Rok artystyczny 2009/2010


Dni NiskaZespół Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie władz Gminy i Miasta Nisko zaprezentował ze swojego bogatego repertuaru inscenizacje i miniatury taneczne na Dniach Święta Chleba w Nisku 29 sierpnia 2010 r. Licznie zgromadzona publiczność bardzo owacyjnie przyjęła Zespół i oklaskiwała prezentowane tańce. Następny zaplanowany koncert w Nisku ma odbyć się 26 września na zaproszenie Władz Gminy i Miasta Nisko.


Połaniec28 sierpnia 2010 r. na zaproszenie MOZ NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wystąpił z koncertem okazji 30. rocznicy powstania związku zawodowego „Solidarność”. W tym dniu pomimo chłodu i deszczu, mieszkańcy Połańca słysząc muzykę oraz przyśpiewki ludowe, płynące z muszli koncertowej zaczęli licznie napływać, przyprowadzając dzieci. Zespół swoim wykonaniem artystycznym, ekspresją tańca rozgrzewał atmosferę i serca widzów. Pani Dyrektor Ewa Sęk przekazała na ręce Pani Joanny Drożdż Przewodniczącej MOZ NSZZ „Solidarność” elektrowni Połaniec list gratulacyjny, życząc sił i determinacji na trwanie przy wartościach związanych z godnością człowieka, umiłowaniem Boga i Ojczyzny. Nawiązała też do zasług Sługi Bożego Jana Pawła II na rzecz Solidarności. Na zakończenie Pani Przewodnicząca podziękowała całemu Zespołowi za przybycie, bogaty koncert, życząc dalszych sukcesów artystycznych.


GonczyceW niedzielę 22 sierpnia 2010 Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” został zaproszony przez Ks. Jana Spólnego do Gończyc na „Świętowanie Rodzinne” , organizowane w ramach pomocy powodzianom z Parafii Wielowieś k. Tarnobrzega. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. Zespół zaprezentował bogaty program taneczno - wokalny, który rozpoczęły inscenizacje „Kto ma pszczoły, ten ma miód” i Taniec „Liście”, by następnie przejść do tańców regionalnych, a zakończyć tańcami narodowymi. Mieszkańcy Gończyc, licznie zgromadzeni mieli możliwość nie tylko poznania Zespołu, ale również wsłuchania się i przeżywania poezji, nawiązującej do wartości kultury polskiej.


SzowskoW dniu 21 sierpnia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku odbywało się XX Ogólnopolskie Spotkanie Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata. Proboszcz parafii Ks. Marian Wrona zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z koncertem, w którym zaprezentowaliśmy tańce regionalne i narodowe. Wraz z zespołem gościnnie wystąpiła Oliwia Bąk ze Stanów Zjednoczonych, mająca polskie korzenie, a obecnie przebywająca na wakacjach u babci w Racławicach. Koncert ubogacały utwory poetyckie, które przybliżały piękno przyrody ojczystej, a treści wyrażane w duchu wiary katolickiej uświadamiały nam Polakom jak wielkie znaczenie ma Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Boża - Królowa Polski. Na zakończenie koncertu Ks. Marian dziękując za piękne tańce polskie, poprzez które Zespół kultywuje tradycje naszych przodków, tak bardzo związanych z wiarą chrześcijańską. Wspomniał, że rok temu poznał Zespół podczas uroczystości Jubileuszu Kapłaństwa proboszcza Racławic Ks. Jana Kądziołki.


W ramach niesienia pomocy powodzianom z naszej Diecezji, grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” pojechała do Trześni - parafii Ks. Mariana Kondysara, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej, sprawowanej przez J.E. Bp Edwarda Frankowskiego, który w tym trudnym czasie jest blisko tych, którzy bezpośrednio zostali dotknięci klęską żywiołową. Dzieci i młodzież przygotowały oprawę Liturgii, a po Mszy Św. zaśpiewały kilka pieśni patriotyczno - religijnych, by nieść ludziom radość i nadzieję oraz wiarę w nieskończone Miłosierdzie Boże.


Bieszczady - Skorodne
2 - 11 sierpnia 2010 r.

skorodneDzieci i młodzież z Katolickiego Domu Kultury „Arka” wyjechały na „Wakacje z Panem Bogiem” w uroczy zakątek Polski południowo - wschodniej. W ośrodku oazowym w Skorodnem, wśród zielonych wzgórz, kwietnych łąk i niebieskich stawów, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wypoczywali, twórczo i artystycznie pracowali. Pogoda sprzyjała kąpielom wodnym w Chrewcie nad Soliną oraz wędrówkom górskim. W tym roku wyszli na Połoninę Wetlińską i Caryńską, by po trudach marszu, stanąć na szczycie i rozkoszować się pięknymi widokami, a przez słuchanie Słowa Bożego oraz piosenki oraz piosenki religijne chwalić Stwórcę za dar stworzenia świata i harmonię przyrody.

Pobyt w Skorodnem, to czas wyciszenia, zadumania i sięgania do pokładów wartości duchowych. Codzienna modlitwa i zawierzanie swoich sprawa Matce Najświetrzej i Jej Synowi przybliżały wspólnotę „Racławic” do Bożych Tajemnic, jednocześnie budując coraz lepsze relacje we wzajemnej współpracy i miłości bliźniego.

Dzieci chętnie brały udział w konkursach plastycznych, wokalnych, sprawnościowych oraz w festiwalu fryzur. W przygotowaniach pomagały studentki pedagogiki p. Ewa, p. Joanna i p. Agnieszka, które również animowały gry i zabawy z dziećmi. Atrakcją pobytu były ogniska, przy których nie brakowało śpiewu, tańca i humoru. Odbyła się wycieczka do Soliny z przejściem przez Zaporę i do Myczkowiec, gdzie w ośrodku CARITAS utworzono Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II. Duże zainteresowanie wzbudziła Makieta Architektury drewnianej oraz Ogród Biblijny.

Ukoronowaniem każdego dnia był Apel Jasnogórski w Kaplicy oraz słuchanie bajki J. Ch. Andersena, czytanej przez panią Dyrektor Ewą Sęk.

W niedzielę wszyscy uczestnicy wypoczynku wraz z rodzicami, którzy przyjechali w odwiedziny, udali się na Mszę Świętą do Polany, gdzie w tym dniu odbywały się uroczystości odpustowe z okazji Święta Przemienienia Pańskiego oraz przybycie do Parafii pierwszego jej proboszcza Ks. Stanisława Zasady. Po uroczystej Mszy Św. i Procesji Zespól zaśpiewał ze specjalną dedykacją dla Księdza „Polskie Kwiaty”. Po południu odpoczynek po długim spacerze był nad strumieniem.

Dni pełne wrażeń szybko mijały i nadszedł czas pożegnania z gospodarzami ośrodka, państwem Janiną i Józefem Kondysar, którzy jak co roku przyjmują Zespół bardzo ciepło i zapraszają na kolejne wakacje.

Szczególne podziękowania kierujemy do Ks. Mariana Kondysara, życząc wielu łaski opieki Matki Bożej.

Kadra KDK „Arka”


Koniec Roku 29 czerwca 2010 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej miało miejsce uroczyste zakończenie roku artystycznego. Wszyscy członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” oraz dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych otrzymały Laur za twórczy udział artystyczny w duchu chrześcijańskim i patriotycznym oraz świadectwo podążania Chrystusową drogą, dyplom za obecność i rzetelną pracę na próbach i koncertach. Honorowym gościem był duszpasterz Zespołu Ks. Andrzej Rusak, który podarował dzieciom książki na wakacje. Wzruszającym akcentem było pożegnanie tegorocznych maturzystów: Aneta Bieńkowska, Barbara Lechocińska, Arkadiusz Kalawski, Mateusz Członka, którzy równocześnie opuszczają szeregi Zespołu, udając się na studia. Pani Dyrektor dr Ewa Sęk jak matka, czule wspominała ich wzrastanie w naszej społeczności a oni wdzięczni za wkład pracy nad ich osobowościami ronili po kryjomu łzy szczęścia. Wszystkim członkom Zespołu Pani Dyrektor życzyła miłych i bezpiecznych wakacji z Panem Bogiem.


PiaskiZespół Pieśni i Tańca „Racławice” w dniu 27.06.2010 r. został zaproszony z koncertem przez organizatorów „Festiwalu Flaków” w Piaskach k. Lublina. Dzieci i młodzież w czterech grupach wiekowych zaprezentowały tańce regionalne i narodowe, a także inscenizacje taneczne. Duży aplauz wzbudzili tancerze z najmłodszej grupy, prezentując „Taniec piskląt” do muzyki Modesta Musorgskiego. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, Pan Hieronim Pietrzyk, złożył podziękowanie dla całego Zespołu na ręce Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” za ubogacenie obchodów tegorocznego Festiwalu. Podkreślił wkład osób prowadzących Zespół, które czerpią inspiracje z bogatego dorobku kultury polskiej, tradycji naszych przodków i je podtrzymują w żywej formie poprzez taniec i śpiew.


20 czerwca delegacja z ZPiT „Racławice” uczestniczyła w uroczystej Mszy Św. w Orliskach k/Trześni z okazji święta Patrona Parafii - Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Dzieci i młodzież poprzez swoją obecność w barwnych kostiumach ludowych, śpiew i oprawę liturgiczną Mszy Św. wlewały otuchę w serca zgromadzonych Parafian, których żywioł powodzi pozbawił nie tylko dóbr materialnych, ale i radości życia. Poprzez tę obecność ZPiT „Racławice” solidaryzuje się ze wszystkimi, których dotknęła powódź. W darach ofiarnych Zespół złożył bukiet biało - czerwonych kwiatów, ornat i słodycze dla dzieci. Wszyscy zgromadzeni z wdzięcznością przyjęli i podziękowali za duchowe wsparcie jakiego doznali od naszej młodzieży. Nie potrafimy pomóc tak, jak potrzeby naszych Braci i Sióstr dyktują, ale z całego serca pragniemy wesprzeć modlitwą i łącznością w tym czasie trudnej próby.


Srebrny Jubileusz Pasterza19 czerwca 2010 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” udała się do serca Diecezji Sandomierskiej, by w Katedrze uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych J.E.Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz święceń kapłańskich piętnastu diakonów. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Biskup Sandomierski. Po zakończeniu Liturgii dzieci i młodzież z „Racławic” przeszły do Seminarium Duchownego, by Czcigodnemu Jubilatowi złożyć życzenia z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa, pierwszej rocznicy Ingresu, Złotego Jubileuszu Urodzin, a także nadchodzących Imienin. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar osoby naszego Pasterza, który z całego serca umiłował naszą Diecezję Sandomierską. Tak się złożyło, że pierwszy rok pasterzowania doświadczony jest wieloma tragediami w naszej Ojczyźnie, w tym wielką powodzią i jej skutkami na naszej Sandomierskiej Ziemi. Życzymy Ks. Biskupowi wielu sił od Ducha Świętego aby prowadzenie naszej Owczarni przyniosło plon dobra i obfitości łask Boga Wszechmogącego.


FinałFinał XIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA organizowany przez Katolicki Dom Kultury „Arka” w Racławicach odbył się 15 czerwca 2010 r. w Stalowej Woli. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. Opatrzności Bożej, sprawowaną przez Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej J.E.Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W koncelebrze wzięło udział kilkunastu księży zaproszonych z okolicznych parafii, a także tych, którzy przybyli z młodzieżą. Licznie zgromadzona młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych całej Diecezji z uwagą wysłuchała Homilii Księdza Biskupa, który podkreślił szczególną wartość Festiwalu dla Diecezji i Jego znaczący wpływ na kształtowanie młodego pokolenia. Zwrócił uwagę na oddziaływanie idei propagowanych w ramach Festiwalu na różnych płaszczyznach codziennego życia. W tym roku motto przewodnie „Miłosierdzie Boga - miłosierdzie człowieka” związało się z klęską powodzi, która dotknęła kilkanaście miejscowości Diecezji Sandomierskiej. Pomimo trudnej sytuacji środowiska szkolne mocno zmobilizowały swoje siły, wystawiając 19 Pocztów Sztandarowych i 33 delegace. Młodzież przygotowała bogatą oprawę liturgiczną poprzez czytania, psalm responsoryjny, modlitwę wiernych oraz procesję z darami. Po Mszy świętej wszyscy udali się do Miejskiego Domu Kultury na część artystyczną, w której uczestniczył J.E.Ks.Bp. Edward Frankowski. Obecni byli przedstawiciele sprawujący Patronat nad Festiwalem. Pani Dyrektor Festiwalu dr Ewa Sęk powitała wszystkich zgromadzonych i zaprosiła na program, w którym zaprezentowano Kronikę Festiwalu, przygotowaną przez Telewizję Kablową „Stella” w Stalowej Woli, spektakl teatralny pt. „Pamięć nie dała się zgładzić” o Katyniu w wykonaniu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Sandomierzu, wiersze i pieśni oraz inscenizacje taneczne Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” przeplatające programy szkolne. Wszyscy uczestnicy, Kapituła i Patroni Festiwalu otrzymali pamiątkowe Laury i książeczkę z serii „Perełki” od „Arki”, a Kuratorzy Oświaty województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego wręczyli nagrody książkowe. Podczas finałowej gali obecny Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Zygmunt Cholewiński odznaczył medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ewę Sęk i Janusza Kutyłę. Na zakończenie spotkania Biskup Edward Frankowski podziękował młodzieży za zaangażowanie w szerzenie kultury polskiej poprzez Festiwal, wyraził wdzięczność Dyrekcjom, nauczycielom, katechetom i księżom za bardzo dobrą współpracę z KDK „Arka” i wyraził nadzieję na dalszą kontynuację tego „Bożego Dzieła” życząc zasłużonych, spokojnych i ciepłych wakacji. Wszystkim uczestnikom Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa.


Dni ŁagowaZespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach na zaproszenie Wójta Gminy Łagów Pana Stefana Bąka w dniu 13 czerwca 2010 r. gościł na XII Dniach Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. W koncercie dzieci i młodzież zaprezentowali tańce narodowe - krakowiak, kujawiak z oberkiem, polonez i mazur, regionalne - suitę tańców rzeszowskich i lasowiackich oraz inscenizacje taneczne - „Kto ma pszczoły, ten ma miód” i „Stonoga”. Na zakończenie Zespół wykonał pieśń finałową „Niech brat bratu rękę poda”. Zespół „Racławice” został bardzo miło przyjęty przez gospodarzy, nagrodzony gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność. Obecna Pani Poseł Maria Zuba i Pan Poseł Krzysztof Lipiec zwrócili uwagę na pielęgnowanie przez nasz Zespół tradycji narodowych i wartości chrześcijańskich.


Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w dniu 11 czerwca obchodziło Jubileusz 60 - lecia powstania Szkoły. Program Obchodów rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku pod przewodnictwem Ks. Romana Jańca, reprezentującego J.E. Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Homilię wygłosił Ks. Jerzy Dąbek - Dyrektor Wychowania i Nauczania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej. W koncelebrze brali udział Proboszczowie z Dekanatu Niżańskiego. Druga część uroczystości odbyła się w hali sportowej RCEZ, gdzie wszystkich zaproszonych gości gorąco powitała Pani Dyrektor Grażyna Habiger - Pipska. Gratulacje i podziękowania za współpracę złożyła Pani Ewa Sęk.


ZS nr 6Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” dr Ewa Sęk wraz z Panią Alicją Szewczyk uczestniczyła w Jubileuszu 50 - lecia Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli i nadaniu szkole imienia Ks. Jana Twardowskiego w dniu 8 czerwca 2010. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy Akademickiej KUL celebrowana przez J.E.Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. Druga część uroczystości jubileuszowej miała miejsce w Miejskim Domu Kultury gdzie zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną „Żywioły” w wykonaniu uczniów i nauczycieli ZS nr 6 a także pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy „Merengue”. Ewa Sęk złożyła Pani Dyrektor szkoły Barbarze Nabrzeskiej gratulacje z okazji Złotego Jubileuszu wręczając lalki w strojach szlacheckich - symbol Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Eurosklep15 maja 2010 r Zespół Pieśni Tańca „Racławice” na zaproszenie Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku Pana Stanisława Chwieja wystąpił z koncertem na uroczystościach z okazji oficjalnego otwarcia „Eurosklepu” w Nisku. W programie zaprezentowano tańce narodowe - Krakowiak, Polonez, Mazur oraz inscenizacje taneczne: „Wesele Wiosny”, „Czas na stokrotki”, „Taniec liści” i „Kto ma pszczoły, ten ma miód”. Gminna Spółdzielnia przez pierwsze 10 lat działalności Zespołu sprawowała patronat i nadal wspiera w różnych przedsięwzięciach Katolicki Dom Kultury „Arka”. Pan Prezes Stanisław Chwiej jest wielkim Przyjacielem dzieci i młodzieży należących do Zespołu i bardzo ceni pracę na rzecz rozwoju kultury w środowisku niżańskim.


Rada KDKW sobotę wieczorem 27 marca 2010 r. w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach odbyło się posiedzenie Rady KDK „ARKA” im. Św. Jadwigi Królowej., na które przybył J. E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz wraz z Sekretarzem Ks. Romanem Jańcem. Wśród gości był również obecny Ksiądz Marian Kondysar i Ks. Jan Kądziołka. Zgromadzenie Założycieli i Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności kulturalnej KDK „Arka”, bilansem za 2009 r. oraz protokołem Komisji Rewizyjnej. Następnie podjęto Uchwałę Rady na temat zatwierdzenia bilansu za rok 2009 r. i udzielono absolutorium Dyrektorowi KDK „Arka” pani dr Ewie Sęk, która przedstawiała podjęcie nowych inicjatyw w ramach działalności Katolickiego Domu Kultury „Arka”, tj. utworzenie przedszkola.
Po zapoznaniu się z planem finansowo - merytorycznym działalności kulturalnej i wychowawczej na rok 2010, podjęto Uchwałę o zatwierdzeniu w.w. planu. Przewodniczący Rady pan dr Tomasz Ożóg zaproponował zmiany w statucie KDK „Arka” w nawiązaniu do podjęcia nowych inicjatyw „Arki”.

Po dyskusji i wolnych wnioskach wszystkich zgromadzonych zaproszono na program artystyczny w wykonaniu pani Grażyny Laskowskiej i jej córki Melanii oraz młodzieży z KDK „Arka”. Solistkom akompaniował pan Ryszard Marchewka zaś muzykę do poezji zaaranżował i wykonał pan Janusz Kutyła. Był to montaż słowno - muzyczny o treściach wielkopostnych, które wprowadzały w Misterium Męki Pańskiej i wyrażały Miłość, która silniejsza od śmierci i daje nadzieję na Zmartwychwstanie. Młodzież Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wykonała pieśń „Okaż mi Boże Miłosierdzie swoje” i „Barkę” wspominając umiłowanego Sługę Bożego Jana Pawła II.

Na zakończenie Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa zebranym i życzył radosnych Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieję i wiarę na każdy dzień.


Eutrapelia 2010W czwartek 4 lutego 2010 r. w Racławicach miała miejsce Inauguracja XIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "Eutrapelia", która w tym roku przebiega pod hasłem "Miłosierdzie Boga - miłosierdzie człowieka". Inauguracja rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika sprawowaną pod przewodnictwem Głównego Patrona Festiwalu J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza - Biskupa Sandomierskiego. Do zgromadzonych 48 delegacji ze szkół ponadgimnazjalnych z trzech województw: Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Lubelskiego Pasterz wygłosił Słowo Boże, w którym nawiązał do znaczenia Miłosierdzia Bożego i odpowiedzi człowieka na nie wobec wzoru Boga i wobec drugiego człowieka.
Słowo Księdza Biskupa skierowane do młodzieży dało światło zarówno na codzienne podążanie w drodze każdego obecnego na tej Mszy świętej, jak i na przygotowania programów festiwalowych, które będą realizowane w szkołach aż do Finału, który odbędzie się w maju w kilku miejscowościach: Janowie Lubelskim, Opatowie, Tarnobrzegu, Klimontowie i Stalowej Woli.
Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przeszli do hali namiotowej wybudowanej przy "ARCE" na tę uroczystość. Pośrodku zimy można było doświadczyć gorącej atmosfery tego prawdziwego Spotkania, w którym wzięło udział ponad tysiąc dwieście osób. Dopisali obecnością zarówno młodzi - dziewczęta i chłopcy z całej Sandomierskiej Diecezji, jak i goście przybyli z różnych środowisk trzech województw a także z najbliższego sąsiedzkiego otoczenia. Wszyscy, skupiając się wokół Pasterza przeżywali program - koncert złożony w hołdzie "Tej, Która w Ostrej świeci Bramie".
Matka Boża Ostrobramska jako Matka Miłosierdzia przez całe wieki skupiała Polaków, szczególnie na Ziemi Wileńskiej, obdarzając Swoją opieką w czas radości i w czas cierpienia. To na Ziemi Wileńskiej, powstał Obraz Jezusa Miłosiernego, który Święta Siostra Faustyna Kowalska "podyktowała" pierwszemu jego malarzowi Eugeniuszowi Kazimierowskiemu. Obraz ten przechowywany był w Kościele Świętego Ducha w Wilnie i tam gromadził przez wiele lat wzywających Miłosierdzia Bożego. Obecnie znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Każdy uczestnik Inauguracji Eutrapelii otrzymał wpięty do klapy buttonik z miniaturową kopią tego obrazu.
Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej zaś w swojej kopii umieszczony jest w bocznym Ołtarzu Katedry Sandomierskiej i tu, codziennie od przybycia na Ziemię Sandomierską Pasterza Krzysztofa Nitkiewicza, odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Także właśnie ten właśnie Wizerunek Matki Miłosierdzia przywołany został w centralnym miejscu sceny podczas koncertu, aby uczestnicy spotkania mogli stanąć w Jego świetle i skierować swe myśli podążając poprzez dzieje naszego Narodu, przeżyć na nowo to, co wpisane jest w głębi Ducha Polskiego - miłość do "Panny Świętej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie" i do Jej Syna.
Zespół Pieśni i Tańca "Racławice" wraz ze specjalnym gościem - solistką Zespołu Baletowego Surpriz z Sankt Petersburga składając w hołdzie Pani Ostrobramskiej swój koncert, nawiązał do tych elementów życia człowieka, jego sytuacji i zachowań, które odczytane powinny być na nowo, w perspektywie wiary w Miłosiernego Boga i wstawiennictwo Jego Matki. W Tej refleksji prowadziły uczestników słowa poezji modlitewnej autorstwa Ewy Sęk.
Na zakończenie koncertu i wspólnego spotkania Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz zwracając się do młodych wskazał na potrzebę stałej gotowości do drogi, w której trzeba pamiętać o celu, o drugim człowieku, o poleganiu na mocy Bożej a nie tylko na własnych siłach, na rezygnację z wygodnego zatrzymania się w miejscu.
Radosna atmosfera zdominowała niewygody i trudy poniesione przez uczestników, którzy przybyli na spotkanie z kilkudziesięciu, nieraz odległych miejscowości, a także szczupłość miejsca w tej niecodziennej Sali koncertowej, która musiała pomieścić ponad tysiąc dwieście osób. Temperatura w sali sięgała pomimo ostrej tegorocznej zimy ponad dwudziestu stopni Celsjusza, stwarzając zaskakujące zjawisko lata w zimie. Gorącą atmosferę dopełniły muzykujące grupy z kilku szkół oraz pyszna grochówka, ciasto i gorąca herbata zaserwowane przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Nisku, Piekarnię "Rostek" i Jednostkę Wojskową w Nisku a także Rodziców dzieci i młodzieży tańczących w Zespole Pieśni i Tańca "Racławice".
Na koniec, w Sali Kameralnej KDK "Arka" przedstawiciele władz, dyrektorzy, nuczyciele i katecheci spotkali się z Ordynariuszem Diecezji, który wyraził słowa uznania wszystkim reprezentantom szkół i podziękował za zaangażowanie w dzieła, które zainicjowała i stale rozszerza Pani dr Ewa Sęk.
Dlatego delegacje chcąc podkreślić Jej troskę o dobro młodzieży, wielki wkład włożony w wychowanie poprzez łączenie tradycji narodowych z wartościami chrześcijańskimi przez kolejne lata trwania Festiwalu i ogromny zapał, złożyły na ręce Pani Dyrektor wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności za wielkie zaangażowanie i propagowanie tych wartości w środowiskach szkolnych.
Zarówno Organizatorzy jak i Uczestnicy wyrazili wielką wdzięczność dla Pasterza naszej Diecezji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza za radość rodzącą się we Wspólnocie - zawsze, gdy po środku niej staje Pasterz.
Nad przebiegiem i bezpieczeństwem Zgromadzenia czuwała Policja Niżańska, Straż Pożarna, Służba Medyczna, a przede wszystkim Opatrzność Boża, która zachowała wszystkich przed niebezpiecznymi przygodami. Dojechali szczęśliwie wszyscy, najpierw do Racławic a potem do domów, a podczas uroczystości spadał śnieg z dachu, ale nie spadł nikomu włos z głowy.
Na trasie Festiwalu czekają teraz liczne spotkania w szkołach. Niech będą równie piękne i radosne.


Opłatek w Arce8 stycznia 2010 do Katolickiego Domu Kultury "Arka" w Racławicach przybył Pasterz Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz by spotkać się ze Wspólnotą Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". W wykonaniu dzieci i młodzieży zgromadzeni wokół Pasterza przy wypełnionej sali goście i domownicy "Arki" przeżyli widowisko Misterium Bożego Narodzenia. Wśród zgromadzonych osób obecni byli Ks. Roman Janiec - Sekretarz Biskupa, Ks. Andrzej Rusak - Duszpasterz Zespołu, Ks. Marian Kondysar - wieloletni Asystent Kościelny "Arki", Ks. Dziekan Franciszek Grela, Ks. Jan Kądziołka - Proboszcz Parafii Racławice, Waldemar Ślusarczyk - Przewodniczący Miasta i Gminy Nisko, Stanisław Chwiej - Prezes GS"SCh" w Nisku, Stanisław Garbacz - Burmistrz Ulanowa, Zbigniew Kotuła - Sołtys Racławic, Józef Sroka - Prezes Towarzystwa Przyjaciół ZPiT "Racławice", rodziny i przyjaciele dzieci i młodzieży Zespołu. W przedstawieniu wzięło udział ponad sto dzieci i młodzieży w wieku od czterech do dziewiętnastu lat. Wśród kolęd szczególne miejsce zajęła kolęda, do której słowa napisał Ks. Andrzej Rusak a muzykę Janusz Kutyła. Całe widowisko przyniosło poprzez artystyczną formę głębokie refleksje o Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i wiele radości zarówno występującym uczestnikom jak i gościom. Po wysłuchaniu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa ze szczególnym uwzględnieniem maleńkich dzieci narodzonych w ubiegłym roku i dziecku noszonemu pod sercem mamy oczekującej jego narodzin w tym roku. Pasterz zwracając się do zgromadzonych wyraził radość z przeżywania chrześcijaństwa, zwrócił uwagę na ofiarę braci chrześcijan, którzy w wielu krajach są prześladowani za wiarę w Jezusa Chrystusa i pobłogosławił opłatek, którym wszyscy podzielili się przy śpiewie kolęd. Dyrektor "Arki" dr Ewa Sęk podziękowała Pasterzowi, przybyłym kapłanom oraz wszystkim uczestnikom spotkania za atmosferę i ciepło, którym otoczone są dzieci i młodzież "Racławic".


lecie11 grudnia w piątek świętowaliśmy 60. Rocznicę Święceń Kapłańskich J. E. Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego. Delegacja dzieci i młodzieży wraz z wychowawcami udała się do Zawichostu, gdzie w Kościele Rektoralnym Św. Jana Chrzciciela uczestniczyła we Mszy Świętej modląc się w intencji Jubilata i składając Bogu dziękczynienie za dar osoby i kapłaństwa Ks. Biskupa Wacława.
Ks. Biskup Wacław Świerzawski jest Założycielem Katolickiego Domu Kultury "Arka", który erygował 31.08.1996 r. a potem nadał mu imię Św. Jadwigi Królowej i poświęcił sztandar 12.09.2001 r.
Zespół dziękował za wielkie dobro otrzymane od Jubilata, złożył życzenia i symboliczne laurki oraz kwiaty. Wśród elementów składających się na laurkę wystąpiły jesienne liście przywiezione ze Złoczowa - miejsca urodzenia Drogiego Ks. Biskupa Wacława. Doświadczyliśmy już nie pierwszy raz serdecznej gościnności jak zawsze w domu Dobrego Ojca. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz i Siostry Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego zadbali o tę gościnę, a dostojny Jubilat przyjmując delegację udzielił nam błogosławieństwa.
Życzymy Ukochanemu Ks. Biskupowi Wacławowi, naszemu Dobremu Ojcu
wielu łask Boga Wszechmogącego i opieki Matki Kapłanów - Maryi na dalsze długie lata w dobrym zdrowiu.


biskup5 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 przybył do siedziby Katolickiego Domu Kultury "Arka" Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz by dokonać poświęcenia odnowionych pomieszczeń. Uroczystość rozpoczęła się od lasowiackiego powitania chlebem Czcigodnego Gościa przez najstarszą grupę. Następnie słowa powitania skierowała Pani Dyrektor Ewa Sęk, przedstawiając Ks. Biskupowi zgromadzonych gości, na czele z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Zygmuntem Cholewińskim, Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko Panem Julianem Ozimkiem i Starostą Powiatu Niżańskiego Panem Władysławem Praconiem. Uroczystemu poświęceniu towarzyszył koncert ZPiT "Racławice" zadedykowany J. E. Ks. Biskupowi, który po raz pierwszy zawitał do "Arki". Dzieci zaprezentowały suitę tańców rzeszowskich a młodzież wykonała dostojny taniec narodowy Polonez i zamaszysty Mazur. Najmłodsze dzieci wyraziły swoją miłość do Pasterza dziecięcą poezją i na powitanie wręczyły Ks. Biskupowi róże. Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa zebranym osobom i poświęcił odnowione pomieszczenia. W wigilię przybycia św. Mikołaja Ks. Biskup w jego imieniu wręczył upominki wszystkim członkom Zespołu. Na zakończenie wszyscy goście zwiedzili Dom i spotkali się na rozmowach przy stole. Całość spotkania zarejestrowała Telewizja Kablowa "Stella" ze Stalowej Woli, pełniąca patronat medialny. Wytworzona atmosfera wspólnoty "Arki", po środku której stanął Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz przyniosła wszystkim uczestnikom wiele radości, napełniła optymizmem i nowymi siłami na drogę dalszego rozwoju. Spotkanie to zwieńczyło wielomiesięczny drugi etap remontu i adaptacji pomieszczeń ze środków przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także pozyskanych wysiłkiem samego środowiska.


3 maja3 maja 2010 roku delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w Uroczystościach Trzeciomajowych w Nisku. W Sanktuarium Św. Józefa odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Franciszka Greli, sprawowana w intencji Ojczyzny w dniu Święta Matki Bożej Królowej Polski i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy Św. licznie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed figurą Matki Bożej Bolesnej - Królowej Polski. Następnie w uroczystym przemarszu z udziałem Kompani Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej udały się na Plac Wolności, gdzie odbyła się oficjalna część Uroczystości. Wśród delegacji Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” złożył wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich.


W dniu 10 kwietnia 2010 r. delegacja dzieci i młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia wzięła udział w żałobnej Mszy Świętej odprawionej w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

W Bazylice Katedralnej w Sandomierzu J.E. Ks. Biskup Edward Frankowski wraz z wieloma księżmi i wiernymi modlił się za Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonkę i wszystkie osoby, które zginęły w czasie podróży do Katynia. Osoby te, jak wiemy, odbywały podróż, by w tym szczególnym miejscu, tak tragicznym dla Polskiego Narodu upamiętnić   70. rocznicę Mordu Katyńskiego.
Po uroczystej Mszy Świętej Zespół udał się w procesji Różańcowej na Plac Papieski. Tam przed Figurą Jana Pawła II zapłonęły znicze, wszyscy obecni w skupieniu przeżyli refleksje, jakie towarzyszyły temu zgromadzeniu, a na zakończenie Pasterz Diecezji Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz podziękował przybyłym za solidarność narodową i udzielił błogosławieństwa dla wszystkich pogrążonych w żałobie.

Kolejnego dnia Żałoby Narodowej 11 kwietnia dzieci i młodzież Zespołu wraz z opiekunami również uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku, po której złożyli wiązankę biało - czerwonych kwiatów i zapalili znicz pod Figurą Chrystusa Króla, by oddać hołd i łączyć się w bólu z rodzinami ofiar, zawierzając nas wszystkich Miłosierdziu Bożemu.


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z koncertem dla uświetnienia Międzynarodowych Targów Firm Symulacyjnych 17 marca 2010 r. Zespół zaprezentował trzy tańce narodowe: Krakowiak, Polonez, Mazur oraz tańce lasowiackie z naszego regionu. Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka” dr Ewa Sęk powitała zgromadzonych gości, młodzież przybyłą z okolicznych szkół i delegacje młodzieży wraz z ich opiekunami z Finlandii, Słowacji, i Czech.


oplatek w nisku28 grudnia Zespół Pieśni i Tańca "Racławice" na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym w Domu Nauczyciela w Nisku. Grupa dzieci i młodzieży przygotowana przez Alicję Szewczyk, Jolantę Warchoł i Janusza Kutyłę wykonała wiązankę kolęd i pastorałek towarzysząc życzeniom i rozważaniom związanym z Bożym Narodzeniem. Dr Ewa Sęk, dyrektor artystyczny Zespołu, przy okazji tego dorocznego spotkania przedstawicieli Społeczeństwa Niżańskiego, podziękowała za wszelkie dobro okazywane Katolickiemu Domowi Kultury "Arka", zarówno ze strony Władz Samorządowych jak i wszystkich osób dobrej woli. Podkreśliła również, iż stawianie w centrum naszego życia Jezusa Chrystusa, czego wyrazem jest także takie spotkanie opłatkowe wokół Narodzonego Bożego Syna, jest szansą na zachowanie naszej tożsamości i godne trwanie nas samych jako Narodu, rodziny i każdego w wymiarze indywidualnym i społecznym.


oplatek absolwenow W niedzielę 27 grudnia w KDK "Arka" odbyło się Spotkanie Opłatkowe Absolwentów Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". Miłym Gościem honorowym spotkania był Duszpasterz Zespołu Ks. Kan. Andrzej Rusak wraz z Mamą i bliskimi osobami. Wszystkich przybyłych powitała dr Ewa Sęk, Dyrektor KDK "Arka". Przy świetle zapalonych świec przywiezionych z Betlejem przez Ewę i Zbigniewa Sęk oraz Ks. Andrzeja, zgromadzeni wysłuchali Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, pomodlili się wspólnie w utworzonym jak zawsze kręgu tworzonym od wielu lat w Zespole, podzielili się opłatkiem pobłogosławionym przez Duszpasterza i z serca do serca przekazali sobie nawzajem wyrazy miłości i życzeń na nadchodzący czas. Atmosfera rodzinnego spotkania, jaka zawsze towarzyszy spotkaniom opłatkowym w "Arce" i tym razem rozpaliła uczestników do pogłębienia łączących od lat więzi, które podtrzymywane stale, przynoszą wszystkim radość przychodzenia do tego Domu. Świąteczne spotkanie wyzwoliło wiele wspomnień i wzruszeń dając umocnienie w dalszym wędrowaniu i nadzieję, że na Boże Narodzenie znów wszyscy wrócą do tego miejsca, które, dla jednych, pozostanie na zawsze miejscem przeżycia dzieciństwa i młodości, dla drugich, Domem oczekiwania na dorosłe już dzieci. I wracają - z narzeczonymi, żonami, mężami, dziećmi...tak jak i tym razem. I to jest piękne.


W niedzielę, 29 listopada delegacja Zespołu wraz z Panią Dyrektor i wychowawcami uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze Sandomierskiej z okazji imienin Duszpasterza Dzieci i Młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice" - Ks. Andrzeja Rusaka.
Po Mszy Św. wszyscy przeszli do Muzeum Diecezjalnego by złożyć Solenizantowi życzenia oraz kwiaty.


Zespół Tańca Ludowego "Pruszkowiacy" 28 listopada 2009 r. obchodził Jubileusz XXX - lecia działalności. Z tej okazji odbył się Koncert Galowy w Warszawie, w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej - "Matecznik Mazowsze". Zaprezentowano tańce regionalne i narodowe oraz tańce narodów wschodnich. Po koncercie delegacja naszego Zespołu w imieniu Pani Dyrektor Ewy Sęk, Dzieci, Młodzieży, Rodziców oraz Kadry złożyła gratulacje, życzenia dalszych sukcesów artystycznych i kosz kwiatów. Dziękujemy za zaproszenie, za dotychczasową współpracę, zapewniamy o naszej przyjaźni i życzymy dalszego pięknego rozwoju.


W czwartek 12 listopada w Pierwszą Rocznicę odejścia do Pana Ś. P. Ks. Biskupa Mariana Zimałka delegacja Zespołu uczestniczyła we Mszy św. sprawowanej przez Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza i Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Następnie, dzieci, młodzież i wychowawcy udali się do Krypt, by pomodlić się i złożyć kwiaty jako wyraz pamięci i wdzięczności za dar miłości pasterskiej Niezapomnianego Ks. Biskupa Mariana.


11 listopada 2009 r. uczciliśmy rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W południe delegacja Zespołu uczestniczyła we Mszy Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Po Mszy Św. nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy Tablicy Katyńskiej i Żołnierzy AK, umieszczonych na murach Kościoła. Następnie delegacje przeszły na Plac Wolności, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po apelu poległych nastąpiło złożenie wieńców przed pomnikiem Orląt Lwowskich, Wdzięczności i figurą Chrystusa Króla.
Wieczorem reprezentacyjna grupa zespołu na zaproszenie dowódcy Jednostki Wojskowej w Nisku Pana Krzysztofa Sobczaka, rozpoczęła uroczystym Polonezem Bal Oficerski.


zespol w KrakowieZespół Pieśni i Tańca "Racławice" wraz z Duszpasterzem Ks. Andrzejem Rusakiem 18.10.2009 r. uczestniczył w uroczystej Mszy św. w Katedrze Wawelskiej podczas Pielgrzymki do Grobu swojej Patronki. Po Mszy św. wszyscy przeszli w procesji do Czarnego Krucyfiksu, gdzie odmówili modlitwę zanoszoną przez wstawiennictwo św. Jadwigi Królowej a Zespół wykonał pieśń przy Jej relikwiach i złożył na Ołtarzu dar róż - symbol piękna i miłości, jakimi charakteryzowała się ta polska Święta Królowa. Miało także miejsce wręczenie statuetk - Perełek ufundowanych przez QJE w Australii. Zespół przybył do Katedry aby dzielić radość wyróżnienia tą nagrodą Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego, który jest Założycielem Katolickiegi Domu Kultury "Arka", a który w tym dniu został uhonorowany wyróżnieniem w podziękowaniu za krzewienie kultu Świętej Jadwigi Królowej.
Ze względu zdrowotnych Ks. Biskup nie mógł osobiście odebrać nagrody. W Jego imieniu statuetkę odebrała Siostra dr Adelajda Sielepin ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, założonego także przez Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego.
Po uroczystościach w Katedrze Ks. Andrzej Rusak oproawdził naszą Racławicką grupę po Katedrze. Wyszliśmy na Dzwonnicę by podziwiać największy w Polsce dzwon "Zygmunt".Zeszliśmy do Krypt, mieszczących groby królów i bohaterów narodowych. Na dziedzińcu arkadowym robiliśmy zdjęcia w strojach szlacheckich.
Następnie udaliśmy się na Rynek Krakowski, gdzie z Wieży Mariackiej usłyszeliśmy melodię hejnału, która jest grana na cztery strony świata. Pobyt zakończyliśmy w Sukiennicach - pełnych kramów z pamiatkami i na pysznym obiedzie z deserem. W zorganizowaniu programu wspomagali nas także nasi Wychowankowie - Absolwenci, którzy mieszkają w Krakowie. W szczególności opiekę taką otacza Zespół, zawsze ilekroć jesteśmy w Krakowie, Pani Urszula Wilk wraz z mężem Robertem.


10 czerwca 2009 r. w Stalowej Woli odbył się Finał XII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA". Myślą przewodnią tegorocznego Festiwalu było hasło: "Będziemy bronić każdej polskiej duszy". Łącznie w tegorocznej edycji programy przygotowało ok. 1000 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Województw: Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Lubelskiego. Koncert Finałowy poprzedziła Msza Święta w kościele p.w. Opaczności Bożej w Stalowej Woli, której przewodniczył w imieniu Ks. Biskupa Edwarda - Ks. Infułat z Janowa Lubelskiego Edmund Markiewicz. Centralnym punktem finału był Koncert Galowy w wykonaniu młodzieży i dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych w tym spektakl teatralny "Regina Polonia" z Klimontowa i "Pozytywka" z Collegium Gostomianum z Sandomierza. Całość koncertu uświetnił jak zawsze Zespół Pieśni i Tańca "Racławice" w bogatym różnorodnym programie artystycznym. Cały koncert poprzedziła kronika festiwalowa dokumentująca pracę młodzieży we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych biorących udział w Festiwalu. Finał Festiwalu został zrealizowany dzięki pomocy finansowej Marszałka Województwa Podkarpackiego, Burmistrza oraz Rady Miasta Nisko, jak i sponsorów, darczyńców ludzi dobrej woli.


27 marca 2009 r. w Katolickim Domu Kultury "ARKA" miała miejsce niecodzienna uroczystość. W tym dniu do "ARKI" osobiście przybył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, który opuszcza naszą Diecezję. Ks. Arcybiskup pragnął osobiście pożegnać się z dziećmi, młodzieżą, Rodzicami i Kadrą "ARKI". Wszyscy jesteśmy szczęśliwi z nominacji Ks. Biskupa Andrzeja, a zarazem z trudem żegnamy naszego Wielkiego Przyjaciela i Opiekuna. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga otrzymał od wszystkich pamiątkowe upominki: laurki, zdjęcia, publikacje dotyczące "ARKI", kwiaty, również wszyscy z "ARKI" otrzymali prezenty od Ks. Arcybiskupa. Podczas uroczystości śpiewaliśmy piosenki, dzieci recytowały wiersze - wszyscy byli wzruszeni. Ks. Arcybiskup z wszystkimi indywidualnie pożegnał się i udzielił błogosławieństwa, podzielił się też chlebem i pokroił pożegnalny tort. Jesteśmy przekonani, że w sercu Ks. Arcybiskupa zostaniemy na zawsze i niebawem odwiedzimy Go w Szczecinie.


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka