor za koncert, podkreślił wkład pracy w dzieło, jakim jest Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, przez który Pani Ewa wskrzesiła na nowo dar kultury ludowej w naszym środowisku.


Podziękowanie dla Pani Senator i Pana PosłaW dniu 19 czerwca 2017 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” udała się do Stalowej Woli, do Biura Pani Senator RP Janiny Sagatowskiej oraz Pana Rafała Webera Posła Na Sejm RP. W spotkaniach miało miejsce wyrażenie troski o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym i katolickim. Zarówno Pani Senator Janina Sagatowska jak i Pan Poseł Rafał Weber sprawują honorowy i czynny Patronat nad działalnością Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, a w szczególności nad Festiwalem Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. W dniu 8 czerwca odbył się Finał Jubileuszowej XX edycji „Eutrapelii”, której przebieg uświetniony został dzięki zaangażowanej pomocy Patronów, dlatego też tą drogą również Katolicki Dom Kultury „ARKA” jako główny organizator składa gorące podziękowanie dla wszystkich Patronów Festiwalu na ręce Państwa Parlamentarzystów. Mamy nadzieję, że owoce działalności wychowawczo - kulturalnej prowadzonej przez „ARKĘ” obfitować będą także w postawach młodego pokolenia, biorącego odpowiedzialność za przyszłość Naszej Ojczyzny. Niech dobry Bóg wynagradza wszystkim Przyjaciołom i Wychowawcom, którzy wspierają wysiłek organizatorów „Eutrapelii”.

Rocznica święceń kapłańskich19 czerwca 2017 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi w Racławicach udała się do Sandomierza, by uczestniczyć w uroczystości święceń prezbiteratu, który od 8 lat odbywa się w rocznicę święceń kapłańskich Księdza Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas homilii Pasterz Diecezji zwrócił się bezpośrednio do kandydatów do kapłaństwa, przygotowując ich do trudnej drogi w posłudze duszpasterskiej i równocześnie wlewając nadzieję w ich serca. Ks. Biskup podkreślił, że są dobrze przygotowani, kochają Chrystusa i będą głosić Ewangelię. Ten dzień od wielu lat uświadamia nam jak wielki dar otrzymaliśmy od Boga i dzięki niemu powinniśmy swoją posługę kapłańską i swoje życie Bogu złożyć w ofierze. Po homilii Biskup Ordynariusz przyjął od neoprezbiterów śluby posłuszeństwa i nałożył im stułę i ornat oraz przekazał kielich i patenę do sprawowania Eucharystii. Po uroczystej Mszy Świętej delegacja Zespołu „Racławice” czekała na Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, by złożyć życzenia w dniu 32. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Życzymy Księdzu Biskupowi dużo zdrowia, potrzebnych łask od Chrystusa Najwyższego Kapłana, by nadal uświęcał i błogosławił w pracy duszpasterskiej.


Koncert dla MamyW sali kameralnej Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach 31 maja 2017 r. odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Matki. Każda grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” zatańczyła układ taneczny ze specjalną dedykacją dla Mamy. Najmłodsze dzieci wystąpiły w zabawie „Misie dwa” w pięknych strojach, ale bardzo ciepłych, jak na misia przystało. Dziewczynki z II grupy w strojach smerfetek przedstawiły „Smerfną zabawę”. Grupa III w pięknych strojach łowickich zatańczyła „Oberek nad potokiem”. W scence przedstawiono dawne zwyczaje zabaw nad wodą. Najstarsza grupa wystąpiła z polonezem w strojach szlachty zaściankowej. Układy taneczne przeplatały utwory wokalne w wykonaniu dziewcząt z grupy wokalnej Karoliny i Andżeliki, którym repertuar dobrała i opracowała pani Katarzyna Rokoszyńska. Cały koncert prowadziła pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, która na zakończenie podziękowała wszystkim rodzicom za wychowywanie dzieci i wskazywanie im dobrych wzorców, opartych na wzorcach wiary chrześcijańskiej.


Przygotowania do FinałuTrwają intensywne przygotowania do Finału XX edycji Eutrapelii
.

8 czerwca coraz bliżej!

Sztab organizacyjny w Arce ma ręce pełne pracy, pomagają też, jak zawsze najmłodsi tancerze Zespołu „Racławice”


Powiatowy Dzień Działacza KulturyStarosta Niżański Robert Bednarz, doceniając codzienny trud i wysiłek, zaprosił do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie wszystkich działaczy i pracowników kultury. 27 maja 2017 r. obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury rozpoczęły się od podziękowań Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, skierowanych do zebranych na uroczystości, za ich działalność i twórczość artystyczną, mającą na celu upowszechnianie i ochronę kultury naszej „Małej Ojczyzny”. Następnie przystąpiono do wręczenia nagród Starosty Niżańskiego. Z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach byli Agnieszka Rup, Alicja Szewczyk, Karolina Kotwica, Katarzyna Rokoszyńska i Janusz Kutyła. Na wniosek Dyrektora KDK „ARKA” dr Ewy Sęk, Starosta Niżański nagrodą rzeczową uhonorował panią Katarzynę Rokoszyńską, a pani Karolinie Kotwicy w dowód wdzięczności za pracę na rzecz promocji i kulturowego rozwoju Powiatu Niżańskiego Starosta Niżański wręczył wyróżnienie i statuetkę. Następnie odbył się koncert i promocja płyty młodzieżowego Zespołu Folkowego „Janki”.

Koszyk Sztuki w Rudniku21 maja 2017 r. w Rudniku nad Sanem odbył się koncert plenerowy w ramach cyklu imprez „Powiatowy Koszyk Sztuki”. Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Chopina świętowało 30-lecie swojego istnienia. Na koncert zaproszony przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli został Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Najmłodsze dzieci wystąpiły z lasowiackimi zabawami, a „racławickie jaskółki” zwiastowały długo wyczekiwaną wiosnę. Starsze grupy zatańczyły polskie tańce narodowe: inscenizację „Na Krakowskim Rynku” oraz kujawiaka i oberka oraz poloneza. Z grupy wokalnej Andżelika Guściora zaśpiewała piosenkę „Pięknie żyć”. Barwny koncert został bardzo dobrze przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność.


Diecezjalne obchody Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich w Sanktuarium MB SulisławskiejW dniu 13 maja 2017 r., w rocznicę 100 - lecia Objawień Fatimskich, delegacja dzieci Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i pracowników, na czele z panią dr Ewą Sęk, dyrektorem Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, pojechała do Sulisławic, by w Sanktuarium Maryjnym, przed obliczem cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej, uczestniczyć w uroczystościach zawierzenia Maryi Diecezji i wszystkich wiernych. Spotkanie rozpoczęło rozważanie tajemnic Różańca Świętego. Najmłodsi tancerze Zespołu w strojach lasowiackich, z różańcem w rączkach, wypraszały łaski wraz z licznie przybyłymi pielgrzymami.
Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji J.E. Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza, z udziałem Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego, O. Krzysztofa Swóła, prowincjała księży Zmartwychwstańców oraz wielu kapłanów i sióstr zakonnych. W homilii Bp Krzysztof Nitkiewicz przybliżył historię cudownego obrazu, porównując ze znakami, które miały miejsce w Fatimie 1917 r. Pasterz podkreślił, że Maryja wybrała ubogą miejscowość i biedne, małe dzieci, by przemówić do całego świata. Maryja wskazała ratunek poprzez ofiarowanie kultu Sercu Jezusa i konieczności nawrócenia się oraz pokuty za grzechy. Maryja zapowiedziała, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, nieszczęścia powrócą. Ta zapowiedź nie uległa przedawnieniu i ciąży nad światem. Tajemnice fatimskie rysują obraz współczesnego świata, w którym człowiek umiera zarówno od wojen, głodu, zamachów terrorystycznych, jak i odrzucenia Boga. Zło, które sięga głębi naszego serca, zaraża miliony istnień. Matka Boża przychodzi z pomocą i orędziem z Fatimy, pełnym optymizmu, którego celem było zbawienie dusz przez zerwanie z grzechem i wzrastanie w wierze, nadziei i miłości. My również z Bożą pomocą, w wierności z Chrztem i Matką Bożą, możemy wrócić na drogę dobra i otrzymać bardzo wiele łask. Możemy kształtować losy świata przez modlitwę i ofiarę. Ksiądz Bp Krzysztof Nitkiewicz na koniec zwrócił się do pielgrzymów życząc, by Niepokalane Serce Maryi wzbudziło i umocniło wszystkich w takich samych przekonaniach i nauczyło odpowiedzialności za samego siebie.
Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup Nitkiewicz, przed obrazem Matki Bożej Sulisławskiej, odczytał Akt Zawierzenia Diecezji i wszystkich wiernych. Przed oblicze Matki Bożej Bolesnej zaprosił nie tylko dzieci fatimskie z bukiecikami polnych kwiatów, ale też dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, które do Matki Bożej przybyły z różami.


W kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście, 29 kwietnia 2017 r. podczas Mszy Świętej koncelebrowanej, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza, z udziałem Ks. Bp seniora Edwarda Frankowskiego i wielu kapłanów z Diecezji Sandomierskiej i Archidiecezji Krakowskiej, dziękowano Bogu za 25 lat biskupiej posługi i 90 - lecie urodzin J. E. Ks. Bp Seniora Wacława Świerzawskiego.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli: Agata Wojtaszek - Wojewoda Świętokrzyski, Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, którego założycielem jest Ks. Biskup Jubilat, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich z diecezji, seminarzyści, reprezentanci wspólnot zakonnych oraz delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” na czele z panią dr Ewą Sęk, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, który erygowany został przez Ks. Bp Wacława w 1996 r.

Po uroczystej Mszy Świętej delegacja naszego Zespołu złożyła życzenia:

W imieniu Dzieci, Młodzieży, Kadry i Rodziców
Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach
mamy zaszczyt złożyć
J. E. Ks. Biskupowi Wacławowi
z serca płynące gratulacje
z okazji Jubileuszu 25. rocznicy
przyjęcia Sakry Biskupiej.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wieloletnie pełnienie pasterskiej służby w Diecezji Sandomierskiej,
którą Dostojny Jubilacie podejmowałeś
z gorliwością, optymizmem
i ufnością Bogu - realizując biskupie zawołanie
Apostolus Iesu Christi - Apostoł Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci Ojcze za wskazywanie drogi ku Światłu,
którym jest Jezus Chrystus,
za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy z rąk Księdza Biskupa
i ojcowskie serce, jakim obdarzyłeś
Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej
w Racławicach.
Życzymy obfitości darów Bożych,
opieki Maryi - matki Kapłanów
i Królowej Apostołów.
W tych szczególnych dniach otaczamy Księdza Biskupa
gorącą modlitwą, wspieramy duchowo
i z miłością wręczamy w Twe Ojcowskie dłonie
bukiet urodzinowych róż z okazji nadchodzących 90 - tych urodzin, wypraszając łaskę zdrowia
i błogosławieństwa Bożego.


Bohater znany i nieznany - Tadeusz Kościuszko27 kwietnia 2017 r. do Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli przybyły dzieci ze stalowowolskich szkół podstawowych na program edukacyjny „Bohater znany i nieznany - Tadeusz Kościuszko”. Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci. Tę ważną postać przypomnieli studenci KUL w Stalowej Woli, we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, przedstawicielami Młodzieży Wszechpolskiej i Stalowych Patriotów. W programie wzięło udział ponad 100 osób, które przedstawiły historię naszego kraju i zasłużonych postaci, w tym Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Sił Zbrojnych i przywódcy Ogólnonarodowego Powstania - Insurekcji Kościuszkowskiej, przybliżyły najważniejsze fakty historyczne, tańce narodowe, polskie tradycje i stroje. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które chętnie uczyły się tekstu pieśni „Jak długo na Wawelu”, napisanego w 1920 roku przez Konstantego Krumłowskiego, by móc ze wszystkimi ją zaśpiewać. Organizatorami spotkania było Koło Naukowe Polonia Semper Fidelis, Katolicki Dom Kultury „ARKA” i Spółdzielczy Dom Kultury, a reżyserem, opiekunem merytorycznym i konsultantem była pani dr Ewa Sęk - Adiunkt KPPiTW w Stalowej Woli.


226. rocznica Konstytucji 3 MajaW dniu 3 maja 2017 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach brała udział w 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku, Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz parafii Ks. dr Kazimierz Hara, a homilię wygłosił Ks. Kapelan,w której mówił - „Módlmy się za Ojczyznę, za Naród, aby kierował się rozumem i patriotyzmem. Maryja - Królowa wszystkich, powinna być Królową polskich serc, którą należy prosić o pomoc w trudnych sprawach Narodu - „Pod Twoją obronę uciekamy się” - nawet, gdy nadziei brakuje”.
Po Mszy Świętej delegacja złożyła kwiaty przed Figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, po czym wszyscy zgromadzeni, barwnym korowodem przeszli na Plac Wolności, gdzie odbył się Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Następnie wieńce złożyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, ugrupowań politycznych, przedszkoli, szkół i instytucji kultury.


Życzenia ŚwiąteczneJak co roku delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” na czele z panią dr Ewą Sęk, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach udała się do serca Diecezji, by w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, 13 kwietnia uczestniczyć we Mszy Świętej, koncelebrowanej, pod przewodnictwem Ordynariusza Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza.
Biskup Krzysztof Nitkiewicz w homilii zwrócił się do Kapłanów, podkreślając, że celem posługi kapłańskiej jest uobecnianie Chrystusa i przedłużanie Jego zbawczego dzieła. Cytując św. Jana Pawła II przypominał, że pasterskie przewodzenie wspólnocie kościelnej ma charakter sakramentalny. W trakcie sprawowanej liturgii Pasterz Diecezji dokonał poświęcenia olei świętych (chorych, krzyżma i katechumenów), które przez kolejny rok służyć będą przy udzielaniu sakramentów chrztu, namaszczenia chorych i święceń kapłańskich.
Po uroczystej Mszy Świętej dzieci z Zespołu „Racławice” złożyły życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i Księdzu Biskupowi Edwardowi.Następnie delegacja udała się do Zawichostu na spotkanie z Księdzem Biskupem Seniorem Wacławem Świerzawskim. Dzieci złożyły również życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy w dniu kapłańskim księdzu Marianowi Kondysarowi, Asystentowi Kościelnemu KDK „ARKA”


77. rocznica zbrodni katyńskiej11 kwietnia 2017 r.na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wzięła udział we Mszy Świętej w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku z okazji 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Ksiądz dr Kazimierz Hara, proboszcz parafii Św. Józefa podczas homilii mówił o wartości człowieka, ale nie o wartości zewnętrznej, tylko o wartości serca. Wspomniał, że o wielkości człowieka świadczą jego czyny, nie ważne jest bogactwo i rzeczy materialne, ale dobro i niesienie pomocy w imię miłości bliźniego. W modlitwie polecił około 22 tys. obywateli polskich, rozstrzelanych wiosną 1940 roku przez NKWD na rozkaz Stalina.
Po Mszy Świętej w intencji pomordowanych, dzieci w strojach krakowskich z Zespołu „Racławice” złożyły kwiaty przed Tablicą Katyńską.


Garniec 2017W piątek, 31 marca 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec”. Organizatorem przeglądu był Miejski Dom Kultury w Łańcucie. W hali MOSiR od rana rozbrzmiewała muzyka i śpiew polskiego folkloru, który jest częścią naszej tradycji i kultury. Honorowy patronat sprawował Burmistrz Miasta Łańcut - Stanisław Gwizdak. Tancerze w wieku od 5 do 19 lat z 21 zespołów prezentowali swoje umiejętności taneczne w trzech kategoriach wiekowych, które oceniało profesjonalne jury w składzie: Romuald Kalinowski - przewodniczący, Marcin Zych i Jan Kilian.
Tancerze z najmłodszej grupy Zespołu „Racławice” wystąpili w pierwszej kategorii wiekowej - „przedszkolaki” i zatańczyli „Zabawy lasowiackie”, zdobywając II miejsce. Dla większości dzieci był to debiut na tak dużym przeglądzie tanecznym, tak więc uśmiech, zadowolenie i wielka radość wśród dzieci i rodziców towarzyszyły w drodze powrotnej do Racławic. W drugiej kategorii wiekowej za precyzję taneczną, piękne kostiumy oraz wyraz artystyczny „Suitą pieśni i tańców kurpiowskich”, młodzież wytańczyła III miejsce. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” otrzymał pamiątkowe Dyplomy, Garniec wypełniony słodkościami i pluszową maskotkę.
Jury pogratulowało wszystkim uczestnikom przeglądu przygotowania technicznego, opracowania choreograficznego i poziomu wykonania, życząc dalszych sukcesów artystycznych, a opiekunom podziękowało za wielki wkład pracy, jaką włożyli w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.


III Synod Diecezji SandomierskiejDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu z okazji 25 - lecia powołania Diecezji w nowych granicach oraz otwarcia III Synodu Diecezji Sandomierskiej. 25 marca 2017 r., na wspólnej modlitwie zgromadzili się członkowie synodu, w skład którego wchodzą księża diecezjalni, osoby konsekrowane oraz wierni przybyli z całej diecezji. Liturgia sprawowana była pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, z udziałem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego, bp. Kazimierza Gurdy, ordynariusza siedleckiego, bp. Krzysztofa Nitkiewicza, pasterza Diecezji Sandomierskiej i bp. Edwarda Frankowskiego. Było bardzo uroczyście, uczestniczyło wielu księży i przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń religijnych. W homilii ksiądz bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązał do obchodzonej w tym dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, które zostało uwiecznione na bizantyjskich freskach, zdobiących Sandomierską Katedrę. Pasterz wyjaśnił, iż biorąc pod uwagę przepisy prawa kanonicznego, określające sposób zwołania i odbywania synodu, a także jego struktury, niektórzy nazywają synod epifanią, objawieniem Kościoła lokalnego. Jednocześnie przypomniał, że ostatni synod zakończył swoje prace 18 lat temu, a zwołany został przez J.E. Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego.


Posiedzenie Rady KDK „ARKA”20 marca 2017 miało miejsce posiedzenie Rady Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, które rozpoczęło się wiosennym koncertem taneczno - wokalnym. Wszystkich licznie przybyłych gości powitała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, zapraszając również do zapoznania się z wystawą „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego Narodu”, na którą złożyły się rodzinne zdjęcia dzieci tańczących w Zespole „Racławice”. Na scenie Sali Kameralnej zaprezentowały się cztery grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Koncert rozpoczął się inscenizacją taneczną „Jaskółki”, która podkreśliła pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Najmłodsze dzieci zaprezentowały miniaturę taneczną „Owieczki z Racławic”. Dzieci z grupy trzeciej zatańczyły inscenizację „Na Krakowskim Rynku” w bardzo w mocnym składzie. Na scenie wystąpiło ponad trzydzieści osób. Grupa druga przedstawiła tańce i zabawy z regionu lasowiackiego. Najstarsza grupa zespołu zaprezentowała się w tańcu narodowym, w dostojnym polonezie. W programie nie zabrakło akcentów wokalnych i poezji. Chórek dziecięcy z KDK „ARKA” zaśpiewał „Do, Re, Mi” i „Panie Boże do Ciebie śpiewam”. Dziewczeta z grupy wokalnej Karolina Guściora i Andżelika Guściora wykonały utwory w klimacie ballad z refleksją o Panu Bogu. Ucztę poetycką zapewniły wiersze Władysława Bełzy „Ziemia rodzinna” i „Wiosna życia”. Podczas wspólnego finału wybrzmiała piosenka „Niech brat bratu rękę poda”. Pani dyrektor przedstawiła twórców koncertu: choreografów - Jolantę Warchoł i Karolinę Kotwicę, nauczycieli śpiewu - Katarzynę Rokoszyńską i Alicję Szewczyk, dyrektora muzycznego - Janusza Kutyłę, animatorów kultury - Agnieszkę Rup i Annę Dybkę. Wśród gości obecna była pani Senator RP Janina Sagatowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę działalności Katolickiego Domu Kultury „ARKA” i pracę twórczą w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”, gdzie na co dzień kształtuje się nie tylko technikę tańca, kultywuje się tradycje ale przede wszystkim wychowuje w nurcie narodowym, wszczepiając miłość do Ojczyzny. Ksiądz Marian Kondysar, Asystent Kościelny KDK „ARKA” wraz z Ks. Janem Kądziołką udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, doceniając pracę wychowawczą w rodzinach i wpajanie dzieciom najwyższych wartości w duchu chrześcijańskim. Druga część spotkania odbyła się w Zielonej Sali, gdzie radni zapoznali się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem za ubiegły rok. Podjęli również uchwały zatwierdzające działalność w 2016 roku, tym samym udzielając absolutorium pani Dyrektor dr Ewie Sęk.


Złoty GryfW dniu 12 marca 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w IX Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy. Na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowały się dzieci z grupy II i III naszego Zespołu, które rywalizowały z jedenastoma grupami tanecznymi w pierwszej kategorii wiekowej 7- 12 lat. W inscenizacji „Na Krakowskim Rynku” zatańczyło 11 par krakowskich i 14 dziewczynek w roli kwiaciarek. Zarówno liczba wykonawców, bogactwo kostiumów, opracowanie choreograficzne, dobór poszczególnych tańców krakowskich, muzyki oraz poziom wykonania prezentacji stwarzało wyjątkowe wrażenie artystyczne i zdobyło wielki aplauz publiczności. Jury w składzie: Beata Rompała, Romuald Kalinowski i Robert Piękoś przyznała naszym tancerzom „Srebrny Gryf”. Wszystkie zespoły, uczestniczące w przeglądzie otrzymały podziękowania i pamiątkowe prezenty. Laureatom Przeglądu Tanecznego, dyplomy i nagrody wręczyli burmistrz Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk i Jan Borek - dyrektor MOK.


Zapasy Taneczne 2017W dniu 24.02.2017r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w XII Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”, którego organizatorem jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Tradycyjnie przegląd odbył się w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku. W sali gimnastycznej zaprezentowało się 36 zespołów w trzech kategoriach tanecznych: Cheeleaderki - 8 prezentacji, Mażoretki - 8 prezentacji i show dance - 20 prezentacji. Celem przeglądu jest popularyzacja tańca i sportu, aktywnej formy wypoczynku, zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami tańca oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami taneczno - sportowymi.
Nasze dziewczęta z gr. III i IV zaprezentowały się w trzeciej kategorii tanecznej show dance z układem pt. „Woda”, jak zawsze stanęły na wysokości zadania. W tej choreografii obok techniki tańca, bardzo ważną rolę pełni praca kostiumów, które zostały specjalnie zaprojektowane i uszyte. Układ został przyjęty przez publiczność bardzo ciepło i serdecznie oraz nagrodzony gromkimi brawami.


Szanowni Państwo, zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 1% swojego podatku przekazali Państwo na Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.
Jeden procent„Niech Twój 1% zatańczy dla Ciebie”, Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wybiorą Państwo Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Organizację Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS - 00000 64505, aby przekazać 1 % swego podatku. Każdy z Państwa może zadecydować do dnia 31 kwietnia 2017 roku o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2016 na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Krzeszowskie kolędowanie1 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbył się X Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2017”. Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z powiatu niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego, biłgorajskiego i rzeszowskiego, w sumie 400 wykonawców zaprezentowało swe talenty w ośmiu kategoriach.
Solistki z Grupy Wokalnej, działającej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach: Julia Kalawska, Zuzanna Paleń, Kamila Domagała wystąpiły w trzech kategoriach wiekowych oraz dziewczynki z Chórku Dziecięcego Amelia Surma, Zuzanna Laba, Zuzanna Brągiel, Zuzanna Paleń, Julia Kalawska, Nikola Wołoszyn, Klara Bieńkowska i Lena Borowicz w kategorii Chóry i Zespoły. Dzieci do występu przygotowała pani Katarzyna Rokoszyńska, która prowadzi grupę wokalną i chórek dziecięcy w KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. Patronat honorowy nad Przeglądem pełnili: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.


Magiczny koncert w KDK „ARKA”

Magiczny konert w KDK ARKA22 stycznia 2017 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” odbył się koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Magiczny koncert składał się z trzech części: magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, w której wystąpiły dzieci z Chórku, działającego przy KDK „ARKA”, wspólnie z zespołem instrumentalnym „Gremlins”. Zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, czym stworzyły nastrojową atmosferę do wspólnego kolędowania. Pani Katarzyna Rokoszyńska przygotowała dzieci wokalnie, którym akompaniował na żywo zespół w składzie Adam Mierzwa - klawisze, Wojciech Mierzwa - gitara i Dariusz Banaś - klarnet. Kolejna część koncertu, to magiczny czas opery, z recitalem Magdaleny Żmudy, absolwentki PSM w Stalowej Woli w klasie śpiewu, której akompaniowała pani Monika Kuca. Na repertuar złożyły się cztery utwory: „Nuit d’etoiles” Klausa Debussy, aria z II aktu opery „Cosi fantulte” W.A. Mozarta pt. „Una donna a quindici ani”, aria z opery „Di donne abbandoneta„ Domini Cosari pt. „Nona ragione ingroto” oraz „Di forelle” Franciszka Szuberta. W trzeciej części wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w mini koncercie „magiczny czas dzieciństwa”, w którym dzieci zaprezentowały tańce i zabawy lasowiackie, zabawy podwórkowe, miniatury taneczne „Walentynki” i „Misie dwa”, młodzież natomiast zatańczyła dwa tańce narodowe oberek i polonez. Koncert zwieńczyła piosenka finałowa, dedykowana Babciom i Dziadkom w wykonaniu wszystkich artystów z KDK „ARKA”.


Niżańskie spotkania z KolędąW sobotę, 14.01.2017 r. Chórek Dziecięcy reprezentował Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej na XXIV Niżańskich Spotkaniach z Kolędą „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. Spotkanie z kolędą organizowane było przez „Niżańską Wspólnotę Ruch Światło Życie”. Na scenie NCK „Sokół” w Nisku zaprezentowało się wielu wykonawców z różnych Parafii Diecezji Sandomierskiej, śpiewając kolędy i pastorałki. Nasze dzieci, przebrane za kolędników, zaśpiewały pastorałkę Świeć gwiazdeczko” oraz kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Dziewczynki z chórku zaprezentowały się w barwnych kostiumach, krakowianek, góralek, aniołków i pastuszków i zaśpiewały bardzo ładnie, co wzbudziło uznanie widowni. Następnego dnia Chórek wystąpił w koncercie laureatów w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku. Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Rokoszyńskiej, która przygotowała dzieci do występu.


Spotaknie opłatkowe w KDK ARKAW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe, w dniu 20 grudnia, na które przybyły dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z rodzicami oraz Ksiądz Jan Kądziołka, proboszcz parafii Racławice. Na corocznym spotkaniu wigilijnym tancerzy i ich gości przywitał Zespół „Racławice” programem artystycznym p.t. „Widzę kraj jakiś”, w którym rozbrzmiewały pastorałki i słowa poezji według wierszy Władysława Bełzy, polskiego poety neoromantycznego, nazywanego piewcą polskości. Następnie Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk przekazała życzenia świąteczne i błogosławieństwo od J.E.Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz od Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. Ksiądz Proboszcz pobłogosławił opłatki i zwrócił się do dzieci i młodzieży, a przede wszystkim do rodziców, życząc wytrwałości w wychowywaniu dzieci i umożliwienia im rozwijania talentów artystycznych w Zespole „Racławice”. Podkreślił ogromną rolę naszej katolickiej instytucji, w której wszyscy znajdują wsparcie w wychowaniu w duchu chrześcijańskim i mają możliwość kultywować wartości patriotyczne. Przy choince, akompaniamencie muzycznym i śpiewie kolęd, wśród świątecznych dekoracji i płynącej zewsząd serdeczności, artyści „Racławic” wprowadzili wszystkich w cudowną atmosferę rodzinnych Świąt Narodzenia Pańskiego. Po koncercie padło wiele słów uznania i wdzięczności za piękny występ. Rodzice wraz z dziećmi zgromadzili się przy wspólnym stole, częstowali się wypiekami, owocami i słodyczami. W imieniu całej społeczności zespołowej delegacja młodzieży z najstarszej grupy złożyła życzenia imieninowe Pani Dyrektor. To było wspaniałe, wzruszające spotkanie!


Koncert - Widzę kraj jakiśW Niżańskim Centrum Kultury, 18 grudnia, odbył się Koncert Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Niska w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Był on kontynuacją tradycji zespołowej, ale w tym roku nastąpiło kilka zmian. Misterium Bożego Narodzenia Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” prezentował w okresie kolędowym, międzyświątecznym, a świętem Ofiarowania Pańskiego. Również repertuar nieco różnił się od tego, co słyszeliśmy w poprzednich latach - organizatorzy bowiem skupili się na bogactwie polskich pastorałek i tekstów Władysława Bełzy, zwanego „wychowawcą Narodu Polskiego”. Trudno wyobrazić sobie, co by mogło uczynić ten koncert jeszcze bogatszym. Na koniec pani Alicja Szewczyk w imieniu Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach dr Ewy Sęk złożyła życzenia świąteczne licznie zgromadzonej widowni. Program został bardzo ciepło przyjęty i potwierdziło się, że teksty, podkreślające przynależność do wiary chrześcijańskiej w odpowiednim opracowaniu i w wykonaniu najmłodszych, sprawiają wiele przyjemności w słuchaniu i wprowadzają czas pokoju w serca ludzi, oczekujących Nowonarodzonej Dzieciny.


Nagranie do TV W dniu 14 grudnia 2016 r., Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” brał udział w nagraniu programu świątecznego przez Telewizję Miejską ze Stalowej Woli. W nagraniu wzięły udział dzieci z najmłodszych grup i młodzież ze starszych grup. W dwóch scenkach Zespół „Racławice” wyraził uwielbienie narodzin Jezusa w poezji, ozdabiając je śpiewem kolęd i pastorałek. Przy stajence betlejemskiej asystowały anioły i lud Boży z rejonu lasowiackiego i klimat przeniósł się do polskiego domu, gdzie przy wigilijnym stole rodzina kultywuje tradycje chrześcijańskie i narodowe.


MIkołaj w KDK ARKA6 grudnia, w Katolickim Domu Kultury „ARKA”, zgromadziło się prawie 100 dzieci, oczekujących na Świętego Mikołaja, który słysząc śpiew dziewczynek z „Chórku Dziecięcego” wstąpił do „ARKI”. Dzieci przywitały Św. Mikołaja z ogromnym entuzjazmem i radością. Wszyscy otrzymali piękne prezenty. Św. Mikołaj opowiedział o swoim życiu i prosił, aby dzieci zawsze były grzeczne i szanowały rodziców. Czas oczekiwania umiliła Grupa Animatorów „TRIO Z RIO”, prowadząc ciekawe gry, zabawy i konkursy, w których najmłodsi chętnie uczestniczyli, wykazując się zręcznością i kreatywnością. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze i dzieci już czekają na kolejne odwiedziny Św. Mikołaja za rok.


3 Festiwal NaukiW Gimnazjum nr 2 w Nisku, 1 grudnia, odbył się 3 Festiwal Nauki Klubów Młodego Odkrywcy. Na zaproszenie organizatorów, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przedstawił w dynamicznych układach tanecznych dwa żywioły - „Ogień” i „Wodę”, tym samym przybliżając tematykę nauk przyrodniczych i wprowadzając w klimat Festiwalu. Barwne stroje podkreślały charakter i ekspresję wybranych żywiołów. Grupa dziewcząt zaprezentowała wysoki poziom artystyczny i zyskała uznanie wśród odbiorców, przybyłych na Festiwal.
W przestrzeni wystaw, powstałych specjalnie na potrzeby Festiwalu, na sali gimnastycznej przygotowano ok. 50 stoisk. Młodzież z KMO MAŁY FIZYK z Gimnazjum nr 1, DA VINCI z Gimnazjum nr 2 i DELTA 3 z Gimnazjum nr 3 przeprowadzała doświadczenia, w których przenikały się treści z fizyki, chemii, biologii i geografii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska robotyki, modelarskie oraz stoisko Ratowników Medycznych. Dla najmłodszych, harcerze Hufca ZHP Nisko, przygotowali wiele atrakcji: malowanie twarzy, gry edukacyjne, dekoracje balonowe. Animatorzy przeprowadzili konkurs wiedzy o znanych fizykach i wynalazcach, postaciach przedstawionych przez uczniów pierwszej klasy gimnazjalnej.
Celem Festiwalu było przedstawienie efektów pracy uczniów, realizujących projekt „I ty możesz prowadzić badania naukowe”, popularyzowanie różnych form przekazu nauki i techniki oraz wyzwolić wyobraźnię i kreatywność młodych ludzi. Festiwal adresowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jak również do całych rodzin, co pozwoliło na przeżycie wspólnej naukowej przygody.


Konferencja naukowaW Campusie KUL w Stalowej Woli, na zakończenie Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej, w sobotę, 26 listopada 2016 r. odbyła się międzynarodowa Konferencja naukowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Teologicznego „Zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo”. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL, redakcja wydziałowego kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego we Lwowie. Podczas konferencji odbyły się Certyfikowane Warsztaty Metodyczne „Agresywne gry komputerowe oraz ryzykowne zachowania w sieci - wpływ na rozwój emocjonalny, zdrowie psychiczne i zachowania społeczne”. Program, przygotowany został przez WZPiNoS KUL w Stalowej Woli i Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie. Warsztaty poprowadzili: prof. Mariusz Jędrzejko z CPS wraz z mgr Leszkiem Roszczenko i mgr Agnieszką Taper.
Jednym z punktów programu konferencji był program artystyczny, słowno - muzyczno - wokalny, podkreślający wartości rodzinne i patriotyczne, przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej, który na co dzień kultywuje pamięć o kulturze naszych ojców, kładąc nacisk na wychowanie, zgodne z wiarą chrześcijańską. Konferencji towarzyszyła również wystawa fotografii „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego Narodu”. Fotografie zawierały zarejestrowane aparatem momenty z najważniejszych wydarzeń rodzinnych, tj. narodziny dziecka, urodziny, I Komunia Święta, portrety rodzinne...


Fiesta harmonicaW dniu 19 listopada najstarsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wystąpiła z suitą tańców rzeszowskich na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli, podczas Fiesta Harmonica Festiwal. Ten festiwal, to eksperymentalny projekt artystyczny, oparty na idei: dźwięk - ruch - obraz, którego celem jest propagowanie harmonijki ustnej, jako instrumentu, mającego różnorodne zastosowanie, odbiegające od utartych schematów. Zróżnicowany gatunkowo repertuar, wykonywany na harmonijce ustnej w syntezie z ekspresyjnymi układami choreograficznymi oraz efektownymi wizualizacjami, tworzą niezwykły spektakl muzyczny.
Układ choreograficzny do wizualizacji „Kogut pieje, sielska wieś” opracowała Jolanta Warchoł, do aranżacji muzycznej pana Zbigniewa Mięsowicza.


98. Rocznica Odzyskania NiepodległościNiżańskie obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w piątek, 11 listopada 2016r., Mszą Świętą za Ojczyznę, w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Następnie uroczystości przeniosły się na Plac Wolności, gdzie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę na maszt. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko pan Julian Ozimek przemówił do mieszkańców miasta, podkreślając znaczenie święta i odpowiedzialności za przyszłość kolejnych pokoleń w wolnej Polsce. W hołdzie bohaterom wygłoszony został Apel Pamięci, a uczestniczący w obchodach żołnierze oddali salwę honorową. Następnie Przedstawiciele Władz Gminy i Miasta Nisko, Powiatu oraz liczne delegacje, w tym delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności i Pomnikiem Orląt.


Poświęcenie Kaplicy w RacławicachW sobotnie przedpołudnie, 29 października 2016 r. w Racławicach, na jednej z najstarszych nekropolii powiatu niżańskiego, delegacja młodzieży w strojach szlacheckich z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z Kadrą Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, na czele z panią dyrektor dr Ewą Sęk, uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia nowowybudowanej kaplicy cmentarnej. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E.Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił Grób Dziecka Utraconego i Kaplicę pw. Bożego Miłosierdzia. Dziękując za jej wybudowanie proboszczowi ks. Janowi Kądziołce oraz wspólnocie parafialnej, Pasterz Diecezji podkreślił, że pielęgnowanie pamięci o zmarłych musi iść w parze z wiarą w życie wieczne.
W kaplicy, dla licznie przybyłych parafian, w intencji tych, którzy przyczynili się do budowania świątyni oraz zmarłych, spoczywających na parafialnym cmentarzu, odprawiono dziękczynną Mszę Świętą koncelebrowaną, pod przewodnictwem ks. dziekana. Po uroczystościach poświęcenia Kaplicy delegacja, przy grobie śp. Ks. Mieczysława Porawskiego odmówiła modlitwę i zapaliła znicz, upamiętniając 9 rocznicę śmierci wieloletniego proboszcza i przyjaciela Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Klasa I a z Gimnazjum nr 2 w Nisku na lekcji regionalnej
w KDK „ARKA”.

Lekcja regionalnaDnia 19 października 2016 r., do Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach, przyszła klasa 1 a z gimnazjum nr 2 w Nisku, by wziąć udział w zajęciach regionalnych.
W prezentacji multimedialnej przedstawiono teren, należący do regionu lasowiackiego, jak wyglądały zabudowania i wnętrza chat oraz czym zajmowali się ludzie na co dzień, jakie zwyczaje i obrzędy kultywowali lasowiacy oraz jak się ubierali. Kolejnym punktem wizyty gimnazjalistów był udział w zajęciach wokalnych, które prowadziła pani Katarzyna Rokoszyńska. Młodzież ćwiczyła emisję głosu i pracowała z mikrofonem. Ponadto odbyły się też zajęcia na kole garncarskim, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdy uczeń z wielkim zaangażowaniem i skupieniem przystąpił do toczenia na kole naczyń z gliny. Najwięcej wykonali dzbanuszków, które po wyschnięciu poddane będą kolejnej obróbce. Najbardziej dynamicznymi zajęciami były warsztaty taneczne. Na sali baletowej, przy lustrach i drążkach, pani Agnieszka Rup zapoznała uczniów z pozycjami stóp i rąk w tańcu klasycznym oraz z podstawowym krokiem lasowiaczka.
W Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”, który ma siedzibę w KDK „ARKA”, z klasy Ia tańczy pięć osób, tj. Klaudia Filiks, Aleksandra Domańska, Laura Warchoł, Anita Rokoszyńska i Aleksandra Zaguła. Zespół „Racławice” od 30 - tu lat kultywuje tradycje regionalne, w swoim repertuarze posiada tańce i pieśni lasowiackie oraz komplety kostiumów dziecięcych i młodzieżowych. Dzięki uprzejmości pani dyrektor dr Ewie Sęk, młodzież miała możliwość przymierzyć stroje lasowiackie i poznać ich archaiczne nazwy, np. rańtuch, zapaska, magierka.


Obchody jubileuszowe „Dni Kultury Chrześcijańskiej Świętej Jadwigi Królowej”, XXX - lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i XX - lecia Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, objęte patronatem honorowym Biskupa Sandomierskiego J.E.Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza, Senatora RP Janiny Sagatowskiej, Posła na Sejm RP Rafała Webera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Juliana Ozimka, Starosty Stalowolskiego Janusza Zarzecznego, Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego, Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku Stanisława Chwieja, Telewizji Kablowej Stella w Stalowej Woli Zdzisława Gawęckiego odbyły się w dniach:
3 września 2016 r. - Koncert Jubileuszowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w Racławicach
4 września 2016 r. - Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BiM w Racławicach
- Koncert Galowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w Stalowej Woli

Koncert Jubileuszowy XXX - lat ZPiT RacławicePierwszy koncert miał bardzo rodzinny, nasz racławicki charakter. Na podwórku wybudowano estradę, zaaranżowano plenerowy amfiteatr. Rodzice tancerzy zorganizowali poczęstunek i zabawę. W programie wystąpiły wszystkie grupy, od najmłodszych dzieci, po absolwentów, prezentując bogaty i barwny program. Wśród gości obecni byli J. E. Ks. Bp Edward Frankowski, Senator RP Janina Sagatowska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Kamila Piech, reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Proboszcz Parafii Racławice ks. Jan Kądziołka, Sołtys wsi Racławice Zbigniew Kotuła i zasłużona w krzewieniu postaw patriotycznych Maria Mirecka - Loryś. Cały koncert prowadziła dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, wprowadzając widzów w klimat każdego układu i przytaczając historię Zespołu. Na koniec koncertu zostały wręczone podziękowania wszystkim uczestnikom za twórczy udział w dziełach, umiłowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Katolicki Dom Kultury „ARKA” otrzymał odznakę honorową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Koncert GalowyDrugi dzień uroczystości jubileuszowych rozpoczął się od Mszy Świętej koncelebrowanej, pod przewodnictwem J.E.Ks.Bp. Krzysztofa Nitkiewicza, który w homilii odwołał się do słów Ewangelii, porównując działalność KDK „ARKA” i Zespołu „Racławice” oraz pielęgnowane tu tradycje do budowania wieży w wymiarze nie tylko teraźniejszości i przyszłości, ale także w wymiarze eschatologicznym w drodze do wieczności. Pasterz mówił, że trzeba przede wszystkim kochać Chrystusa, okazywać miłość Bogu, trzeba przyjąć Krzyż i nieść do końca, bo Krzyż to zdolność do najwyższej miłości. Powstanie Zespołu i KDK „ARKA” było spełnieniem marzeń i aspiracji ludzi z Diecezji Sandomierskiej i stało się drogą do spełnienia marzeń dzieci. Ta inicjatywa otworzyła drogę, aby mogły rozwijać talenty, a przez działalność troszczyć się o przyszłość Polski. Katolicki Dom Kultury „ARKA” buduje wspólnotę i prowadzi do zbawienia człowieka. Pasterz Diecezji podkreślił, że mamy do czynienia z dziełem, które trzeba wspierać, bo ma wartość ewangelizującą i ten dom specjalizuje się w przekazywaniu Dobrej Nowiny.
Następnie zaproszeni goście i wykonawcy przemieścili się w gościnne progi Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, na którego scenie ponad 130 wykonawców - 4 obecnie tańczące grupy taneczne i grupa absolwentów - prezentowało trzygodzinny koncert, w którym przedstawiono różne formy taneczne - inscenizacje, miniatury, tańce regionalne i narodowe w przepięknych, kolorowych strojach. Sala widowiskowa, w której zgromadzili się sympatycy i przyjaciele Zespołu, rodzice tancerzy i wielu dostojnych gości, reagowała bardzo żywiołowo, nagradzając wykonawców licznymi i gromkimi brawami.
Koncert, podsumowujący 30-letni dorobek Zespołu i jego kadry, dostarczył wielu wzruszeń i przeżyć, zarówno dla wykonawców jak i odbiorców.
Jubileusz to także okazja do wyróżnienia i nagrodzenia osób, pracujących w Katolickim Domu Kultury „ARKA”. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” oraz 20-lecia Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach za zasługi w upowszechnianiu kultury otrzymali:
dr Ewa Sęk - dyrektor artystyczny
Janusz Kutyła - dyrektor muzyczny
Agnieszka Rup - animator kultury
Anna Dybka - pedagog
Jolanta Warchoł - choreograf
Karolina Kotwica - choreograf
Alicja Szewczyk - animator kultury
Katarzyna Rokoszyńska - akompaniator

Koncerty Jubileuszowe dofinasowane były z budżetu
Powiatu Niżańskiego i Gminy Stalowa Wola
oraz przez lokalnych przedsiębiorców i przyjaciół
Katolickiego Domu Kultury „ARKA”

herby patronów


Jubileusz ZPiT Racławice i KDK ARKA

Zaproszenie

Dni Kultury Chrześcijańskiej Świętej Jadwigi Królowej

XXX - lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
XX - lecie Katolickiego Domu Kultury „ARKA”


Jubileusz ZPiT Racławice i KDK ARKA

3 września 2016 r.
godz. 15:00

Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
KDK „ARKA” w Racławicach

4 września 2016 r.
godz. 15:00

Uroczysta Msza Święta
Kościół parafialny w Racławicach


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka