Rok artystyczny 2010/2011


Uroczyste zkończenie roku artystycznego 2010/2011Uroczyste zakończenie roku artystycznego 2010/2011 w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach odbyło się w dniu 28 czerwca 2011r. Na Salę baletową, miejsce codziennej pracy członków Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” uroczyście wprowadzono Sztandar z wizerunkiem Św. Jadwigi Królowej, patronki KDK „Arka”, przy którym Kadra wraz z panią dyrektor dr Ewą Sęk i duszpasterzem Zespołu Ks. Andrzejem Rusakiem wręczała Dyplomy w podziękowaniu za aktywny udział w zajęciach i wkład artystyczny na rzecz podtrzymywania i kultywowania tradycji narodowych. Dzieci i młodzież z należytym szacunkiem oddawała cześć swojej Patronce, przyklękając i całując Sztandar, by następnie udać się na wakacyjny wypoczynek, przechodząc pod żywym mostem, zbudowanym przez starsze pokolenia tancerzy. Przyszedł też czas pożegnania trzech dziewcząt, które w tym roku zdały maturę i wybierają się na studia. Karolina Kotwica, Magdalena Siembieda i Magdalena Weber należą do grona tych osób, które przeszły drogę w Zespole od 5 roku życia do egzaminu dojrzałości. Każda otrzymała fotografię z archiwum Zespołu, na którym została zatrzymana w kadrze, w chwilach szczęśliwego dzieciństwa w „Racławicach” W tym dniu Agata Mazur obchodziła w gronie swoich koleżanek i kolegów Zespołowych 18-te urodziny, przyjmując życzenia i pamiątkową lalkę w stroju kontuszowym. Wszyscy poczęstowali się tortem i zaśpiewali „Sto lat”. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor podsumowała działalność i pogratulowała Głównej Nagrody Grand Prix, wytańczonej na Ogólnopolskim Festiwalu „Lasowiaczek 2011” w Stalowej Woli oraz życzyła dzieciom i rodzicom dobrego wypoczynku i regeneracji sił do pracy w Jubileuszowych obchodach, planowanych na wrzesień 2011 r.


Benefis Alojzego SzopyW sobotę, 25 czerwca 2011r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się Benefis Pana Alojzego Szopy, wieloletniego twórcy kultury związanego ze Stalową Wolą. Z okazji 80. Urodzin Profesor spotkał się ze środowiskiem osób współpracujących z nim na polu artystycznym. Pochodzący ze Śląska muzyk, wokalista, instrumentalista i dyrygent w jednej osobie sercem przylgnął do Regionu Lasowiackiego oddając mu swój talent, pasję twórczą, miłość do ludzi i zdolności organizacyjne.
Jako wychowawca o charyzmie przyciągania ludzi zafascynowanych sceną i twórczością związaną z amatorskim ruchem artystycznym Pan Alojzy Szopa kierował pracą twórczą wielu pokoleń muzyków, tancerzy i śpiewaków zrzeszonych w grupach artystycznych Miejskiego, a wcześniej Zakładowego Domu Kultury Huty Stalowa Wola. Należy do wybitnych postaci, które wbrew barierom światopoglądowym potrafiły znajdować najgłębsze pokłady umiłowania przez człowieka piękna i zachwycania się nim przez uszlachetniającą kulturę i sztukę.
Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.

Nuty z nutami się spotkają
z dłonią, która powita czasu śpiew
i piękny ton, i czaru pieśń
i orkiestronu wieczny zew

Znów instrumenty się wystroją
w najlepsze dźwięki kryształowe
i do batuty skłonu drgną
gdy serc koncerty są gotowe

I znów popłynie walców nurt
i porwie w wiry baletnice
a w głowie szumieć będzie nam
nie wiedzieć co - czy ich spódnice

Czy szampan co się wyrwał jak
dusza gdy w niebo chce ulecieć
czy to nam życie szumi tak
ptakiem szybując w sztuki świecie

Dyrygent jak na szachownicy
wybiera biel lub czerń skrzydlatą
a te - przez okna serc otwarte
wieją nam zimą albo latem

A potem fruną delikatnie
nad rondem, scherzem i adagio
lądują z kwiatkiem w butonierce
dla Alka Szopy prosto w serce.


Jubileusz 26-lecia Kapłaństwa J.E. Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza 19 czerwca 2011 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” i KDK „ARKA” udała się do Sandomierza by uczestniczyć we Mszy Świętej, podczas której Ordynariusz Diecezji udzielił Sakramentu Kapłaństwa dziesięciu diakonom.
W tym dniu J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz obchodził 26-tą rocznicę święceń Kapłańskich. Delegacja złożyła życzenia zdrowia, wszelkich potrzebnych Łask Bożych i błogosławieństwa na dalsze lata pracy w naszej Diecezji.


Jubileusz 50 - lecia Kapłaństwa J. E. Ks. Bp. Edwarda FrankowskiegoW Katedrze Sandomierskiej 18 czerwca 2011 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z kadrą Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach i rodzicami dzieci uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa J. E. Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego. Na początku Mszy Św. Ordynariusz Diecezji Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz powitał licznie przybyłych dostojników kościelnych, kapłanów, władze samorządowe i wiernych oraz złożył podziękowania za zasługi Bp. Frankowskiego nie tylko dla Diecezji Sandomierskiej, środowiska stalowowolskiego, ale również dla całej Ojczyzny. Kanclerz Kurii odczytał życzenia, które wystosował Papież Benedykt XVI. Z uwagą wsłuchaliśmy się w słowa homilii, w której podkreślono rolę posługiwania Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego w życiu kapłańskim i jako kapelana „Solidarności” na terenie Stalowej Woli.
Najmłodsze dzieci Zespołu w strojach ludowych przygotowały dla Pasterza bukiety polnych kwiatów i laurki, które wręczyły czcigodnemu Jubilatowi podczas spotkania w Seminarium Duchownym. W imieniu całego Zespołu młodzież z reprezentacyjnej grupy podarowała obraz z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej - kopię obrazu z rodzinnej parafii Ks. Biskupa. Składając życzenia wyraziliśmy wdzięczność Panu Bogu za osobę Księdza Biskupa Edwarda, za Jego ojcowskie serce okazywane całej społeczności „Arki”, troskę o dobro czynione na rzecz wychowania w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Wiązankę życzeń ubogaciły pieśni w wykonaniu Zespołu. Ks. Biskup Jubilat pobłogosławił każde dziecko.


XII rocznica pobytu Papieża Jana Pawła II12 czerwca 2011 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” udała się do serca Diecezji na obchody XII rocznicy pobytu błogosławionego Jana Pawła II w Sandomierzu. Pierwsza część odbyła się w Katolickim Domu Kultury im. „Św. Józefa”, podczas której zaprezentowano książkę pt. „Na fali zwątpienia i nadziei”, wydaną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Inicjatorem i jej pomysłodawcą był J.E. Bp Krzysztof Nitkiewicz. Przedstawiciele z różnych miejscowości, dotkniętych klęską powodzi dali świadectwo z tego trudnego dla nich okresu, a także dziękowali wszystkim, którzy przyszli z pomocą i dali nadzieję na lepsze jutro. Spotkanie uświetnił koncert Antoniny Krzysztoń. Po promocji książki delegacja „Racławic” przeszła na Plac Papieski, by włączyć się w modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie Ordynariusz Diecezji udzielił wszystkim błogosławieństwa.


Lasowiaczek 2011W sobotę, 11 czerwca 2011 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się XII Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych i Lasowiackich Impresji „Lasowiaczek 2011”, w których wzięło udział kilkanaście zespołów tańca tradycyjnego i nowoczesnego.
W pierwszej części festiwalu zaprezentowały swoje programy zespoły folklorystyczne. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w sekcji folklorystycznej zatańczył dwie suity: tańców lasowiackich i rzeszowskich. Natomiast w drugiej części dotyczącej tematyki leśnej, „Impresje Lasowiackie” w kategorii inscenizacji grupa dziecięca „Racławic” zaprezentowała bajkę taneczną według Marii Konopnickiej „Na jagody”.
W każdej kategorii przyznane zostały nagrody. Jury Festiwalu przyznało Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” Nagrodę Specjalną - Grand Prix Festiwalu w obydwu kategoriach łącznie. Dzieci otrzymały wiele nagród, koszulki z logo festiwalu, albumy, lasowiackie wyszywanki, kilka dyplomów. Wielką radość dzieciom sprawiła maskotka - pluszowy miś, a główną nagrodą, którą wyróżniony został Zespół jest żywe, szlachetne drzewko świerkowe, symbolizujące nasz region lasowiacki i Puszczę Sandomierską. Zostanie ono posadzone w ogródku Katolickiego Dom Kultury „Arka” i będzie pamiątką dla Zespołu z roku beatyfikacji Jana Pawła II.


Finał XIV edycji Festiwalu EUTRAPELIAZakończyła się XIV edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. W tym roku wzięło twórczy udział około 29 szkół ponadgimnazjalnych z Diecezji Sandomierskiej, zaś w spotkaniu finałowym uczestniczyło 35 delegacji szkolnych. Hasło przewodnie Festiwalu „Zło dobrem zwyciężaj” rozbudziło w młodych ludziach ogromny potencjał twórczy, co stanowiło przyczynek do powstania ciekawych scenariuszy programów artystycznych w poszczególnych szkołach. W dniu 9 czerwca 2011 r. Finał rozpoczęła uroczysta Masza Święta sprawowana w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, główny Patron Festiwalu, a koncelebrowali kapłani z całej Diecezji. Reprezentacje szkół przybyły z Pocztami Sztandarowymi, dyrektorami, nauczycielami i katechetami. Wśród gości byli przedstawiciele Kuratorów Oświaty z trzech województw i osoby reprezentujące Posłów na Sejm, Renatę Butryn i Antoniego Błądka.
Pasterz Diecezji w homilii podkreślił, że młodzież podczas Eutrapelii służyła swoim talentem, a dzisiaj jest wielki dzień dla tych, którzy czynnie uczestniczyli i tych, którzy będą korzystać z owoców Festiwalu. Eutrapelia jest wyrazem jedności Diecezjalnej. Jeżeli jesteśmy razem, to można wiele zrobić. Trzeba być razem, chwaląc Boga i zacieśniając więzy pomiędzy sobą. Biskup wyraził uznanie organizatorom i uczestnikom, i życzył, by kolejne edycje były również wspaniałe i owocne.
Na drugą część Finału wszyscy przemieścili się do Miejskiego Domu Kultury. Wymowny taniec pt. „Duch Święty - Wiatr, który wieje kędy chce”, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wprowadził w klimat programu artystycznego i poprzedził podziękowania za uczestnictwo w Festiwalu. J. E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz wraz z przedstawicielami Kuratorów wręczył Laury z wizerunkiem obrazu z Beatyfikacji Jana Pawła II, nagrody książkowe oraz płyty CD z nagraniem kroniki Festiwalu. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaprezentował układ taneczny „Victoria” w choreografii ułożonej zgodnie z hasłem tegorocznej edycji, w którym Dobro pokonało Zło.
Młodzież szkolna wraz z opiekunami z wielkim zainteresowaniem obejrzała Kronikę Festiwalową nagraną i zmontowaną przez Telewizję Kablową „Stella” ze Stalowej Woli. Swój program artystyczny zatytułowany „Zło dobrem zwyciężaj” zaprezentowała młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ze Stalowej Woli. Dziewczęta z następujących szkół: Amalia z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, Maria z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, Aleksandra z Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Karol z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, Aneta z Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, Karolina z Liceum Ogólnokształcącym w Modliborzycach, Karolina z Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu uświetniały Finał pięknym wokalem. Duet taneczny dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach przedstawił inscenizację do melodii tanga, a zespół muzyczny z Zespołu Szkół im. Staszica w Staszowie grał na własnych instrumentach i śpiewał. W kolejnym układzie „Rytm czasu” Zespół ukazał harmonię życia i jego przemijanie. Natomiast układem „Żywa Woda - zaczerpnąć ze źródła” symbolicznie przekazał znak ukrytej rzeczywistości obmycia ze zła. W finale programu wszyscy zaśpiewali „Kwiaty Polskie” w darze Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, pozostającemu dla nas wzorem na drodze, którą zdążamy ku Niebu.
Spotkanie zakończyła Agapa, podczas której wszyscy mogli poczęstować się pysznym posiłkiem i wymienić słowa refleksji.


Biesiada - ZarzeczeW dniach 4 - 5 czerwca 2011 r. w Zarzeczu koło Niska odbywała się Biesiada Leaderowska organizowana przez Lokalną Grupę Działania. W niedzielę - w święto Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, przy słonecznej pogodzie Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach zaprezentował przed licznie zgromadzoną społecznością Zarzecza i okolic trzy układy ze swojego bogatego repertuaru tańców narodowych, regionalnych, inscenizacji i spektakli teatralno - tanecznych. Jedna grupa przedstawiała tańce i zabawy regionu rzeszowskiego w bogato wyszywanych strojach staromiejskich Suitę Tańców Rzeszowskich. Natomiast grupa reprezentacyjna wytańczyła z wielkim majestatem dostojnego Poloneza i zamaszystego Mazura w strojach szlacheckich, wzbudzając gromki aplauz wśród oglądających. Dzieci i młodzież ugoszczeni zostali pysznym poczęstunkiem odpoczywając w cieniu tarasów przy boku Pań z Zarzecza.


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu Pan Tadeusz Nowak zaprosił Dyrektora Katolickiego Domu Kultury „Arka” dr Ewę Sęk na Dziękczynienie za Dar Beatyfikacji Jana Pawła II i Dzień Patrona Szkoły w dniu 17 maja 2011 r. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele św. Barbary pod przewodnictwem Ks. Dziekana Stanisława Bara, na której zgromadzili się uczniowie szkół tarnobrzeskich wraz z Gronem Pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi. Następnie w Auli ZS nr 1 Dyrektor powitał gości, poświęcono tablicę upamiętniającą Bł. Jana Pawła II a młodzież zaprezentowała program artystyczny. W imieniu Dyrektora KDK Ewy Sęk na ręce dyrektora Tadeusza Nowaka gratulacje przekazała Pani Alicja Szewczyk.


Juwenalia na KUL w Stalowej WoliW Stalowej Woli, studenci KUL - Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie - organizowali Juwenalia z różnorodnymi formami artystycznymi. 13 maja 2011 r. zaproszono z koncertem Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. Na terenie miasteczka studenckiego, przy ulicy Ofiar Katynia, na małej scenie Zespół wystąpił z godzinnym programem, w którym zaprezentował bogaty polski folklor. Koncert rozpoczął się suitą tańców lasowiackich. Ukazano bogactwo regionów: Kurpii, Rzeszowa, Krakowa, Kujaw i Mazowsza. Finałowym tańcem był Polonez i Mazur.
Reprezentacja Samorządu Studenckiego złożyła podziękowania oraz przekazała statuetkę dla Zespołu na ręce Pani Dyrektor, dr Ewy Sęk za uświetnienie występem Juwenaliów Studenckich, które odbyły się w dniach 11 - 15 maja 2011r.


Uroczystości Odpustowe w Racławicach8 maja 2011 r. delegacja Zespołu pieśni i Tańca „Racławice” z Pocztem Sztandarowym udała się na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła w Racławicach. W Parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika odbywał się odpust z okazji święta Patrona. Dzieci i młodzież w strojach narodowych i regionalnych wzięła udział w Procesji z Najświętszym Sakramentem zakończonej błogosławieństwem. Proboszcz Parafii podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości, a szczególnie Pani Dyrektor Ewie Sęk z KDK „Arka” za licznie przybyłą reprezentację Zespołu.


ZPiT Racławice w Warszawie7 maja 2011 r. reprezentacyjna grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wyjechała do Warszawy. W samo południe sprzed Kościoła św. Anny, na fasadzie, którego wisiał piękny wizerunek Błogosławionego Jana Pawła II ruszyliśmy w barwnym korowodzie przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat. Zespół w kontuszowych strojach szlacheckich wzbudzał bardzo duże zainteresowanie, a prezentacja Poloneza Rycerskiego do muzyki Benedykta Konowalskiego na Nowym Świecie przykuła uwagę licznie zebranych osób. Wykonanie wywołało duży aplauz.


Katyń - szkołyW piątek, 6 maja 2011 r. do siedziby Katolickiego Domku Kultury „Arka” w Racławicach przybyła licznie młodzież z trzech szkół gimnazjalnych na wystawę „Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”. Były to następujące szkoły: Gimnazjum nr 1 w Nisku, Zespół Szkół w Kurzynie Średniej i Gimnazjum nr 2 w Nisku. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji pracownika IPN z Rzeszowa, Pani Katarzyny Kyc, która swoją prezentację ubogaciła pokazem multimedialnym. Uczestnicy spotkania zapoznali się z faktami, które nie były im dotychczas znane. Po skończonym wykładzie z zainteresowaniem podchodzili do plansz wystawowych i wnikali w wiele informacji szczegółowych. Spotkania z grupami kończyły się modlitwą za ofiary oraz losy Ojczyzny.
Prelekcja zakończyła cykl tegorocznej edycji „Edukacja historyczna” realizowanej wspólnie z IPN - Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie w Katolickim Domu Kultury „Arka”.


Beatyfikacja Jana Pawła IIKatolicki Dom Kultury „Arka„ w Racławicach organizował w dniach od 28 kwietnia do 4 maja 2011 r. wyjazd do Rzymu, by w dniu 1 maja uczestniczyć w uroczystości Beatyfikacji Jana Pawła II. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” już wcześniej brał udział w spotkaniach z Ojcem Świętym: w Sandomierzu 12. 06. 1999r. podczas kolejnej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i w sierpniu tego samego roku, gdy Zespół był na audiencji u Ojca Świętego w Castel Gandolfo z koncertem. Byliśmy w kwietniu 2005 r. na pogrzebie Jana Pawła II i 1 maja 2011 r. nie mogło zabraknąć Zespołu na Placu Św. Piotra, gdy papież Benedykt XVI ogłaszał naszego ukochanego Ojca Świętego Błogosławionym.
W pielgrzymce wzięli udział nie tylko członkowie Zespołu, ale też ich rodzice, rodziny, przyjaciele, znajomi a także delegacje szkół biorących udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” z Opatowa, Tarnobrzega, Ostrowca Świętokrzyskiego i Nowej Dęby. Byli również księża i zakonnicy: duszpasterz Zespołu Ks. Andrzej Rusak z Sandomierza, Ks. Ryszard Sałek ze Stalowej Woli, B. Piotr z Krakowa oraz O. Radosław i B. Damazy z Kolegiaty Opatowskiej, Siostry zakonne z Racławic. W sumie ponad 130 osób, jadących w trzech autokarach. Podróż do Włoch rozpoczęła się od Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem Ks. Jana Kądziołki w Kościele Parafialnym w Racławicach. Pierwszy dłuższy przystanek był w Padwie, gdzie udaliśmy się do Bazyliki św. Antoniego na Mszę Świętą, a potem Ks. Andrzej oprowadził nas po mieście. W sobotę po krótkim odpoczynku w Tor San Lorenzo w godzinach popołudniowych udaliśmy się do Rzymu na czuwanie i wejście na Plac Św. Piotra. Około godz. 8 rano stanęliśmy na Placu koło fontanny, by następnie przeżywać uroczystość wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Dla całej naszej grupy było to przeżycie ważne i wielkie. Dokonał się fakt, na który czekało nasze pokolenie, ale doświadczenie tej łaski od Boga nie było przecież czymś nam należnym. To wielkie szczęście, że mogliśmy wyrazić aplauz na Placu Św. Piotra w momencie ogłoszenia przez Benedykta XVI Ojca Świętego Jana Pawła II błogosławionym. Po Mszy Świętej wszyscy weszliśmy do Bazyliki aby ujrzeć wystawioną trumnę, oddać hołd Błogosławionemu Janowi Pawłowi II i powierzyć modlitwę z intencjami zanoszoną przez Jego wstawiennictwo.
Jeden dzień wypoczynku nad Morzem Tyreńskim pozwolił nabrać siły na drogę powrotną do domu. Na trasie odwiedziliśmy Św. Klarę i Św. Franciszka   w Asyżu, a potem jadąc przez piękny Budapeszt odwiedziliśmy kraj pochodzenia Świętej Jadwigi Królowej. Na ziemi węgierskiej nastąpiło podziękowanie wszystkim pielgrzymom i duszpasterzom za wspólne pielgrzymowanie. Ksiądz Andrzej wręczył pamiątkę uczestnictwa w beatyfikacji Jana Pawła II - papieskie różańce. Wracaliśmy z wdzięcznością w sercu Panu Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II i możliwość naszego uczestnictwa w wyniesieniu na Ołtarze naszego Papieża Polaka.


Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomnianaKatolicki Dom Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach w ramach współpracy z IPN, Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie zorganizował otwarcie wystawy „Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana” w dniu 14 kwietnia 2011 r. Ekspozycja prezentuje ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców. Unikatowe zdjęcia przedstawiają ekshumacje przeprowadzone w Katyniu wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to badano miejsca pochówku polskich jeńców w lesie katyńskim, Charkowie i Miednoje. Wystawa porusza również ważny wątek kłamstwa katyńskiego i prawdy, która ocalała pomimo ponad pięćdziesięcioletniego nakazu milczenia. Ukazuje także formy zachowania i pielęgnowania pamięci o ofiarach zbrodni. Prelegentem z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej była Pani Katarzyna Kyc, która zapoznała przybyłych z kartami historii spisanych na 17 panelach, posiłkując się pokazem slajdów, które wzbogaciły całość prelekcji. Uczestnicy spotkania wyrażali wdzięczność za przybliżanie tej tematyki, dzielili się swoimi informacjami, wysłuchali utworu muzycznego pt. „Katyń 1940” z płyty „Ostatni list” Lecha Makowieckiego. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą w intencji Ojczyzny, poprowadzoną przez Ks. Franciszka Grelę.


Narodowy Chór Ukraiński Miasta MoskwaW dniach od 6 do 10 kwietnia 2011 r. przebywał w Polsce Narodowy Chór Ukraiński Miasta Moskwy, który przybył do Sandomierza na Dni Cyrylometodiańskie. W sobotę, 9.04. 11 r. w odnowionych wnętrzach sandomierskiej Katedry podczas Mszy Świętej pontyfikalnej, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce J.E. Arcybiskup Celestino Migliore dokonano poświęcenia odrestaurowanych fresków bizantyjskich. Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z naszymi gośćmi złożyła dary ofiarne. Chór z Moskwy w czasie Liturgii wykonał piękne utwory sakralne obrzędu prawosławnego.
Wieczorem w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach odbył się koncert Ukraińskiego Narodowego Chóru Miasta Moskwa. Gości powitała reprezentacyjna grupa Zespołu suitą tańców lasowiackich, w czasie której podarowali chleb na ręce Pani Wiktorii Skopenko - chórmistrza. Artyści przedstawili stare pieśni rosyjskie i ukraińskie z muzyczną aranżacją, jak również utwory narodowe w wykonaniu solowym. Licznie zgromadzeni widzowie byli pod wrażeniem kunsztu wykonania. Koncert wzbogacił popis akordeonistów z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Stalowej Woli, uczniów Pana Janusza Kutyły. Koncert zakończył się specjalną dedykacją taneczną dla Chóru - polskimi tańcami szlacheckimi.
Dużym przeżyciem dla wszystkich uczestników tych spotkań było odwiedzenie Krakowa, Katedry na Wawelu, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i udział w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski.


Mistrzostwa w Siłowaniu na Rekę Dnia 3 kwietnia 2011 r. dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca „RACŁAWICE” zatańczyły koncert w Nisku, który uświetnił XI Mistrzostwa Polski w Siłowaniu na Rękę. Mistrzostwa te odbyły się w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, wzięło w nich udział ponad 200 zawodników z całej Polski - m.in. Gdyni, Wrocławia, Wałbrzycha, Grudziądza, Łodzi i Warszawy. Gospodarzem tych zawodów był niżański UKS „WIKING”. Dziewczęta z „RACŁAWIC” zatańczyły brawurowo „Fantazję Mołdawską” i „Ogień”, czym uświetniły drugi dzień zawodów.


Posiedzenie Rady KDK 'ARKA'W sobotę, 26 marca 2011 r. w Katolickim Domu Kultury „Arka” odbyło się posiedzenie Rady KDK „Arka”. Wśród przybyłych był Ks. Józef Szczepański - Ekonom Diecezji Sandomierskiej, Ks. Kanonik Andrzej Rusak - Duszpasterz Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Ks. Jan Kądziołka - Proboszcz Parafii Racławice, Pan dr Tomasz Ożóg, Pani Janina Sagatowska. Dyrektor dr Ewa Sęk powitała Zgromadzenie Założycieli i członków Rady KDK „Arka” oraz przybyłych gości chrześcijańskim obyczajem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i zaprosiła na program artystyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Przez miniaturę taneczną „Ogień” dziewczęta z Zespołu ukazały Ducha Świętego jako Gorejące Źródło. Najmłodsi członkowie zatańczyli inscenizację „Na Krakowskim Rynku”, prezentując najważniejsze symbole Polski. Zgromadzana publiczność obejrzała tańce z regionu rzeszowskiego oraz dwa najbardziej dostojne tańce narodowe Polonez i Mazur. W drugiej części spotkania absolwent Zespołu Sławomir Kuliś zabrał wszystkich w niezwykłą podróż do Nepalu. Korzystając ze środków multimedialnych zebrani przenieśli się na ulice Katmandu, poznając zwyczaje mieszkańców. Następnie podziwiali piękno przyrody i zapierające dech w piersiach widoki na ośnieżone szczyty Himalajów. Po artystycznych przeżyciach Rada KDK „Arka” udała się na obrady, na których zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności kulturalno - wychowawczej i finansowym Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej za rok 2010. Podjęto Uchwały na temat zatwierdzenia bilansu za rok 2010 i planu finansowego oraz działalności na rok 2011.


Zebranie Towarzystwa Przyjaciół ZPiT 'Racławice'Dnia 4 marca 2011 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „Arka” odbyło się Nadzwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2010 r., przyjęto rezygnację z funkcji Prezesa, pana Józefa Sroki, a na to miejsce wybrano w tajnym głosowaniu Panią Agnieszkę Rup. Całość zebrania prowadziła Dyrektor KDK „Arka” Pani dr Ewa Sęk. Pan Józef Sroka podziękował Członkom Zarządu za owocną współpracę w trakcie pełnienia funkcji Prezesa Towarzystwa Przyjaciół ZP i T „Racławice” od kilkunastu lat. Delegacja Zespołu w strojach szlacheckich wręczyła kosz kwiatów i laurkę z podpisami wszystkich członków Zespołu, dziękując za twórczy i ofiarny wkład pracy na rzecz Zespołu. Trudno wyrazić w słowach zasługi Pana Józefa, który jest autorem i wykonawcą licznych scenografii, opracowań graficznych. Prowadził koło plastyczne z dziećmi i młodzieżą Zespołu, a efektem tych zajęć były prace wystawiane na aukcjach podczas wernisaży i organizował warsztaty plenerowe w czasie wypoczynku Zespołu w Bieszczadach. Wszystkie te prace na rzecz Zespołu Pan Józef Sroka wykonał nieodpłatnie. Środowisko Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” składa Panu Józefowi serdeczne podziękowania i życzenia błogosławieństwa Bożego.


Życzenia dla Zespołu 'Razzadory' z MoskwyW piątkowy wieczór, 11 lutego 2011 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przygotowywał medialną laurkę dla Zespołu Tańca Narodowego RAZZADORY z Moskwy, który w tym roku świętuje Jubileusz 20 - lecia działalności. Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” dr Ewa Sęk złożyła serdeczne życzenia na ręce Pana Renata Habibułły Gabdułłowicza Ganijewa - Prezydenta i Dyrektora Generalnego Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Moskwie. Ze wszystkich serc członków Zespołu „Racławice” popłynęły wyśpiewane życzenia „Wszystkiego najlepszego..." wraz z wyrazami dalszych sukcesów artystycznych. Nasze Zespoły współpracują od ponad dwudziestu lat. Wielokrotnie następowała wymiana kulturowa, której owocem były wspólne wyjazdy i układy taneczne. Z wielkim sentymentem wspominamy rejs statkiem po Wołdze, na który nasz Zespół był zaproszony przez Pana Renata w 1992 r.


95-te Urodziny Pani Marii Mireckiej - Loryś7 lutego 2011 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” udała się do mieszkanki Racławic, Pani Marii Mireckiej - Loryś, która obchodziła jubileusz 95 - tych Urodzin. Pani Maria urodziła się 7 II 1916 r. w Ulanowie, jako siódma z ośmiorga rodzeństwa Mireckich, rodziny bardzo religijnej i patriotycznej. Osobowość Pani Marii powoduje, że bardzo szybko nawiązuje kontakty i umiejętnie dzieli się swoimi przeżyciami, doświadczeniami.
Dzieci i młodzież z KDK „Arka” w Racławicach miały zaszczyt poznać Panią Marię w czasie prezentacji wystawy wernisażu pt. „Żołnierze wyklęci...”. Pani Maria jest jednym z Żołnierzy Wyklętych, od początku okupacji bardzo zaangażowana w działalność w narodowej konspiracji. Od wiosny 1940 r. komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet (NOWK) w powiecie niżańskim, a od jesieni tego roku komendantka NOWK w Okręgu Rzeszowskim i jednocześnie kierownik sekcji kobiecej w zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN. Krótko również kurierka KG NOW. Używała pseudonimu „Marta”. W 1943 r. na Jasnej Górze uczestniczyła w konspiracyjnym odnowieniu ślubów, jakie podczas pielgrzymki w maju 1936 r. złożyła polska młodzież akademicka. „W 1943 r. mieliśmy Ślubowania Jasnogórskie w Częstochowie - wspominała po latach. - Było nocne czuwanie, uczestniczyło 36 osób. W nocy odsłonięto cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a my składaliśmy ślubowania. Na drugi dzień była Msza św., złożyliśmy podpisy. To wszystko zostało zamknięte w skarbcu. Był tam też Karol Wojtyła. Gdy został papieżem, przysłał mi kopię tamtych podpisów, no i poproszono [mnie] o wspomnienia. Wzruszona czytałam... Karol Wojtyła - reprezentant Krakowa... Maria Mirecka - reprezentantka Lwowa...” Po scaleniu NOW z AK Maria Mirecka, awansowana do stopnia kapitana, została komendantką Wojskowej Służby Kobiet w Podokręgu AK Rzeszów. Wiosną 1945 r. mianowana komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet (NZWK). Wznowiła jednocześnie studia prawnicze na UJ. Została aresztowana 1 VIII 1945 r. na dworcu kolejowym w Nisku. Po wstępnym przesłuchaniu w niżańskim PUBP przewieziono ją do WUBP w Rzeszowie. Stąd po kilkudniowym śledztwie trafiła do MBP w Warszawie, a następnie do więzienia na placu Inwalidów w Krakowie. Na mocy amnestii została zwolniona 1 IX 1945 r., lecz zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę, podając się za obywatelkę Luksemburga. Wyjechała we wspomnianym już transporcie wraz z grupą kilkunastu działaczy narodowych. Przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. Tutaj poznała swego przyszłego męża, oficera rezerwy Henryka Lorysia. W październiku 1946 r. opuściła Italię i wyjechała do Anglii, a stąd po 5 latach pobytu w styczniu 1952 r. do USA. Wraz z rodziną zamieszkała najpierw w Toledo w stanie Ohio, skąd po dwóch latach przeniosła się do Chicago. Aktywnie działała w Stronnictwie Narodowym i wielu organizacjach polonijnych - była m.in. członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od stycznia 1964 r. - do przejścia na emeryturę w 1996 r. - była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Od lat 70. wraz z siostrą Heleną wielokrotnie wyjeżdżała do Związku Sowieckiego, głównie w odwiedziny do pracującego na Ukrainie ks. Bronisława, przemycając dewocjonalia dla jego parafian. „Z tamtych czasów - wspomina - pozostał nam z siostrą przydomek „Przemytniczki Boże”. Po każdej wizycie różne informacje przekazywałyśmy ks. kard. Władysławowi Rubinowi, który był parafianinem mojego brata przed wojną”. Obie jeździły na Wschód również po rozpadzie „imperium zła”, tym razem z pomocą dla naszych rodaków, przywożąc im ubrania, żywność i zebrane wśród Polonii pieniądze. W grudniu 1999 r. została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej SN. Odznaczona Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. Prezydent RP Lech Kaczyński 3 V 2006 r. wręczył jej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski16. Od roku 2004 mieszka w Racławicach, ale nadal aktywnie działa na rzecz Polaków na Wschodzie.

Czcigodnej Jubilatce w ten uroczysty dzień składamy serdeczne życzenia, dużo zdrowia, obfitości łask Bożych, błogosławieństwa na kolejne lata
i nieustającej opieki Najświętszej Maryi Panny - Jej Świętej Patronki.
W modlitwach Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze Ś.P. Rodziców
i Rodzeństwa.

W tekście wykorzystano opracowanie doktora Krzysztofa Kaczmarskiego.


Trwają przygotowania do przeglądu w szkołach
XIV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2010/2011
Tematy dostępne są w zakładce Eutrapelia


Opłatek w ArceSpołeczność Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” spotkała się na tradycyjnym Opłatku 7 stycznia 2011 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach. W ten wieczór skupienia się na Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego przybył do „Arki” J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz by spotkać się z rodzicami, dziećmi i młodzieżą naszego Zespołu. Zespół zaprezentował Misterium Bożego Narodzenia, do którego odniósł się nasz Pasterz zwracając się do zebranych ze Słowem i Bożym Błogosławieństwem. Ks. Bp podkreślił, że powinniśmy adorować Chrystusa, Jego bóstwo i Jego człowieczeństwo, i wciąż kierować swój wzrok ku niebu, we wszystkich działaniach iść od ziemi do nieba.
J.E. Ks. Bp Krzysztof składając życzenia dla całej społeczności „Arki” na ręce Pani dyrektor Ewy Sęk zwrócił się do rodziców, doceniając ich udział w działalności Zespołu, jego wzrastania duchowego. Pasterz pobłogosławił opłatki, a następnie wszyscy obecni na sali dzielili się dobrym słowem.
Przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” skierowali słowa do Jego Ekscelencji z okazji wspólnego przeżywania Tajemnicy Bożego Narodzenia oraz nadejścia Nowego Roku, życząc potrzebnych łask do sprawowania posługi pasterskiej w naszej Diecezji Sandomierskiej i w całym Kościele Chrystusowym.


J.E.Ks. Bp Jan SobiłoW czwartą niedzielę Adwentu, 19 grudnia 2010 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „Arka” wzięła udział w uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu. J. E. Ks. Bp Jan Sobiło przybył z dalekiego Charkowa na Ukrainie, aby w swojej rodzinnej Parafii odprawić Prymicyjną Mszę św. Wraz z Biskupem Janem Mszę koncelebrowali Ordynariusz Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, J. E. Bp Edward Frankowski, Rektor Seminarium Duchownego w Sandomierzu oraz kilkunastu księży z okolicznych miejscowości. Biskup Jan Sobiło był owacyjnie powitany przez licznie zgromadzonych wiernych, wśród których byli bliscy Jego sercu i przyjaciele. J. E. Ks. Bp Marian Buczek w homilii przybliżył trudną sytuację chrześcijan na Ukrainie. Podkreślił ogromny wkład pracy Ks. Jana w tworzeniu tamtejszej Parafii i budowaniu Katedry. Jednocześnie podkreślił jak bardzo ważne jest pielęgnowanie tradycji naszych Ojców i szanowanie strojów regionalnych, w których delegacja naszego Zespołu czynnie włączyła się w Liturgię, niosąc dary ofiarne.


Wykład Profesora Włodzimierza Dłubacza 
i Misterum Bożego Narodzenia w ArceW piątkowy wieczór,17 grudnia 2010 r. do Sali Kameralnej Katolickiego Domu Kultury „Arka” w Racławicach przybyło wielu gości, wśród nich Rodzice dzieci i młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom wychowawczym, które stoją przed Rodzicami i środowiskiem „Arki” Pani dr Ewa Sęk Dyrektor KDK „Arka” zaprosiła wykładowcę prof. dr. hab. Włodzimierza Dłubacza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosił prelekcję na temat „Rodzina fundamentem życia społecznego”. Profesor podkreślił rolę małżeństwa, które jest związkiem sakramentalnym, zachęcił aby się wzajemnie miłować i wspierać. W tej wspólnocie można wychowywać dzieci i kształtować przyszłe pokolenie w tradycji chrześcijańskiej i w wierze katolickiej, zwracając się do Boga Stworzyciela. Na koniec wykładu Pani Ewa Sęk złożyła życzenia i gratulacje Panu Profesorowi z okazji 30 - lecia pracy naukowej.
W drugiej części spotkania Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaprezentował Misterium Bożego Narodzenia, skupiając uwagę zebranych na Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego i odczytaniu jej na nowo we współczesnych realiach, a także ukazując wzór Świętej Rodziny dla współczesnych rodzin. W Misterium wzięło udział ok. 120 członków Zespołu od najmłodszych „Mikrusów” - dzieci w wieku 3 - 5 lat, poprzez starsze dzieci i młodzież, prezentując różne role zgromadzonych postaci przy żłóbku. Prezentacja była ogromnym przeżyciem dla zebranych, szczególnie dla rodziców. Na zakończenie spotkania w naszej wspólnocie Pani Dyrektor Ewa Sęk złożyła życzenia na czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i rodzinnego ich przeżywania.


W sobotę 11 grudnia 2010 r. delegacja Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach udała się do Zawichostu aby w tym dniu złożyć życzenia z okazji przypadającej 61. rocznicy święceń kapłańskich J. E. Ks. Biskupowi Seniorowi Wacławowi Świerzawskiemu. Dziękując za lata posługiwania oraz opiekę duszpasterską, serce i zaufanie okazywane wobec KDK „Arka” członkowie Zespołu wraz z kadrą i Panią Dyrektor Ewą Sęk otaczają Księdza Biskupa żarliwą modlitwą i życzą Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i sił na dalsze lata życia. Jednocześnie, nasza Wspólnota wyraża wdzięczność Panu Bogu za dar kapłaństwa i osoby Założyciela „Arki” i Dostojnego Jubilata Ks. Biskupa Wacława.

XXV-lecie Chóru KameralnegoPo południu 11 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli delegacja Zespołu wysłuchała Koncertu Jubileuszowego z okazji XXV - lecia działalności Chóru Kameralnego. Jubilaci zaśpiewali utwory, które są kanonem repertuaru chóralnego jak również utwory wokalne z towarzyszeniem orkiestry kameralnej oraz partie operowe wzbudzając zachwyt licznie zgromadzonych gości.

W imieniu Pani dr Ewy Sęk dyrektora Katolickiego Domu Kultury „Arka”
oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
na ręce Pana Jerzego Augustyńskiego - Chórmistrza i Jubilata
popłynęły życzenia składane przez Panią Alicję Szewczyk
i Panią Annę Dybkę: prosimy przyjąć podziękowania za dostarczanie wszystkim radości rodzonych przez koncerty wokalne,
poruszające najdelikatniejsze struny duszy.
Gratulujemy osiągnięć i sukcesów artystycznych.
Jednocześnie życzymy dalszej wytrwałości w pracy twórczej,
we wpajaniu miłości do Kraju Ojczystego poprzez propagowanie
programów wokalnych. Zapewniamy o naszej przyjaźni i dziękujemy za dotychczasową współpracę, życzymy dalszego pięknego rozwoju.

Benefis Bogusławy HerdzikWieczorem, 11.12. 2010 r. delegacja KDK „Arka” udała się na Benefis Pani Bogusławy Herdzik z okazji 30 - lecia pracy. W Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli zaproszonym gościom zaprezentowano bogaty program artystyczny będący zarówno prezentem jak i podziękowaniem pracowników SDK za wkład pracy w rozwój kulturalny młodzieży i mieszkańców miasta oraz tworzenie sprzyjającej aury, mającej bezpośredni wpływ na organizację czasu wolnego i rozwijanie uzdolnień na płaszczyźnie różnych kół zainteresowań, które działają w SDK. Ze strony „Arki” również kierujemy podziękowanie za wieloletnią współpracę i życzliwość. Przyłączając się także do życzeń, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów, wielu pomysłów w dalszej pracy, a nade wszystko odnajdywania szczytnych wartości w dziele życia, jakim jest służenie drugiemu człowiekowi i społeczności w jego rozwoju.


W Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia w rodzimej Parafii siedziby Katolickiego Domu Kultury „Arka” w Racławicach delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczyła we Mszy Św. odpustowej w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa, sprawowanej przez Ks. Proboszcza Jana Kądziołkę. Zespół czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej, wyznając wiarę w Jedynego Boga.


Abp Ignacy Tokarczuk7 grudnia 2010 r. w Katolickim Domu Kultury „Arka” w obecności J. E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego otwarto wernisaż wystawy „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny”. To kolejna wystawa udostępniona ze zbiorów IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Rzeszowie przybył dr Mariusz Krzysztofiński by wygłosić prelekcję dla zgromadzonych gości, wśród których liczną reprezentacją byli studenci WZNoS KUL w Stalowej Woli. Na ekspozycji zgromadzono dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową Abp. Ignacego Tokarczuka jako Biskupa Ordynariusza Diecezji Przemyskiej, okres poprzedzający objęcie katedry przemyskiej oraz zdjęcia z uroczystego Ingresu. Po wykładzie prelegenta, który przybliżył sylwetkę Arcybiskupa i Jego działalność na terenie Diecezji Przemyskiej w trudnych czasach dla Polski i Kościoła, dr Ewa Sęk poprosiła Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego o zabranie głosu. Ks. Biskup podkreślił wielką rolę Arcybiskupa w walce z systemem komunistycznym. Ówczesna władza nie pozwalała na budowanie kościołów i prześladowała wyznawców wiary chrześcijańskiej, a widząc wielkość i moc oddziaływania Biskupa Tokarczuka podejmowała kolejne działania represyjne. Ks. Biskup zwrócił uwagę słuchaczy na działania Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka na rozwój Kościoła katolickiego w mieście Stalowa Wola. Wspominał jakie trudności należało pokonać by dzisiaj wierni mogli gromadzić się jak najbliżej Stołu Pańskiego w stalowowolskich kościołach. Ks. Bp. Edward Frankowski po wernisażu spotkał się z młodzieżą, która dzieliła się na gorąco wrażeniami z wykładu i wyrażała wdzięczność za obecność Ks. Biskupa.


Św. Mikołaj w ArceDzieci Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w mroźny wieczór, 5 grudnia 2010 r. z wielkim przejęciem oczekiwały przybycia Św. Mikołaja, który w pięknej, zimowej aurze zajechał przed siedzibę Katolickiego Domu Kultury „Arka” na saniach ciągniętych przez konie. Najmłodsi wraz z rodzicami powitali i zaprosili w progi „Arki”Dostojnego Gościa, który przybył wraz z duszpasterzem Zespołu Ks. Andrzejem Rusakiem. W Sali Kameralnej czekał na Św. Mikołaja tron, na którym mógł odpocząć po trudach podróży i obdarować zebrane dzieci prezentami. Świętemu Mikołajowi pomagały „Anioły” - dziewczęta z najstarszej grupy Zespołu. Dzieci swoją radość obcowania z Mikołajem wyraziły przez wspólny śpiew i taniec „Misie dwa”, zapraszając do wspólnej zabawy bohatera wieczoru, Ks. Rusaka oraz rodziców. Temu spotkaniu towarzyszyła giełda stroików, którą przeprowadził wśród rodziców Święty Mikołaj. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby związane z działalnością Zespołu. Rodzice młodych tancerzy kierują gorące podziękowania Dyrektor KDK „Arka” Pani Ewie Sęk za zaproszenie Św. Mikołaja i spotkanie w gronie Rodziny Zespołowej, a w szczególności cała Arka składa serdeczne podziękowania dla Księdza Bogdana Piekuta, który włożył wiele serca w niesienie szczęścia i radości dzieciom i ich rodzicom.


Zło dobrem zwyciężajW ostatni piątek miesiąca, tj. 26.11.2010 r. w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach miał miejsce wernisaż Wystawy „Kapłan - Sługa Boży Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko - Zło dobrem zwyciężaj”. Gościem honorowym był Ks. Kanonik Czesław Banaszkiewicz z Parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Obecność Księdza, nie tylko jako Kustosza Wystawy, ale osobistego świadka życia Bohatera tej Wystawy Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki była dla licznie przybyłych osób na spotkanie wielkim umocnieniem i nauką w rozróżnianiu postawy niosącej służbę dobru od walki o nie według zgubnych zasad. Ksiądz Banaszkiewicz w ciekawy sposób przedstawił wątki z życia Ks. Jerzego, podkreślił rolę i chrześcijańską postawę Jego Matki. Ks. Jerzy swoją posługą duszpasterską zjednywał sobie wiernych, co widoczne było podczas głoszonych przez Niego Homilii. Jego męczeństwo zrodziło sławę świętości Jego życia a niezwykle liczne łaski przypisywane jego wstawiennictwu u Boga na prośby kierowane z Polski i z zagranicy doprowadziły do wyniesienia na Ołtarze. Duże wrażenie wśród słuchaczy wywołały wspomnienia męczeńskiej śmierci. Ks. Czesław podkreślił, że Błogosławiony Ks. Jerzy jest wciąż obecny wśród nas i powinniśmy zawsze w modlitwach prosić o wstawiennictwo i polecać się Jego opiece. Wystawa fotograficzna autorstwa Red. Tadeusza Karolaka w dzisiejszym czasie niesie świadectwo wierności prawdzie nawet za cenę najwyższą, jakim jest życie człowieka. W czasie wernisażu członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” zaśpiewali pieśni religijne i patriotyczne, które nie tylko dodawały otuchy w sercach, ale i niosły nadzieję w tak ważnym i trudnym dziś momencie dla kondycji Polski.


35-lecie ZPiT Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z Panią Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” Ewą Sęk i oddanym przyjacielem Zespołu Panem Zbigniewem Sękiem wzięła udział w obchodach 35 - lecia działalności studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim. W sobotę 20 listopada 2010 r. w Filharmonii Rzeszowskiej odbył się koncert galowy, w którym zaprezentowano bogaty folklor polski, składający się z tańców narodowych i regionalnych oraz blok tańców wschodnich. Na scenie pojawili się tancerze, którzy obecnie są w składzie, jak również ci, którzy kilka lat, a nawet kilkanaście lat temu zakończyli przygodę z tańcem. Dwie tancerki: Anna Dybka w składzie absolwentów i Maria Mieliczek tańcząca w obecnym składzie, które swoje pierwsze kroki taneczne w wieku dziecięcym stawiały w naszym Zespole i przez wiele lat kształtowały technikę taneczną w racławickiej sali baletowej pod profesjonalnym okiem Pani choreograf Ewy Sęk też zatańczyły w koncercie jubileuszowym. Układy taneczne były wzbogacone przyśpiewkami w wykonaniu grupy wokalowej. Tancerzom i śpiewakom towarzyszyła kapela w licznym składzie instrumentalnym. Koncert rozpoczął się prologiem, w którym wszyscy wykonawcy wyszli na scenę krokiem poloneza by powitać licznie zgromadzoną publiczność. Po finale, na którym zaprezentowały się wszystkie pokolenia tancerzy nadszedł czas podziękowań. Wśród delegacji na scenie pojawiła się Pani dr Ewa Sęk, składając gratulacje dla całego Zespołu „Resovia Saltans” na ręce kierownika i choreografa Romualda Kalinowskiego, życząc radości w pracy z młodzieżą studencką oraz wielu sukcesów artystycznych na kolejne lata działalności. Z dumą i radością odniosła się do obecności na scenie w prestiżowym wykonaniu programu artystycznego Wychowanek Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Pani Anna Dybka jest obecnie współpracownikiem i animatorem kultury w KDK „Arka”, zaś Marysia Mieliczek wielką nadzieją wyśmienicie zapowiadającą się tancerką „Resovii Saltans”.


Wieczór z MuząW Katolickim Domu Kultury „Arka” odbył się Wieczór z Muzą, który miał bardzo bogaty program. Koncert „Jesienne powroty” połączony był z wernisażem wystawy pt. „Pamięć i Wiara” - Kościoły na Kresach dawnej Rzeczypospolitej autorstwa Stanisława Szarzyńskiego, promocją tomiku poezji „Od bólu do nadziei” Pani Teresy Paryny oraz recitalem Pana Piotra Szpary przy akompaniamencie Pana Ryszarda Marchewki. Gospodarzem wieczoru była Pani Dyrektor KDK „Arka” dr Ewa Sęk.
Ten wieczór, 19 listopada 2010 r. zgromadził liczne grono miłośników dobrej muzyki i ciekawych przedsięwzięć. Dla wielu gości była to sentymentalna podróż na Kresy, którą umożliwił Pan Szarzyński, Przemyślanin z rodziny Kresowej, który opowiadał o dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i obecnych czasach, ilustrując to fotografiami. Pani Teresa czytając swoje utwory wywoływała wzruszenie i przenosiła w odległe czasy i bliskie dla Polaków miejsca. Poezja Pani Teresy Paryny była przeplatana pieśniami patriotycznymi i lirycznymi, które wykonywał Pan Piotr. Na zakończenie koncertu Piotr Szpara zaśpiewał utwory kompozytorów muzyki klasycznej. Atmosfera wytworzona w czasie tego wieczoru udzieliła się na tyle gościom, że z żalem opuszczali skromne progi gościnnej „Arki”, deklarując chęć powrotu i uczestnictwa w kolejnych uroczystościach.


16 listopada 2010 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wystąpił z koncertem w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Grupa młodzików zaprezentowała suitę tańców rzeszowskich w pięknych, barwnych strojach staromiejskich, a grupa reprezentacyjna przedstawiła tańce szlacheckie. Poloneza Rycerskiego do muzyki Benedykta Konowalskiego i Mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki w kontuszach staropolskich. Na koncert przybyli mieszkańcy Niska i sympatycy Zespołu.


30-lecie SDK 14 listopada 2010 r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się Koncert Jubileuszowy Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli z okazji 30 - lecia działalności. Delegacja Katolickiego Domu Kultury „Arka” z Panią Dyrektor Ewą Sęk złożyła gratulacje za działalność na rzecz rozwoju kulturalno - oświatowego młodzieży, jej wszechstronnego rozwoju w różnych dziedzinach artystycznych oraz podziękowania za kilkudziesięcioletnią, owocną i życzliwą współpracę. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych i wielu przyjaciół wspomagających w dalszej twórczej drodze.


Święto Odzyskania Niepodległości W 92 rocznicę odzyskania Niepodległości, 11 listopada Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wyjechał na zaproszenie Burmistrza Brzozowa, dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury Pana Sebastiana Michałowskiego do Brzozowa. Licznie zgromadzona widownia obejrzała koncert patriotyczny zatytułowany „Niech żyje Polska”. Wszystkich powitał Ks. prałat Franciszek Rząsa nakreślając działalność Katolickiego Domu Kultury „Arka”, jako ostoję polskości i krzewienia wartości chrześcijańskich oraz narodowych. Zespół zaprezentował wszystkie polskie tańce narodowe, przybliżył publiczności tańce naszego regionu oraz zaprezentował miniatury taneczne, które zwróciły uwagę na wartości ochrony życia. Na zakończenie koncertu Zespół wykonał piosenkę „Polska żyje w nas”, co zostało przyjęte bardzo owacyjnie przez widzów, którzy wyrazili swoja wdzięczność za uświetnienie w Brzozowie uroczystości związanych ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Burmistrz Miasta Pan Józef Rzepka na ręce Pani Dyrektor dr Ewy Sęk złożył kwiaty i podziękowania dla całego Zespołu.


inauguracja XIV edycji FKCh EUTRAPELIA We wtorek 9 listopada 2010 r. miała miejsce Inauguracja XIV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”. Spotkanie licznie przybyłej młodzieży z trzech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpa-ckiego, w sumie z 45 szkół ponadgimnazjalnych z Pocztami Sztandarowymi rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza - głównego Patrona Festiwalu w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli.
W koncelebrze uczestniczyło kilkudziesięciu Kapłanów z całej Diecezji Sandomierskiej. Oprawa liturgiczna została przygotowana przez młodzież z różnych szkół i miejscowości. W Eucharystii zaśpiewał chór z Zespołu Szkół Nr 2 z Tarnobrzega, kierowany przez Pana Wiesława Woźniaka.

W Homilii Pasterz Diecezji zwrócił się do młodzieży podkreślając potrzebę i wartość ewangelizacji. Zaakcentował, że udział w Festiwalu powinien płynąć z potrzeby serca i wyraził swoją radość z obecności i zaangażowania młodzieży i ich opiekunów. Poprosił, aby młodzi stawali się atrakcyjni, jak Jezus Chrystus, który był równocześnie wymagający.
Po zainaugurowaniu Festiwalu przy Stole Eucharystycznym wszyscy przemieścili się do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na część artystyczną, którą rozpoczęła inscenizacja „Biało - Czerwona” w wykonaniu grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Następnie młodzież z Collegium Gostomianum z Sandomierza przedstawiła spektakl teatralny zatytułowany „Zawsze z nami”, ukazując historię Polski na przykładzie biografii Jana Pawła II.

Polonez „Jeszcze Polska nie zginęła” zatańczony przez dwadzieścia dwie pary Zespołu wprowadził uczestników Festiwalu w urodę i rangę kultury polskiej, w jej przekaz, i podkreślił wartość dziedzictwa kulturowego. Finałowa polka „Bęc, bęc, sypią się dzieci” poderwała młodą widownię do entuzjastycznego aplauzu, który wzmógł się jeszcze w momencie występu najmłodszych uczestników Zespołu, w tańcu „Misie dwa”. Całość zwieńczyła piosenka „Niech żyje Polska!”, podczas której pojawiły się w ręku uczestników barwy narodowe w postaci chorągiewek, przygotowanych przez rodziców i młodzież Zespołu i wręczane przez dzieci.
Po tych duchowych i artystycznych doznaniach nastąpiła Agapa, podczas której zaprezentowane zostały dwie wystawy: fotograficzna „Pamięć i Wiara - Kościoły na Kresach dawnej Rzeczypospolitej” autorstwa Stanisława Szarzyńskiego oraz „Kapłan” o Ks. J. Popiełuszce autorstwa Tadeusza Karolaka. Wystawom towarzyszył śpiew i muzyka w wykonaniu Sióstr Maryi Oblubienicy na Pustyni, z towarzyszeniem młodzieży festiwalowej. Jednocześnie wszyscy raczyli się pysznym poczęstunkiem, prowadzili rozmowy i udzielali wywiadów do Telewizji Rzeszów i Telewizji Stella ze Stalowej Woli.


Jarosław Kaczyński Dnia 8.11.2010 r. Zespół Pieśni i Tańca „RACŁAWICE” miał zaszczyt zatańczyć koncert w hołdzie Ofiarom Tragedii Smoleńskiej, który adresował na ręce Pana Jarosława Kaczyńskiego obecnego na spotkaniu. Koncert zatytułowany „CZAS PRÓBY - NIECH ŻYJE POLSKA!” odbył się w Stalowej Woli w Miejskim Domu Kultury. Młodzież z przejęciem zatańczyła miniaturę taneczną pt. „Biało - Czerwony” do muzyki Fryderyka Chopina - taniec przedstawiał martyrologię Narodu Polskieg. Następnie najmłodsze dzieci jako symbol nadziei na przyszłość zatańczyły taniec pt. „Bęc, bęc sypią się dzieci”. W tym układzie wystąpiła także najmłodsza grupa „Racławic”, która debiutowała przedstawiając zabawę sympatycznych misiów. Kolejnym punktem koncertu był Polonez - „Jeszcze Polska nie zginęła”. Polonez ten wytańczyły 22 pary w kostiumach łowickich. Na koncercie panowała podniosła i życzliwa atmosfera. Publiczność owacjami nagradzała każdy kolejny taniec. Gościem Honorowym spotkania w Stalowej Woli był Pan Jarosław Kaczyński, wybitny Mąż Stanu, symbol zmagań o polską rację stanu, prawa Narodu i Państwa Polskiego. Reprezentacja ZPiT „Racławice” wyraziła wdzięczność za obecność wręczając Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu kwiaty i foldery ze swojej działalności.


Szkoły w Arce Do siedziby „ARKI” w piątek, 5 listopada 2010 r. przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nisku z klas szóstych z panem Piotrem Wojtasiem i Ks. dr Markiem Drwiłą oraz młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Nisku z klas trzecich pod opieką Pani Anny Kuryło i Pani Elżbiety Wnuk na wystawę „Milenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie”. Pan Piotr Chmielowiec, prelegent z IPN w Rzeszowie zapoznał zebranych z tematyką, przybliżając sytuację polityczną Polsce w latach 60 - tych ubiegłego wieku. Młodzi słuchacze dowiedzieli się o metodach stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa i władze państwowe, które miały na celu utrudnić, a wręcz uniemożliwić organizację obchodów 1000 - lecia Chrztu Polski. Spotkania z młodzieżą rozpoczęły się od wysłuchania w skupieniu pieśni patriotycznej „Bogurodzica”. Młodzież po zapoznaniu się z treściami i zdjęciami prezentowanymi na planszach udostępnionych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie na zakończenie spotkania wysłuchała „Roty” i dokonała wpisu do Księgi Pamiątkowej, wyrażając swoją wdzięczność za zaproszenie. Uczniowie klas szóstych odmówili modlitwę poprowadzoną przez Ks. Marka w intencji Ojczyzny.

Koncert w Starachowicach W tym dniu Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wyjechał do Starachowic na zaproszenie Pana Posła Krzysztofa Lipca. Spotkanie rozpoczęło się dostojnym Polonezem w wykonaniu grupy reprezentacyjnej Zespołu. Zgromadzona publiczność poznała tańce naszego regionu, tańce narodowe oraz miniatury taneczne. Wykonanie artystyczne oraz najmłodsi członkowie Zespołu wzbudziły duży aplauz i uznanie wśród mieszkańców Starachowic, którzy licznie przybyli do Starachowickiego Centrum Kultury.


Milenium Chrztu Polski 26. października 2010 r. w siedzibie KDK „Arka” miało miejsce otwarcie nowej wystawy z cyklu „Edukacja Historyczna”, pt. „Milenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie”. Wystawa składa się z paneli przedstawiających treści pochodzące z archiwum IPN Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Rzeszowie. Dzisiejsza prelekcja prowadzona przez Panią Katarzynę Kyc była wzbogacona przez środki multimedialne. Na zdjęciach prezentowanych na slajdach można było zobaczyć, jakie środki i metody stosowały ówczesne Służby Bezpieczeństwa wobec Hierarchów Kościoła i największych autorytetów wśród duchowieństwa: Prymasa Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Abp. Karola Wojtyły oraz Bp. Ignacego Tokarczuka. Obchody Milenijne w Diecezji Przemyskiej miały miejsce w Lubaczowie, w Przemyślu i Tarnobrzegu. W wystawie ukazane są także uroczystości na Jasnej Górze i postać Prymasa Tysiąclecia. Po prezentacji wywiązała się dyskusja, podczas której obecne osoby dzieliły się swoimi doświadczeniami z tamtych czasów. Obecni byli Dyrektorzy i nauczyciele kilku szkół, którzy wyrazili chęć współpracy w zakresie zapoznawania młodzieży z wystawą.


Rocznica śmierci Ś.P. Ks. M. Porawskiego 25. października 2010 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wzięła udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej w trzecią rocznicę śmierci Ś.P. Ks. Mieczysława Porawskiego, wieloletniego Proboszcza Parafii Racławice. Msza Święta i modlitwa różańcowa pod przewodnictwem obecnego Proboszcza Ks. Jana Kądziołki zgromadziła wielu parafian, którzy modlili się w intencji Ks. Porawskiego, wyrażając wdzięczność za Jego ofiarną pracę, gorliwą postawę Duszpasterza Parafii oraz wypraszając łaski u Boga Ojca. Po Mszy Św. delegacja udała się na cmentarz parafialny, by pomodlić się przy grobie za spokój Jego duszy do Miłosiernego Jezusa, zapalić znicz i złożyć kwiaty.


Targi wolnego czasu 21 października 2010 r. , w czwartek, delegacja „Racławic” wzięła udział w „Targach czasu wolnego” organizowanego po raz drugi w Nisku przez Młodzieżową Radę Miasta Nisko, Stowarzyszenie RPP „Integracja” i Komendę Powiatową Policji w Nisku. Wśród stoisk, które zaprezentowane zostały przez różne organizacje znalazło się także barwne stoisko Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Można było zapoznać się z działalnością Zespołu uwidocznioną w folderach, albumach, na pocztówkach, fotografiach. Żywą prezentacją był taniec „Na mołdawską nutę”. Ta miniatura taneczna została wykonana przez parę Karolinę Kotwicę i Dawida Stefańskiego, wieloletnich tancerzy „Racławic”. Zainteresowana młodzież szkół niżańskich mogła spotkać się z naszą delegacją przy stoisku, wymienić swoje refleksje, podzielić się wrażeniami. Chętni mogą także zgłosić się w szeregi naszego Zespołu. Gratulacje należą się Organizatorom - zwłaszcza młodzieży, studentom, którzy angażują się na rzecz środowiska, z którego pochodzą. Obecni na spotkaniu - Kamil Kowalik i Ewa Pac swoimi inicjatywami ożywiają aktywność młodzieży w dobrej organizacji i przeżywaniu czasu wolnego.


Koncert Jazzowy 20 października 2010 r., w środę w Sali Kameralnej KDK „ARKA” w Racławicach odbył się koncert muzyki jazzowej w wykonaniu Zespołu muzyczno - wokalnego Old Rzech Jazz Band z Rzeszowa. Tytuł koncertu „Janko Muzykant” nawiązywał do bohatera wieczoru - Pana Jana Mroza, który swoją karierę muzyczną przeszedł od domu z rodzinnych Racławic przez Rzeszów, gdzie zdobył wykształcenie muzyczne i wiele lat grał w Filharmonii Rzeszowskiej, potem przez Stalową Wolę, Racławice, w których na kontrabasie grał w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, aż wreszcie powrócił na emeryturę do rodzinnego domu wraz z żoną Panią Anną. Zrealizowanie marzenia wykorzystania talentu muzycznego przyniosło wiele radości samemu artyście jak i wielu osobom spotkanym na drodze życia. Dziś, jako legenda muzyki jazzowej granej w Rzeszowie, głównie w latach 70 - tych, Pan Jan świętował muzyczny wieczór w Arce. Wśród pamiętających o nim przyjaciół i całego środowiska miło było posłuchać pięknej muzyki. Leader Zespołu Pan Jerzy Dynia, wieloletni dziennikarz, muzyk, ekspert tańca, fotografik, twórca telewizyjnych audycji o folklorze - słowem miłośnik piękna sztuki - wraz ze swoimi przyjaciółmi dał popis przepięknego artyzmu muzycznego i kultury osobowości. W gronie Zespołu Old Rzech Jazz Band wzięli udział: Andrzej Warchoł - gitara basowa i wokal, Tadeusz Karczmarz - klarnet, Henryk Wądołkowski - perkusja i wokal, Stanisław Sitarz - puzon, Jerzy Dynia - saksofon sopranowy, Ryszard Krużel- banjo i Mariola Niziołek - wokal. Wieczór pięknej muzyki zgromadził wiele osób by dotknąć tego co dziś tak wymyka się z rąk: piękna spotkania się w czasie.


Muzeum JPII 16 października 2010 r. delegacja Zespołu udała się do Stalowej Woli, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Sandomierskiej J. E. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza z racji zainaugurowania działalności Muzeum Jana Pawła II i otwarcia wystawy. Po Mszy Św. wszyscy wierni uczestniczący w uroczystości zgromadzili się przy pomniku Ojca Świętego w 32. rocznicę wyboru Papieża na Stolicę Piotrową by modlić się o Jego beatyfikację i kanonizację. Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” złożyła wiązankę róż by symbolicznie wyrazić wdzięczność za przyjęcie Zespołu z koncertem przez Ojca Świętego w Castel Gandolfo w sierpniu 1999 r. Następnie Ks. Biskup Ordynariusz dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia Muzeum JP II, w którym zgromadzono wiele pamiątek związanych z postacią Papieża, z pobytu w Sandomierzu oraz konsekracji przez Kardynała Karola Wojtyłę Bazyliki Konkatedralnej w Stalowej Woli. Wśród licznych zdjęć znalazło miejsce pamiątkowe zdjęcie Zespołu, na którym zarejestrowano moment wręczenia Ojcu Św. wieńca dożynkowego uwitego z kwiatów i ziół z bieszczadzkich łąk przez dziewczęta z „Racławic”.


J.E.Bp Edward Frankowski 13 października 2010 r. delegacja ZPiT „Racławice” w imieniu całej wspólnoty „ARKI” złożyła życzenia J.E. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu. W Dniu Imienin Dostojny Solenizant jak zawsze serdecznie przyjął dzieci i młodzież radując serca życzliwą gościnnością i pasterską miłością. Wyśpiewane i wypowiedziane życzenia obfitości łask Boga w Trójcy Jedynego i opieki Matki Bożej niech przynoszą owoce szczęścia w dalszej drodze ofiarnej posługi Ks. Biskupa Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.


Wernisaż Józefa Sroki10 października 2010 r. świętowaliśmy wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Pana Józefa Sroki, naszego współpracownika w animowaniu Kultury. Wernisaż zorganizowany w SDK w Stalowej Woli zgromadził wiele osób, przyjaciół i miłośników twórczości artystycznej Pana Józefa. W wykonaniu artysty w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice” przez 20 lat aranżowane są scenografie do widowisk i inscenizacji tanecznych. Przyczyniły się one do wysokiej jakości tych prezentacji. Jubileusz Pana Józefa był wspaniałą okazją aby wyrazić podziękowania za twórczy i ofiarny wkład w rozwój naszego repertuaru i podnoszenia poziomu artystycznego.


 Spotkanie z Panią Marią Mirecką - LoryśW piątek, 8 października 2010 r. do KDK „Arka” przybyły kolejne delegacje szkół ponadgimnazjalnych na wystawę „Żołnierze wyklęci...”. Tym razem była to klasa II z Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku wraz z nauczycielem języka polskiego Panią Joanną Chowaniec oraz przedstawiciele uczniów dwóch klas Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku wraz z opiekunami Panią Anną Brak, Edytą Maziarz, Elżbietą Boukourbane i Panem Andrzejem Bylickim.
To spotkanie miało niecodzienny charakter, gdyż gościem honorowym była Pani Maria Mirecka - Loryś, żywy świadek historii tego trudnego okresu dla Polaków, mieszkająca obecnie w Racławicach. Pani Maria jest jednym z Żołnierzy Wyklętych, od początku okupacji bardzo zaangażowana w działalność w narodowej konspiracji. Pełniła funkcje komendantki NOWK w powiecie niżańskim oraz równocześnie w Okręgu Rzeszowskim. Została aresztowana w 1945 r. i po miesiącu zwolniona na mocy amnestii, lecz zagrożona ponownym aresztowaniem opuściła Polskę na 26 lat. Miała siedmioro rodzeństwa i wszyscy byli zaangażowani w walkę o wolność w myśl „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Pani Maria chętnie dzieliła się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i wspomnieniami.
Całość spotkania prowadziła Pani Dyrektor Ewa Sęk, która zapoczątkowała współpracę z IPN w Rzeszowie inicjując nowy Cykl „Edukacja Historyczna” w KDK „Arka”. Na spotkaniu był obecny prelegent z OBEP IPN Rzeszów pan Mirosław Surdej, który przedstawił rys historyczny Państwa Polskiego po 1944 r. i przybliżył losy Żołnierzy Wyklętych prezentowanych na tej wystawie. Całość spotkania zarejestrowała Telewizja Kablowa „Stella” ze Stalowej Woli. Młodzież wyraziła swoją wdzięczność przyjmując postawę stojącą i nagradzając obecność Pani Marii brawami i podziękowaniami wręczając Jej kwiaty.


 U Ks. F. Greli</img>4 października 2010 r. w dzień wspomnienia Św. Franciszka w Asyżu Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczył w Mszy Św. zanosząc modlitwę w intencji Ks. Prałata Franciszka Greli, Czcigodnego Solenizanta. Radość wspólnego przeżywania tego dnia umocniła każdego uczestnika. Dostojnemu Solenizantowi składamy z serca płynące życzenia obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i wsparcia od Świętego Patrona. Wśód gości przybyłych z życzeniami obecny był Wójt miasta Łagowa Pan Stefan Bąk, który kilkakrotnie gościł nasz Zespół w Łagowie - poprzedniej Parafii Ks. Proboszcza Franciszka Greli. Dzieci otrzymały od Pana Wójta piękne pamiatki w postaci książek o Łagowie i jego okolicy.

4 października 2010 r. przeżywaliśmy wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011. Dyrektor Ewa Sęk reprezentowała w tym spotkaniu Katolicki Dom Kultury „Arka”. Na nowy rok pracy formacji i kształcenia kandydatów do kapłaństwa, zwłaszcza przyjętych na I rok studiów alumnów życzymy na ręce J.M. Rektora Ks. dr. Jana Biedronia obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego.


 Inaguracja Roku Akademickiego3 października 2010 r. przeżywaliśmy Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011 Wydziałów Zamiejscowych KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli. Z Wydziałem Nauk o Społeczeństwie współpracujemy w zakresie zajęć artystycznych dla studentów pedagogiki. Życzymy Wspólnocie Uniwersyteckiej KUL błogosławieństwa Bożego w służbie Prawdzie.
Podczas Inauguracji zabrzmiał piękny śpiew chóralny Archidiecezjalnego Chóru Magnificat z Przemyśla pod dyrekcją Ks. Prałata dr. Mieczysława Gniadego. Kapelanem Chóru jest Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki Dziekan WZNoS. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca zarówno z KUL-em jak i wspaniałymi artystami Chóru Magnificat będzie owocować kolejnymi wydarzeniami.


 Wystawa w KDKWystawą „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” Katolicki Dom Kultury „Arka” rozpoczął nowy cykl „Edukacja Historyczna” wychodząc naprzeciw potrzebom rozbudzania świadomości narodowej w młodym pokoleniu. Ofertę skierowaliśmy szczególności do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkała się ona z aprobatą dyrektorów i nauczycieli uczących historii w owych szkołach.
1 października 2010 r. do siedziby „Arki” przybyła młodzież z trzech klas Gimnazjum Nr 2 w Nisku oraz dwie klasy III z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie wraz z opiekunami. Z tematyką wystawy zapoznał młodzież Pan Mirosław Surdej pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie, który nie tylko przedstawił trudną historię Państwa Polskiego po roku 1944 ale przybliżył biografie ludzi bezpośrednio związanych z podziemnym ruchem oporu, struktury podejmowanych działań na rzecz walki z sowietami i komunizmem. Prelekcja była wzbogacona o środki medialne, za pomocą których ukazano sylwetki Żołnierzy Wyklętych, oddziały partyzantów oraz zdjęcia dokumentujące przebieg akcji z aresztowania i rozbrajania oddziałów. Towarzyszył prezentacji podkład muzyczny do tekstów pisanych przez biorących udział w walce o niepodległość.
Młodzież wyrażała swoje zadowolenie z udziału w takiej formie poznawania historii i odkrywania przez nią nowych faktów i tematów do tej pory ukrytych w archiwach.


Szkoły SzkołomZS Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Opatowie bardzo mocno zaangażował się w inicjatywę wzbogacenia bibliotek, które zostały zniszczone przez powódź. Z listy zapotrzebowania na lektury do szkoły podstawowej wybrał 25 pozycji - łącznie 111 egzemplarzy lektur.
Zostały one przekazane przez reprezentację młodzieży ZS Nr 2 wraz z opiekunami w piątek 1 października 2010 r. do szkoły w Trześni, gdzie dyrektorem jest Pani Anna Sośniak. Opatowską szkołę, której Dyrektorem jest Pani Barbara Kasińska reprezentowały Panie Małgorzata Majecka i Agnieszka Miśkiewicz wraz z uczennicami Angeliką Glicą i Agatą Paradowską, które były inicjatorkami i organizatorkami charytatywnej akcji w swojej szkole. Włączyli się w nią uczniowie całej szkoły oraz reprezentanci środowiska, w tym Starosta Opatowski.
W tym samym dniu tzn. 1 października zostały też przekazane lektury dla biblioteki w szkole w Sokolnikach, gdzie dyrektorem jest Pani Kazimiera Dziura. Pierwsza część lektur została przekazana przez LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, którego Dyrektorem jest Pan Mariusz Potasz a o gromadzenie lektur zadbała Pani Ewa Musiał wraz z całą klasą II d. Uczniów reprezentowali w przekazaniu darów: Magdalena Janocha i Jakub Glanert.
Następne przekazanie książek przygotowują kolejne Szkoły Diecezji Sandomierskiej biorące, tak jak w/w udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.


30 września 2010 r. w siedzibie KDK „Arka” odbyło się spotkanie wszystkich członków Zespołu i ich rodziców, na którym jednocześnie zakończono intensywny czas koncertów i zainaugurowano kolejny rok artystyczny, a zarazem jubileuszowy. Spotkanie przebiegało równolegle z zebraniem Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca poświęconym podsumowaniu kadencji Zarządu i z wyborem nowych władz.
Wspólne biesiadowanie przy kiełbasce z grilla, herbatce i ciasteczkach oraz zabawie i tańcach integrowało zarówno rodziców jak i dzieci młodzież. Rodzice dzielili się swoimi doświadczeniami we wspólnych rozmowach, wyrażając potrzebę takich wspólnych spotkań. Zespół wdzięczny jest za pomoc przy organizacji poczęstunku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku oraz Panu Maciejowi Bielówce z Firmy „Mathias” za pyszne kiełbaski.


Koncert Jesienny26 września 2010 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” rozpoczął obchody roku jubileuszowego Koncertem Jesiennym na Plantach w Nisku przed licznie zgromadzoną publicznością. Zespół rozpoczął 25. rok swojej działalności i z wielką przyjemnością zatańczył dla mieszkańców Niska i okolic. Duże emocje wzbudzały tańce narodowe prezentowane w pięknych strojach oraz najmłodsi członkowie Zespołu, dzieci w wieku 4 - 5 lat w inscenizacjach tanecznych. Koncert odbył się pod patronatem Gminy i Miasta Nisko. Wśród gości obecny był Niżański Proboszcz Ks. Prałat Franciszek Grela, który na koniec spotkania udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa. Koncert mógł odbyć się dzięki pomocy rodziców i instytucji działających w środowisku: OSP z Zarzecza, NCK „Sokół”, LO w Nisku a także władz niżańskich na czele z Panem Julianem Ozimkiem Burmistrzem Niska. Piękna pogoda sprzyjała miłej, rodzinnej atmosferze towarzyszącej prezentacji koncertowej, w której wzięło udział ponad sto osób dzieci i młodzieży ZP i T „Racławice”. Miłym akcentem była obecność wielu absolwentów Zespołu i ich rodziców.


Lasowiaczek 2010Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” 25 września 2010 r. jako jeden z siedmiu zespołów ludowych wziął udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Lasowiaczek 2010” w Stalowej Woli. Zespoły rozpoczęły festiwal barwnym korowodem przed budynkiem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Następnie kolejno prezentowały swoje programy. Koncert galowy nosił nazwę „Moja mała Ojczyzna” i Zespół „Racławice” zaśpiewał i zatańczył układ pt. „Na Krakowskim Rynku”, mocno akcentując wartości narodowe, które pielęgnuje w swojej działalności od początku istnienia. Wszystkie Zespoły otrzymały podziękowania od organizatorów i kosz rękodzieła ludowego.


WernisażKatolicki Dom Kultury „Arka” w Racławicach w ramach poszerzenia ofert kulturalno - edukacyjnych w roku artystycznym 2010/ 2011 rozpoczął nowy cykl „Edukacja Historyczna” we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Uroczystego otwarcia wystawy „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” dokonał Pan Krzysztof Tochman w dniu 22 września 2010 r. w obecności przedstawicieli prasy i Telewizji Kablowej „Stella” ze Stalowej Woli.Wszystkich  powitała Pani Dyrektor dr  Ewa Sęk wprowadzając w tematykę wystawy.
Na ekspozycji prezentowane są materiały dotyczące - powstałego na bazie Armii Krajowej po jej rozwiązaniu - Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN), a także Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz innych oddziałów konspiracji niepodległościowej. W sposób szczególny wyeksponowany został udział Rzeszowian w strukturach IV Zarządu Głównego WiN; ukazano także sylwetki działaczy Okręgu WiN Rzeszów oraz działaczy terenowych Zrzeszenia. W części poświęconej NZW zaprezentowane zostały po raz pierwszy zdjęcia oddziałów Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, Adama Kusza „Garbatego”, Stanisława Pelczara „Majki”. Swoistym ewenementem jest cykl fotografii przedstawiających aresztowanie w lutym 1959 r. jednego z ostatnich żołnierzy oddziału „Wołyniaka” - Michała Krupy „Wierzby”.
Wśród kilkuset fotografii rozpoznaliśmy sylwetki osób związanych z Racławicami, Pan Kazimierz Marecki i jego siostra Maria Loryś z Mireckich, która jako jedyna z ośmiorga rodzeństwa żyje i mieszka w Racławicach. Przedstawiciele tej rodziny na trwale zapisali się w dziejach Polski, odegrali znaczącą rolę zwłaszcza w historii ruchu narodowego. Drugą znaną nam rodziną to Państwo Pityńscy, rodzice Andrzeja Pityńskiego, uznanego rzeźbiarza, który na prezentowanych fotografiach jest na rękach ojca jako małe dziecko.
Dzięki udostępnionym nagraniom przez Pana Mieczysława Barnata zwiedzający mogli usłyszeć teksty napisane ręką Żołnierzy Wyklętych, które stanowiły motyw przewodni  we  współczesnej  aranżacji  zespołu    De Press i Leszka Bubla. Do siedziby KDK „Arka” w tym dniu licznie przybyli przedstawiciele środowiska, którzy chętnie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, dzieląc się informacjami o losach ludzi inwigilowanych, często bliskich im osób, wymieniając się poglądami i swoim zaniepokojeniem o przyszłość Narodu Polskiego.


Koncert w KornicyW niedzielę 19 września 2010 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie Księdza Wikariusza Radosława Szuckiego wyjechał na koncert do Kornicy. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w tym dniu organizowała Festyn Rodzinny, celem którego było niesienie pomocy powodzianom z Wielowsi, miejscowości położonej w Diecezji Sandomierskiej. Zespół rozpoczął swój pobyt na Podlasiu udziałem we Mszy Św. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Andrzeja Trebnio. Następnie na placu obok Kościoła przed licznie zgromadzonymi parafianami, którzy przybyli całymi rodzinami, od seniorów do najmłodszych z lokalnej społeczności, Zespół zaprezentował bogaty folklor z różnych regionów Polski - z lasowiackiego, rzeszowskiego i łowickiego oraz wszystkie tańce narodowe: Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Polonez i Mazur. Nie zabrakło również inscenizacji tanecznych, obrazujących zjawiska w otaczającej nas przyrodzie. Zespół został bardzo serdecznie przyjęty przez mieszkańców, którzy wyrazili swoje emocje gromkimi brawami. Gospodarze i organizatorzy podjęli dzieci i młodzież ciepłym obiadem. Na koncert przyjechał specjalnie z Gończyc zaprzyjaźniony z Zespołem Ks. Jan Spólny, który w sierpniu gościł nasz Zespół z koncertem u siebie w Parafii.


5 września 2010 r. w Domostawie, w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski obchodzono 100 - lecie poświęcenia Kościoła. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie Proboszcza Stanisława Konika przybył na uroczystą Mszę Świętą sprawowaną przez J. E. Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Zespół włączył się czynnie w Liturgię Słowa i oprawę wokalną, a podczas poświęcenia tablicy upamiętniającej ten Jubileusz zaśpiewał „Boże coś Polskę” i „Nie rzucim Chryste świątyń Twych”. Po zakończeniu Mszy Św. dzieci i młodzież z Zespołu „Racławice” zaprezentowały w koncercie program różnorodnych tańców ze swojego bogatego repertuaru. Po koncercie Ks. Kanonik Stanisław Konik podziękował młodym wykonawcom za pielęgnowanie tradycji narodowych poprzez taniec i śpiew, ściśle związanych z wartościami chrześcijańskimi.


14 lat KDK ARKA31 sierpnia 2010 r. przypadała 14. rocznica erygowania Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył J.E.Ks.Bp Edward Frankowski w asyście Proboszcza Ks. Jana Kądziołki i Duszpasterza Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Ks. Andrzeja Rusaka. Oprawa liturgiczna została przygotowana przez członków Zespołu, którzy wraz z rodzicami zgromadzili się w kościele parafialnym. W modlitwach powierzali Bogu i Jego Matce działalność KDK „Arka”, aby nadal przez swoją działalność dawał dobre świadectwo wychowania młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Modlono się za Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, by pielęgnował bogatą w tańce i pieśni narodowe kulturę polską oraz za wszystkich dobroczyńców, darczyńców i rodziców, aby Pan Bóg wynagradzał wszelkie dobro i błogosławił w życiu rodzinnym. Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do siedziby KDK „Arka”, gdzie w sali kameralnej w obecności Ks. Biskupa i zgromadzonych gości nastąpiło podsumowanie wakacji w Skorodnem, w formie prezentacji multimedialnej oraz Ksiądz Andrzej przedstawił zdjęcia z pobytu na Misji w Zambii.


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka