Eutrapelia 2010


Półfinały Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

19 maja - Klimontów
godz. 10.00 - Msza św. w Kolegiacie Klimontowskiej
godz. 11.00 - Gminny Ośrodek Kultury - prezentacja artystyczna

20 maja - Nowa Dęba
godz. 10.00 - Msza Św. w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
godz. 11.00 - Dom Kultury - prezentacje artystyczne

21 maja - Janów Lubelski
godz. 10.00 - Msza Św. w Sanktuarium Maryjnym
godz. 11.00 - Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza - prezentacje artystyczne

24 maja - Opatów
godz. 10.00 - Msza Św. w Klasztorze Ojców Bernardynów
godz. 11.00 - Aula Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego - prezentacje artystyczne


Sympozjum 24 kwietnia w sobotę w Klasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie odbyło się Sympozjum poświęcone duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej. Na zaproszenie Organizatorów, którymi byli: Instytut Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, w Sympozjum wzięła udział delegacja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. Ewa Sęk i Alicja Szewczyk z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” oraz ks. Adam Nowak proboszcz parafii w Klimontowie wraz z Marią Kubik dyrektorem Zespołu Szkół w Klimontowie, w ramach wspólnie organizowanego Klimontowskiego Półfinału Eutrapelii 2010, spotkali się ze środowiskiem zajmującym się duchowością Św. Urszuli Ledóchowskiej związanej korzeniami rodowymi z Klimontowem. Klimontowski Półfinał poświęcony będzie tej postaci, która będąc wzorem patrioty i katolika przyświeca klimontowskiej młodzieży, starającej się jako społeczność szkolna o przybranie Imienia tej świętej. Podczas spotkania Przełożona Generalna Sióstr Urszulanek Matka Franciszka Sagun wręczyła dyrektorowi Zespołu Szkół Marii Kubik portret świętej Urszuli, który jako rękodzieło kunsztu hafciarskiego przybył aż z Filipin i towarzyszył niniejszemu spotkaniu. Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. odprawioną pod przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Franciszka Macharskiego, który wygłosił także homilię, a potem towarzyszył obradom. Sympozjum otworzył ks. prof. UPJPII Jan Daniel Szczurek, zaś prowadzenie objął senator RP Zbigniew Cichoń. Interesujące referaty dotyczące duchowej sylwetki św. Urszuli Ledóchowskiej wygłosili: S. Małgorzata Krupecka - animatorka spotkania, ks. dr Marcin Godawa, ks. prof. UPJPII dr hab. Wojciech Zyzak, ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, ks. prof. dr hab. Jan Machniak. Na koniec przedstawiony został film w reżyserii obecnej na spotkaniu Bogusławy Stanowskiej- Cichoń poświęcony charyzmatom św. Urszuli i dziełom jej życia. W Klimontowskim Półfinale Eutrapelii, który odbędzie się 19 maja 2010 roku weźmie udział środowisko Sióstr Urszulanek, przybędzie wystawa o Siostrze Urszuli Ledóchowskiej, zaprezentowany także będzie program Teatru Apostolos zatytułowany „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”. Warto wspomnieć, iż Festiwalowi Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA patronuje J.E.Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz Biskup Sandomierski, a motywem tej edycji jest temat „Miłosierdzie Boga - miłosierdzie człowieka”. Przed pożegnaniem Krakowa delegacja udała się na Wawel, by tam, schodząc do Krypty pod srebrnymi dzwonami oddać hołd tragicznie zmarłej Prezydenckiej Parze Ś.P. Lechowi i Marii Kaczyńskim i pomodlić się w Ich intencji.


Tematy XIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2010.

Miłosierdzie Boga - miłosierdzie człowieka

 1. „...miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską”(Encyklika Jana Pawła II O Bożym Miłosierdziu). Ukaż tę myśl na przykładzie. Napisz własny scenariusz, utwórz scenkę teatralną.
 2. „W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”. (Encyklika Jana Pawła II O Bożym Miłosierdziu). Czy spotykasz takie sytuacje? Ukaż je.
 3. Czy dzisiejszy syn marnotrawny ma szansę na otrzymanie radości ojca?
 4. Brat syna marnotrawnego. Czy potrafisz cieszyć się bez zazdrości z sukcesu bliźniego, który odzyskał lepszą pozycję i świadomość swej godności? Czy sprawiedliwość wystarczy do szczęścia? Jak ją rozumieć? Pomyśl i znajdź przykład ze swojego otoczenia, a potem opisz go w wybranej przez siebie formie.
 5. Bóg Ojciec kocha cię. Czy w to wierzysz? Czy to wiesz? Czy umiesz przyjąć tę miłość? Czy ufasz Bogu? Przemyśl to i napisz opowiadanie, które pomoże wątpiącym ujrzeć w Bogu kochającego Ojca.
 6. „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni”. (Ef. 4, 4-5). Co to znaczy być bogatym w miłosierdzie? Czy potrafisz? W jaki sposób może okazywać miłosierdzie współczesny człowiek? Skonstruuj cykl historyjek, które w obrazkowy sposób ukażą ryzyko chowania urazów wobec osób, które nas skrzywdziły.
 7. „Podwójne dno” krzywdy. Czy krzywdzenie może spowodować zgorszenie krzywdzonego. Co to znaczy? Wyszukaj przykłady osób, które pozostały „nietknięte” złem, mimo iż go doświadczyły. Ukaż ich historię w formie multimedialnej.
 8. Dobra spowiedź a „stresujące” sumienie. Czy jest potrzebny współczesnemu człowiekowi rachunek sumienia i wyznanie grzechów. A może poczucie grzechu jest stresem, którego należy unikać? Co o tym myślisz? Ukaż scenki konfrontujące różne spojrzenia na to samo zagadnienie. Czy Dekalog jest sprawą dyskusji i głosowania nad nim?
 9. Czy jest możliwe naśladowanie Boga w Jego Miłosierdziu? A może Bóg wymaga od człowieka rzeczy niemożliwych dla niego do spełnienia w tym zakresie? Co o tym myślisz? Podaj przykłady z obserwacji, przekazu lub z literatury, kiedy człowiekowi nie udaje się, a kiedy się udaje postępować w takim naśladowaniu.
 10. Czy miłość i miłosierdzie może być wymuszone lub osiągnięte podstępem albo za cenę jakiegoś ekwiwalentu? Na czym polega bezinteresowna miłość? Czy może być „coś za coś” w miłości? Na czym polega dar? Znajdź przykłady, które ukażą wartość miłości i miłosierdzia. Ukaż je w wybranej formie artystycznej.
 11. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
  (Mt 5, 7). Wytłumacz to błogosławieństwo Jezusa. Czy je rozumiesz? Znajdź komentarze tej myśli w literaturze katolickiej i ukaż przykłady takich postaw, które mogą być wzorem dla współczesnego człowieka.
 12. Jezus Chrystus jako wzór miłosiernej miłości wobec drugiego człowieka. Uzasadnij tę myśl, ukaż jej sens w przemyślany przez Ciebie sposób.
 13. „Córko moja, chociażbyś mówiła naraz wszystkimi językami ludzkimi i anielskimi, to i tak nie wypowiedziałabyś za wiele, ale owszem, dopiero byś w cząstce wysławiła dobroć moją - moje niezgłębione miłosierdzie” (Dzienniczek Siostry Faustyny, 1605). Znajdź w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej cytaty o Miłosierdziu Bożym, ułóż z muzyką i obrazami te, które przemówią do Ciebie najbardziej.
 14. „Pobudza mnie sam Pan, abym napisała modlitwy i hymny o Jego miłosierdziu, i te uwielbienia cisną się mi na usta”( Dz. 1593.). Jak dziś młodzi ludzie odpowiadają na natchnienia Boże, czy powszechne jest powoływanie się na wolę Boga wypowiadaną w sercu? Zastanów się, jakie są przyczyny częstej głuchoty na Słowo Boże. Ukaż to na przykładach w wybranej formie scenicznej.
 15. Hałas i cisza. Ukaz poprzez kontrast, jak można przemawiać i słuchać w dialogu z drugim człowiekiem, a potem, przez analogię w tym świetle zaprezentuj scenkę sytuacyjną lub multimedialną rozmowy z Bogiem.
 16. Jezu, ufam Tobie. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa na trudny czas. Czy można czuć się bezpiecznie bez Miłosierdzia Bożego? Spróbuj wybiegnąć wyobraźnią za horyzont tego, czego już jesteś pewien w swoim jutrze, i zobacz, ile jest niepewności. Co zrobić, by dostrzec potrzebę „ubezpieczenia na życie wieczne”? Co zrobić, by otrzymać tak ważną „polisę”?. Opracuj na ten temat rozprawkę.
 17. Święta Faustyna Kowalska - Posłanniczka Bożego Miłosierdzia. „Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji - cywilizacji miłości” (Jan Paweł II). Na czym polega cywilizacja miłości? Odpowiedz na to pytanie w formie scenicznej. Uwzględnij w materiale źródło z Dzienniczka Siostry Faustyny.
 18. Akt zawierzenia świata przez Jana Pawła II Miłosierdziu Bożemu, 
  17 sierpnia 2002. Odczytaj, przytocz historię tego zdarzenia.
 19. „Bądźcie świadkami miłosierdzia” (Jan Paweł II). Co to znaczy być świadkiem miłosierdzia. W jaki sposób był nim Jan Paweł II?.
 20. „Misericordias Domini in aeternum cantabo”. W jaki sposób na co dzień wysławiasz miłosierdzie Pana?. Pieśń Twojego życia - na czym polega wyśpiewanie pięknej pieśni życia wobec obfitości dobroci Bożej. Przedstaw to w scence, opowiadaniu, wierszu, śpiewie lub formie łączonej.
 21. „Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Jezus - Syn Boży, Bóg Ojciec i Duch Święty - Pocieszyciel jako miłująca doskonale Trójca Święta. Ukaż w wybrany sposób przykład Tej Miłości miłosiernej, tak, aby poznali Ją wszyscy, którzy Ją zobaczą.
 22. Błogosławiony Ks. Michał Sopoćko jako spowiednik Siostry Faustyny wpływający na realizację powołania Siostry. Przedstaw w wybranej formie sposoby pomocy niesionej przez kapłanów, którzy pomagają na drodze do świętości każdemu, kto tego potrzebuje.
 23. „Wymaluj obraz”. Historia i losy Obrazu Jezusa Miłosiernego „podyktowanego” przez Siostrę Faustynę Kowalską a namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Przedstaw w formie multimedialnej.
 24. „Kapłan po brzegi wypełniony Bogiem”. Przytocz przykłady kapłanów, którzy w historii Polski wpłynęli na to, aby Polska pozostała wierna Bogu. Przedstaw ten przykład w wybranej formie scenicznej lub multimedialnej.
 25. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przytocz historię ustanowienia tego Święta. Wymyśl formę prezentacji według własnej inwencji.
 26. Od Wilna do Krakowa. Ostra Brama jako pierwsze miejsce wystawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego, Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach jako Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego. Ukaż historię pisaną Bożą dłonią.
 27. Matka Boża Miłosierdzia. Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej w literaturze polskiej i w życiu Polaków. Ukaż w wybranej formie historię, przykłady, kult.
 28. „Polsko, (...), Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038). Łaski Boga umacniające Polskę i Polaków w różnych okresach dziejów. Ukaż przykłady.
 29. „Polskę szczególnie umiłowałem (...). Z niej wyjdzie iskra , które przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (Dz. 1732). Polska - co daje Europie i światu. Co daje Tobie. Pomyśl, odpowiedz, zaprezentuj.
 30. Cywilizacja śmierci a cywilizacja życia. Przyjmowanie daru życia od Boga jako elementarny wyraz budowania cywilizacji życia, którego Dawcą i Źródłem jest Bóg. Ukaż wartość życia, jego cud i sens. Wybierz dowolną formę artystyczną do tej prezentacji, można łączyć różne formy wyrazu.
 31. Pokora, cierpienie, modlitwa, zawierzenie Bogu, dziękczynienie za otrzymane łaski, prośba o rozpoznawanie prawdy, uwielbienie Boga. Moja droga do świętości. Czy myślę jak podążać do Ojca, Który jest w Niebie?
 32. Trwanie w dobrym. Przezwyciężanie zła dobrem. Próby i niepowodzenia. Ukaż dramat, który poruszył Cię najbardziej.
 33. Modlitwa o dobrą śmierć. Zagadnienie śmierci jako temat tabu współczesnego świata. „Ostatnia Encyklika” Ojca Świętego Jana Pawła II - Umieranie z ufnością do Boga Ojca w otoczeniu kochających osób. Człowiek pragnie prawdy o sobie samym. Ukaż potrzebę ukazywania życia w perspektywie Przejścia do życia wiecznego.
 34. Życie duchowe człowieka realnym faktem rzeczywistości, której nie widać oczami ale wzrokiem duszy i w znakach, które trzeba nauczyć się czytać. Ukaż przykłady tych zależności w wymyślonej przez Ciebie formie artystycznej.
 35. Święta Jadwiga Królowa jako przykład osoby miłosiernej. Opracuj scenariusz i ukaż w scenie żywej lub obrazie plastycznym.
 36. O. Maria Kolbe - zadziwiający siłacz ducha miłości w ekstremalnych warunkach szalejącego zła. Naśladowanie Chrystusa aż do wyrzeczenia się całego siebie. Jak to możliwe? Opracuj i ukaż zmaganie w cierpieniu jako darze.
 37. Dar, którego nie oczekuję. Ofiara wypływająca z miłości. Dzisiejsze dylematy „ludzi-wilków”, którzy nie potrafią kochać, jako źródło nieszczęścia współczesnego człowieka odrzucającego wizję pójścia za Chrystusem, proponującym Miłość wymagającą i odpowiedzialną a jednocześnie radosną w dawaniu siebie.
 38. Ułuda budowania szczęścia bez Boga. Człowiek pokładający ufność w sobie samym, dążący do zatracenia się w przyjemnościach i poddania się żywiołom swawolnej pożądliwości nie znającej granic, zaprzecza naturze siebie samego. Nie uwzględniając swego złożenia z duszy i ciała, pochodzenia od Stwórcy ustanawiającego prawa natury i znającego je najlepiej, człowiek sam dąży do własnej zguby. Przemyśl, opracuj temat według swojej koncepcji, zaprezentuj w wybranej formie artystycznej.
 39. Świętość Ojca w Niebie ukazuje nam nasze pochodzenie i przeznaczenie. Co zrobić, by być zbawionym? Oto pytanie Ewangelicznego Młodzieńca. Poszukaj odpowiedzi jaką uzyskał od Jezusa i pomyśl, w jaki sposób dotyczy ona Ciebie. Powodzenia.

Wszystkie tematy można opracowywać według autorskich propozycji realizowanych indywidualnie i wspólnie z innymi. Można też zaproponować własny temat łączący się z przesłaniem o Miłosierdziu Boga i miłosierdziu człowieka.

Dyrektor Festiwalu dr Ewa Sęk


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka