Rok artystyczny 2017/2018


Jubileusz NiskaW dniach 25 - 26 sierpnia 2018 r. społeczność niżańska świętowała Jubileusz Miasta z okazji 85 - lecia nadania praw miejskich miastu Nisko. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich również włączył się w obchody Święta Niska. W drugim dniu, tj. 26 sierpnia na Stadionie MKS „Sokół” wszystkich przybyłych powitał Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek i zaprosił na koncert „Niżańscy artyści miastu”, który rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” suitą pieśni i tańców rzeszowskich. Tańce regionu rzeszowskiego charakteryzuje żywiołowość, dynamika, duże tempo, a w połączeniu z licznymi przyśpiewkami daje obraz barwnego spektaklu, dobrze odbieranego przez widzów. Następnie dziewczęta z grupy wokalnej „Skowronki” zaśpiewały dwa utwory „Kózka” i „W zielonym gaju”. Bardzo dobre wokale znalazły uznanie i wzbudziły aplauz publiczności. Koncert Zespołu zakończyły dwa tańce narodowe dostojny polonez i zamaszysty mazur, zaprezentowane w strojach kontuszowych.
Do koncertu młodzież i dzieci przygotowała pani Jolanta Warchoł i pani Katarzyna Rokoszyńska.


Dożynki Powiatowe w Ulanowie19 sierpnia 2018 r. na terenie Rekreacyjno - Sportowym „Błękitny San” - stadion MKS „RETMAN” w Ulanowie odbyły się Dożynki Powiatu Niżańskiego - Ulanów 2018.
Po raz pierwszy Dożynki Powiatowe połączone były z Dożynkami Diecezjalnymi, a ponadto obchodzono 200 - lecie Diecezji Sandomierskiej. Na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich zaprezentował dwa tańce narodowe, poloneza do muzyki Benedykta Konowalskiego i mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki w pięknych strojach szlacheckich.
Dziewczynki z grupy wokalnej zaśpiewały piosenki w strojach ludowych, nawiązujących stylizacją do tekstu poszczególnych utworów.
Pan Starosta Robert Bednarz odczytał pismo, w którym podziękował za udział Zespołu „Racławice” w Dożynkach oraz pasję, którą młodzi tancerze dzielili się z uczestnikami wydarzenia. Skierował jednocześnie wyrazy uznania dla pracy wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie techniczne i organizacyjne prezentacji i życzenia wszelkiej pomyślności, twórczych pomysłów i realizacji zamierzeń.


Biegi Zwycięstwa w JarocinieTradycyjnie już, 15 sierpnia, odbył się Bieg Zwycięstwa nad Bolszewikami im. Kawalerów Orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka w Jarocinie. Ta sportowa impreza organizowana jest co roku dla uczczenia rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko - bolszewickiej z 1920 r. oraz uczczenia Święta Wojska Polskiego.
Na zaproszenie organizatorów Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich zaprezentował na scenie tańce narodowe i regionalne w tradycyjnych strojach ludowych i kontuszowych. Młodsza grupa przedstawiła inscenizację taneczną „Na Krakowskim Rynku”, a grupa reprezentacyjna Zespołu suitę tańców i pieśni rzeszowskich oraz poloneza i mazura. W czasie koncertu dzieci z grupy wokalnej „Skowronki” zaprezentowały repertuar folkowy. Martynka zaśpiewała piosenkę dla dzieci „Była raz Kózka”, a Ola i Natalia melodię popularną „W zielonym gaju”.


Uroczystości Jubileuszowe w Stalowej WoliDelegacja dzieci, młodzieży i rodziców Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich na czele z Panią Dyrektor Katolickiego Domu kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach dr Ewą Sęk na zaproszenie organizatorów uczestniczyła 24 czerwca 2018 r. w uroczystościach jubileuszowych w Stalowej Woli, związanych ze 100 - leciem odzyskania niepodległości Polski, 200 - leciem Diecezji Sandomierskiej, 100. urodzinami śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i 80. urodzinami Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafii pw. Świętego Jana Pawła II w Stalowej Woli. KDK „ARKA” wystawił Poczet Sztandarowy, a wzdłuż nawy Kościoła dzieci w polskich strojach narodowych stworzyły honorowy szpaler, trzymając w rękach biało czerwone kwiaty, symbolizujące: kolorem - miłość do ojczyzny i działania podejmowane przez Ks. Bpa Frankowskiego na rzecz walki z komunizmem, a liczbą - osiemdziesiąte urodziny J.E.Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego.
Po nabożeństwie wszyscy przeszli na skrzyżowanie ulic Ofiar Katynia i E. Kwiatkowskiego, by uczestniczyć w poświęceniu ronda, które otrzymało imię arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Następnie w auli WZPiNoS KUL w Stalowej Woli odbyła się konferencja naukowa, podczas której Biskup Senior Diecezji Sandomierskiej Edward Frankowski otrzymał poświęconą Jego osobie Księgę Jubileuszową. Wśród prelegentów był dr Jarosław Szarek, Prezes IPN, Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, O. prof. KUL dr hab. Roman Jusiak i dr Mariusz Krzysztofiński z IPN O/Rzeszów.
Na zakończenie delegacja Zespołu zaśpiewała dostojnemu Jubilatowi „Ślę Ci bukiecik” i wręczyła uroczyście kwiaty. Ks. Biskup Edward Frankowski od samego początku istnienia Zespołu „Racławice”, a następnie powstałego Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach wspiera bardzo mocno działalność kulturalną i chrześcijańską na rzecz wychowywania młodego pokolenia. Niejednokrotnie uczestniczył w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, organizowanym przez KDK „ARKA” i udzielał błogosławieństwa biskupiego dzieciom i ich rodzicom z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Z radością i wzruszeniem wspólnota „ARKI” towarzyszyła Dostojnemu i Drogiemu Jubilatowi w świętowaniu tak wspaniałej okazji, życząc wielu łask Chrystusa i zwyciężania razem z Nim.

Więcej relacji na stronie Stalowa Wola oficjalny portal miasta Świadkowie historii uhonorowani


Koniec Roku Artystycznego 2017/2018W Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbyło się uroczyste spotkanie dzieci, młodzieży, rodziców i kadry z okazji zakończenia Roku Artystycznego 2017/2018. 22 czerwca w sali kameralnej, przy wtórze piosenek wakacyjnych, prezentowanych przez solistów grupy wokalnej „Skowronki” Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk wraz z Paniami: Karoliną Burek, Jolantą Warchoł i Katarzyną Rokoszyńską wręczały dyplomy dla tancerzy i solistów za wkład pracy artystycznej w twórczość i rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich oraz prezentowanie kultury polskiej na koncertach i festiwalach, a także otrzymały podziękowania w postaci Laurów za twórczy udział artystyczny w duchu chrześcijańskim i patriotycznym oraz świadectwo podążania Chrystusową drogą podczas XXI edycji festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA”.
Pani Dyrektor dr Ewa Sęk złożyła gratulacje wszystkim rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci i za podejmowane działania przy KDK „ARKA”. Dzieciom i młodzieży życzyła zasłużonego odpoczynku na wakacjach.


19 czerwca 2018 r. w Katedrze Sandomierskiej Ordynariusz Diecezji J.E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń kapłańskich siedmiu diakonom. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Pasterz Diecezji, który w homilii skierował słowa do kandydatów, by punktem odniesienia w pracy duszpasterskiej był zawsze Bóg, i aby jako prezbiterzy łączyli się z Ludem Bożym w Winnicy Pańskiej. Nowo wyświęceni Kapłani po raz pierwszy koncelebrowali Mszę Świętą.
Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczyła w uroczystościach, modląc się równocześnie w intencji Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, który w tym dniu obchodził 33. rocznicę Święceń Kapłańskich. Po Eucharystii młodzież w strojach ludowych złożyła Ordynariuszowi życzenia i bukiet kwiatów w imieniu dzieci, młodzieży, rodziców i kadry Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach.


Parafiada w Rudniku nad Sanem17 czerwca 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich przed mieszkańcami Rudnika n/Sanem zaprezentował dwugodzinny koncert polskich tańców, pieśni i zabaw dziecięcych w ramach odbywającej się Parafiady przy kościele Trójcy Świętej. Koncert rozpoczął się staropolskim powitaniem w suicie pieśni i tańców lasowiackich, najmłodsze dzieci w miniaturze tanecznej przedstawiły, jak wyglądało życie dzieci na wsi, a dziewczęta w inscenizacji „Południce” przybliżyły legendę starosłowiańską. Dzieci w strojach lasowiackich zaprezentowały zabawy lasowiackie. Kolejnym regionem, bardzo bogatym pod względem kostiumów, tańców i pieśni, które w swoim repertuarze pielęgnuje Zespół „Racławice” jest region rzeszowski. Zaprezentowana suita swoją dynamiką ruchu i radosnym śpiewem porwała publiczność przybyłą na Parafiadę. Tańce narodowe, czyli krakowiak, polonez, mazur również wzbudziły aplauz wśród widowni. Wraz z Zespołem „Racławice” wystąpiły solistki z grup wokalnych, które działają przy Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, tj. Kamila Domagała, Andżelika Guściora z „Bemoll Arka” i „Mamy z ARKI” z piosenkami ludowymi i religijnymi. Cały koncert prowadziła Pani dr Ewa Sęk Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, która w podziękowaniu za zaproszenie przekazała Księdzu Wiesławowi Marszałkowi album „Eutrapelia jako fenomen pedagogiczny nowej ewangelizacji 1998 - 2017”, wydany z okazji XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.


200 lat Diecezji SandomierskiejW sobotę, 16 czerwca 2018 r. liczna delegacja dzieci, młodzieży i rodziców Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich wraz z kadrą i Panią dyrektor Katolickiego Domu kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach udała się do serca Diecezji, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, będącej głównym punktem obchodów 200 - lecia Diecezji Sandomierskiej. W Bazylice Katedralnej, wypełnionej wiernymi z całej Diecezji wspólnie przeżywaliśmy Eucharystię i głoszone Słowo Boże. Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitał Ordynariusz Diecezji Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, homilię wygłosił Abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, który przypomniał dzieje Kościoła Sandomierskiego i wybitne postaci z jego historii. Mszy Świętej przewodniczył Nuncjusz Stolicy Apostolskiej Abp Salvatore Pennacchio, który podkreślił radość ze wspólnego przeżywania obchodów jubileuszowych. Na zakończenie wierni otrzymali błogosławieństwo Ojca Świętego i wspólnie wyśpiewali „Te Deum”.
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich aktywnie włączał się w obchody jubileuszowe 200 - lecia Diecezji Sandomierskiej i 100 - lecia odzyskania Niepodległości poprzez liczne koncerty, konferencje o tematyce patriotycznej, organizację XXI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” i spotkania modlitewne.
W dniu uroczystości, odbywających się w Sandomierzu, Zespół „Racławice” w polskich strojach narodowych szlacheckich i krakowskich przygotował w języku włoskim pozdrowienie Nuncjusza Stolicy Apostolskiej, które zostało zauważone i sprawiło radość Najdostojniejszemu Gościowi oraz uczestnikom świętowania.


Nauka poloneza w RCEZW Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku gościła młodzież ze Słowacji, Czech i Litwy w ramach programu Erasmus pt. „Podróż wokół regionalnych kultur”. 11 czerwca 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach został zaproszony przez koordynatorkę projektu Panią Alicję Świder, by zaprezentować polskie tańce narodowe i nauczyć zagraniczną młodzież podstawowego kroku poloneza. Grupa reprezentacyjna Zespołu w pięknych strojach kontuszowych zatańczyła poloneza do muzyki Benedykta Konowalskiego i mazura do muzyki Stanisława Moniuszki z opery „Halka”. Oba tańce zostały owacyjnie przyjęte przez młodych gości z zagranicy, którzy chętnie przystąpili do nauki kroków poloneza, by w części finalnej zatańczyć prosty układ choreograficzny wraz z tancerzami z „Racławic”, przy obopólnej zabawie i radości. Na zakończenie spotkania uczestnicy programu poznali regionalny strój lasowiacki i krótką historię naszego regionu, związaną z tradycjami i położeniem. Całość warsztatów zwieńczyła wspólna fotografia z uczestnikami programu i ich opiekunami.


Koncert przy SDK w Stalowej WoliNa zaproszenie Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli Pana Józefa Sroki Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich zaprezentował tańce narodowe i regionalne na scenie pięknego amfiteatru podczas uroczystego otwarcia Centralnego Placu Zabaw. 10 czerwca 2018 r. oddano do użytku pięknie zagospodarowaną przestrzeń osiedlową przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Pogoda i atrakcje przygotowane specjalnie na ten dzień przyciągnęły wielu mieszkańców i gości z okolicznych miejscowości. Przed licznie zasiadająca widownią dzieci z młodszych grup Zespołu „Racławice” zatańczyły inscenizację „Na Krakowskim Rynku”, a grupa reprezentacyjna suitę tańców i pieśni rzeszowskich w strojach regionalnych, dostojnego poloneza i zamaszystego mazura w strojach kontuszowych.
Zespół został gorąco przyjęty i jak zawsze serdecznie goszczony w progach SDK, z którym współpracuje od ponad 20 lat. Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach dr Ewa Sęk wyraziła podziękowania Panu Dyrektorowi Józefowi Sroce i wszystkim pracownikom SDK za okazywaną życzliwość, otwartość serc i wiele wspólnych zrealizowanych koncertów.

Grupy wokalne z ARKI w KrzeszowieGrupy wokalne z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach „MAMY z ARKI” i „Bemoll ARKA” 10 czerwca 2018 r. wystąpiły w I Ogólnopolskim Plenerowym Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej i Poezji Śpiewanej „Na Skrzydłach Ducha” w Krzeszowie. W tym dniu Laureaci I Międzypowiatowego Konkursu Piosenki Religijnej i Poezji Śpiewanej „Na skrzydłach Ducha”, do którego przesłuchania konkursowe odbyły się w lutym b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie wykonali nagrodzone utwory. Podczas koncertu Grupa Wokalna „MAMY z ARKI”, solistka Andżelika Guściora i Kamila Domagała z grupą młodzieżową „Bemoll Arka” odebrały statuetki przyznane kolejno za I miejsce - „MAMY z ARKI” i II miejsce dla Kamili oraz wyróżnienie dla Andżeliki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Posła na sejm RP Jerzego Paula, Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.
W tym samym dniu grupy wokalne zostały zaproszone na Piknik Rodzinny organizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem i Caritas Diecezji Sandomierskiej. Poszczególni artyści z „ARKI” zaśpiewali utwory „Błogosław duszo moja Pana”, „Powietrzem jesteś mym”, „Maryjo śliczna Pani”. Zostali miło przyjęci przez licznie zgromadzoną publiczność.
Składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów, a słowa podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny Rokoszyńskiej, która prowadzi zajęcia z trzema grupami wokalnymi, działającymi przy Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, tj. „Skowronki”, „Bemoll ARKA” i „MAMY z ARKI”.


Projekt edukacyjny - Fizyka w tańcuW Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku 7 czerwca 2018 r. został zorganizowany dzień projektów edukacyjnych. Uczennice uczęszczające do klasy II A gimnazjum: Aleksandra Domańska, Klaudia Filiks, Anita Rokoszyńska, Laura Warchoł i Aleksandra Zaguła przez rok szkolny 2017/2018 realizowały wybrany temat projektu „Fizyka w tańcu”, którego opiekunem była Pani Anna Dybka, nauczyciel fizyki. Wybór tematu nie był przypadkowy, gdyż dziewczęta od lat tańczą w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”, który w tym roku przybrał zaszczytne imię Rodziny Mireckich. Staż taneczny niektórych uczennic sięga już 11 lat, a najkrócej tańcząca też ma za sobą okres 5-ciu lat wzrastania w Zespole i nabywania umiejętności tanecznych.
Uczennice zwróciły się z oficjalną prośbą do Pani Dyrektor KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach dr Ewy Sęk o zgodę na użyczenie kostiumów, opracowania muzycznego i choreografii dwóch polskich tańców narodowych kujawiaka i oberka, będących dorobkiem Zespołu „Racławice”. Po zyskaniu przychylności i zgody przystąpiły do realizacji projektu, którego celem była m.in. popularyzacja sztuki tańca wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie postawy badawczej i odkrywanie praw fizyki w ruchu scenicznym, porównanie wielkości fizycznych pomiędzy tancerzami w trykotach i kostiumach, zwrócenie uwagi odbiorców na wielowymiarowość sztuki oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności i wytrwałości w pracy. Dziewczęta wspólnie z partnerami z Zespołu w czasie prezentacji, na którą przybyli nauczyciele z Panią dyrektor Danutą Gorczycą, rodzice i uczniowie z kilku klas szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawiły jak fizycy radzą sobie z tańcem i jak tancerze radzą sobie z fizyką. Na wybranych krokach, figurach tanecznych i elementach choreograficznych dowiodły, że ciało tancerza to obiekt fizyczny, jak każdy inny, który ma masę, bezwładność i na który działają różne siły, a taniec jest najdoskonalszym przejawem działania trzech zasad dynamiki Newtona, zasady zachowania energii, momentu obrotowego, siły odśrodkowej, tarcia i grawitacji.
Po części badawczej, w której nastąpiła interpretacja pojęć, zjawisk i wielkości fizycznych, jedna z uczennic w prezentacji multimedialnej przybliżyła historię Zespołu i jego działalność oraz omówiła charakterystyczne elementy stroju łowickiego, zarówno kobiecego (kiecka, zapaska z aksamitnym pasem, haftowana koszula), jak i męskiego (koszula zdobiona haftem, „Lejbika” - sięgająca ud kamizela, pasiaste spodnie i filcowy kapelusz). Prezentacja projektu zakończyła się tańcem układu kujawiaka z oberkiem z repertuaru Zespołu „Racławice”.
Całość programu została przyjęta owacyjnie, Pani Dyrektor Danuta Gorczyca pogratulowała realizacji projektu i prezentacji, a uczennice skierowały słowa podziękowania do Pani dr Ewy Sęk za przekazywanie wartości kulturowych, tradycji narodowych, polskiej muzyki poprzez śpiew i taniec i możliwość rozwijania talentów w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi królowej w Racławicach, któremu początek dał Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.


Konferencja Naukowawa na WZPiNoS w Stalowej WoliZespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich po powrocie z Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Toruniu, już 5 czerwca 2018 r. na zaproszenie Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli zaprezentował tańce regionalne i narodowe podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Styl i jakość życia współczesnego człowieka”.
Hasłem konferencji była rodzina i społeczeństwo. Rodzina stanowi ostoję społeczeństwa i plasuje się wysoko w hierarchii wartości większości społeczeństw. W Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej Racławicach, przy którym działa Zespół „Racławice” stawia się na pracę wychowawczą w kulturze folklorystycznej, wierze katolickiej i w duchu patriotyzmu, która jest pomocna szczególnie dla rodzin. To właśnie tutaj wspólnie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami tworzy się miejsce pracy twórczej i pomaga się również wprowadzać w życie Słowo Boże.
Pani dr Ewa Sęk pracownik naukowy w Instytucie Pedagogiki w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach w czasie konferencji wygłosiła referat o wartości rodziny w dzisiejszym społeczeństwie, powołując się na naukę Świętego Jana Pawła II i cytując fragment listu Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka. Wykład Pani dr Ewy Sęk był przeplatany układami tanecznymi, w barwnych strojach ludowych w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu „Racławice”. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród profesorów z zagranicy, którzy podziwiali wykonanie artystyczne, oryginalność kostiumów oraz umiejętność przekazywania symboli oraz tradycji narodowych poprzez taniec i śpiew.


Zespół Pieśni i Tańca RACŁAWICE w ToruniuW dniach 1-3 czerwca 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich na zaproszenie Ojca Tadeusza Rydzyka Dyrektora Radia Maryja wyjechał do Torunia, by 2 czerwca wystąpić jako gość specjalny na II Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Maryjo jesteśmy, młodzi”. Dla całej społeczności zespołowej było to bardzo duże wydarzenie. Przygotowania do wyjazdu trwały już od lutego br. Dzieci i młodzież bardzo intensywnie i systematycznie uczestniczyli w próbach, by opracować układy taneczne. Dokonano renowacji kostiumów, by uczestnicy Festiwalu, ale przede wszystkim widzowie TV Trwam mieli zaprezentowane najpiękniejsze polskie stroje.
W Dzień Dziecka, we wczesnych godzinach rannych sprzed siedziby Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej wyjechały dwa autokary z blisko 120 uczestnikami i ze wszystkimi potrzebnymi rekwizytami. Podróż do Torunia przebiegła pomyślnie i po krótkim odpoczynku wszystkie dzieci i młodzież uczestniczyła w próbie wokalnej przed Koncertem Uwielbienia, którą poprowadził Pan Zbigniew Małkowicz. Wieczór zakończył się udziałem we Mszy Świętej i Apelem Jasnogórskim.
2 czerwca uczestnicy Festiwalu rozpoczęli dzień od uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II koncelebrowanej pod przewodnictwem Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam Ojca Tadeusza Rydzyka, który witając przybyłe zespoły, szczególnie podkreślił obecność Pani Marii Mireckiej - Loryś, jedynej żyjącej z Rodzeństwa Mireckich, która uczestniczyła w nadaniu Zespołowi „Racławice” imienia Rodziny Mireckich. Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreślił postawę patriotyczną całej Rodziny i wymienił Panią Marię, jako wzór dla wszystkich kobiet. Po Mszy Świętej w amfiteatrze usytuowanym nad Wisłą rozpoczął się przegląd zespołów wokalno - tanecznych, zgłoszonych do Konkursu. W czasie obrad kapituły konkursowej na scenie zaprezentował swoje tańce i pieśni Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w godzinnym koncercie. Zespół przywitał zebranych po staropolsku - chlebem, z którym wychodzi na scenę w regionalnym tańcu lasowiackim. Dzieci zatańczyły suitę tańców, pieśni i zabaw lasowiackich, by przybliżyć odbiorcom nasz region, podobnie młodzież przybliżyła sąsiadujący z naszym region w suicie tańców i pieśni rzeszowskich. Wokalistki z KDK „ARKA” wykonały piękne pieśni ludowe i religijne. Andżelika Guściora zaśpiewała pieśń ludową „Matulu moja...” przy akompaniamencie akordeonu i skrzypiec, na których grali Pan Janusz Kutyła i Remigiusz Pałka, a Kamila Domagała wykonała pieśń religijną „Piękna Pani”, przy akompaniamencie na klawiszach Pana Janusza Kutyły. W drugiej części koncertu Zespół „Racławice” zatańczył tańce narodowe, tj. dzieci wystąpiły w inscenizacji „Na Krakowskim Rynku” w strojach krakowskich i biało - czerwonych, a młodzież zatańczyła Poloneza i Mazura w strojach kontuszowych. Na finał cały Zespół zaśpiewał „Polska żyje w nas!”, a na scenę została zaproszona Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach dr Ewa Sęk wraz z najstarszym i najmłodszym uczestnikiem: 102 i pół-letnią Panią Marią Mirecką Loryś i 2 i pół-letnim Dominikiem Sękiem. Te klamry lat spajają pokolenia wychowywane i kształtowane w wierze katolickiej i w tradycji narodowej w KDK „ARKA” oraz są wymownym akcentem z okazji obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości.
Festiwal zakończył się wspólnym Uwielbieniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Oprawę muzyczną przygotował Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen”. Całość była wielkim przeżyciem dla dzieci, młodzieży, Rodziców i Kadry KDK „ARKA”.
Po dniu pełnym wrażeń Zespół udał się na zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu i zakupienie tradycyjnych „toruńskich pierników””.
W niedzielę, 3 czerwca Zespół „Racławice” uczestniczył we Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem Rektora WSKSiM Ojca Zdzisława Klafki, podczas której modlił się w intencji Anny i Marcina Sęków oraz ich dwojga dzieci Klary i Dominika w 8. rocznicę Sakramentu Małżeństwa.
Czas Festiwalu, to dni wypełnione modlitwą, tańcem, śpiewem, a przede wszystkim uwielbieniem Pana Boga, jak również czas wykorzystany na pomnażanie talentów danych od Boga.
W imieniu Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewy Sęk, Kadry, dzieci, młodzieży i Rodziców koncentrujących się w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich przesyłamy serdeczne podziękowania dla Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka, Ojca Grzegorza Wosia, Ojca Grzegorza Moja, Ojca Zdzisława Klafki i Wszystkich Współpracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz Fundacji Nasza Przyszłość.


Wygraj Sukces26 maja 2018 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyły się eliminacje regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Była to już 23. edycja. Eliminacje regionalne, to drugi etap przesłuchań konkursowych. Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach reprezentowały w I kategorii wiekowej Hania Syty, która zaśpiewała „Cały świat” i „Daj mi rękę tato”, a w czwartej kategorii wiekowej Kamila Domagała z piosenką „Co się śni niewidomym” i „Co mi Panie dasz” z repertuaru zespołu BAJM. Obie wokalistki na co dzień uczęszczają na zajęcia do grupy wokalnej „Skowronki” i „BemollArka”, które prowadzi Pani Katarzyna Rokoszyńska.


Konkurs Piosenki w NowosielcuMiejsko - Gminny Konkurs piosenki „Tobie mamo, tobie tato”, organizowany przez NCK „Sokół” filia w Nowosielcu odbył się 25 maja 2018 r. Podczas przeglądu wystapiło około 50 wykonawców z okolicznych szkół, przedszkoli i domów kultury. Solistki grup wokalnych „Skowronki” i „BemollArka” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach wyśpiewały 5 statuetek - 2 wyróżnienia i 3 nagrody główne przyznawane równorzędnie w każdej kategorii. W I kategorii wiekowej nagrody otrzymały Martynka Łukaszewicz z piosenką „Pomogę mamusi” i Lena Borowicz z piosenką „Jesteś mamo skarbem mym”. W drugiej kategorii wiekowej wyróżnienia otrzymały Asia Wór piosenką „Uściskam mamę” i Amelka Surma z piosenką „Mama wszystko wie”. W trzeciej kategorii wiekowej nagrodę otrzymała Andżelika Guściora z piosenką „Mamo, moja żywa kołysko”.
Wszystkim wykonawcom i opiekunowi grup wokalnych Pani Katarzynie Rokoszyńskiej bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


Ogólnopolska Olipiada Innowacji TechnicznychW niedzielę, 27 maja 2018 r. na zaproszenie organizatorów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich zatańczył trzy tańce narodowe - krakowiaka, poloneza i mazura podczas finału trzydniowego maratonu olimpijskiego. Licznie zgromadzeni uczestnicy Olimpiady wraz z opiekunami oraz patroni honorowi i sponsorzy w trakcie prezentowania układów tanecznych nagradzali brawami tancerzy, tym samym wyrażając aprobatę i podziw dla poziomu wykonania i piękna strojów.


Koncert dla MamyW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach w piątkowe popołudnie, 25 maja 2018 r. wszystkie dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich oraz do grup wokalnych „Skowronki” i „BemollArka” przygotowały taneczno - muzyczno - wokalną laurkę dla swoich rodziców. W programie artystycznym dzieci zaprezentowały inscenizację „Na Krakowskim Rynku”, a młodzież w pięknych strojach szlacheckich dostojnie zatańczyła poloneza i zamaszystego mazura.
Wokaliści: Lenka, Asia, Ola, Andżelika, Natalka, Karolina, Daria i Remek zaśpiewali ze specjalną dedykacją piosenki o mamie i dla mamy. Na zakończenie koncertu wszystkie grupy zaśpiewały „Maryjo, śliczna Pani”, a najmłodsze dzieci wręczyły bukieciki kwiatów swoim rodzicom.


Ogólnopolska Konferencja NaukowaW piątek, 18 maja 2018 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Patriotyzm wczoraj i dziś” organizowana przez Koło Naukowe Studentów WZPiNoS KUL w Stalowej Woli Polonia Semper Fidelis, przy współpracy z Katedrą Filozofii Prawa i Praw Człowieka (KUL - Lublin), Katedrą Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania (KUL - Stalowa Wola), Katolickim Domem Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach, Towarzystwem Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Stowarzyszeniem Stalowi Patrioci i Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli.
Miejsce, w którym odbywała się konferencja nie zostało wybrane przypadkowo. Katolicki Dom Kultury „ARKA” jest miejscem, w którym jak nigdzie indziej pielęgnowane są wartości narodowe oraz patriotyzm, zaś prawdziwym przykładem dbałości o nasz kulturowy dobytek jest działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich. Dyrektor KDK „ARKA”, a zarazem dyrektor artystyczny Zespołu pani dr Ewa Sęk od samego początku zajmuje się podtrzymywaniem tradycji narodowej i pielęgnowaniem polskości oraz rozwijaniem świadomości narodowej, a w szczególności kultywowaniem twórczości ludowej i folklorystycznej. Dzieci od najmłodszych lat wychowywane są w duchu miłości do narodu oraz wartości patriotycznych i religijnych. Wszystkich licznie zgromadzonych gości i prelegentów powitała pani Anna Zbrożyna - Tutak, zapraszając na prezentację Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Młodsze grupy zatańczyły inscenizację „Na Krakowskim Rynku”, a grupa reprezentacyjna w pięknych strojach szlacheckich poloneza i mazura.
Drugą część konferencji poświęconej aspektom patriotyzmu rozpoczął prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz z Katedry Filozofii Prawa i Praw Człowieka Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosił wykład wprowadzający „Czym jest patriotyzm?”. W swojej wypowiedzi Pan Profesor podkreślił, że patriotyzm to cnota i postawa sprawiedliwego miłowania tego co rodzinne. Następnie o zabranie głosu poproszono Panią prof. dr hab. Franciszkę Wandę Wawro z Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału nauk Społecznych KUL. Pani profesor podjęła temat „Aktywność obywatelska jako przejaw postawy patriotycznej”. Pani Profesor przedstawiła kanon polskiej kultury: 1. Bóg, Honor, Ojczyzna, 2. pogłębianie motywacji do konstruktywnych działań, 3. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” - to upodmiotowanie młodego pokolenia.
Kolejnym prelegentem był Ksiądz prof. dr hab. Roman Bogusław Sieroń - dyrektor Instytutu Pedagogiki, kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZPiNoS w Stalowej Woli KUL. Wystąpienie Księdza Profesora dotyczyło Patriotyzmu w Biblii na przykładzie wybranych ksiąg sapiencjalnych. Natomiast Ojciec prof. dr hab. Roman Jusiak w swoim wystąpieniu przybliżył patriotyzm polski w kontekście koncepcji multikulti, kultury, która upowszechnia się w Polsce, ale na zachodzie przeżywa kryzys. Ojciec profesor skierował również słowa do młodzieży za zaangażowanie w uroczystości patriotyczne i postawę chrześcijańską. Nad rolą „Rodziny, jako środowiska kształtowania postaw patriotycznych” pochylił się Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Łuczyński, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Nauk Społecznych KUL, podkreślając, że rodzina mimo represji był skłonna stać przy ojczystych wartościach. Kolejne wystąpienie dotyczyło „Patriotyzmu w dziejach narodu polskiego - od zaborów po współczesność”, które przedstawiła pani lic. Justyna Bieszczad, nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, przytaczając słowa Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”. Koło Naukowe Studentów WZPiNoS KUL w Stalowej Woli Polonia Semper Fidelis reprezentowała przewodnicząca Koła, lic. Anna Zbrożyna - Tutak, która przedstawiła prezentację poświęconą „Wychowaniu patriotycznemu dzieci i młodzieży na przykładzie działalności Koła Naukowego Polonia Semper Fidelis", którego opiekunem jest pani dr Ewa Sęk. Kolejnym prelegentem był pan dr Grzegorz Kida z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania WNS KUL, członek Stowarzyszenia Stalowi Patrioci. Tematyką wykładu były „Psychologiczne aspekty patriotyzmu”. Jako ostatnia z zaproszonych prelegentów wystąpiła pani dr Ewa Sęk z Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZPiNoS w Stalowej Woli KUL, a zarazem Dyrektor KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Temat podjęty przez Panią Doktor, ściśle związany był z działalnością Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich w oparciu o archiwalne nagranie dotyczące „Spotkania Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” ze Świętym Janem Pawłem II jako wspomnienie przeżycia patriotycznego”. Wysłuchane prezentacje na pewno wzbudziły wiele refleksji i wzruszeń. Niewątpliwie, zdobyta wiedza będzie mobilizować do dalszego pielęgnowania i rozbudzania wartości patriotycznych i narodowych, które są tak cenne w dzisiejszym, zmieniającym się świecie. Całość spotkania zarejestrowała Telewizja Kablowa „Stella” oraz Polskie Radio Rzeszów, które reprezentowała pani Redaktor Maria Kornaga i Tygodnik „Sztafeta”, reprezentowany przez Kamilę Brzezińską.


logoMiło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” pozyskało dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Infrastruktura kultury”.
Zadanie „Zakup wyposażenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


3 MajaZespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Rozwadowie wziął udział w ramach obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja w patriotycznym wydarzeniu „Z wdzięczności dla niepodległości”. Uroczystości rozpoczęły się barwnym korowodem. Spod dworca kolejowego ku Rynkowi przeszły władze miasta wraz z obecnym Posłem RP Rafałem Weberem, grupy rekonstrukcyjne, młodzież szkolna w strojach z epoki, dzieci i młodzież z Zespołu „Racławice” w narodowych strojach ludowych, harcerze i Orkiestra Dęta MDK. Przed pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, który w 1693 roku na mocy przywileju lokacyjnego nadał prawa miejskie dla Rozwadowa delegacja władz miejskich i pracowników Muzeum złożyła kwiaty. Wszystkich mieszkańców Rozwadowa i przybyłych gości, zebranych w ogródku kawiarnianym powitał Poseł RP Rafał Weber i Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Cześć artystyczna rozpoczęła się od wykonania pieśni Gaude Mater Polonia przez chór „Gaude Vitae”. Kolejnym punktem programu był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Wszystkie cztery grupy wiekowe zatańczyły najpiękniejsze tańce narodowe. Tańce krakowskie zaprezentowały najmłodsze dzieci w inscenizacji „Na Krakowskim Rynku”, w której skupiają się wszystkie symbole narodowe, tj. godło, flaga Polski, Wisła, hejnał z Wieży Mariackiej, słynne kwiaciarki krakowskie i gołębie. Starsze grupy zatańczyły kujawiaka z oberkiem w narodowych strojach łowickich, będących w swoim kroju odnośnikiem do polskich pól i łanów zbóż. Koncert „Racławic” zakończył dostojny polonez i mazur - dwa tańce, które wyszły z dworów szlacheckich.
Organizatorzy dziękując za występ, podkreślili działalność Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, przy którym działa Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, szczególnie pani dyrektor dr Ewie Sęk, która od ponad 32 lat prowadzi Zespół „Racławice”, będąc głównym choreografem i kierownikiem artystycznym, a od 21 lat pełni funkcję dyrektora KDK „ARKA”, w którym są pielęgnowane wartości patriotyczne i chrześcijańskie.
W inscenizacji, hołd twórcom Konstytucji złożyła młodzież LO im. Komisji Edukacji Narodowej ze Stalowej Woli. Część artystyczną zakończył staropolski „chodzony” wokół Rynku.
Koncert Zespołu Pieśni i tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich odbył się dzięki wsparciu Gminy i Miasta Stalowa Wola.


Jubileusz Młodych w SandomierzuW Zawichoście i Sandomierzu, w ramach obchodów 200 - lecia Diecezji Sandomierskiej przez trzy dni trwał Jubileusz Młodych. 1 maja delegacja młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich udała się do serca Diecezji, by wspólnie uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem J. E. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który zwracając się do młodzieży podkreślił, jak ważna jest ich obecność w Kościele, który zawsze pozostanie otwarty dla każdego.
Na zakończenie młodzi podziękowali Księdzu Biskupowi za wspólnie spędzony czas i modlitwę. Pasterz Diecezji przekazał ikonę Chrystusa Nauczyciela delegacji młodzieży ze Stalowej Woli, gdzie odbędą się przyszłoroczne Spotkania Młodych Diecezji Sandomierskiej.


Wygraj Sukces 201825 kwietnia 2018 r. dzieci z chórku „Skowronki” i młodzież z grupy wokalnej „Bemoll-Arka”, uczęszczające na co dzień na zajęcia wokalne do Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach brały udział we wstępnych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „WYGRAJ SUKCES”. W Sandomierskim Porcie Kultury sala widowiskowa wypełniała się młodymi wokalistami, którzy stanęli przed Komisją w ramach 23 edycji konkursu. Z KDK „ARKA” przyjechało czternaścioro wykonawców wraz z nauczycielem śpiewu panią Katarzyną Rokoszyńską i opiekunem panią Agnieszką Rup. Po przesłuchaniach, które trwały kilka godzin, ze względu na dużą liczbę uczestników, do kolejnego etapu, tym razem regionalnego, zakwalifikowała się Hania Syty - siedmiolatka, która zaśpiewała „Cały świat” i Kamila Domagała z piosenką „Co mi Panie dasz” z repertuaru Zespołu „Bajm”. Najmłodsza 5-letnia Martynka Łukasiewicz otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki „Czekoladowa historyjka”.
Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom z KDK „ARKA”, którzy zmierzyli się z utalentowanymi wykonawcami, bo jak podkreśliła komisja poziom wykonawców był bardzo wysoki, a przez to była wyrównana konkurencja.


78. Rocznica Zbrodni KatyńskiejW dniu 16 kwietnia 2018 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich brała udział w obchodach 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku odprawiono Mszę Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza proboszcza Kazimierza Hary w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej i za Ojczyznę. Główny celebrans w homilii, na fundamencie nowotestamentalnej sceny kamienowania św. Szczepana, ukazał podobieństwo wydarzeń sprzed blisko 2000 lat z tymi, mającymi miejsce w Katyniu, przed 78 laty. Ksiądz proboszcz odzwierciedlił w obu wydarzeniach analogię mechanizmów, którymi kierowali się ludzie ulegający kłamstwu i diabelskim mocom, działając przeciwko ludziom prawym i hołdującym prawdzie. Po uroczystej Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty przed Tablicą Katyńską.
W imieniu Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach składamy serdeczne podziękowania Panu Staroście Powiatu Niżańskiego - Robertowi Bednarzowi za zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” do udziału w tych uroczystościach.


Jubileusz 25-lecia Zespołu PEREŁKIW dniu 15 kwietnia 2018 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich uczestniczyła w koncercie Jubileuszowym z okazji 25 - lcia istnienia Zespołu Tanecznego „Perełki”, działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.
Zespół od samego początku prowadzi Anna Włodek, wychowanka Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, która szlify choreograficzne zdobywała pod kierunkiem dyrektora artystycznego i choreografa Zespołu oraz pedagoga Pani dr Ewy Sęk.
Koncert Jubileuszowy podzielony był na dwie części, w pierwszej zatytułowanej „Wachlarz wspomnień” podziwialiśmy młodych tancerzy w układach z 25 lat działalności Zespołu „Perełki”, a w drugiej widowisko inspirowane bajką „Kraina Lodu”.
Delegacja w składzie dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej dr Ewa Sęk, choreograf Jolanta Warchoł oraz młodzież Laura Warchoł i Angelika Guściora pogratulowała osiągnięć i sukcesów artystycznych oraz złożyła życzenia rozwoju i kolejnych długich lat działalności, pomyślności w realizacji wszystkich planów, sukcesów nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej oraz wytrwałości w promowaniu kultury polskiej w kraju i za granicą.
Pani Anna Włodek ze wzruszeniem dziękowała Pani dr Ewie Sęk - pierwszemu nauczycielowi tańca i choreografowi za to, że kiedyś przyszła do Racławic aby założyć Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, bo dzięki temu Ona od najmłodszych lat mogła w nim się uczyć i tańczyć i dzięki temu może teraz być tu gdzie jest i cieszyć się tymi pięknymi chwilami.


Wieczór z Panią Marią Mirecką LoryśW sali kameralnej Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach 5 kwietnia miała miejsce niecodzienna uroczystość. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” gościł Panią Marię Mirecką - Loryś, za zgodą której Zespół „Racławice” przyjął imię Rodziny Mireckich, by tym samym ponieść w przyszłość pamięć o wielkich czynach Bohaterów związanych z naszą miejscowością. Wszystkich gości, a w szczególności Panią Marię - honorowego gościa wieczoru powitała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk i zaprosiła na program artystyczny, przygotowany przez dzieci i młodzież Zespołu „Racławice” oraz wokalistów z grupy „BemollARKA”. Pani Katarzyna Rokoszyńska zaśpiewała utwór do słów Marii Konopnickiej „Ojczyzna moja to ta Ziemia droga”, a młodzież z grupy reprezentacyjnej Zespołu w strojach szlacheckich przedstawiła biogramy rodziców i rodzeństwa Mireckich. Andżelika Guściora zaśpiewała specjalną dedykację dla Pani Marii „Sadźmy przyjacielu róże”. Tego wieczoru Pani Maria Mirecka Loryś uroczyście odczytała Akt Nadania Imienia Rodziny Mireckich Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice”, wspominając działalność, zaangażowanie swojego rodzeństwa w służbie Ojczyźnie. Tomasz Barwa z najmłodszej grupy lirycznie wykonał pieśń patriotyczną „Orlątko”, natomiast dzieci otoczyły Panią Marię i wyśpiewały kilka piosenek o umiłowaniu Boga, Maryi i Ojczyzny.
Pani Maria Mirecka - Loryś nie kryła wzruszenia, zwracając się do dzieci i młodzieży podkreśliła wartość działalności Zespołu przy Katolickim Domu Kultury „ARKA”, wartość przynależności do kultury narodowej, kultywowania tańców polskich i wychowania w wierze chrześcijańskiej. Szczególne podziękowania Pani Maria skierowała do Pani Dyrektor dr Ewy Sęk podkreślając Jej wkład pracy nad budowaniem programu artystycznego, starania podejmowane by kulturę polską prezentować na całym świecie i skupiać rodziny polskie w Katolickim Domu Kultury „ARKA”. Pani Maria zwróciła się do rodziców, dziękując za trud jaki wkładają w wychowanie dzieci w kulturze polskiej.


Msza Krzyżma w SandomierzuW Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach udała się do Sandomierza, by uczestniczyć w Liturgii Mszy Krzyżma i jednoczyć się z duchowieństwem, siostrami zakonnymi i laikatem przy wspólnym ołtarzu Katedry Sandomierskiej. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Pasterz Diecezji J.E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, który w homilii podkreślił aspekt jedności w Kościele Sandomierskim, gdyż jest zagrożona przez odruch kontestacji i przez plotki. Nawoływał, by widzieć u drugiego człowieka więcej pozytywów, szukać tego co łączy. Następnie Ordynariusz dokonał poświęcenia olei świętych. Po uroczystościach młodzież z Zespołu w imieniu całej wspólnoty „ARKOWEJ” dzieci, młodzieży, rodziców i kadry złożyła życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Księdzu Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi oraz Biskupowi Seniorowi Edwardowi Frankowskiemu.


Droga Krzyżowa w Racławicach W szósty piątek w czasie Wielkiego Postu Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach włączył się aktywnie w Misterium Drogi Krzyżowej w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach. Podczas nabożeństwa słowne rozważania prowadził ksiądz proboszcz Jan Kądziołka, a soliści z grupy wokalnej i chór Zespołu zadbali o oprawę muzyczną.
Droga Krzyżowa staje się drogą wiodącą do wnętrza Misterium Eucharystycznego: pobożność ludowa i pobożność sakramentalna łączą się i spajają. Modlitwę Drogi Krzyżowej można zrozumieć jako drogę, która prowadzi do głębokiej, duchowej jedności z Jezusem. Grupy wokalne „bemollARKA” i „Mamy z Racławic” rozpoczęły misterium od zaśpiewania pieśni wielkopostnej „Rozpięty na ramionach”, by następnie przy każdej stacji wyśpiewać Mękę Pańską. Na zakończenie Drogi Krzyżowej Ksiądz Proboszcz zawierzył wszystkie Rodziny, a w tym Rodzinę „ARKI” jaką tworzą tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” ze swoimi bliskimi. Oprawą muzyczną i przygotowaniem wokalistów zajmowała się pani Katarzyna Rokoszyńska.


Rocznica Sakry BiskupiejDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach udała się 8 marca 2018 r. do Sandomierza z życzeniami z okazji 29 - lecia Sakry Biskupiej Księdza Edwarda Frankowskiego - Biskupa Seniora Diecezji Sandomierskiej. Biskup Edward Frankowski znany jest ze swojego zaangażowania w ruch Solidarnościowy. Jako proboszcz parafii w Stalowej Woli bardzo wspierał związkowców, z tego powodu był szykanowany i inwigilowany przez służby bezpieczeństwa. Był kapelanem „Solidarności” w latach 1980-1992. Twórca i organizator Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (obecnie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), gdzie organizował także liczne sesje popularno-naukowe oraz powołał ośrodek formacji świeckich liderów katolickich. Biskup Senior przyjął sakrę biskupią 5 marca 1989 roku z rąk ordynariusza przemyskiego J.E.Ks. Bp. Ignacego Tokarczuka. Od 2012 roku jest na emeryturze, ale cały czas jest aktywny i podejmuje różne wyzwania. Życzymy Księdzu Biskupowi obfitości łask Bożych w dalszej posłudze Pasterskiej.


Jeden procent„Niech Twój 1% zatańczy dla Ciebie”.
Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wybiorą Państwo Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Organizację Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS - 00000 64505, aby przekazać 1 % swego podatku. Każdy z Państwa może zadecydować do dnia 31 kwietnia 2018 roku o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2017 na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Pamięci Rodziny Mireckich1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W hołdzie tym Bohaterom w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbył się wieczór Pamięci Rodziny Mireckich, która od roku 1921 jest związana z naszą małą miejscowością. Dziś w Racławicach mieszka i bardzo aktywnie w życiu społecznym uczestniczy Pani Maria Mirecka - Loryś, ostatnia żyjąca z Ośmiorga Rodzeństwa: Walerii, Bronisława, Leona, Janiny, Adama, Kazimierza, Marii i Heleny. Sylwetki Rodzeństwa Mireckich wpisały się w historię walki niepodległościowej w czasie II wojny światowej, po wojnie w okresie stalinowskim, także w podtrzymaniu katolickości na Kresach, polskości na emigracji, a także dawaniu świadectwa umiłowania Ojczyzny w służbie społecznej. Imperatyw „Przede wszystkim Polska” był wyznacznikiem w osobistych wyborach i decyzjach każdego z Rodzeństwa, bez względu na cenę, jaką trzeba było za to zapłacić. Taką postawę wynieśli z domu rodzinnego, szlacheckiej rodziny związanej z Kresami. Pozostali wierni najwyższym wartościom: Bóg, Honor, Ojczyzna pieczętując tę wierność daniną życia, prześladowań, tułaczki. Spotkanie rozpoczęło się programem artystyczno - patriotycznym w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Młodzież w strojach szlacheckich - pięć dziewcząt i czterech chłopców trzymała wartę honorową przy fotosach Rodziców i dzieci Rodziny Mireckich. Młodzież przybliżyła biogram każdego członka Rodziny, wokaliści zaśpiewali pieśni patriotyczne „Co Ojczyzna” i „Sadźmy przyjacielu róże”. Następnym punktem spotkania miała być prelekcja Pani Marii Mireckiej - Loryś o „Orlętach Lwowskich”, która nie mogła przybyć na spotkanie ze względu na niedyspozycję zdrowotną. W Jej imieniu referat wygłosił Pan Mieczysław Barnat, a na zakończenie chłopczyk z Zespołu „Racławice” zaśpiewał pieśń patriotyczną „Orlątko”.
Spotkanie to oficjalnie inauguruje uroczystości nadania Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” Imienia Rodziny Mireckich, na co zgodę wyraziła Pani Maria Mirecka - Loryś w dniu 16 lutego 2018 r. na prośbę Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Dyrektora Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej wraz z Wychowawcami, Rodzicami, Dziećmi i Młodzieżą. Bohaterskie Rodzeństwo pozostanie dla przyszłych pokoleń świetlanym przykładem patriotycznych postaw. Pamięć o Ich bohaterskich czynach zostanie poniesiona w przyszłość przez wychowanie młodego pokolenia.
W dobie odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującej do narodowego etosu szlachetności Polskiego Narodu, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” pragnie stać się żywym pomnikiem pamięci o Minionych Pokoleniach będących uosobieniem tego etosu, a należą no nich Siostry i Bracia Mireccy z Racławic. Wydarzenie przyjęcia Imienia Rodziny Mireckich przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wpisze się w obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.


Człowiek Roku 2017Tytuł Człowieka Roku 2017 w plebiscycie Echa Dnia, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” otrzymała dr Ewa Sęk - Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, doktor nauk humanistycznych, związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Świętego Jana Pawła II, pracownik naukowy WZPiNoS w Stalowej Woli. Pani dr Ewa Sęk była nominowana za starania o ratowanie Katolickiego Domu Kultury „Arka” przed upadłością. W sobotę, 24 lutego 2018 r., w zajeździe Sezam w Stalowej Woli, podczas uroczystej Gali Finałowej laureatom wręczono statuetki w różnych kategoriach, w obecności Posła na Sejm RP Rafała Webera, Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza i Starosty Powiatu Stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.
Laureatka składa gorące podziękowanie wszystkim, którzy okazali wielkie serce i pomoc dla Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w trudnych chwilach. Dziękuje także Kapitule Echa Dnia a także osobom, które zagłosowały na jej kandydaturę. Dzięki wspaniałym Przyjaciołom Arka płynie.


Festiwal Muzyki ReligijnejW sobotę, 17 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbył się I Międzypowiatowy Festiwal Muzyki Religijnej i Poezji Śpiewanej „Na skrzydłach ducha” pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego. Z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach wystąpiły grupy wokalne i solistki. Wokalistka Kamila Domagała wraz z młodzieżową grupą wokalną w składzie Karolina Kruk, Remigiusz Pałka, Oliwia Kata i Andżelika Guściora w kategorii gimnazjum - szkoła średnia zdobyła II miejsce za utwór „Powietrzem moim jest”, Wiktoria Góreczna i Andżelika Guściora wystąpiły w kategorii soliści 11-15 lat z pieśniami „Maryjo śliczna Pani” i „Alleluja”. Andżelika zajęła III miejsce, a w grupie wokalnej - chóry - kategoria dorośli, wystąpiły „Mamy z ARKI”, które zaśpiewały na dwa głosy „Błogosław duszo moja Pana”, tym samym zajmując I miejsce. Wykonawcy otrzymali dyplomy i statuetki aniołków, a wszyscy Laureaci otrzymali nominacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej, który odbędzie się w czerwcu na krzeszowskim rynku. Należy podkreślić bardzo dobrą organizację i zaangażowanie Pani Dyrektor Sylwii Piotrowskiej i wysoki poziom wykonawców.


Urodziny Pani Marii Mireckiej LoryśPani dyrektor dr Ewa Sęk wraz z przedstawicielem kadry pracującej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach Anną Dybką na zaproszenie dostojnej Jubilatki Pani Marii Mireckiej Loryś uczestniczyły w uroczystym spotkaniu w dniu 10 lutego z okazji 102 urodzin. Pani Maria, to osoba wyjątkowa, o niesamowitej charyzmie, działaczka podziemia polskiego w czasie II wojny światowej, redaktorka „Głosu Polek” w Chicago, organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Pani Maria ostatnia żyjąca z ośmiorga rodzeństwa. Każdy z rodzeństwa Mireckich aktywnie był zaangażowany w budowanie tożsamości narodowej, walkę o niepodległość i niesienie pomocy innym. To bohaterowie dzisiejszych czasów. Na spotkaniu jeszcze raz podkreślono zasługi Pani Marii, życząc wielu łask zdrowia i błogosławieństwa Bożego.


Ferie w Katolickim Domu Kultury „ARKA”

Warsztaty z KMO DA VINCIW czasie ferii zimowych trwających od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbywały się zajęcia taneczne, a w drugim tygodniu dodatkowo również niecodzienne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież tańcząca w Zespole Pieśni Tańca „Racławice” codziennie doskonaliła warsztat taneczny i techniki tańca w gatunkach: taniec klasyczny, technika dowolna, ćwiczenia po diagonalu i elementy wielu tańców polskich. Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk zaprosiła do współpracy Klub Młodego Odkrywcy DAVINCI, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku. Podczas zajęć noszących zagadkową nazwę „Eksploracja Atlantydy” dzieci mogły eksperymentować, uczestniczyć w zabawach i grach logicznych oraz przeprowadzać doświadczenia przygotowane przez młodzież działającą w KMO Aleksandrę Domańską, Klaudię Filiks, Laurę Warchoł i Aleksandrę Zagułę. Opiekunem merytorycznym i metodycznym warsztatów była pani mgr Anna Dybka, która prowadzi KMO DAVINCI. Temat warsztatów nawiązywał do mitycznej wyspy Atlantydy, którą miał ongiś rządzić Posejdon. Według legendy jej mieszkańcy zdobyli wiedzę, jaka nawet nie śniła się innym cywilizacjom. Jej mieszkańców zgubiła jednak nadmierna pyŹcha: pragnęli podbić cały świat. Zuchwalstwo mieszkańców bajecznej wysŹpy zostało ukarane. Atlantydów pokonali Ateńczycy, sama wyspa zginęła zalana falami oceanu. Wielu naukowców próbowało dowieść istnienia tej mitycznej krainy oraz jej przybliżonego położenia. Minęło wiele wieków poszukiwań i prób znalezienia odpowiedzi na jedno z bardziej nurtujących pytań w historii: Czy Atlantyda istniała naprawdę?
W czasie warsztatów w KDK „Arka” dzieci stworzyły własną Atlantydę i używając wyobraźni, przeniosły się do laboratorium znajdującego się na tej właśnie wyspie. Tam, wcielając się w młodych odkrywców, poznały między innymi zjawiska zachodzące podczas zmieniających się pór roku: zimy, wiosny, lata i jesieni. Pierwszego dnia warsztatów dzieci poznały właściwości lodu, przekonały się, że góra lodowa może być naprawdę niebezpieczna. Nauczyły się stawiać bańki, które pomagają w leczeniu przeziębienia. Samodzielnie skonstruowały telefony i mogły się porozumiewać na odległość. Dowiedziały się o różnych zjawiskach optycznych i jak działa złudzenie optyczne. Odkryły, że światło czasami płata nam figle. Przy pomocy krążka Newtona odkryły, że światło słoneczne nie jest światłem białym i zrozumiały, na czym polega zjawisko tęczy.
W następnych dniach dzieci poznały właściwości wody i powietrza, a przy doświadczeniach wykorzystywały prawo Pascala i Archimedesa. Dowiedziały się, co to jest napięcie powierzchniowe, menisk, wytworzyli w warunkach laboratoryjnych wir wodny i tornado ognia. Zbudowały też własny zoetrop do animacji ruchu, zrobiły „dziurę” w wodzie oraz przekonały się, że przy ognisku w porze letniej szaszłyki można zrobić z ... balonu.
Codziennie dzieci mogły spróbować swoich sił przy różnych stanowiskach przygotowanych przez młodzież z KMO, takich jak wieża Hanoi, łuk tryumfalny czy gry kółko i krzyżyk, rzut do celu. Wykorzystanie maszyn prostych, takich jak kołowrót, bloki, równia pochyła, dźwignie w codziennym zastosowaniu pomogły młodym odkrywcom zrozumieć działanie wielu urządzeń, którymi się posługują. Stanowiska te bardzo podobały się małym Atlantydom.
Wielkim powodzeniem cieszyły się również warsztaty kulinarne, które odbyły się w tłusty czwartek. Dzieci z zaangażowaniem włączyły się we wspólne zrobienie i smażenie faworków pod czujnym okiem rodziców, pani Marty Zając, pani Uli Barwy i pani Marty Rusinek. Dużą frajdę sprawiło im wyrabianie ciasta, wałkowanie go, wykrawanie odpowiednich kształtów i formowanie karnawałowych smakołyków. Dzień zakończyła wspólna degustacja przygotowanych łakoci. Dzieci były zachwycone warsztatami, zadawały mnóstwo dociekliwych i mądrych pytań oraz z entuzjazmem brały udział w doświadczeniach. Dwa tygodnie zorganizowane w KDK „Arka” okazały się dla nich nie tylko świetnym sposobem spędzenia czasu wolnego od nauki, ale przyniosły również radość z poznawania nowych tańców polskich, budowania kondycji i formy, odkrywania tajemnic świata i poznawania otaczającej rzeczywistości w atrakcyjny sposób.
Podsumowaniem wszystkich działań w czasie trwania ferii był koncert warsztatowy, który odbył się w piątek, 9 lutego w Sali Kameralnej KDK „ARKA”. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaprezentował ponad dwugodzinny program. Młodzi artyści wystąpili w trykotach, przybliżając tym samym klimat 10 dni warsztatów, 90 godzin prób na sali baletowej, 15 układów, ponad 90 tańców.


Koncert na zakończenie feriiPrzez dwa tygodnie na feriach, tj. od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbywały się warsztaty tańców ludowych i narodowych. 10 dni warsztatów, 90 godzin prób na sali baletowej,15 układów, ponad 90 tańców. Dzieci i młodzież tańcząca w Zespole Pieśni Tańca „Racławice” codziennie doskonaliła warsztat taneczny i techniki tańca w gatunkach: taniec klasyczny, technika dowolna, ćwiczenia po diagonalu i elementy wielu tańców polskich. Była to również twórcza praca nad wspólnym projektem - prezentowanym podczas koncertu finałowego, który wieńczył trud pracy młodych tancerzy. W piątek, 9 lutego w Sali Kameralnej KDK „ARKA”, przed licznie zgromadzoną publicznością Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”zaprezentował ponad dwugodzinny program. Był to koncert warsztatowy, młodzi artyści wystąpili w trykotach, przybliżając tym samym klimat prób.
Warsztaty mogły się odbyć przy dofinansowaniu z Powiatu Niżańskiego i Gminą Stalowa Wola. Koncert zarejestrowała Telewizja Kablowa „STELLA” ze Stalowej Woli.


102.urodziny Marii Mireckiej LoryśDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w pięknych, narodowych strojach szlacheckich 7 lutego 2018 r. odwiedziła Dostojną Jubilatkę Szanowną Panią Marię Mirecką Loryś, która w tym dniu świętowała 102. Urodziny. Pani Maria pochodzi z rodziny o endeckich poglądach, skąd czerpała edukację od pierwszych lat życia. Podczas studiów we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza, włączyła się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej, z którą kontakt utrzymuje do dziś. W czasie II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. W październiku 1946 r. opuściła Italię i wyjechała do Anglii, a stąd po 5 latach pobytu, w styczniu 1952 r. - do USA. Wraz z rodziną zamieszkała w Chicago. Aktywna działaczka szeregu organizacji polonijnych - m.in. członek ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od stycznia 1964 r. redaktorka „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Od grudnia 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim, a Prezydent RP Lech Kaczyński 3 V 2006 r. wręczył Pani Mareckiej - Loryś Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. w setne urodziny została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Od roku 2004 mieszka w Racławicach i aktywnie udziela się w środowisku. Jest autorką 2. tomu zatytułowanego „Historia Związku Polek w Ameryce” i książki „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni”. W 2014 roku został zrealizowany film dokumentalny o Marii Mireckiej-Loryś pt. „Szkic do życiorysu” w reż. Ewy Szakalickiej.
Dzieci, Młodzież, Dyrektor, Kadra i Rodzice Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach składają Szanownej Pani Marii Mireckiej - Loryś serdeczne „Bóg zapłać” za wieloletnie pełnienie społecznej służby na rzecz walki o wolną Polskę i pielęgnowanie prawdy historycznej z gorliwością, optymizmem i ufnością Bogu - dla kolejnych pokoleń. Życzymy zdrowia, obfitości darów Bożych, opieki Maryi, polecając w modlitwie.


logo

Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach zrealizował zadanie
„Zakup wyposażenia dla KDK ARKA”, które dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Do szopy, do szopy wszyscyW ramach odbywającego się Jerycha Różańcowego w Parafii Racławice w dniach 26 - 28 stycznia 2018 r. na zaproszenie Księdza Proboszcza Jana Kądziołki wszystkie grupy działające w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach zaprezentowały w pięknych wnętrzach kościoła p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach świąteczny program kolęd i pastorałek. Cała społeczność „ARKI” wraz z rodzicami uczestniczyła we Mszy Świętej. Ksiądz Grzegorz w homilii zwrócił się szczególnie do dzieci, wyjaśniając im znaczenie wydarzenia, które tak uroczyście przeżywano w parafii. Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Ksiądz Grzegorz podkreślił obecność dzieci i młodzieży z „ARKI” ich zaangażowanie w poznawanie historii swoich przodków i kultury polskiej poprzez udział w zajęciach w Katolickim Domu Kultury „ARKA”.
Po Mszy Świętej wszystkich przybyłych na koncert pt. „Do szopy, do szopy wszyscy” zaprosiła Pani Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, wyrażając wdzięczność Księdzu Proboszczowi za modlitwę i wsparcie działalności w duchu wiary katolickiej. W koncercie zaprezentowano ciekawe aranżacje polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, wokalistów z Chórku Dziecięcego i Grupy Wokalnej wraz z przesłaniem „Spójrz na Jezusa! I ufaj!”, które przygotowała Pani Katarzyna Rokoszańska, a o nagłośnienie zadbał Pan Janusz Kutyła.
Ksiądz Jan Kądziołka dziękując za piękny koncert i przedłużenie okresu kolędowania oraz włączenie się w uroczystości związane z 200 -leciem Diecezji Sandomierskiej podkreślił wartość działalności od ponad 20 lat Katolickiego Domu Kultury „ARKA” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, który działa w parafii od 32 lat, i w którym wychowało się wiele dzieci z Racławic, Nowej Wsi i Woliny angażując całe rodziny w rozwój lokalny i promowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą. Ksiądz Proboszcz podkreślił ogromny wkład rodziców, którzy wskazują wyznaczają swoim dzieciom kierunek kroczenia w życie z najważniejszymi wartościami, pielęgnowanymi w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej.


III Festiwal Kolęd i PastorałekCztery dziewczynki z Chórku Dziecięcego działającego w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach wystąpiły na III Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Dziecięce kolędowanie” w Stalowej Woli w dniach 17 - 18 stycznia 2018 r. Organizatorami Festiwalu jest Komisja Międzyzakładowa MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli.
Festiwal ma na celu promowanie polskiej kultury i tradycji nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia oraz propagowanie muzykowania i kreatywności małych dzieci. W pierwszym dniu przeglądu nasze uczestniczki, tj. Benitka, Hania, Martynka i Paula zaśpiewały pastorałkę „Mój maleńki Jezusie”. W drugim dniu Festiwalu uczestniczyły w rozdaniu nagród i koncercie laureatów. Chórek Dziecięcy z KDK „ARKA” otrzymał Wyróżnienie Organizatora Festiwalu. Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na dobór repertuaru, ubiór i muzykalność dzieci. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Festiwalu zaśpiewali Bożonarodzeniową piosenkę z repertuaru zespołu „Arka Noego”pt. „Życzenia”. Gratulujemy pierwszych sukcesów dziewczynkom, Pani Kasi, która przygotowała dzieci do przeglądu oraz rodzicom, którzy dbają o rozwój swoich pociech w kulturze polskiej, tak mocno zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej.


Rada KDK ARKA16 stycznia 2018 r. w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbyło się posiedzenie Rady Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją artystyczną, opartą na tradycji polskiej i chrześcijańskiej. W Misterium Bożego Narodzenia dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” dzieliły się dobrą nowiną przyjścia na świat Chrystusa - Zbawiciela. Na tle pięknej scenografii zimowej, pośród stajenki betlejemskiej, przy Maryi, Józefie i Aniołach asystujących Jezusowi, dzieci w polskich strojach ludowych oddawały hołd i zawierzały sprawy działalności KDK „ARKA” Nowonarodzonemu. W programie nie zabrakło akcentów wokalnych. Chórek dziecięcy z KDK „ARKA” zaśpiewał kilka kolęd i pastorałek, zapraszając do wspólnego kolędowania wszystkich przybyłych w ten zimowy wieczór. Wśród gości obecny był Ksiądz Marian Kondysar, Asystent Kościelny KDK „ARKA”, Ks. Jan Kądziołka, proboszcz parafii Racławice, pan Józef Sroka, wiceprzewodniczący Rady, pan dr Tomasz Ożóg, przewodniczący senior Rady. Druga część spotkania odbyła się w Zielonej Sali, gdzie radni zapoznali się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem za ubiegły rok. Podjęli również uchwały zatwierdzające działalność w 2018 roku, tym samym udzielając absolutorium pani Dyrektor dr Ewie Sęk. Przedstawiciele Rady Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w swoich wypowiedziach doceniali pracę wychowawczą, dydaktyczną kadry KDK „ARKA” i ewangelizującą dzieci i ich rodziny poprzez wpajanie dzieciom najwyższych wartości w duchu chrześcijańskim.


Misterium Bożego Narodzenia w ZarzeczuW niedzielę, 14 stycznia 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie Księdza proboszcza Jana Rokosza przedstawił Misterium Bożego Narodzenia, tym samym przedłużając czas pogłębienia wiary, przebaczenia i jedności. W Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu, przy betlejemskiej stajence powitano Nowonarodzonego. Anielskie Chóry wielbiły Boga, głosząc Dobrą Nowinę ludziom, napełniając wiernych wiarą, miłością i nadzieją. Lud z Polski zdąża do Miasta Dawidowego, niosąc dary z Kujaw, ze Śląska i z Tatr, zapraszając Jezusa do serc wszystkich Polaków i najmłodsze dzieci niosące swoją radość wraz z kolędą.
Na zakończenie pani dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej dr Ewa Sęk podziękowała za ciepłe przyjęcie, a przede wszystkim Księdzu Janowi za objęcie dzieci i młodzieży z Zespołu modlitwą oraz powierzenie działalności KDK „ARKA” Świętemu Stanisławowi Kostce, Patronowi Polski i młodzieży. Ksiądz Jan życzył by „ARKA” z działalnością kulturalną skierowaną do szerokiego środowiska polskich rodzin na wzór Świętego Stanisława była wolna i miała odwagę zmierzać do celu, nie zważając na trudności i przeszkody.


Misterium Bożego Narodzenia w TrześniNazwa jasełek wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, oznaczającego żłób. Ale tradycja jasełek, mimo tego staropolskiego słowa, nie pochodzi z Polski - jasełka wywodzą się z Włoch, a przedstawienia o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem z udziałem ludzi i zwierząt zainicjował święty Franciszek z Asyżu. Jasełka są jednym z najmocniejszych dowodów na żywotność tradycji, pielęgnowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA”im. Świętej Jadwigi Królowej. O żywotności jasełek świadczy to, że co roku Zespół „Racławice” kilkakrotnie prezentuje Misterium Bożego Narodzenia przed szeroką publicznością, niby te same, a jednak ... zupełnie nowe. W Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2018 r. ZPiT „Racławice” wyjechał do Trześni, by na zaproszenie księdza proboszcza Wiesława Pisia wystawić Misterium Bożego Narodzenia, w którym sceny z przyjścia Syna Bożego i zdążających do stajenki przedstawicieli wszystkich stanów przeplatają się z przepięknymi i nastrojowymi pastorałkami. Jasełka w wykonaniu Zespołu kończy spotkanie polskiej rodziny przy stole wigilijnym. Na zakończenie spotkania dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk podziękowała Księdzu proboszczowi za zaproszenie, a parafianom za ciepły odbiór programu, życząc błogosławieństw Bożego w Nowym Roku 2018.

Misterium Bożego Narodzenia w JastkowicachNastępnie Zespół przemieścił się do Jastkowic, by w Domu Ludowym dla szerokiego grona Seniorów zaprezentować Jasełka. Program został bardzo życzliwie przyjęty, wzbudził w wielu sercach ludzi uczucie wzruszenia i pozwolił jeszcze raz przeżyć czas Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy Księdzu Adamowi Węglarzowi za zaproszenie na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.


Spotkanie opłatkowe w ARCEBoże Narodzenie to czas, kiedy gasną wszystkie swary i waśnie, ludzie stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach. To przede wszystkim czas miłości, radości, refleksji również czas spotkań z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka. Jak co roku zgodnie z zespołową tradycją 22 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście, którzy licznie przybyli, a w szczególności przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nisku, Rady Miejskiej, Księży i rodziców. Dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk powitała wszystkich gości i zaprosiła do wysłuchania wykładu naukowego pt. „Chrześcijaństwo w kulturze”, który wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, pracownik wydziału filozofii KUL im. Jana Pawła II w Lublinie.
Podtrzymując piękną tradycję Jasełek, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przygotował - Misterium Bożego Narodzenia, wzorowane na misteriach franciszkańskich. W tym roku publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy trafili w swej wędrówce do stajenki. Jednak to do nich i Małego Jezusa przybyli aniołowe, mikrusy, kolędnicy i trzej mędrcy by złożyć dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami. Dzieci z radością odgrywały swoje role, dbając jednocześnie o miłe doznania słuchowe widowni, a piękna scenografia betlejemskich klimatów w sali kameralnej KDK „ARKA” tego dnia pomogła wszystkim w szczególny sposób przeżywać te wydarzenia i wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Na zakończenie Ksiądz Marian Kondysar pobłogosławił opłatki, którymi cała wspólnota katolicka, zespołowa i wokalowa oraz goście dzieliła się, składając sobie życzenia przy kolędach śpiewanych przez dzieci i młodzież z grupy wokalnej, działającej przy KDK „ARKA”. Wszystkim zebranym towarzyszyła rodzinna życzliwa atmosfera.


Koncert W Zielonym GajuW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach 10 grudnia 2017 r. odbył się Koncert Folklorystyczny „W zielonym gaju”. Inicjatywa była organizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja”.
Bardzo licznie zgromadzoną publiczność w Sali Kameralnej powitała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk i zaprosiła na program artystyczny. Koncert prowadziła Katarzyna Rokoszyńska, która na co dzień akompaniuje dzieciom i prowadzi zajęcia wokalne z Chórem dziecięcym. W wokalnej części koncertu wystąpiły dzieci ubrane w stroje ludowe i zaśpiewały piosenki ludowe, w których wyrażane są słowa podziwu nad prostotą życia, pięknem przyrody, szacunku do pracy i umiłowaniem stroju ludowego. Dzieciom na żywo akompaniował Zespół Muzyczny „The Gremlins”. W drugiej części koncertu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z krakowiakiem, oberkiem i kujawiakiem, a najmłodsze dzieci wystąpiły w inscenizacji „Owieczki z Racławic”.
Na zakończenie pani dyrektor dziękując wszystkim przybyłym gościom, poinformowała o finansowej sytuacji KDK „ARKA” i poprosiła o modlitwę w intencji Pasterza Diecezji i pomyślność w dalszej działalności. Na obecną chwilę wiele osób dobrej woli, w tym osób prywatnych i instytucji, a przede wszystkim bardzo wielu księży przyszło z pomocną dłonią i udało się zebrać 66 tysięcy złotych. Pozwoliło to na zapłacenie wszystkich zaległych rachunków. „ARKA” nie posiada żadnych zadłużeń zewnętrznych. Pozostało jeszcze do uzbierania ok. 43 tysiące złotych potrzebne na uzupełnienie pozostałych zaległych pensji. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” jednocześnie w tym czasie otrzymał ponad 20 zamówień na wykonanie koncertów w najbliższym czasie i po nowym roku. Jak się okazało „dziura budżetowa” powstała w wyniku niespodziewanego zmniejszenia finansowania ze strony Gminy i Miasta Nisko zostaje systematycznie uzupełniona i tym samym rodzi to perspektywę podtrzymania dalszej działalności instytucji.


Spotkanie z Mikołajem6 grudnia, to dzień, na który każdego roku czekają wszystkie dzieci, gdyż właśnie w tym dniu Święty Mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie. Wieczorem, z workiem pełnym prezentów, przyjechał również do Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Oczekując upragnionego gościa dzieci wysłuchały koncertu grupy wokalnej, przygotowanej przez panią Katarzynę Rokoszyńską. Święty Mikołaj przywitany gromkim śpiewem został poprowadzony do tronu, specjalnie przygotowanego i ustawionego na scenie w zimowej scenerii. Oprócz worka pełnego prezentów Święty Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, odpowiadał na bardzo trudne pytania, zachęcał ich, aby były grzeczne i słuchały rodziców. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim dzieciom osobiście wręczał paczki, a w nich - dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami. Oczekiwana cały rok wizyta święta Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła wiele radości. Wieczór ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci.


99. Rocznica Odzyskania NiepodległościŚwięto Niepodległości Narodu Polskiego, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe, ustanowione w ostatnich latach II RP zostało przywrócone w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Tradycyjnie delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” wzięła udział w uroczystościach związanych z 99. rocznicą Odzyskania Niepodległości organizowanych w Nisku. W Sanktuarium Świętego Józefa obchody rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem księdza proboszcza Kazimierza Hary, który w homilii przywołał karty historii Polski i podkreślił, jak ważna dla rozwoju kraju jest tożsamość narodowa, pokój, rozwój gospodarczy i kulturalny. Następnie złożono kwiaty przed Tablicą Katyńską i przemaszerowano na Plac Wolności, by przy Pomniku Wdzięczności wysłuchać przemówień Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i Starosty Powiatu Niżańskiego oraz treści Apelu Pamięci. Na zakończenie młodzież w strojach szlacheckich wraz z panią dr Ewą Sęk Dyrektorem KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach i Alicją Szewczyk złożyła wiązankę biało - czerwonych róż.
Wieczorem dwie grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach na zaproszenie Dowództwa Służb mundurowych w Nisku rozpoczynały tańcem Bal Oficerski. Grupa dziecięca zatańczyła przed szacownym gronem Oficerów w towarzystwie małżonków taniec narodowy krakowiak, zaprezentowany w inscenizacji „Na Krakowskim Rynku”, a grupa reprezentacyjna w strojach szlacheckich rozpoczęła dostojnym Polonezem oficjalnie bal. Pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk złożyła życzenia w dniu Rocznicy Odzyskania Niepodległości tym, którzy stoją na straży bezpieczeństwa i pokoju w kraju


Uroczystości pogrzebowe Ks. Biskupa Wacława ŚwierzawskiegoW dniach 15 - 16 października 2017 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Ś. P. Biskupa Wacława Józefa Świerzawskiego, który w 1992 r. został powołany na Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, w 1996 r. erygował Katolicki Dom Kultury „ARKA”, a w 2001 roku nadał mu imię Świętej Jadwigi Królowej i poświęcił sztandar.
W niedzielę w kościele Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście w imieniu wiernych świeckich słowo wygłosiła dr Ewa Sęk, dyrektor KDK „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. Oto ono: „Przyszedł na świat, gdy w Złoczowie pachniały majowe bzy. Odchodzi, gdy jesienią w Sandomierzu i w Zawichoście wiatr znaczy ślady złotymi liśćmi. Klamra czasu spina te dwa momenty jak cytat, w który wpisany jest Poemat życia Księdza Biskupa Wacława napisany dla Boga. My odczytujemy ten Poemat, jako świadectwo Bożej Opatrzności i odpowiedzi na nią „TAK” kogoś nam bardzo Bliskiego i Drogiego, naszego Umiłowanego Pasterza, Apostoła Jezusa Chrystusa. Mawiał, że Mama uczyła go, aby być „pojedyńczym” człowiekiem, a Ojciec, aby spostrzegać to, co zwykle umyka poza wierszami, obok głównego wątku rozmowy. Ta „pojedyńczość” i to jednoczesne widzenie wielu wymiarów, pozwalały na rozeznanie kim się jest i z kim się ma do czynienia. Stąd pewnie brały się te pytania, które stawiał podczas spotkań Ksiądz Biskup, a które nam dawały do myślenia: „Coście za jedni?”, albo: „A wie, kogo ma przed sobą?”. Może i dziś Ksiądz Biskup, swoim zwyczajem, ogarnąłby uważnie spojrzeniem nas tu zgromadzonych i zapytałby: „Coście za jedni?” i : „A wiedzą, kogo mają przed sobą?”. I jeszcze inne, które też stawiał: „Nie macie co robić, żeście tu przyszli?” lub „Coście chcieli?”. I my dziś znów próbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania, ale nabierające jeszcze bardziej swojego ciężaru w kontekście majestatu rzeczy ostatecznych, by sobie uświadomić najgłębiej: Kim jest Biskup Wacław, kim my jesteśmy, dlaczego tu przyszliśmy. Przyszliśmy do Miłującego Ojca, do Pasterza, który „umiłował więcej” i pasł owce i baranki Jezusa Zmartwychwstałego. Przyszliśmy, by podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dar człowieka, któremu wiele zawdzięczamy i który nam zaufał, także nam wiernym świeckim, który miał miłość w myśleniu. Przyszliśmy, bo jak zawsze, czekał na nas. Bo zawsze nas odprowadzał wzrokiem, zanim zamknęły się drzwi, patrzył za nami i nam błogosławił. I my dziś odprowadzamy wzrokiem i modlitwą naszego Pasterza za horyzont życia doczesnego, i chcemy widzieć oczami wiary to Najważniejsze, że spotkał tam już w przy Matce Bożej Różańcowej swoich dobrych Przyjaciół: Świętą Jadwigę Królową z córką Bonifacją, Świętego Jana Pawła II, Ewangeliczne Siostry Marię i Martę, i wielu innych, a wraz z nimi podążył na Chrystusowy Wawel, by twarzą w Twarz oglądać Tego, Którego głosił swoim apostolskim życiem, i w Którego był wpatrzony. My zaś, wpatrując się w twarz naszego Umiłowanego Księdza Biskupa Wacława, w jej przejrzystości widzimy to odbicie, które nam mówi: „Wy też tak żyjcie”, „Poznaj chrześcijaninie godność swą”. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za Księdza Biskupa Wacława i Jego Miłość, za Jego dzieła, za miejsce w sercu dla dzieci, młodzieży, dla rodzin, dla wszystkich wiernych świeckich. Na wieki wieków. Amen.”
Uroczystości pogrzebowe były głębokim przeżyciem religijnym dla całej wspólnoty Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, która uczestniczyła w modlitwie w Zawichoście i w Sandomierzu.


W Katedrze Sandomierskiej, 8 października 2017 r. odbyła się uroczysta Msza Święta, inaugurująca obchody Jubileuszowe z okazji 200 - lecia erygowania Diecezji Sandomierskiej. W tym dniu przypada wspomnienie patrona Sandomierza, bł. Wincentego Kadłubka, kronikarza dziejów Polski. Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, wiernych, przedstawicieli władz, różnych grup i stowarzyszeń. Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, który rozpoczynając Liturgię, zwrócił uwagę na czas żałoby w Diecezji, przeżywanej po śmierci Biskupa Seniora Wacława Świerzawskiego.
Na zakończenie Eucharystii kanclerz kurii odczytał dekret Biskupa Sandomierskiego, ogłaszający Rok Jubileuszowy. Następnie adorując Najświętszy Sakrament, modlono się w intencji kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka.
Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach reprezentowała delegacja wraz z Pocztem Sztandarowym, na czele z Panią Dyrektor dr Ewą Sęk.

Autoportret z Ojczyzną W tym samym dniu, późnym popołudniem w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach odbył się Wieczór Autorski „Autoportret z Ojczyzną””, promujący tomik poezji Ks. Wojciecha Zasady i wernisaż malarstwa Pani Stefanii Wójcik. W Sali Kameralnej, zaaranżowanej w salonik literacki, z motywami jesiennymi gości powitała dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk i poprosiła o modlitwę różańcową w intencji zmarłego Biskupa Wacława Świerzawskiego, założyciela „ARKI”, którą poprowadził Ks. Wojciech Zasada. Następnie przybyli goście wysłuchali nagrania z poezją czytaną przez autora. Najnowszy tomik „Autoportret z Ojczyzną” uwypukla słowa - klucze: ziemia, ludzie, wiara, które należy traktować jako płaszczyznę do dialogu i zrozumienia wierszy Don Adalberto. Wiersze Księdza Wojciecha w interpretacji dziewcząt z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Klaudii, Oli i Laury wprowadzały w klimat zadumy i refleksji nad „żywym poematem” - Ojczyzną. Stroje ludowe podkreślały przesłanie wierszy, dotyczące polskości, wiary i tradycji. Czytane słowo ubogacały utwory wokalne w wykonaniu grupy wokalnej, działającej w KDK „ARKA”. Obrazy Pani Stefani Wójcik, prezentowane podczas wernisażu, tematycznie odnosiły się do pejzażu polskiego i piękna kwiatów, malowanych pastelą, akwarelą i farbą olejną budziły zachwyt i zainteresowanie.
Wśród zaproszonych gości była delegacja miasta Hrubieszowa na czele z Przewodniczącą Rady Miasta Anną Świstowską, Maria Marut - krytyk literacki, Helena Bojarczuk - regionalistka i Joanna Błaszczak - instruktor Domu Kultury oraz wielu przyjaciół z Puław i Klimontowa, współpracujących wraz z Księdzem Wojciechem przy prowadzeniu teatru „Apostolos”. Na zakończenie spotkania podziękowano autorom wieczoru i wręczono kwiaty. Była również możliwość nabycia tomiku poezji i obrazów. Całe spotkanie zarejestrowała TVK „STELLA” ze Stalowej Woli, dzięki uprzejmości Pana Prezesa Zdzisława Gawęckiego, a czytelnicy tygodnika „Sztafeta” będą mogli zapoznać się z relacją, dzięki obecności redaktora, Pani Agnieszki Kopacz.


J.E.Ks. Bp Wacław ŚwierzawskiUmiłował WIĘCEJ. I jak Jezus - potrafił zaufać. Posłany - posyłał. Rozpalał wiarę będąc płonącą wiarą Żertwą. Teraz dziękujemy Dobremu Bogu w Trójcy Jedynemu za życie Księdza Biskupa Wacława i za to, że postawił na drodze nas wszystkich Dobrego Pasterza - Ojca. Pragniemy modlitwą otoczyć naszego Założyciela Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, Tego, który nadał nam imię Świętej Jadwigi Królowej, polecając to dzieło aby zaniósł je przed Boga Tron w darze razem z całym naręczem dobrych dzieł swojego życia. Z wyrazami czci i wdzięczności - Wspólnota Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Nagrania Telewizji TRWAMTelewizja TRWAM prowadzona przez Zgromadzenie Ojców Redemptorystów - polska stacja telewizyjna o charakterze ewangelizacyjnym i wychowawczo - edukacyjnym - przez dwa dni gościła w Racławicach i w Stalowej Woli na zaproszenie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. W czwartek 28 września 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli dziesięcioosobowa ekipa Telewizji TRWAM zarejestrowała utwory muzyczno - wokalne, repertuar taneczny i wiersze w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Na scenie, przy specjalnie stworzonej scenografii zaprezentowały się wszystkie grupy w 16 pozycjach repertuarowych, od miniatur tanecznych, przez inscenizacje, tańce regionalne, tańce narodowe i utwory poetyckie, w tym polskie wiersze autorstwa Władysława Bełzy. Nagrania odbywały się z sześciu kamer i mobilnego studia realizacyjnego, tj. wozu transmisyjnego.
Dyrektor dr Ewa Sęk i kadra KDK „ARKA” wyrażają ogromną wdzięczność Dyrektorowi stacji O. Tadeuszowi Rydzykowi za otwartość serca, zrozumienie, życzliwość i serdeczność okazywaną naszej zespołowej społeczności już od 20 lat.


X Dni Kardynała Adama KozłowieckiegoW niedzielę, 24 września 2017 r. delegacja dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wraz z Kadrą i Dyrektorem Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej dr Ewą Sęk, uczestniczyła w X Dniach Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Przed dworem rodziny Kozłowieckich, który obecnie służy jako siedziba Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego, odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza, który na początku Liturgii wspomniał osobę Kardynała Kozłowieckiego, podkreślając Jego zawierzenie Bogu i szeroko rozumianą troskę o drugiego człowieka. Podczas homilii Ks. Bartłomiej Krzos mówił o potrzebie zaangażowania w misję, jako odkrycie powołania do pracy w winnicy Pańskiej.
Po Liturgii Eucharystycznej wszyscy zaproszeni goście przemieścili się do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim, gdzie odbyła się konferencja, którą poprzedziły występy artystyczne zespołów wokalnych, w tym Zespół „Racławice” w kolorowych strojach ludowych. Delegacja zaśpiewała dwa utwory wokalne „Polska żyje” i „Niech brat bratu...”. Wszyscy zostali zaproszeni na obiad oraz otrzymali piernikowe serca „Serce bez granic”.


GS - Delikatesy PremiumNa zaproszenie Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku Stanisława Chwieja i wiceprezesa Aliny Brak dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w strojach łowickich uczestniczyły w inauguracji nawiązania współpracy pomiędzy GS w Nisku, a firmą Delikatesy „Premium” w sobotę, 23 września 2017 r. Klienci, licznie przybywający na zakupy, chętnie korzystali z degustacji produktów, proponowanych przez dziewczęta, przy akompaniamencie melodii ludowych, wyrażając zachwyt nad barwnymi kostiumami ludowymi.


Jarmark folklorystyczny 2017W niedzielne popołudnie, 17 września 2017 r., na podwórku KDK „ARKA”, po raz trzeci odbył się „Jarmark Folklorystyczny”, zorganizowany przez Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Głównym celem imprezy była integracja środowiska i głębsze poznanie kultury polskiej, prezentowanej w różnych formach artystycznych. Organizatorzy od dłuższego czasu czynili przygotowania oraz pozyskali dofinsowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego, gdyż bardzo zależało im na wysokim poziomie Jarmarku.

prom

Na scenie, wybudowanej specjalnie na potrzeby Jarmarku, wystąpiły zespoły taneczne, grupy wokalne, chór i soliści. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przedstawił tańce narodowe i miniatury taneczne, Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja” promował tańce współczesne i jazzowe, a Dziecięcy Zespół Taneczny „Perełki” inscenizacje taneczne i układy, oparte na tańcu współczesnym. Oba Zespoły na co dzień działają przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Scena rozbrzmiewała również utworami wokalnymi i instrumentalnymi. Można było posłuchać melodii walca i tanga w brzmieniu akordeonu, klarnetu, na których grali Michał Łyko i Bartłomiej Sikora. Publiczność z przyjemnością wysłuchała repertuaru wokalnego w wykonaniu chóru „Gaude Vitae”, piosenek, przygotowanych przez grupę wokalną z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach i Studio wokalne „Vivo” z SDK w Stalowej Woli. Na „Jarmarku Folklorystycznym” nie mogło zabraknąć stoisk z ekspozycjami ginących zawodów, można było nauczyć się lepienia garnków, wystrugać drewnianą zabawkę ludową, zrobić biżuterię z koralików i włóczki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach, i z Kurzyny przygotowały potrawy regionalne. W poczęstunek zaproszonych artystów bardzo zaangażowali się rodzice dzieci, tańczących w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”. Przebieg Jarmarku Folklorystycznego zarejestrowała Telewizja Kablowa „Stella” ze Stalowej Woli, a na zdjęciach utrwalił artysta fotograf Jan Złotek.


Nagranie do filmu W ostatni dzień sierpnia 2017 r. do siedziby Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach przyjechała młodzieżowa ekipa telewizyjna, w osobach Julia Butryn i Kornelia Rej. Dziewczęta współpracując z Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli przygotowują materiał do realizacji filmu o Księdzu Józefie Skoczyńskim i zwróciły się do pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewy Sęk o wyrażenie zgody na nagrania. Grupa reprezentacyjna Zespołu „Racławice” zaprezentowała w plenerze dwa układy tańców narodowych: poloneza, który w prezentacji Zespołu oddaje ducha rycerskości i szlachetności naszego narodu i kujawiak z oberkiem, obrazujący zwyczaje ludowe, w których nie brakowało kultu naszej wiary chrześcijańskiej.


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka