Eutrapelia 2010/2011


Tematy XIV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2010/2011.

„Zło dobrem zwyciężaj”

 1. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Dokonał tego Jezus Chrystus. W jaki sposób? Ukaż sceny z życia Jezusa, które to obrazują.
 2. Modlitwa św. Franciszka z Asyżu:
  „Dobry Boże, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju!
  Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść.
  Dozwól nieść wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda.
  Spraw, abyśmy siali jedność tam, gdzie panuje zwątpienie.
  Dozwól nieść nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz.
  Spraw, abyśmy nieśli światło tam, gdzie panują ciemności.
  Dozwól wzbudzać radość tam, gdzie panuje smutek.
  Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać.
  Nie tyle szukać zrozumienia, co innych rozumieć.
  Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać miłości, co innych miłować.
  Albowiem dając-otrzymujemy,wybaczając-zyskujemy przebaczenie.
  A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
  Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”

  Na podstawie wybranego wątku napisz scenariusz i zrealizuj przedstawienie teatralne nawiązuje do współczesnych zdarzeń.
 3. Zbawiciel - Ten, Który gładzi grzech. W jaki sposób Jezus Chrystus przezwycięża zło w Twoim życiu? Napisz opowiadanie.
 4. Dobro - czym ono jest? Jakie są jego źródła? Napisz rozprawkę na ten temat, wymyśl sposób artystyczny wyrażenia tego tematu.
 5. Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko - wzór jego postawy jako twoja inspiracja.
 6. Święci Narodu Polskiego - świadkowie zwyciężania zła dobrem. Na przykładzie wybranej postaci zobrazuj według własnego scenariusza ich postępowanie.
 7. „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”. (Pwt 30,15). Miłość a nienawiść - dobro a zło - dwie drogi. Ukaż je.
 8. Cywilizacja życia a cywilizacja śmierci. W jaki sposób Kościół katolicki służy życiu? Przedstaw przykłady w wybranej formie artystycznej, multimedialnej lub naukowej, np. konferencji.
 9. Naprotechnologia. Czy wiesz, co to jest? Spróbuj ukazać jej funkcję.
 10. Fiat Maryi w służbie dobru człowieka. Wytłumacz i ukaż tę misję.
 11. Pokusa - śmiertelne niebezpieczeństwo. Przemyśl i ukaż to zagrożenie oraz sposób jego działania.
 12. Podstępność szatana - na czym polega? Zastanów się i ukaż przykłady, które są trudne do rozpoznania.
 13. Kłamstwo i prawda w codzienności. Napisz scenariusz, przedstaw w scenkach sytuacyjnych ich specyfikę, praźródła i skutki, do których prowadzą, owoce, które one rodzą.
 14. Przebaczenie i nawrócenie. Uzdrowienie do życia - w działalności Jezusa Chrystusa - wczoraj i dziś. Ukaż różne aspekty tych postaw i działań w wybranej formie artystycznej.
 15. Miłujący Bóg a wybaczający ojciec - autorytet i miłosierdzie. Opracuj ten temat i zobrazuj go konkretnym przykładem w formie artystycznej.
 16. Działalność charytatywna Kościoła katolickiego jako dzieło na rzecz niesienia ulgi i pomocy dla osób cierpiących w wyniku podlegania działaniom zła.
 17. „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina...” - sumienie w świetle prawdy. Ukaż punkty zwrotne w przemianie człowieka od ulegania złu do podążania za dobrem. Opracuj temat w wybranej formie artystycznej.
 18. „Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem...” - pomiędzy dobrem a złem - nadzieją a zwątpieniem - dylematy współczesnych pokoleń. Twoje spostrzeżenia i przemyślenia - ukaż je.
 19. Honor i godność - obrona wolności, prawdy, wiary - w wymiarze osobistym i narodowym. Ukaż przykłady z historii Polski.
 20. Godność dziecka Bożego w chrześcijaństwie - jak je rozumiesz? Napisz rozprawę.
 21. Męczennicy za wiarę w Jezusa Chrystusa - wczoraj i dziś - motywacja, siła, niezłomność. Ukaż przykłady.
 22. Ks. Kardynał Adam Kozłowiecki - misjonarz Afryki z Huty Komorowskiej. W stulecie urodzin tej postaci ukaż rozkrzewianie Dobrej Nowiny jako ofiarne dzieło miłosierdzia.
 23. Ks. Kardynał Adam Kozłowiecki - dziedzictwo ziemskie i niebieskie. Powołanie, wybór, drogi pisane ręką Boga. Odczytaj znaczenie tych aspektów na przykładzie życia Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego.
 24. O. Maksymilian Maria Kolbe - dobro rozświetlające mroki zła w czasie, gdy jedni ludzie stają się bestialscy, a drudzy heroiczni.
 25. Boże, uchroń nas od nienawiści. Stawiać opór złu we wnętrzu człowieka. Jak to uczynić? Spróbuj znaleźć odpowiedź i ją ukazać.
 26. Wspólne dobro. Ukaż je w wymiarze osobowym, rodzinnym, narodowym, chrześcijańskim.
 27. Otwórz w sposób przypadkowy książkę „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a' Kempis, przeczytaj fragment tekstu i ułóż do niego przedstawienie sceniczne.
 28. Otwórz w sposób przypadkowy Pismo Święte, przeczytaj i ułóż do wybranego fragmentu scenariusz, odnosząc przeczytane Słowo Boże do przykładu z własnego otoczenia.
 29. Rzeź niewiniątek i Herod a aborcja i współczesność. Ukaż znaczenie tych zjawisk w kontekście zabijania człowieka noszącego w sobie Boga i Jego obraz.
 30. Krzyż Chrystusowy jako klucz do zbawienia człowieka. Wymiar prywatny i publiczny tożsamości chrześcijanina. Ukaż ten temat według własnego scenariusza na przykładzie zdarzenia z historii Kościoła i czasów współczesnych.
 31. Bóg - Najwyższe i Jedyne Dobro. Przyjęcie Tego Dobra przez człowieka a różne sposoby walki z Nim. Przemyśl i ukaż w wybranym przez siebie przykładzie.
 32. Radość, nadzieja, pokój serca a rozpacz, zwątpienie, lęki i agresja. Ukaż źródła i przykłady tych stanów w życiu młodego człowieka.
 33. Chociażbym chodził ciemną doliną,
  zła się nie ulęknę
  bo Ty jesteś ze mną
  ”. (Ps 23).
  Obecność Emmanuela, Boga z nami, gwarancją naszego szczęścia i łaski trwania w dobrym. Przemyśl i odnieś się do tej treści w opowiadaniu, poezji, pracy plastycznej.
 34. Maryja - Przewodniczka na drodze do Boga, Orędowniczka chroniąca nas przed złem, Ucieczka grzeszników.
 35. Anioł Stróż - nasz opiekun chroniący przed zasadzkami czyhającymi na nas. Ukaż ten temat w wybranej formie artystycznej.
 36. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana - Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel - Jego miejsce w moim życiu.
 37. Dary Ducha Świętego. Jak wykorzystuję je w moim życiu.
 38. Bóg Ojciec - Dawca życia, Stwórca i Pan wszechświata - Źródło naszego szczęścia i dobra - Jego Chwała w naszym życiu. Przemyślenia, pieśni, wiersze, etiudy sceniczne.
 39. Święty Michał Archanioł - Któż jak Bóg - w walce z szatanem o człowieka. Na podstawie z literatury opisz tę postać.
 40. Ułóż własną modlitwę dotyczącą wierności dobru w swoim życiu.
 41. Dobre słowo - kiedy najtrudniej je wypowiedzieć - podaj przykłady w opracowaniu scenicznym.
 42. Dobroć Boga, dobroć człowieka. Ukaż kogoś kto dla ciebie jest przykładem bycia dobrym człowiekiem w świetle wiary w Boga.
 43. Czy zło pochodzi od Boga? Zweryfikuj swoją wiedzę na ten temat. Ukaż wnioski w dialogu scenicznym.
 44. Działanie Boga wyprowadzające dobro ze zła. Czy zetknąłeś się z takim zjawiskiem. Ukaż je w sztuce teatralnej z dobrym zakończeniem.
 45. Co to znaczy być dobrym jak chleb?
 46. Logika człowieka a logika Boga w sposobie przezwyciężaniu zła.
 47. Na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena ukaż budowanie rozróżniania dobra i zła oraz relacji młodego człowieka z nimi, z jakim spotkałeś się w dzieciństwie.
 48. Zapoznaj się z życiorysem tego bajkopisarza (H. Ch. Andersena) i na podstawie jego drogi życia ukaż wrażliwość na dobro i szlachetność jako cechy wierności powołaniu.
 49. W jaki sposób można realizować dobro podczas dobrej zabawy?
 50. Profilaktyka - w jaki sposób może służyć zapobieganiu złu. Wybierz znane ci przykłady i opracuj w wersji scenicznej.

Wszystkie tematy można realizować według własnej inwencji, można także dodać własne tematy w konsultacji z opiekunami artystycznymi i duchowymi w szkole, odnoszące się do motywu głównego XIV edycji Eutrapelii „Zło dobrem zwyciężaj”. Formy artystyczne mogą być różnorodne, jednolite i łączone, według możliwości twórców programów i prezentacji.

Z życzeniami dobrego natchnienia
Ewa Sęk
Dyrektor Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
Eutrapelia


logo

Inauguracja
XIV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej
odbędzie się 9 listopada 2010 r. (wtorek)godz. 9.30 - Msza Święta w Kościele pw. Opatrzności Bożej w St. Woli
godz. 11.00 - Spotkanie w Miejskim Domu Kultury

W imieniu Organizatorów serdecznie zaprasza do udziału
Katolicki Dom Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach

Patronat nad Festiwalem sprawuje:

J.E.Ks.Bp Dr Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski

Wojewoda Podkarpacki

Wojewoda Świętokrzyski

Wojewoda Lubelski

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego

Podkarpacki Kurator Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Lubelski Kurator Oświaty

Rada Miejska i Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

STELLA Telewizja Kablowa w Stalowej Woli


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka