Historia

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” został reaktywowany w 1986 r. Za oficjalną datę wznowienia działalności zespołu przyjmuje się 20.02.1986 r., kiedy to na zebraniu Rady Społecznej Klubu młodzieży i dzieci z Racławic wraz z przedstawicielami Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Rejonowego Ośrodka Kultury w Nisku powołano Zespół Pieśni i Tańca pod patronatem GS „SCh”. Kierownikiem i choreografem została i jest do chwili obecnej Pani Ewa Sęk.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w pierwszej fazie swego istnienia pracował głównie nad repertuarem, techniką tańca, a także nad ugruntowaniem swojej pozycji w klasyfikacji zespołów tanecznych.

Zespół brał udział w coraz bardziej prestiżowych konkursach. Oto najważniejsze z nich:

Zespół nawiązuje kontakty z ośrodkami o podobnym profilu pracy z zagranicy czego owocem są liczne wyjazdy i koncerty zespołu na obcej ziemi – 25 wyjazdów do takich krajów jak: Rosja, Niemcy, Węgry, Belgia, Austria, Ukraina, Litwa, Włochy, Kanada, Meksyk i Egipt.

Z ZPiT „Racławice” współpracowali m.in.: Janusz Litko z Lublina, Janusz Chojecki z Rzeszowa, Maria i Zdzisław Gadułowie z Katowic, Zbigniew Polewka z Krakowa, Alina Kościółek – Rusin z Rzeszowa, Mi-lena Bugalska – Jurczyk z Gdańska (wykładowca szkoły baletowej), Jerzy Białobrzewski z Ostrołęki, Witold Kopa z Lubaczowa, Dariusz Nawrocki z Łodzi a także Nadieżda Pawłowa z Sankt Petersburga i Renat Ganijew z Moskwy.

W zajęciach naszego Zespołu uczestniczą dzieci z wielu miejscowości – głównie z Racławic, Niska, Stalowej Woli, Rozwadowa, Zarzecza, Pysznicy, Przędzela, Rudnika, Kłyżowa, Nowosielca, Cholewianej Góry i Ulanowa.
Nabór do naszego Zespołu odbywa się bez eliminacji wstępnych, o przynależności do zespołu decyduje chęć dziecka poparta zgodą jego rodziców. Zespół ma służyć wszystkim chętnym do współpracy, a mniejsze zdolności nie mogą być przeszkodą w rozwijaniu aktywności twórczych dzieci. Potencjał twórczy dzieci wykorzystywany jest według indywidualnych możliwości każdej osoby.

Wraz z utworzeniem Katolickiego Domu Kultury „Arka” (31.08.1996 r.) zmienił się profil działania ZPiT „Racławice”. Udział w konkursach i przeglądach mających na celu dokonania oceny poziomu tanecznego jest sporadyczny, zespół bierze udział w festiwalach międzynarodowych, ale nie po to by zająć wysoką lokatę, (bo nie takie są cele tego typu festiwali), lecz by zaprezentować kulturę polską na arenie międzynarodowej. Praca pedagogiczna podejmowana w zespole skierowana jest głównie na ukształtowanie świadomego człowieka – Polaka, a środkiem do osiągnięcia tego celu jest bogactwo folkloru polskiego, opartego na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Od 1996 r. ZPiT „Racławice” działa i rozwija się pod patronatem KDK „Ar-ka” im. Świętej Jadwigi Królowej, a jednym z podstawowych celów tej działalności jest pielęgnowanie wartości religijnych, moralnych, kulturowych oraz motywowanie młodego pokolenia do wysiłku na rzecz własnego wzrastania w kulturę i tworzenie nowej kultury życia.

logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka