Eutrapelia 2016/2017


Finał XX edycjiFKCh Eutrapelia8 maja 2017 r. w sercu Diecezji odbył się Finał Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA”. Jubileuszowa, XX edycja, zgromadziła bardzo wielu gości, przedstawicieli władz państwowych, duchownych i delegacje młodzieży wraz z dyrekcją i nauczycielami 53 szkół z trzech województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego z terenu Diecezji Sandomierskiej. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Oprawę liturgiczną zapewniła młodzież ze szkół, biorących udział w Festiwalu: czytanie - Zespół Szkół w Klimontowie, oprawę wokalną i muzyczną - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu. W modlitwie wiernych młodzież polecała Księży Biskupów, Kapłanów, dyrekcje szkół, nauczycieli, katechetów, twórców Festiwalu i młodzież. W darach ofiarnych poniesiono kosz biało - czerwonych róż, chleb, zaproszenie i kronikę festiwalową oraz okolicznościową statuetkę dla Diecezji Sandomierskiej. W homilii Ordynariusz Diecezji skierował słowa do dzieci i młodzieży, że Pana Boga należy kochać całym sercem i im bardziej nasze serca należą do Boga, tym jest piękniejsze i zdolne do miłości, kocha naprawdę, głosi miłość całym sobą. Z kolei konsekwencją nieobecności Boga w życiu człowieka, jest brak miłości albo jej deformacja. Gdy oddamy Bogu nasze serca, a On nauczy nas kochać. Część artystyczna rozpoczęła się bardzo uroczyście od odsłonięcia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej przy fanfarach, w Katolickim Domu Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu. Wszystkich dostojnych gości na czele z Pasterzem Diecezji, Wicewojewodą Świętokrzyskim, Podkarpackim i Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty powitała pani Dyrektor Festiwalu dr Ewa Sęk i poprosiła o zabranie głosu Panią Paulinę Garbacik - Dyrektora Biura Posła na Sejm RP Pana Rafała Webera. Pani Dyrektor w imieniu Pana Posła wręczyła Dyplomy od Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury zasłużonym osobom i instytucjom, które od wielu lat wspierają i tworzą Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA”. Organizatorzy uhonorowali statuetką i okolicznościowym Laurem wszystkie szkoły i osoby, za twórczą pracę na rzecz Festiwalu przez dwie dekady. Szkoły, biorące czynny udział w obecnej edycji, zostały nagrodzone przez Kuratorów Oświaty. Następnie młodzież z Zespołu „Ceziaki” Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wystąpiła z pięknym koncertem ewangelizacyjnym pt. „Idźcie i głoście - Jezus”, a na zakończenie Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przed obliczem Matki Bożej zatańczył poloneza „Jeszcze Polska nie zginęła”. Całość zarejestrowała Telewizja Kablowa „Stella” - patron medialny Festiwalu, który jest fundatorem nagranej relacji z przeglądów programów artystycznych w szkołach jubileuszowej edycji.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2017

patronat


Program Finału XX edycji
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
8 czerwca 2017 r.,
(czwartek),godz. 9.30

9.30

Bazylika Katedralna Narodzenia NMP w Sandomierzu - Przewodniczenie, homilia J.E.Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz

11.00 - Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

program artystyczny „Idźcie i głoście...”

Zakończenie około godz. 13.00

Organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA:


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka