Eutrapelia 2011/2012


Tematy XV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2011/2012.

„W jedności z Bogiem budujemy rodzinę i Ojczyznę”

 1. Święci Narodu Polskiego - znani i zapomniani

 2. Razem z Bogiem przezwyciężymy wszystkie trudności

 3. Tajemnica cierpienia - Polska i Polacy - współczesny Hiob

 4. Rodzina ogniwem i gniazdem narodu

 5. Wiara Ojców naszych

 6. Polska Narodem ochrzczonym

 7. Patriota to ja

 8. Maryjo, Matko Miłosierdzia, proś za nami u Boga

 9. Misja wyznawania wiary dziś

 10. Omnia tecum - z Tobą Panie mogę wszystko

 11. Qvo vadis Domine? - CHRZEŚCIJAŃSTWO DZIŚ

 12. Bóg, Honor, Ojczyzna i ja

 13. Rodzina silna Bogiem

 14. Chrześcijaństwo to nowoczesność i postęp

 15. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

 16. Kanon kultury polskiej - osoby, treści, dzieła, idee, wartości

 17. Kanon lektur Polaka według triady: Bóg - Honor - Ojczyzna

 18. Polska chrześcijańska - wczoraj i dziś

 19. Jezus Chrystus i moja młodość, życie, radość, miłość

 20. Jedność z Jezusem Chrystusem - Kościół, Ojczyzna, rodzina, ja

 21. U kolan matki - wychowanie po polsku

 22. Tradycje rodzinne - świadectwo przodków

 23. Świętowanie w rodzinie

 24. Codzienność w Bożej obecności

 25. Deo et Patrie - Bogu i Ojczyźnie moje życie

 26. Modlitwa w rodzinie

 27. Modlitwy poetów polskich

 28. Pieśni i utwory poetyckie w dziejowych momentach Polski

 29. Krajobraz polski - przyroda i architektura sakralna

 30. Twórczość malarska - malowana historia Polski

 31. Święta Jadwiga Królowa - Patronka matek oczekujących dziecka

 32. Święta Jadwiga Królowa - Patronka polityków i sprawujących władzę w Polsce

 33. Krzyż Jezusa Chrystusa na Ziemiach Polskich

 34. Maryja w kulturze życia Polaków

 35. Maryja - wzór kobiety w Polsce

 36. Zwyczaje polskie w rodzinie w oparciu o wiarę katolicką

 37. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty - Wzór jedności i miłości

 38. Jaka będzie moja rodzina?

 39. Heroizm Polaków wczoraj i dziś

 40. Ojciec Święty Błogosławiony Jan Paweł II - wzór patrioty i chrześcijanina

 41. Dziecko darem Boga

 42. Rodzice i miłość rodzicielska - zakorzenienie w Bogu

 43. Bóg Ojciec a ojciec w rodzinie

 44. Człowiek stworzony na Obraz Boży - piękno, które zobowiązuje

 45. Świętość na co dzień

 46. Mali dziś, dorośli jutro - czas wzrastania, czas budowania

 47. Jezus Chrystus fundamentem rodziny

 48. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski bez Chrystusa

 49. Polska przedmurzem chrześcijaństwa

 50. Polska w obronie narodów - wczoraj i dziś

 51. Polsko, śpiewaj swemu Panu hymn chwały

 52. Maryja Królowa Polski - wczoraj i dziś

 53. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
  (Jan Paweł II)

 54. Dziecko w rodzinie

 55. Dziewczęta i chłopcy, kobiety i mężczyźni w twórczości Polaków - zwyczaje, obrzędy, śpiew, tańce, obrazy, utwory literackie

 56. Babcia i dziadek - kochający i kochani

 57. Dziadkowie i wnuczkowie - miłość, dziedzictwo, duma

 58. Honor i godność, niezłomne zasady, niezłomny duch

 59. Duch Narodu Polskiego

 60. Bóg i wiara w dziejach Polski

 61. Wiano kultury polskiej - głębiny i szczyty kultury Polaka

 62. Siostra i brat - zrodzeni z miłości i dla miłości

 63. Rzeczy ostateczne - egzamin, do którego trzeba przeżyć całe życie, aż po kres

 64. Miłość silniejsza od śmierci

 65. Przyjaźń w rodzinie

 66. Dziedziczone talenty i rodzinne losy

 67. Polska krajem ludzi utalentowanych

 68. Ojciec w rodzinie - fundament i perspektywa

 69. Rodzice chrzestni - bonus od Pana Boga

 70. Anioł Stróż - od dzieciństwa do starości

 71. Sąsiad, który pomaga wierzyć, że Bóg jest blisko

 72. Gość w dom - Bóg w dom

 73. Rodzina - moje marzenie

 74. Córka i syn - ja dla rodziców

 75. Usiądźmy przy stole rodzinnym

 76. Rodzinne strony przodków

 77. Dom rodzinny - dom, w którym mieszka szczęście

 78. Małżeństwo, które podziwiam

 79. Narzeczeństwo - gdy pokocham na zawsze

 80. Miłość i odpowiedzialność - ja, ty, my

 81. Wierność, która daje życie

 82. Nadzieja chrześcijańska - światło, które nigdy nie gaśnie

 83. Wiara - wieczność w środku serca

 84. Bóg, który żyje i miłuje człowieka

 85. Dom, w którym zawsze jest światło

 86. Oblicze, które kontempluję gdy kocham

 87. Moje życie, moja droga do Boga

 88. Życie - przygoda pełna niebezpieczeństw i znaków

 89. Odczytać drogowskaz do nieba i iść według niego

 90. Polska - kraj chrześcijański - dlaczego warto?

 91. Nieprzyjaciel człowieka nigdy nie śpi - Anioł Stróż na wiecznej warcie, aby mnie ustrzec przed nim

 92. Świętość życia - cud, który ma stałe źródło w Bogu, Dawcy życia

 93. Kołyska pełna miłości - rodzinne szczęście

 94. Syn podobny do ojca - jak dobrze być razem

 95. Smakołyki dla najbliższych - ulubione dania w moim domu

 96. Moja babcia modli się za mnie

 97. Szarlotka u babci przyprawiona miłością

 98. Dziadek majsterkowicz - popołudnie pełne radości

 99. Ogród kwitnących kwiatów - mój dom, który kocham

 100. Język polski językiem miłości - piękno mowy polskiej

 101. Sto pytań dziecka poczętego do rodziców

 102. Mama, tato i ja

 103. Przyszłość wyrasta z przeszłości - Polska tętniąca w moich żyłach

 104. Pamięć narodu - to, co przemija i to, co zostaje na wieki

 105. Cisi bohaterowie mojego życia

 106. Wielcy zapomniani Polacy

 107. Kołysanki dawniej i dziś

 108. Pejzaże serca - malowane miłością

 109. Odwiedziny kapłana - Chrystus w rodzinie i domu

 110. Wychować człowieka wierzącego - Jezus Chrystus na co dzień

Wszystkie tematy mogą być opracowane w wybranej formie artystycznej: prezentacja sceniczna, utwór literacki,
praca plastyczna, formy łączone itd.
Życzymy dobrego natchnienia.

Organizatorzy


Inauguracja
XV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej
odbędzie się 9 listopada 2011 r. (środa)godz. 9.30 - Msza Święta w Kościele pw. Opatrzności Bożej w St. Woli
godz. 11.00 - Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli - program artystyczny „U kolan Matki”

Katolicki Dom Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach
serdecznie zaprasza w imieniu OrganizatorówPatronat XV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

logo

J.E.Ks.Bp dr Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierskilogo

Wojewoda Podkarpacki

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Kurator Oświaty

logo

Wojewoda Świętokrzyski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Kurator Oświaty

center

Wojewoda Lubelski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Lubelski Kurator Oświaty

Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

logo

Rada Miejska i Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

STELLA Telewizja Kablowa w Stalowej Woli


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka