Eutrapelia 2012/2013


Tematy XVI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2012/2013.

„Taka jest nasza wiara”

CZĘŚĆ PIERWSZA

I. Znak Krzyża świętego

 1. „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” - co to znaczy?
  Wyjaśnij ten znak i ukaż - w ułożonym przez siebie tryptyku - scenki, w których można go zaobserwować w różnych sytuacjach życia człowieka. Można przedstawić te scenki w ilustracjach, animacjach rysunkowych, scenkach teatralnych, opowiadaniu.

 2. Kto nauczył Cię znaku Krzyża? Napisz o tym opowiadanie, scenariusz, wiersz, narysuj tę scenkę na plakacie (do wyboru).

 3. Poszukaj w scenerii różnych miejsc otaczającej Cię rzeczywistości znaku Krzyża świętego. Napisz opowiadanie, wykonaj fotografię, sfilmuj i dobierz podkład muzyczny, narysuj – gdzie stawiano dawniej tradycyjnie krzyże i odpowiedz dlaczego. Ukaż ciekawe miejsca i historie z tym związane.

 4. Poszukaj w najbliższym Twoim otoczeniu przedmiotów, które zawierają wizerunek Krzyża świętego. Opisz historię związaną z tym przedmiotem i jego funkcją.

 5. Wybierz z Twojej miejscowości figurę Krzyża świętego, dokonaj jej dokumentacji, dowiedz się historii związanej z tym konkretnym Krzyżem i opisz ją w wybranej przez Ciebie formie (reportaż, wywiad, opowiadanie, inne).

 6. Dowiedz się, w których herbach miast umieszczony jest Krzyż i przedstaw je w prezentacji.

 7. Dowiedz się, w których flagach państw umieszczony jest znak Krzyża i przedstaw ich historię w prezentacji.

 8. Dowiedz się, w których insygniach władzy, orderów i odznaczeń umieszczony jest Krzyż i zaprezentuj je w wybranej formie.

 9. Dowiedz się, w których godłach umieszczony jest znak Krzyża i zaprezentuj je.

 10. Poszukaj najstarszych zabytków związanych z Krzyżem świętym na Ziemiach Polskich i przedstaw ich historię w wybranej artystycznej formie.

 11. Przydrożny Krzyż przedstaw wątki z literatury, które o nim mówią i zilustruj je polskimi dziełami malarstwa, które je charakteryzują. Można połączyć prezentację z przedstawieniem scenicznym.

 12. Temat Krzyża świętego w pieśniach - napisz, zaśpiewaj, zagraj... Pieśni stare, nowe, najnowsze, własne...

 13. Krzyżyk na piersi osoby wierzącej - wyszukaj historii z dawnych lat i przedstaw je w wybranej formie scenicznej.

 14. Droga Krzyżowa - Tajemnica męki i śmierci Jezusa Chrystusa - Twoja medytacja, modlitwa, świadectwo wiary.

 15. Tajemnica cierpienia Jezusa Chrystusa - tajemnica cierpienia człowieka. Przemyśl i ukaż przykłady tego związku.

 16. Sporządź mapę świata z zamieszczonymi fotografiami miejsc, gdzie można spotkać chrześcijaństwo i jego symbol wiary. Można uczynić to w formie multimedialnej lub papierowej.

 17. Wykonaj wystawę z publikacjami o Krzyżu świętym.

 18. II. Credo - wyznanie wiary

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

 19. Wykonaj ilustrowany śpiewnik, który ukaże wdzięczność i zachwyt człowieka wobec Boga Ojca Stworzyciela, drogi poszukiwania człowieka spotkania z Bogiem Ojcem.

 20. Poszukaj w Piśmie Świętym fragmentów mówiących o Bogu Ojcu i zilustruj je w wybranej formie - opowiadaniem, wierszem, pieśnią, filmem i muzyką, fotografią, tańcem, przedstawieniem, pantomimą, wątkami z literatury pięknej.

 21. Imię Boga - czy je znasz? Kiedy je objawił człowiekowi? Ukaż scenę mówiącą o tym

 22. Dekalog - pomaga czy przeszkadza? Pomyśl, znajdź przykłady na niewłaściwe rozumienie przykazań Bożych i ukaż je w dramacie, który dotyczy współczesnego człowieka. Forma dowolna – sceniczna, literacka, scenariusz własny i zespołowy mile widziany.

 23. Bóg, który poszukuje człowieka. Czy wiesz, że Bóg Cię kocha? Postaw to pytanie napotkanym osobom i opisz ich reakcje w wybranej formie. Co o tym myślisz?

 24. Wyszukaj przykłady z literatury mówiące o tęsknocie człowieka za Bogiem. Ukaż je w wybranej formie.

 25. Wyszukaj przykłady w malarstwie i innych dziedzinach sztuki takie dzieła, które nawiązują do miłości Boga do człowieka i Jego obecności w życiu ludzi.

 26. Bóg miłosierny - co to znaczy dla człowieka? Co to znaczy dla Ciebie? Ukaż na przykładach.

 27. Bóg ojców naszych - przytocz przykłady z historii Polski, w których trzeba było dawać ofiarne świadectwo wierze i prosić Boga o ratunek. Ukaż je w wybranej formie.

 28. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego.

 29. Jezus - Bóg zbawia. Chrystus - Mesjasz. Ukaż historię Jezusa Chrystusa - naszego Zbawiciela, który wkroczył w dzieje ludzkości dla zbawienia człowieka. Odpowiedz, w jaki sposób dotyczy to dziś nas w XXI wieku.

 30. „Panem jest Jezus” (Kor. 12, 3) - czy wiesz w Kogo wierzysz? Co myślisz o wierze w Jezusa Chrystusa w relacji do innych religii? Czy istnieje inny Zbawiciel niż Jezus? Przemyśl, dowiedz się, porozmawiaj z przyjaciółmi, ukaż w wybranej formie.

 31. Kiedy i gdzie można spotkać Jezusa? Ukaż w ciekawej scenie teatralnej, wierszu, opowiadaniu.

 32. Czy można przyjaźnić się z Jezusem? Co to mogłoby znaczyć? Pomyśl, kiedy tak bywa, a kiedy nie.

 33. Trudne chwile w życiu Jezusa - co o tym wiesz? Ukaż przykłady.

 34. Uczniowie Jezusa - kim byli, kim są. Czy należysz do nich? W jaki sposób to można czynić.

 35. Ewangeliczna Maria i Marta. Czego można się od nich nauczyć? Przetransponuj tę scenkę ich spotkania z Jezusem i przyjmowania Go na dzisiejszy przykład. Ukaż w wybranej formie, w przedstawieniu, piosence, wierszu, opowiadaniu, scence ruchowej, rysunku.

 36. Spotkanie Jezusa z Samarytanką. Czy wiesz, jak czerpać ze studni Wody Żywej? Czy gasisz pragnienie ludzi wysychających duchowo? Jak to można czynić? Pomyśl i ukaż Twoje możliwości na przykładach w wybranej formie artystycznej.

 37. Chrystus Król. Czy Król królów i Pan panów jest szanowany i czczony przez narody i władze? Podaj przykłady z terenu Europy i Polski - wczoraj i dziś.

 38. Święta Jadwiga królowa usłyszała od Ukrzyżowanego Jezusa z Krzyża na Wawelu Fac vod vides - czyń co widzisz. Co to oznacza? Czy polska młodziutka królowa umiała tak żyć? Co o tym wiesz? Ułóż scenariusz do przedstawienia o wierze światłej Królowej Jadwigi i ukaż jej mądrość i świętość.

 39. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa w dziele Tomasza a’Kempis wielu jeszcze nie słyszało. Zapoznaj się z tym bestsellerem i na podstawie wybranego fragmentu ukaż scenkę z życia współczesnej młodzieży.

 40. Jezus w Eucharystii. Czy wierzysz? Ukaż przykłady dbałości i ofiarności Polaków w różnych sytuacjach dziejowych o Eucharystię.

 41. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.

 42. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - ukaż tradycję modlitwy Anioł Pański w kulturze polskiej - w literaturze, malarstwie, przekazie.

 43. Wartość życia ludzkiego od poczęcia. Rzeź niewiniątek czasów Jezusa i współczesna aborcja a cud życia człowieka przychodzącego na świat z miłości Boga do człowieka. Ułóż o tym opowiadanie i przedstawienie.

 44. Rodzinne życie Jezusa w Nazarecie. Bóg przychodzi do nas w rodzinie - ukaż wartość rodzinnego życia w relacji do obecności w niej Boga z uwzględnieniem triady: dzieci - rodzice - dziadkowie.

 45. Narodzenie Jezusa w rodzinie - wczoraj i dziś. Ukaż różne drogi.

 46. Rola matki i rola ojca wobec wychowania syna i córki. Ukaż dobre i złe przykłady oraz ich konsekwencje.

 47. Duch Święty - Ożywiciel, Pocieszyciel, Bóg. Poszukaj na kartach Starego i Nowego Testamentu fragmenty tekstów mówiących o tym jaki jest Duch Święty. Czy doceniasz Jego obecność w Twoim życiu? Zastanów się i ułóż przedstawienie o darach Ducha Świętego, bez którego nie możemy otrzymać łaski wiary.

 48. Co to znaczy pełnia czasu (Ga 4, 4)? Przyjście Jezusa i Jego Wcielenie czyni i ukazuje nowe horyzonty człowieka, który potrzebuje odkupienia. Jakie ma to znaczenie dla współczesnego młodego człowieka? Czy znasz swoje powołanie do chrześcijaństwa? Jak można to ukazać? Spróbuj znaleźć na to sposób.

 49. Niepokalane Poczęcie Maryi i Jej fiat „niech mi się stanie według słowa twego...” pozwala zrealizować Boży Pan wobec człowieka. Czy Ty umiesz być posłuszny wobec zamysłów Boga wobec Ciebie? W czym to może się przejawiać? Ukaż w scenariuszu i przedstawieniu na znanych Ci przykładach.

 50. Maryja „zawsze Dziewica”. Jak mówi Katechizm Kościoła katolickiego (506) „Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary nie skażonym żadnym wątpieniem” i Jej niepodzielnego poddania się woli Bożej. Właśnie ta wiara pozwala Jej stać się Matką Zbawiciela. (…) „Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa z wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie”. Czy pielęgnujesz wiarę tak, aby Jezus Chrystus mógł w Tobie zaistnieć w pełni? A czy dziewictwo dziś jest słowem bliskim współczesnemu człowiekowi? Młodzi: dziewczęta i chłopcy XXI wieku mają szansę odczytać tę wartość na nowo. Jak można to uczynić? Jesteś w stanie podjąć to zadanie? Ukaż dylematy współczesnej młodzieży dotyczące wiary i dziewictwa. Jak można je rozumieć?

 51. Jezus był poddany swoim rodzicom i „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 51-52). Czy bycie dobrym synem i dobrą córką, mądrymi i posłusznymi jest dziś trudnym zadaniem? Ukaż to na przykładach w wybranych formach. Czy jest do tego potrzebna obecność Ducha Świętego?

 52. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał.

 53. Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa - przygotuj rozważania na ten temat i odnieś je do swojego życia. Wyraź je w dowolnej wybranej formie artystycznej.

 54. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata - co to dla ciebie znaczy. Pomyśl, napisz, namaluj, ukaż.

 55. Ostatnia Wieczerza - skonstruuj scenę tego wydarzenia w sposób poetycko - muzyczny.

 56. Tajemnica śmierci Jezusa - tajemnica śmierci człowieka. Czy śmierć jest tematem tabu, czy trzeba i można się do niej przygotować. Wyszukaj w literaturze przykłady godnego umierania. Opisz.

 57. Czy piekło istnieje? Wierzysz w to? Czym ono jest? Pomyśl i ukaż takie aspekty życica ludzkiego, które je przypominają.

 58. Ukazywanie się Jezusa po zmartwychwstaniu. Wybierz z Pisma Świętego przykład i ukaż go w scenie teatralnej nawiązując do przesłania tych zdarzeń.

 59. Znajdź interesujące cię przykłady tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy i ukaż ich najpiękniejsze aspekty.

 60. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sadzić żywych i umarłych.

 61. Powrócił do Domu Ojca - co ci to mówi? Opowiedz, namaluj, zaśpiewaj.

 62. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i wpatrzenie w niebo tych, którzy za Nim tęsknią. Czy możesz to opisać śpiewem, poezją, muzyką?

 63. Trójca Święta - doskonała i pełna Miłość. Jak jest w niebie? Czy możesz sobie to wyobrazić i opisać? Spróbuj.

 64. Czy w niebie jest nudno? Co wiesz o niebie? Poszukaj w literaturze opisów, które pomogą ci zrozumieć szczęście życia w niebie.

 65. Maryja - Królowa Nieba - jak to może wyglądać? Czy możesz o tym pomyśleć i zastanowić się co to znaczy? Spróbuj oddać te wyobrażenia w scenkach sytuacyjnych.

 66. Jezus powróci - powtórne przyjście Jezusa - paruzja - co o tym możesz powiedzieć? Co mówi o tym Pismo Święte? Dowiedz się i przedstaw w wybranych formach łączonych z różnych dyscyplin artystycznych.

 67. Chrystus królujący. Poszukaj dzieł sztuki ukazujących taką scenę i ukaż ich przesłanie na ekranie.

 68. Czy chcesz żyć wiecznie? Rozważ i przedstaw.

 69. Wierzę w Ducha Świętego,

 70. Duch Święty - Pocieszyciel. Dawca radości. Ukaż przykłady prawdziwej radości, która płynie z głębi serca.

 71. Duch Święty - ukaż sceny biblijne nawiązujące do Jego obecności w życiu człowieka.

 72. Dary Ducha Świętego - który dar podoba ci się najbardziej - uzasadnij i ukaż w wybranej formie.

 73. Duch Święty, który jednoczy. Dlaczego jest ważne - „Aby byli jedno”. Opisz i ukaż wartość prawdziwej jedności Boga i ludzi.

 74. Ożywiciel, który daje życie i je podtrzymuje. Wybierz przykłady takiego działania Ducha Świętego w życiu człowieka i świata. Ukaż jego efekty.

 75. Duch Święty, który zachwyca twórczością. Spróbuj ukazać piękno tej twórczości.

 76. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie
  Grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 77. Kościół i wszyscy, którzy do niego należą. Ukaż domowników Kościoła Chrystusowego.

 78. Chrystus TAK, Kościół NIE? Czy to ma sens? Znajdź przykłady takiego myślenia i używając kontrastu i sprzeczności skonstruuj scenkę, która może być anegdotą.

 79. Misja kapłańska, prorocka i królewska Ludu Bożego. Czy wiesz kim jesteś? Ukaż godność swojej tożsamości chrześcijańskiej w tematycznym przedstawieniu.

 80. Charyzmaty - kto je może mieć? Czy uważasz się za osobę, która może zrobić coś więcej i lepiej? Spróbuj to wykazać.

 81. Rozpalając miłość do Boga w sercu promieniować na innych. Jak to zrobić? Pomyśl i znajdź sposoby. Ukaż na przykładach w wybranej formie.

 82. Święci Narodu Polskiego - kogo znasz? Wybierz trzy postaci, które są ci szczególnie bliskie i urządź im promocję wśród znajomych.

 83. Maryja - Matka Kościoła - co to znaczy? Dowiedz się i zapoznaj z tym kogoś, kto jest z końca świata i tego nie wie. Ułóż scenkę i ukaż ten temat.

 84. Miłosierdzie i grzech. Jezu ufam Tobie - czy potrafię?

 85. Co oznacza słowo Amen? Wyśpiewaj je na różne sposoby.

 86. III. MOJA I NASZA WIARA

 87. Ojcze nasz... Panie naucz nas modlić się... Kto nauczył cię modlitwy? Modlitwa w moim domu i rodzinie. Napisz opowiadanie.

 88. Rok liturgiczny i przyroda. Ukaż cztery różne pory roku i sceny z kultu przy okazji różnych świąt, na tle tej przyrody.

 89. Chrzest Polski - ukaż jego doniosłość i znaczenie dla naszej tożsamości narodowej.

 90. Bogurodzica - pieśń, którą śpiewamy w doniosłych chwilach narodu - ukaż sceny z tych chwil.

 91. Ułóż własną modlitwę za Ojczyznę.

 92. Ukaż poetów polskich, którzy wnieśli piękno słowa w kulturę narodową ukazując ducha narodu.

 93. Abba, Ojcze. Jak nauczyć się dziecięctwa Bożego? Co ono oznacza? Spróbuj to wytłumaczyć przez scenkę rodzajową.

 94. Płonąć miłością do Boga. Znajdź przykłady ludzi, którzy to potrafili. Ukaż ich życie w wybranej formie.

 95. Świadkowie wiary. Znajdź wokół siebie osoby, które uważasz za wzór w wyznawaniu wiary i ukaż ich sylwetki.

 96. Wiem, komu zawierzyłem. Porady na trudne chwile. Ułóż scenariusz i przedstaw w scenicznej formie.

 97. Moja modlitwa rano, w południe i wieczór? Czy żyjesz w obecności Boga? Pomyśl i przedstaw swoje refleksje w opowiadaniu.

 98. Wspólna modlitwa w domu. Wczoraj - dziś. Czy potrzebna? Jak będzie w twojej rodzinie, którą założysz. Wyobraź to sobie i ukaż w wybranej formie.

 99. Błogosławieństwo rodziców. Kiedy i jak się to dokonuje w rodzinie? Opisz to w wybranej formie - rysunek, wiersz, opowiadanie, teatr.

 100. Błogosławieństwo. Czym jest i kiedy ma miejsce. Ukaż przykłady z historii życia różnych osób.

 101. Sakramenty święte. Znak i rzeczywistość. Przedstaw różne przykłady przez zbudowanie i odzwierciedlenie obrazka z życia.

 102. Moja przyjaźń z Jezusem. Napisz opowiadanie.

 103. Apostołowie, pasterze, kapłani. Kim są? Wybierz przykład osoby duchownej i ukaż ją poprzez przedstawienie.

 104. Wspólnota wiary. Komunia Trójcy Świętej i komunia osób. Połącz te fakty i ukaż ich wartość przez teksty z Pisma Świętego, śpiew, poezję, przedstawienie, rozważanie.

Wszystkie tematy mogą być opracowane w wybranej formie artystycznej: prezentacja sceniczna, utwór literacki,
praca plastyczna, formy łączone itd.
Życzymy dobrego natchnienia.

Organizatorzy


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka