Rok artystyczny 2011/2012


ZTN RAZZADORY w PolsceW dniach od 16 do 27 sierpnia 2012 r. na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” przebywał w Polsce Zespół Tańca Narodowego „Razzadory”. Zespół ten działa w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Moskwie, którego Prezydentem jest profesor doktor nauk kultury Renat Ganijew - zasłużony działacz sztuk Federacji Rosyjskiej, choreograf, baletmistrz. Wizyta gości z Moskwy zbiegła się z przyjazdem do Polski Zwierzchnika Rosyjskiego Cerkwi Prawosławnej, Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla I. Podpisane Przesłanie w dniu 17.08.2012 r. do Narodów Polski i Rosji przez Patriarchę Cyryla I oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika znalazło swoje odbicie w spotkaniach młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i Zespołu Tańca Narodowego „Razzadory”. Podczas siedmiu koncertów, które odbywały się w różnych miejscowościach, począwszy od Racławic k. Niska, aż do Żabna k. Tarnowa publiczność mogła podziwiać kultury obu narodów odzwierciedlane w tańcach i pieśniach, i dowiadywać się o treści przesłania.
W programie obydwu Zespołów miały miejsce także warsztaty artystyczne, spotkania plenerowe, wyjazdy turystyczno - krajoznawcze. W Sandomierzu z młodzieżą z Rosji spotkał się Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielając pasterskiego błogosławieństwa.
Odwiedzenie Katedry na Wawelu przyniosło gościom z Rosji wiele głębokich przeżyć i pozwoliło poznać ważne wątki historii Polski i bohaterów narodowych. Trasa zwiedzania Krakowa była bardzo bogata i zachwyciła zarówno młodzież jak ich opiekunów. Szczególne wrażenie wywołało odwiedzenie Collegium Maius, Rynku i Kościół Mariackiego. Młodzież miała okazję poznać urokliwe zakątki naszych okolic, w tym Lasy Janowskie, nadsański Krzeszów i ośrodek wypoczynkowy nad zalewem w Radawie k. Jarosławia, gdzie „Razzadory” brawurowo zatańczyły koncert na wyspie. Goście mieli okazję uczestniczyć w tradycyjnych polskich dożynkach w Grębowie, Pysznicy i Nisku. We wszystkich miejscach Zespół „Razzadory” przyjmowany był owacyjnie i bardzo serdecznie.
Przyjaźń jaka trwa od 25 lat pomiędzy polskimi „Racławicami” a rosyjskimi „Razzadorami” przynosi wiele radości, wzajemne uszanowanie, poznanie bogactwa kultur i więzi w wymiarze rodzinnym i narodowym. Jest to możliwe przez podjętą i prowadzoną w wymiarze współpracy międzynarodowej działalność Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, którego dyrektorem jest doktor Ewa Sęk, twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Następny przyjazd Zespołu Tańca Narodowego „Razzadory” planowany jest w sierpniu przyszłego roku.


Wieczór Kultury Narodowej16 sierpnia 2012 r., w dniu przybycia do Polski Patriarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryla I, do Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” przyjechał Zespół Tańca Narodowego „Razzadory” z Moskwy. Młodzież z obydwu Zespołów przyjaźni się od 25 lat. W dniu 17 sierpnia odbył się wspólny koncert w Katolickim Domu Kultury „ARKA” w Racławicach podczas „Wieczoru Kultury Narodowej”. Zgromadzeni rodzice, dzieci i młodzież przeżywali to spotkanie w kontekście podpisania w tym dniu Przesłania do Narodów Polski i Rosji przez Patriarchę Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla I oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika.
W duchu jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu obydwa Zespoły „Racławice” i „Razzadory” przeżywają wspólne spotkania. Program pobytu gości z Moskwy potrwa do 27 sierpnia. Koncerty w tych dniach odbędą się jeszcze w Radawie (18.08.), Racławicach (19.08.,o godz. 13.00), Grębowie (19.08., godz. 18.00), Żabnie k/Tarnowa (25.08., godz. 17.00), Pysznicy (26.08., godz. 15.00), Nisku (26.08., godz. 18.00).
Koncerty te są uczczeniem podpisanego Przesłania przez przedstawicieli Episkopatu Kościoła Katolickiego w Polsce i kościoła Prawosławnego w Rosji ze strony tych Zespołów. Razem młodzi chrześcijanie Wschodu i Zachodu z Zespołów „Racławice” i „Razzadory” zawierzają w ten sposób pojednanie Matce Bożej, którą czczą obydwa Kościoły.
„Wieczór Kultury Narodowej”, który miał miejsce w Katolickim Domu Kultury w dniu 17. 08. 2012 r. finasowany był przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
prom


Zakończenie Roku Artystycznego 2011/2012W Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej, 26. 06. 2012 r. miało miejsce uroczyste zakończenie Roku Artystycznego 2011 /2012. Dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w odświętnych strojach przybyły wraz z rodzicami. Na salę baletową z honorami wprowadzono Sztandar KDK „ARKA” z wizerunkiem Św. Jadwigi Królowej, przy którym pani dyrektor dr Ewa Sęk wręczała dyplomy z podziękowaniem za twórczy i aktywny udział w zajęciach tanecznych i formacyjnych. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą dziękczynną za owoce pracy twórczej. Pani dyrektor podsumowała wydarzenia artystyczne, począwszy od Obchodów Jubileuszowych XXV - lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i XV - lecia KDK „ARKA”, poprzez liczne koncerty, Jasełka wystawiane w okresie Bożego Narodzenia, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, aż do ostatnich wydarzeń kulturalnych. Każde dziecko po otrzymaniu dyplomu klękało przed Sztandarem i pocałunkiem oddawało hołd Świętej Jadwidze - Królowi Polskiemu. Na zakończenie robiono pamiątkowe zdjęcia i członkowie Zespołu rozstawali się w radosnych nastrojach i przyjaźni, budowanej podczas wspólnych spotkań. Każdy uczestnik opuszczał progi „ARKI”, udając się na wakacje z życzeniami wypoczynku przy słowach piosenki „Lato czeka”.


Prymicje Ks. Konrada FederowskiegoW niedzielę, 24 czerwca 2012 r. sąsiednia miejscowość, Zarzecze przeżywała radosną uroczystość parafialną. Zarzeczanin, przyjął święcenia kapłańskie w bazylice sandomierskiej i w swojej rodzinnej parafii odprawił Mszę Świętą Prymicyjną. Zespół Pieśni i Tańca „Racławie” z KDK „ARKA” został zaproszony na wspólne świętowanie. Dziewczęta i chłopcy z Zespołu w strojach szlacheckich towarzyszyli Ks. Konradowi Fedorowskiemu w drodze z domu rodzinnego do kościoła, prowadząc księdza prymicjanta w wieńcu dębinowym. Ks. rekolekcjonista w homilii, odwołując się do słów z Ewangelii o narodzeniu Św. Jana Chrzciciela i radości jaką przeżywali rodzice Elżbieta i Zachariasz, zwrócił się do rodziców Ks. Konrada i do licznie zgromadzonych wiernych, by cieszyli się, gdyż sam Bóg zechciał wziąć spośród tej wspólnoty człowieka, a jego kapłańskie życie zostało ukształtowane przez wiarę i modlitwę współparafian. Skierował słowa również do młodzieży, by byli dumni z Ks. Konrada. Po zakończeniu Mszy Świętej Ks. Konrad udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Zespół „Racławice” w imieniu pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewy Sęk złożył życzenia, by Maryja Matka Kapłanów prowadziła na drodze duszpasterskiej, i „Ręka Pańska była z Nim”.


27.rocznica Święceń kapłańskich Ks. Biskupa Krzysztofa NitkiewiczaDnia 19 czerwca 2012 r. w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu podczas uroczystej Mszy Świętej Biskup Ordynariusz udzielił święceń prezbiteratu 11 diakonów.
W tym dniu przypada 27. rocznica przyjęcia Święceń Kapłańskich przez Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” złożyła Pasterzowi Diecezji Sandomierskiej życzenia jubileuszowe, aby Chrystus Najwyższy Kapłan prowadził i wspierał w działaniach duszpasterskich.


Ostatnie pożegnanie W dniu 19.06. 2012 r. w Komańczy delegacja Zespołu uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Ś. P. Siostry Bogumiły Zamory, która od 2004 r. posługiwała w Klasztorze Sióstr Nazaretanek, oddając się całkowicie służbie propagowania myśli Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kaplicy klasztornej, w modlitwie różańcowej zebrani polecali duszę zmarłej, a następnie w kondukcie żałobnym przeszli do kościoła parafialnego, by uczestniczyć w Mszy Świętej.
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wielokrotnie na zaproszenie Siostry Bogumiły wyjeżdżał do Komańczy. Ostatnio, we wrześniu 2011 r. uczestniczył w spotkaniu szkół noszących imię Księdza Prymasa Ks. Stefana Wyszyńskiego, w czasie którego wystąpił z koncertem. Siostra Bogumiła zostanie w naszej pamięci, jako wielki przyjaciel dzieci i młodzieży oraz orędownik w służbie dla Ojczyzny poprzez propagowanie kultury polskiej, głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie.


Ogólnopolskie Dni Flisactwa w UlanowieZespół Pieśni i Tańca „Racławice” został zaproszony przez burmistrza, pana Stanisława Garbacza na Ogólnopolskie Dni Flisactwa do Ulanowa. W niedzielę, 17 czerwca 2012 r. Zespół zaprezentował na scenie tańce regionalne, suity i pieśni tańców lasowiackich, lubelskich i rzeszowskich oraz układy tańców narodowych Kujawiak z Oberkiem, Polonez i Mazur. Koncert zyskał aplauz licznie zgromadzonej publiczności, która nagrodziła grupy koncertowe za kunszt taneczny, kostiumy i wytrwałość jaką wykazała się młodzież Zespołu przy bardzo wysokiej temperaturze i pełnym Słońcu.


40. rocznica święceń kapłańskichDelegacja Katolickiego Domu Kultury „ARKA” pojechała na uroczystości odpustowe do miejscowości Orliska, należącej do parafii Trześń. W Kaplicy pw. Św. Alberta Adama Chmielowskiego odbyła się Msza Święta. W tym dniu parafianie oraz goście, a wśród nich przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” modlili się w intencji Ks. prałata Mariana Kondysara, pierwszego asystenta kościelnego Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach i opiekuna duchownego Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, który w dniu 17 czerwca 2012 r. obchodził 40. rocznicę Święceń Kapłańskich.


Rocznica pobytu bł. Jana Pawła II w SandomierzuW sobotę, 9 czerwca 2012 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wyjechała do Sandomierza, by uczcić rocznicę spotkania z Namiestnikiem Chrystusowym - bł. Janem Pawłem II na Ziemi Sandomierskiej. Przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich ze swoimi sztandarami zebrali się przy figurze Papieża na Sandomierskich Błoniach, odśpiewali litanię do bł. Jana Pawła II, a następnie przeszli w procesji różańcowej do Katedry Sandomierskiej i uczestniczyli we Mszy Świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. Pasterz Diecezji podkreślił rolę Ruchów i Stowarzyszeń, które są siłą napędową Diecezji i dają stabilność. Zwrócił uwagę na osobę bł. Jana Pawła II, który odważnie głosił naukę Chrystusa, potrafił powiedzieć Światu, gdzie ma słabe punkty i przez cały pontyfikat podejmował działania na rzecz odrodzenia się Świata. Ks. Biskup wyraził potrzebę istnienia katolickich środowisk, gdyż mówią Światu, jak piękna jest wspólnota i rodzina, jeżeli oparte są o naukę Chrystusa, dają świadectwo i są konkretnym wyrazem zaangażowania Kościoła w życie świata. Na zakończenie Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz powierzył wiernym świeckim misję Nowej Ewangelizacji, by odnowić oblicze Diecezji i Świata. Po Mszy Świętej w Katolickim Domu Kultury im. Św. Józefa odbyła się konferencja na temat doniosłości apostolstwa świeckich, na której swoim słowem podzielił się Ks. Stanisław Bar. Po wykładzie młodzież z Collegium Gostomianum zaprezentowała spektakl teatralny pt. „Pozytywka” w reżyserii pani Danuty Paszkowskiej i Ks. Wojciecha Zasady.


Jarmark Opatowski3 czerwca 2012 r. , w święto Trójcy Przenajświętszej Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” udał się do Opatowa na zaproszenie organizatorów „Jarmarku Opatowskiego”.
W amfiteatrze opatowskim, przy kilkutysięcznej publiczności Zespół zatańczył dwugodzinny program tańców narodowych, regionalnych oraz inscenizacje. Wśród gości byli obecni parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej oraz władze miasta. Dziękując Zespołowi za pielęgnowanie tradycji ludowych, a kadrze i pani dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” Ewie Sęk za tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi młodego człowieka w tradycjach rodzinnych o podłożu chrześcijańskim. Pan Burmistrz Andrzej Chaniecki wraz z Dyrektorem Opatowskiego Ośrodka Kultury Andrzejem Klimontem wręczyli pamiątkowe wydania albumowe o Opatowie.


Dla Kochanej MamyW dniu święta Zesłania Ducha Świętego, 27 maja 2012 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” odbył się koncert dedykowany Wszystkim Mamom i zatytułowany „Dla Kochanej Mamy”. Dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” obdarowały swoje Mamy nie tylko „bukietem” tanecznym, ale również poezją polską i śpiewem. Najmłodsze dzieci przygotowały laurki i wręczyły je Mamom, a młodzież podziękowała swoim rodzicielkom kwiatami. Na koncert przybyło bardzo dużo osób, tak, że wszystkie miejsca były zajęte.
Spotkanie w naszej wspólnocie odnosi się w kontekście do dzisiejszej Ewangelii: Uczniowie są razem, ale tym, co ich jednoczy jest lęk przed wrogami. Zjawienie się zmartwychwstałego Jezusa przynosi im pokój i radość. Do nas również przychodzi Duch Święty. On staje pośród naszych lęków, przynosząc Jezusowy pokój i radość. Duch Święty żyje w nas i w naszej wspólnocie, pozwalając na podejmowanie działań, realizację misji KDK „ARKA” i kultywowanie tradycji w poszanowaniu dla tradycji i starszych pokoleń.


14 maja 2012 r. reprezentacja Zespołu udała się do Zawichostu, aby w Dniu 85. rocznicy Urodzin J. E. Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego złożyć życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia dla założyciela Katolickiego Domu Kultury „ARKA”. Ksiądz Biskup z radością w oczach udzielił pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności „ARKI”.


3 Maja3 maja 2012 r., w święto Matki Bożej Królowej Polski oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wystąpił z koncertami w Nisku, Radawie i Wiązownicy. W Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku delegacja młodzieży uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, a następnie przemaszerowała na Plac Wolności, by złożyć kwiaty w barwach narodowych pod pomnikiem. W godzinach popołudniowych w parku miejskim grupa I i III Zespołu zaprezentowała tańce oraz pieśni patriotyczne. Koncert został miło przyjęty przez mieszkańców Niska.
Dwie pozostałe grupy, II i IV na zaproszenie wójta Mariana Ryznara, w tym dniu koncertowały w ośrodku wypoczynkowym w Radawie oraz w Wiązownicy. Dzieci i młodzież swoim wykonaniem artystycznym przybliżyły mieszkańcom tej gminy folklor polski i inscenizacje taneczne, a cały koncert ubogacała poezja utrzymana w klimacie święta Maryjnego i państwowego. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” został serdecznie przyjęty przez społeczność, a Wójt dziękując za koncerty podkreślił znaczenie i wartość Zespołu „Racławice” dla szerzenia kultury polskiej w kraju i poza jej granicami.


Niedziela PalmowaW Niedzielę Palmową delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” udała się do Sandomierza, by wziąć udział w obrzędzie poświęcenia palm i rozpocząć obchody Wielkiego Tygodnia. Na Rynku Sandomierskim młodzież wysłuchała Słowa Bożego, następnie Ordynariusz Diecezji Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz poświęcił palmy i w procesji wszyscy przeszli do Katedry, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Po wysłuchaniu uroczyście odśpiewanej Liturgii Słowa Męki Pańskiej przez alumnów i kleryków Seminarium Duchownego, Rektor Seminarium Ks. Jan Biedroń wygłosił homilię. Na zakończenie Mszy Świętej Ks. Biskup zwrócił się do młodzieży, dziękując za przybycie i gromadzenie się w Sercu Diecezji w dniu, który błogosławiony Jan Paweł II ogłosił świętem młodych. Podkreślił entuzjazm młodych, którym powinni oni zarażać innych i głosić prawdę o Chrystusie. Członkowie Zespołu podkreślili przynależność do tradycji ludowych ubierając się w stroje łowickie, które w swojej kolorystyce i kroju obrazują żyzne ziemie mazowieckie i oddają szacunek pracy człowieka na roli.


posiedzenie RAdy ARKIW dniu 25 marca 2012 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach odbyło posiedzenie Walnego Zgromadzenia Założycieli i Rady KDK „ARKA” z udziałem Delegata Biskupa Ordynariusza. Spotkanie rozpoczęło się programem artystycznym w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Dzieci zaprezentowały inscenizacje taneczne: pt. „Dziewczynka śniegowa” i „Kurczątka”, „Gaiczek”, a młodzież „Wesele łowickie”, w którym przybliżono zwyczaje i obrzędy naszych ojców. Program nawiązywał do obrony życia, którego idea obchodzona jest w okresie Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Następnie na posiedzeniu zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej KDK „ARKA” za 2011r., bilansem i protokołem Komisji Rewizyjnej. Podjęto Uchwałę Rady o zatwierdzeniu planu finansowego i planu działalności na rok 2012. W tym roku skończyła się kadencja i dokonano wyboru nowego składu Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ich przewodniczących przez Zgromadzenie Założycieli. Po dyskusji i wolnych wnioskach spotkanie zakończyło się błogosławieństwem, udzielonym przez proboszcza parafii Racławic ks. Jana Kądziołkę.


20-lecie Diecezji Sandomierskiej w nowych granicachW sobotę, 24 marca 2012 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” udała się do serca Diecezji Sandomierskiej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza z okazji przypadającej 20. rocznicy funkcjonowania Diecezji w nowych granicach. W homilii Ks. Biskup Frankowski zwrócił uwagę na czas scalania diecezji, pracę formacyjną w Seminarium Duchowne, powódź w 2010 r. i najważniejsze wydarzenie, jakim była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu w 1999 r. Biskup podkreślił znaczenie jedności Kościoła w Jezusie Chrystusie i podejmowanie nowych działań na nowe zadania. Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz modlił się za swoich poprzedników Ks. Biskupa Seniora Wacława Świerzawskiego i Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, którzy podjęli trud budowy więzi parafialnych w poprzednich latach. Katolicki Dom Kultury „ARKA” wystawił Poczet Sztandarowy podkreślając przynależność do struktur Diecezji.
Dzień wcześniej młodzież wraz z kadrą złożyła ciepłe życzenia zdrowia, błogosławieństwa na każdy dzień i opieki Matki Bożej Biskupowi Wacławowi Świerzawskiemu z okazji 20 - lecia Sakry Biskupiej, odwiedzając Biskupa Seniora w Zawichoście.


Człowiek Naszego Czasu 201120 lutego 2012 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli odbyła się gala wręczenia statuetek „Człowiek Naszego Czasu” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Honorowy tytuł „Człowiek Naszego Czasu” wraz z symboliczną statuetką przyznawany jest przez redakcję pisma regionu nadsańskiego „Nasz Czas” ludziom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym czyniąc wspaniałe rzeczy, służąc innym. W tym roku owym tytułem wyróżniono 6 osób, w tym zasłużoną dla środowiska racławickiego i niżańskiego Panią dr Ewę Sęk - twórczynię i dyrektora Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach działającego od 1996 r., dyrektora Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, założyciela i dyrektora artystycznego i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, inicjatora i twórcy Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, pracownika naukowego KUL. Poprzez wieloletnią działalność społeczną Pani Ewa Sęk dba o dziedzictwo regionalne i narodowe, kultywuje tradycje polskie i przekazuje je następnym pokoleniom. Za twórczą działalność utytułowana następującymi nagrodami: Zasłużony dla Miasta Stalowej Woli, Odznaka za Zasługi dla Gminy i Miasta Nisko, Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego, Zasłużony Działacz Kultury - tytuł nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego. W czasie gali na scenie Pani Ewie Sęk towarzyszyła delegacja z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” reprezentując całe środowisko współtworzące wraz z laureatką wszystko, co mieści się w wymienionych osiągnięciach.


Bal Karnawałowy w ARCE11 lutego 2012 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „Arka” w Racławicach dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” świętowały zakończenie ferii zimowych. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w Oratorium „ARKI”. Zespół dziękował za szczęśliwe i owocne ferie, podczas których odbywały się warsztaty artystyczne. Bal tradycyjnie rozpoczął się wspólnym polonezem. Wszyscy uczestnicy byli w kostiumach karnawałowych, kreując różne postacie z bajek. Atrakcją wieczoru było spotkanie z rodziną państwa Bajek. „Opowieści Bajkowe” snuła Pani Zofia opowiadając o Lasach Janowskich, a Pan Mariusz narysował leśną kapliczkę ołówkiem tworząc piękną grafikę. Syn Paweł akompaniował powstającemu dziełu, a także przy prezentacji kostiumów uczestników dziecięcego balu. Bal poprowadziła najstarsza grupa Zespołu dla swoich koleżanek i kolegów, proponując liczne zabawy i konkursy, za które były przewidziane nagrody. Rodzice i kadra przygotowali poczęstunek - pyszne ciasto i smakowite kanapki. Przez cały wieczór była wspaniała atmosfera. Całość zarejestrowała TV Kablowa „Stella”.


Peregrynacja obrazu Matki Bożej z GuadelupeW Stalowej Woli w parafii pw. Opatrzności Bożej w dniach od 1.02 do 3.02 trwało nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej z Guadelupe. Głównym celem peregrynacji jest głoszenie orędzia Matki Bożej, która jest wyraźnym symbolem obrony życia. Nawiedzenie rozpoczęto od przywitania i wprowadzenia obrazu do kościoła. Wśród księży i rodzin Maryję powitała również delegacja z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Zespół został zaproszony na uroczystości przez proboszcza ks. Jerzego Warchoła. Dla członków Zespołu oraz pracowników na czele z panią dyrektor Ewą Sęk przybycie kopii obrazu Matki Bożej jest szczególnym znakiem, gdyż w listopadzie 2007 roku Zespół udając się na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Puebla, po wylądowaniu na lotnisku w Meksyku skierował swoje pierwsze kroki do Bazyliki Matki Bożej z Guadelupe. Zespól uczestniczył we Mszy Świętej, a następnie każdy indywidualnie stając przed obliczem Matki Bożej powierzył swoje sprawy i oddał się w opiekę. Po ponad 4 latach od tamtego wydarzenia Matka Boża z Guadelupe przybywa do naszej Diecezji, w czasie gdy Katolicki Dom Kultury „ARKA” znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i gdy wiara katolicka jest doświadczana uciskiem. Zarówno w dniu rozpoczęcia peregrynacji i w czasie pożegnania młodzież z Zespołu wzięła udział adorując wizerunek Matki Bożej z Guadelupe. Pary w strojach szlacheckich złożyły dary ołtarza, a Michał brał czynny udział w liturgii słowa. Ksiądz Andrzej Rusak zawierzając wszystkie sprawy rodzin, matek, ojców, dzieci powierzył Matce Życia również dzieło Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach.


Jasełka w ModliborzycachW czwartek 2 lutego 2012 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie ks. proboszcza Czesława Bednarza wyjechał do Modliborzyc, by w ostatnim dniu przeżywania czasu Świąt Bożego Narodzenia przedstawić Misterium na scenie w Domu Kultury, którego budynek został zaadaptowany po Synagodze. Zgromadzona publiczność serdecznie przyjęła wykonanie przez młodych artystów przedstawienie o Narodzeniu Pana wraz z oddaniem Dzieciątku pokłonów przez aniołów, lud i królów. Ksiądz kierując podziękowania do dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” pani Ewy Sęk podkreślił duży wkład w wychowanie młodego pokolenia oraz zwrócił uwagę na jedną z form prowadzonych w strukturach „ARKI” na terenie Diecezji Sandomierskiej, tj. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, w którym bierze udział ok. 3000 młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych.
W tym świątecznym dniu Ofiarowania Pańskiego na wzór proroka Symeona i prorokini Anny Zespół udał się do parafialnego kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika by uczestniczyć we Mszy Świętej i sławić Boga.


Koncert RetroW sobotni wieczór karnawałowy 21.01.2012r. w Sali Kameralnej Katolickiego Domu Kultury „ARKA” odbył się „Koncert Retro” w wykonaniu rzeszowskiego zespołu OLD RZECH JAZZ BAND. Nazwa zawarła w sobie przywiązanie członków zespołu do historii, ale też do swojego miasta, w którym wszyscy spędzili i przepracowali większość swojego życia. Zespół gra utwory przypominające jazz dawnych mistrzów z początków XX wieku, we własnych aranżacjach. W ten zimowy wieczór zaprezentował zgromadzonej publiczności utwory instrumentalno - wokalne, klimatyczne, nawiązujące do muzyki lat 60. i 70. Publiczność dała się ponieść muzyce. Dodatkowo atmosferę budował widok muzyków, którzy z pasją i zamiłowaniem wykonywali kolejne utwory, m.in. „Stary Krzyż”, „Basin street blues”, „Just a Closer Walk”, „Georgia”, „Hello Dolly”. Podczas koncertu odbyła się aukcja - „Cudeńka z podróży”, którą poprowadziła dyrektor KDK „ARKA” Ewa Sęk wespół z muzykami Zespołu. Licytowano pamiątki z wyjazdów zagranicznych, przywiezione z miejsc, w których Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” koncertował rozsławiając kulturę polską w Moskwie, Sankt Petersburgu, Wilnie, Asyżu, Sydney, Kairze i Tunezji. To było ponad dwie godziny niesamowicie emocjonalnej, porywającej muzyki wraz z niespodziankami wieczoru. Na „bis” Zespół zagrał utwór „Jakby z Louisem”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa rysunków Mariusza Bajka. Cały koncert dedykowany był Babciom i Dziadziom.


Misterium Bożego Narodzenia 2012Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w niedzielę 15.01. 2012 r. na zaproszenie Ks. proboszcza Zdzisława Drozda wyjechał do Zarzecza, sąsiedniej miejscowości, tak bardzo związanej z parafią Racławice.
W Kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej Zespół wystawił Misterium Bożego Narodzenia. Program artystyczny upamiętniający narodziny Jezusa Chrystusa, piękne stroje, pastorałki i kolędy wykonywane przy akompaniamencie Janusza Kutyły wzbudziły aplauz i otworzyły serca na wsparcie działalności Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, siedziby Zespołu, w którym dzieci i młodzież pod kierunkiem Ewy Sęk, wychowawców i animatorów kultury są wychowywane w kulturze polskiej związanej z wiarą naszych Ojców.
Ksiądz proboszcz dziękując za prezentację artystyczną podkreślił wagę i zasięg działalności Zespołu nie tylko w Diecezji, ale w kraju i za granicą, gdzie zawsze Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” prezentuje folklor polski na wysokim poziomie. Ewa Sęk złożyła najserdeczniejsze życzenia noworoczne, zdrowia i otwarcia na łaski Boże, a radość Bożego Narodzenia niesie otuchę, pokój i umacnia w wierze. Zwracając się do ks. proboszcza podziękowała za przyjęcie z wielkim sercem. Po jasełkach Zespół uczestniczył we Mszy Świętej, po której został zaproszony na poczęstunek.


Zamyślenia kolędoweW piątkowy wieczór 13 stycznia 2012 r. wraz z pierwszym śniegiem tej zimy przybyło wiele osób do Katolickiego Domu Kultury „ARKA” na Wieczór „Zamyślenia kolędowe”. Gościem spotkania był pan Kazimierz Wiszniowski, poeta pochodzący z Tarnobrzega, który zaprezentował utwory poetyckie o tematyce bożonarodzeniowej. Poezji towarzyszyło wspólne kolędowanie w formie konkursu dla dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Wykonania kolęd i pastorałek były prezentowane w różnych formach: solowe, grupowe, familijne oraz instrumentalno - wokalne w uroczystej oprawie kostiumowej. Utwory poetyckie w interpretacji autora wytworzyły atmosferę zadumy i refleksji nad życiem i przyszłością Ojczyzny, którą jest młode pokolenie. Dzieci nie tylko przygotowały kolędy, ale również zadbały o kostiumy, którymi symbolizowali królów, pastuszków, aniołki i polskie dzieci w narodowych strojach krakowskich. Za serce ujmowały prezentacje rodzinne, dziecko i ojciec oraz rodzeństwo z tatusiem lub mamusią. Innowacją występów była przygotowana przez młodzież z III grupy Zespołu kolęda z muzyką na żywo, wygraną na perkusji i organach elektronicznych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Annę i Marcina Sęków, a słodyczami częstował pan Janusz Kutyła, któremu cała wspólnota wyśpiewała życzenia imieninowe. Całość spotkania prowadziła Pani Ewa Sęk dyrektor KDK „ARKA”, a obraz zarejestrowała telewizja kablowa „Stella” ze Stalowej Woli.


Misterium Bożego Narodzenia 2012W Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbyło się Spotkanie Opłatkowe członków Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, rodziców, absolwentów i zaproszonych gości. W dniu 6 stycznia 2012 r., w święto Objawienia Pańskiego, zwanego świętem Trzech Króli spotkanie rozpoczęło się w Kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach. Zespół w świątecznej scenerii Ołtarza zaprezentował licznie zgromadzonym wiernym Misterium Bożego Narodzenia. Po części artystycznej wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez proboszcza parafii, księdza Jana Kądziołkę, który modlił się za zmarłych parafian, w tym za świętej pamięci Ks. Mieczysława Porawskiego oraz za dzieło Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” prosząc o łaski dla pani Ewy Sęk, dyrektora KDK „ARKA” dla wszystkich uczestników Zespołu i ich Rodzin. W homilii ks. Kądziołka podkreślił rolę misjonarzy głoszących wiarę w Jezusa Chrystusa i niosących pokój. Następnie nasza wspólnota i zaproszeni goście udali się do Sali Kameralnej KDK „ARKA”, by przy wspólnym stole, w atmosferze wzajemnej życzliwości złożyć życzenia i dzielić się opłatkiem. Modlitwę poprowadził i pobłogosławił opłatki ks. Jan Kądziołka, a pani Ewa Sęk zwróciła uwagę na obecność przedstawicieli wszystkich grup społecznych, Księży w osobach Jana Kądziołki, Franciszka Greli i Władysława Jadama, Rodziców seniorów, Radnych Miasta i Gminy Nisko, Rodziców, którzy są na początku drogi wychowawczej swoich dzieci, absolwentów Zespołu oraz młodzież i dzieci. Podsumowując ubiegły rok Pani Dyrektor zwróciła uwagę na najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczył Zespół, tj. uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Jana Pawła II w Rzymie, przyjazd Narodowego Chóru Miasta Moskwa, który na zaproszenie naszego Zespołu uczestniczył w Sandomierzu w Dniach Cyrylometodiańskich oraz obchody XXV - lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i XV - lecia Katolickiego Domu Kultury „ARKA”. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze.


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka