Eutrapelia 2013/2014


Tematy - XVII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2013/2014

„Polonia semper fidelis”

 1. Jan Paweł II o Ojczyźnie - wyszukaj cytaty Karola Wojtyły, które najbardziej charakteryzują Polskę odróżniając ją od innych ojczyzn. W oparciu o nie utwórz scenariusz i przedstawienie.

 2. W jaki sposób można pozostać wiernym Ojczyźnie - odpowiedz na przykładzie największego z rodu Polaków Jana Pawła II.

 3. Święci Narodu Polskiego - przypomnij listę osób Polaków wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, dokonaj wyboru i spośród tych postaci przybliż te, które najbardziej do Ciebie przemawiają swoim życiem.

 4. XVII edycja Eutrapelii - rok kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II - napisz kronikę wydarzeń z tym związanych, z uczestnictwa w kanonizacji, z duchowej łączności z tym wydarzeniem, utwórz program relacjonujący Twoje przeżycia.

 5. Elementy kultury polskiej i jej znaczenie, na które zwrócił uwagę Jan Paweł II jako dziedzictwo, które trzeba przyjąć, pomnożyć i przekazać - czym są dla Ciebie - czy i w jaki sposób można realizować przesłanie Jana Pawła II dziś przez młode pokolenie Polaków. Spróbuj ukazać odpowiedź na to pytanie przez tryptyk sceniczny.

 6. Dorobek artystyczny Karola Wojtyły - Jana Pawła II - przybliż wybrane utwory przez przedstawienia sceniczne.

 7. Wyszukaj w przemówieniach Jana Pawła II twórców kultury polskiej, na których się powoływał i uzasadnij potrzebę ich przywoływania współczesnym pokoleniom Polaków. Ukaż scenki z życia tych autorów.

 8. Na podstawie biografii Jana Pawła II ukaż historię Polski XX wieku, w której uwidocznione będą wątki wierności Ojczyźnie pokolenia Karola Wojtyły.

 9. Wybierz z przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny te wątki, które nawiązują do najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Ułóż z nich ciąg powiązanych zdarzeń widzianych oczami papieża Polaka. Ukaż to w wybranej przez siebie formie: poetyckiej, śpiewograniu, balladzie, teatralnej,komiksowej, historii obrazkowej i innej.

 10. Wybierz z pontyfikatu Jana Pawła II wydarzenia, które zmieniały losy naszej Ojczyzny, i o których powinno się śpiewać pieśni na wszystkie pokolenia Polaków. Ułóż słowa do takiej pieśni, napisz melodię, zaśpiewaj solo lub w zespole.

 11. Spacer z Karolem Wojtyła po Krakowie - o czym chciałabyś, chciałbyś z nim porozmawiać. Ułóż dialog i przedstaw go w scenicznej formie.

 12. Ideologia gender - co powiedziałby o niej Jan Paweł II - wyszukaj teksty w wybranych encyklikach napisanych przez niego i odnieś je do zagadnień związanych z tą ideologią. Przedstaw wybrane wątki w scenkach teatralnych, w pantomimie, w kabarecie, w monodramie, w skeczach, w rymowankach, w komediach dramatycznych, w animacjach komputerowych, w innych formach zaaranżowanych przez siebie i w zespole.

 13. Młodzież z Janem Pawłem II - wyszukaj relacji z takich spotkań, wybierz interesujące Cię wątki, przedstaw je w wybranej formie scenicznej, filmowej, wystawy fotografii.

 14. Nauka Jana Pawła II o chrześcijaństwie w Polsce - wybierz z niej tematy w odniesieniu do poszczególnych kręgów i grup społecznych - dziewcząt, chłopców, młodzieży, dzieci, rodziców, dziadków, kobiet, mężczyzn, rodzin, sprawujących władzę, robotników, rolników, ludzi nauki, artystów, nauczycieli, matek, ojców, kapłanów, osób konsekrowanych, chorych, więźniów, służb mundurowych, żołnierzy, turystów, i innych - przedstaw je w odniesieniu do tego, co Ty dostrzegasz jako ważne. Forma według własnego pomysłu i scenariusza.

 15. Modlitwa Jana Pawła II - co w niej można dostrzec jako ważne i charakterystyczne w odniesieniu do Boga, Ojczyzny i każdego człowieka. Utwórz scenkę opartą na łączeniu wielu form.

 16. Miejsca pielgrzymowania Jana Pawła II do Ojczyzny. Uczyń mapę ze wszystkich pielgrzymek łącznie, tak, aby zaznaczyć wszystkie miejsca, które nawiedził Ojciec Święty. Dokonaj zestawienia miejscowości i krain, tak, aby można było ułożyć z nich trasy turystyczne. Zaznacz na nich miejsca, w których są obiekty kultu religijnego na terenie Polski.

 17. Wyszukaj w przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek po świecie, te wątki, gdy papież Polak powiedział coś o Polsce i Polakach, o tym, że jest Polakiem, o elementach kultury i religii, do których się odnosi, a zaczerpniętych z dziedzictwa polskiego. Utwórz mapę tych miejsc. Utwórz ciąg chronologiczny zdarzeń lub utworów, do których się odniósł. Spróbuj dokonać analizy, o czym mówił najczęściej w kontekście Polski, co stanowiło stałe punkty odniesienia, do których Ojciec święty nawiązywał. Do mapy sporządź opis i komentarz.

 18. Wychowanie dziecka - wybierz z tekstów Jana Pawła II te, które mówią o tym, ułóż w punktach program wychowania człowieka według nauczania papieża Polaka uwzględniając wychowanie religijne i patriotyczne.

 19. Spróbuj pomyśleć i odpowiedzieć na pytanie, czy ochrzczony Naród Polski wierny Chrystusowi mógłby zagubić dziedzictwo i zapomnieć o papieżu Polaku, a jednocześnie zachować swoją tożsamość. Zastanów się, co składa się na tożsamość naszego Narodu, co jest jej wyznacznikiem. Na przykładzie życia papieża Polaka, którego kanonizację będziemy przeżywać w obecnej edycji Eutrapelii, ukaż fundamentalne wartości, bez których nie możemy odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy. Co oznaczają słowa: Nie można zrozumieć dziejów Polski bez Jezusa Chrystusa. Przygotuj i przedstaw program artystyczny obrazujący te dzieje z uwzględnieniem roli papieża Polaka. Tytuł programu - mile widziany autorski.

 20. Wierność Chrystusowi - wierność Polsce, wierna Polska Chrystusowi na przestrzeni dziejów - gwarancją trwania Narodu Polskiego. Uzasadnij i ukaż w wybranej formie, według własnego scenariusza.

 21. Polska przedmurzem chrześcijaństwa - czy ta teza jest nadal aktualna i co ona oznacza dla współczesnego Polaka. Napisz własny scenariusz sytuacji współczesnych, w których młoda Polka, młody Polak znajduje receptę na własną postawę wobec wyzwań naporu obcych elementów kulturowych mających swe źródło w pogaństwie i ideologiach sprzecznych z chrześcijaństwem.

 22. Przytocz z historii Polski przykłady postaw młodych dziewcząt i chłopców, którzy dali świadectwo swojej wierności Bogu i Ojczyźnie, wnosząc swój wkład w honorowy tytuł Polonia semper fidelis. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, czy należał do nich Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Ukaż te przemyślenia w wybranej formie opisowej lub scenicznej.

 23. Polonia semper fidelis. ... „Proszę Was, przyjmijcie to dziedzictwo, któremu na imię Polska”. Co można dostrzec i zrozumieć w tych słowach papieża Polaka. Powiedz, co z tego przesłania o przyjęciu dziedzictwa zależy od Ciebie.

Życzymy dobrego natchnienia.

Organizatorzy


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka