Rok artystyczny 2015/2016


Dni Niska 2016W sobotę, 27 sierpnia 2016 r. podczas uroczystości Święta Chleba w ramach Dni Niska, na scenie wystąpiły wokalistki Chórku Dziecięcego, reprezentując Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. W programie wokalnym znalazły się następujące utwory „Słodki strach”, „Laleczka z saskiej porcelany”, „Jesienny rock and roll”, „Puszek okruszek” i „Ludzkie gadanie”. Wszystkie prezentacje wzbudziły aplauz wśród przybyłych słuchaczy.

Dni Niska2016W niedzielne południe, 28 sierpnia uroczystości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, podczas której poświęcono chleb. Po nabożeństwie, korowód z udziałem orkiestry, poprowadził uczestników na stadion MKS „Sokół”. Chleb, jako dar za tegoroczne plony, niosło dwie pary z Zespołu Pieśni i Tańca „Racłwice” w strojach łowickich. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, powitał wszystkich gości i wręczył chleby, które na scenę wnosili tancerze Zespołu „Racławice” w barwnych strojach, podkreślając przynależność do tradycji ojców i doceniając trud polskich rolników. Wszystkie grupy Zespołu zatańczyły w koncercie, prezentując tańce narodowe, a najmłodsze dzieci, swoim układem Owieczki z Racławic” „bisowały” na życzenie uczestników. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” poprowadziła pani dr Ewa Sęk, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA”.


Dożynki w UlanowieW niedzielę 21 sierpnia 2016 r. w Ulanowie odbyły się, zorganizowane po raz XVII w ogóle, a po raz pierwszy w Gminie Ulanów, Dożynki Powiatu Niżańskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie, podczas której modlono się w intencji rolników, dziękując za tegoroczne zbiory. Następnie barwny korowód dożynkowy, na czele którego maszerowała Kapela Flisacka, a za nią Poczty Sztandarowe z gmin Powiatu Niżańskiego, grupy wieńcowe, Starościna i Starosta Dożynek, władze samorządowe ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem i Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów Stanisławem Garbaczem, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu, przemaszerował na miejsce obchodów Święta Plonów - Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „Błękitny San” - Stadion MKS RETMAN w Ulanowie.
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, który w tym roku oficjalnie reprezentował Gminę i Miasto Nisko dał przepiękny koncert. Najmłodsze dzieci tańcząc „Owieczki z Racławic” wzbudziły prawdziwy aplauz wśród publiczności, która prosiła o bis. Następnie solistka Justyna Leczocińska wykonała kujawiak z oberkiem, a kolejna prezentacja to siarczysty oberek w wykonaniu gr. III i barwny krakowiak w wykonaniu dzieci z grupy I i II. Całość koncertu zakończył dostojny polonez i zamaszysty mazur w wykonaniu młodzieży z IV grupy.


Pożegnanie wakacji20 sierpnia 2016 r.w Podwolinie zorganizowano Festyn na Pożegnanie Wakacji, podczas którego wystąpiły dziewczynki z Chórku Dziecięcego, działającego w Katolickim Domu Kultury „ARKA”. Repertuar wokalny wybrała i opracowała pani Katarzyna Rokoszyńska. Prezentacje zostały bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzonych mieszkańców Podwoliny i okolic.


Światowe Dni Młodzieży w SandomierzuGrupa reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach brała udział w Sandomierskim Dniu Wspólnoty, w ramach trwających w Polsce Światowych Dni Młodzieży. 23 lipca 2016 r. na sandomierski rynek od rana przybywały grupy młodzieży z Włoch, Katalonii, Francji, Kanady, Nigerii, Ukrainy i Wybrzeża Kości Słoniowej, by w krótkich występach scenicznych zaprezentować kulturę swoich krajów i podkreślić przynależność do kościoła katolickiego. Zespół „Racławice” zapoznał gości z polską kulturą, tańcami i śpiewem, prezentując suitę tańców lasowiackich, łowickich i oberka. W strojach kontuszowych cała grupa przeszła na błonia, gdzie wspólnie ze zgromadzoną młodzieżą, na czele z biskupami, przybyłymi z różnych stron świata, zatańczyli poloneza do muzyki W. Kilara. Eucharystię poprzedziła Koronka do Bożego Miłosierdzia, poprowadzona w kilku językach. Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej wystawił Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup z Francji, nawiązując do Osoby Świętego Jana Pawła II, inicjatora ŚDM. Biskup pokreślił, że najważniejszym celem jest dążenie do świętości. Postawił za wzór świętą Brygidę, patronkę dzisiejszego dnia i Maryję, odpowiadającą na wezwanie Boga poprzez Magnifikat. Na zakończenie Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz słowa wdzięczności skierował do wszystkich przybyłych i służb mundurowych, pełniących różne funkcje. Cały dzień wszystkim uczestnikom towarzyszył entuzjazm, niegasnąca radość, uśmiech na twarzach, śpiew, życzliwość, a przez to wzajemne ubogacanie się w duchu miłości, wiary i miłosierdzia.


W Uroczystość Świętego Jana Chrzciciela,24 czerwca, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczyła we Mszy Świętej, w Kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach, modląc się w intencji księdza proboszcza Jana Kądziołki.
W imieniu pani dyrektor Katolickiego Domu Kultury dr Ewy Sęk i całej społeczności „ARKI” dzieci w strojach krakowskich złożyły piękne życzenia i wręczyły laurkę z bukietem róż. Ksiądz Jan przyjął życzenia imieninowe z radością, pobłogosławił i poczęstował słodyczami wszystkich parafian.


Uroczyste zakończenie Roku ArtystycznegoW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, na Sali Baletowej, w gronie licznie przybyłych dzieci i młodzieży w towarzystwie rodziców, miało miejsce uroczyste zakończenie roku artystycznego 2015/2016. Pani dyrektor dr Ewa Sęk wraz z kadrą wręczyła dyplomy za twórczy udział w zajęciach artystycznych, reprezentowanie Zespołu na koncertach i udział w przeglądach, natomiast Laury za udział w FKCh „EUTRAPELIA” i glinianą RYBĘ - znak pierwszych chrześcijan. Pogratulowała wszystkim tancerzom wspaniałych postaw, podziękowała rodzicom za pomoc, ofiarowaną w ciągu całego roku. Wzruszającym akcentem było pożegnanie dwóch tancerek Pauliny Sałek i Małgorzaty Cieśli, które w Zespole przetańczyły 9 lat. Pani Maria Mirecka - Loryś wszystkim dzieciom i młodzieży z Zespołu podarowała słodki upominek.


Święcenia KapłańskieW sercu Diecezji Sandomierskiej, w Bazylice Katedralnej odbyła się uroczystość święceń kapłańskich. Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz na pamiątkę przyjęcia swoich święceń kapłańskich zawsze 19 czerwca wyświęca kolejne generacje kapłanów, dziękując w ten sposób Panu Bogu za dar kapłaństwa. Pasterz zwracając się do sześciu diakonów, kandydatów do prezbiteratu podkreślił, że 6 lat temu poszli za głosem powołania, by podjąć pracę w Winnicy Pana. Udzielił wskazówek jak naśladować Chrystusa poprzez krzyż, jak głosić Ewangelię, jak być gotowym do ofiarowania swojego życia i jak być blisko potrzebującego człowieka. Ordynariusz Diecezji życzył, aby plany przyszłych kapłanów były zgodne planem Boga, aby pielęgnowali wartości wyniesione z domu i seminarium. Zapewnił, że Chrystus będzie z nimi po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Po homilii kandydaci złożyli śluby posłuszeństwa biskupowi i z Jego rąk przyjęli święcenia kapłańskie.
Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczyła w tych uroczystościach na czele z panią dr Ewą Sęk dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA”. Po Mszy Świętej młodzież i kadra w dniu Jubileuszu 31 - lecia Święceń Kapłańskich złożyła życzenia J.E. Ks. Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi.

Bp Frankowski w RacławicachW tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach Ksiądz Biskup Edward Frankowski udzielił sakramentu bierzmowania. W homilii Ks. Biskup zwrócił uwagę, że w tym pięknym czasie, w pięknej świątyni młodzi, otworzyli swoją młodość na dary Duch Świętego. Takie zjednoczenie gwarantuje tworzenie młodego kościoła jako fundamentu pod budowę przyszłości Polski. Podkreślił, że od 30 lat w Racławicach działa Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, który zadziwia swoimi występami, prezentując kulturę polską, jako jej ambasador. We Mszy Świętej uczestniczyła również pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, do której zwrócił się ksiądz proboszcz Jan Kądziołka z podziękowaniami za trwanie przy wartościach chrześcijańskich, za kultywowanie tradycji polskich i owocną współpracę.
Po uroczystości Ks. Biskup Edward Frankowski odwiedził KDK „ARKA” i z zainteresowaniem i troską odniósł się do działalności związanej z wychowaniem młodego pokolenia.


Koncert dla Mamy i Taty W słoneczne, niedzielne popołudnie, 5 czerwca 2016 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” w Racławicach, miał miejsce wyjątkowo barwny koncert "Witajcie w naszej bajce" z okazji dnia Mamy, Taty i Dziecka. Wokalistki z Chórku Dziecięcego, który od roku działa w KDK „ARKA”, zaśpiewały swoje piosenki o różnej tematyce, zarówno te dedykowane dla mamy i taty oraz opowiadające o marzeniach i fantazjach. Koncert wokalny, urozmaicony został tańcami w wykonaniu maluszków z I grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Dzieci zatańczyły zarówno taniec pt. „Owieczki z Racławic”, który z miejsca podbił serca zgromadzonych gości i taniec pt. „Zabawy podwórkowe”. Sala Kameralna „ARKI” była wypełniona po brzegi, publicznością, która stworzyła miłą, rodzinną atmosferę. Serdeczne podziękowania składamy Paniom Katarzynie Rokoszyńskiej i Magdalenie Żmudzie za przygotowanie wokalne dzieci z Chórku, Pani Karolinie Kotwicy za przygotowanie taneczne maluszków z Zespołu, Panu Januszowi Kutyle za fachową opiekę od strony muzycznej, a przede wszystkim Pani dr Ewie Sęk - Dyrektorowi KDK „ARKA”, za niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju naszego Domu Kultury. Specjalne podziękowania kierujemy do Pana Stanisława Chwieja - Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku za ufundowanie słodkich podarunków dla naszych milusińskich.

Odpust parafialny w RacławicachW parafii Racławice, 8 maja każdego roku przypada uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, jednego z patronów Polski. W tym roku odpust parafialny został przeniesiony na 7 maja. Tradycyjnie w uroczystości włączył się Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z KDK „ARKA”. Delegacja w strojach ludowych udała się na Mszę Świętą, koncelebrowaną, pod przewodnictwem ks. Ryszarda Sałka. W homilii został przybliżony życiorys Świętego Stanisława ze Szczepanowa. Ksiądz zwrócił się do parafian, aby prosili o wstawiennictwo Świętych dla Ojczyzny, by mogła się rozwijać, a rodziny polskie miały godne warunki do rozwoju życia. Na zakończenie Liturgii wystawiono Najświętszy Sakrament i odmówiono Nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy Świętej wszyscy przeszli w procesji wokół kościoła. Proboszcz Ks. Jan Kądziołka podziękował dzieciom, młodzieży i wychowawcom, na co dzień pracującym z nimi za obecność podczas uroczystości odpustowych. Słowa podziękowania skierował do Pani Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” dr Ewy Sęk za współpracę i trwanie przy tradycjach naszych ojców oraz wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym.

1050 Rocznica Chrztu PolskiW tym samym dniu delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w diecezjalnych uroczystościach 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się w Zawichoście. Według podań, to właśnie tam mogli dotrzeć pierwsi misjonarze z kręgu działalności ewangelizacyjnej Cyryla i Metodego.
Wspólne dziękczynienie za dar chrztu rozpoczęło się nad brzegiem Wisły, któremu przewodniczył Ks. Bp Edward Frankowski. Pielgrzymi trzymając w rękach zapalone świece odnowili przyrzeczenia chrzcielne i zostali pokropieni poświęconą wodą, zaczerpniętą z Wisły.
Następnie w uroczystej procesji, śpiewając Litanię Loretańską, wszyscy przeszli do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie wspólnie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W gotyckiej świątyni pw. Św. Jana Chrzciciela odbyła się Msza św. dziękczynna za dar wiary i 1050 rocznicę Chrztu Polski. U wejścia do świątyni Ordynariusz Diecezji J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz poświęcił nową chrzcielnicę, wotum obchodzonego jubileuszu chrztu Polski. Homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Jan Sobiło, ordynariusz diecezji charkowsko - zaporoskiej na Ukrainie. Podkreślił, że to, co wydarzyło się 1050 lat temu ma związek z faktem, że stoimy tu, na tym miejscu jako chrześcijanie, zanurzeni w Chrystusa, jako Naród. Chrzest w życiu każdego człowieka, to dar i wielkie wydarzenie. Dzisiaj, dziękując Panu Bogu za chrzest Polski, za chrzest naszych ojców, za wiarę naszych rodziców i za naszą wiarę, pragniemy spojrzeć na naszą Ojczyznę, która trwa przy Krzyżu Chrystusa wraz z Maryją i ma za zadanie obudzić korzenie chrześcijaństwa.


Święta majowe w Nisku3 maja 2016 r. obchodzono podwójne święto: w kościele katolickim Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 225. rocznicę Konstytucji, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. W Nisku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa, koncelebrowaną, pod przewodnictwem księdza proboszcza Franciszka Greli. W homilii ks. kapelan ppłk Szczepan Madoń podkreślił znaczenie złożenia ślubów przez króla Jana Kazimierza, autorem których był św. Andrzej Bobola, rozpoczynających się od słów „Wielka Boga, Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico...”. Wtedy po raz pierwszy, podczas publicznego odmawiania Litanii Loretańskiej przez nuncjusza papieskiego Piotra Vidoniego, padło trzykrotnie powtórzone wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Na zakończenie ksiądz życzył wszystkim, aby byli sobie bliscy i wzajemnie się szanowali. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przed Figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, po czym wszyscy zgromadzeni, w uroczystym korowodzie, przeszli na Plac Wolności. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Julian Ozimek oraz Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz. Kolejnym elementem obchodów był Apel Pamięci, zakończoną salwą honorową. Tradycyjnie złożono wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności. Ceremonię składania kwiatów rozpoczęły władze Gminy i Miasta Nisko oraz władze Powiatu Niżańskiego. Wśród delegacji nie zabrakło także Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach.
Obchody majowe w RozwadowieW tym dniu również Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” czynnie włączył się w obchody majowe, organizowane w Stalowej Woli - Rozwadowie. Na rynku rozwadowskim grupka dzieci w strojach lasowiackich przedstawiła scenkę pt. „Chłopiątko”. Uroczystość zakończył polonez poprowadzony przez grupę reprezentacyjną ZPiT „Racławice” w strojach szlacheckich. Tancerze zaprosili do poloneza mieszkańców Stalowej Woli, uczestniczących w obchodach.


Taneczny KrągW niedzielę, 24 kwietnia 2016 r. w Przeworsku, odbył się 30. Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”. Organizatorem było Centrum Kulturalne w Przemyślu i Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku. Na sali widowiskowej MOK zespoły zaprezentowały bogaty folklor z regionów południowo - wschodniej Polski w dwóch kategoriach wiekowych. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach reprezentowany był przez dwie grupy. Dzieci zatańczyły suitę pieśni, tańców i zabaw lasowiackich, a młodzież jeden z tańców narodowych „Oberek”, który wykonywany jest żywiołowo do muzyki narodowej. Zespół wykonaniem i interpretacją tych układów wytańczył III miejsce.
Komisja oceniająca, w składzie p. Alina Kościółek - Rusin, p. Krystyna Trojanowska i p. Andrzej Osmyk podkreśliła, że w ocenie brana była pod uwagę nie tylko technika tańca, oddanie charakteru, ale również dbałość o estetykę strojów i godne prezentowanie kostiumów, tak charakterystycznych i bogatych w ludowej kulturze polskiej.


Formy różneZespół Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczył w VIII Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf 2016” w Dębicy. W pierwszym dniu przeglądu, w kategorii tanecznej „formy różne”, nasz Zespół zaprezentował taniec „Lekcja geometrii”, w którym wykorzystano matematyczne rekwizyty i gimnastyczne elementy oraz kolorowe stroje z motywami geometrycznymi.
Taniec ludowyW drugim dniu przeglądu, na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, „królował” polski folklor. Zespół „Racławice” był reprezentowany przez dwie grupy, dziecięcą i młodzieżową. W kategorii wiekowej 7-12 lat dzieci zatańczyły suitę zabaw, pieśni i tańców lasowiackich, którą wytańczyły „Srebrny Gryf”. Nasza grupa wyróżniała się bogatymi strojami i ilością par tańczących na scenie. Natomiast tancerze z grupy młodzieżowej brawurowo zatańczyli oberek w pięknych, łowickich kostiumach, za który otrzymali wyróżnienie.


Wielkanoc 2016Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w piątek, 01 kwietnia 2016 r. wyjechał do Łańcuta na VII Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec 2016”. Już po raz siódmy Miejski Dom Kultury w Łańcucie gościł wiele Zespołów z całego województwa podkarpackiego, które prezentowały się w trzech kategoriach wiekowych. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” po raz czwarty brał udział w tym Przeglądzie. W tym roku zadebiutowały dzieci z grupy II, które wystąpiły w II kategorii (9 - 12 lat). Brawurowo zatańczyły „Krakowiaka” i zostały nagrodzone II miejscem. Warto dodać, że wśród 24. osobowej grupy, większość dzieci była w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jednak pełna mobilizacja i duże umiejętności taneczne pozwoliły im skutecznie konkurować z dziećmi dużo starszymi. Na co dzień z dziećmi pracuje pani Karolina Kotwica, tancerka i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.
Natomiast grupa młodzieżowa naszego Zespołu zaprezentowała się w kategorii III (13 - 19 lat), tańcząc siarczystego oberka, który został nagrodzony III miejscem. Przewodniczący Jury Marcin Zych, odczytując werdykt, pogratulował naszej młodzieży dynamicznego i precyzyjnie wykonanego tańca, który przygotowała pani Jolanta Warchoł, również wychowanka Zespołu. Atrakcją tegorocznego przeglądu był występ Zespołu Pieśni i Tańca „LEVOCAN” z Levocy na Słowacji.


Wielkanoc 2016Wielki Czwartek, rozpoczynający Triduum Paschalne, w tym roku przypadający na dzień 24 marca, zgromadził w Katedrze Sandomierskiej Diecezjalną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej Ołtarza oraz przedstawicieli różnych grup i stowarzyszeń. Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej uczestniczyła we Mszy Krzyżma Świętego, koncelebrowanej, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji J. E. Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas homilii Ks. Biskup mówił o wielowymiarowej pracy kapłanów, która obejmuje posługę sakramentalną, głoszenie Słowa Bożego, działalność charytatywną, a także troskę o bezcenne dziedzictwo narodowe, o kulturę i dobro publiczne. Podkreślił również posługę biskupią Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego i wspomniał o Biskupie seniorze Wacławie Świerzawskim. Podczas Eucharystii Ks. Biskup dokonał poświęcenia olei świętych, które przez kolejny rok służyć będą przy udzielaniu sakramentów chrztu, namaszczenia chorych i święceń kapłańskich.
W Dniu Kapłańskim dzieci i młodzież w strojach ludowych złożyły życzenia naszym Biskupom i księżom oraz przyjaciołom Zespołu.


Jubileusz 100. urodzin6 lutego 2016 r. w Racławicach miała miejsce niecodzienna uroczystość. Mieszkanka Racławic Pani Maria Mirecka - Loryś obchodziła setną rocznicę urodzin. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach. Licznie przybyłych kapłanów na czele z Ks. Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, przedstawicieli parlamentarzystów, władz samorządowych i parafian oraz szanowną jubilatkę wraz z jej najbliższą rodziną powitał proboszcz Ks. Jan Kądziołka, a następnie przybliżył bogaty w niezwykłe wydarzenia życiorys Pani Marii, podkreślając jej olbrzymie zaangażowanie w walkę o niepodległość, działalność polonijną oraz charytatywną na rzecz potrzebujących Polaków na Ukrainie. Następnie z rąk p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Jubilatka odebrała medal Pro Patria i szablę. Jubilatkę uhonorowały także władze Stalowej Woli, które przyznały jej honorowe obywatelstwo miasta. Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach złożyła muzyczną laurkę wraz z życzeniami i bukietem róż. Pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk przekazała List Gratulacyjny z wyrazami uznania z okazji 100. rocznicy urodzin, podkreślając działania w trudnym okresie historii Polski oraz ustawiczną pomoc Polakom na Wschodzie. Podczas wspólnej Eucharystii, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz dziękowano Bogu za dar życia pani Marii, prosząc dla niej o błogosławieństwo na dalsze lata życia i opiekę Maryi, Matki Boga. Pasterz Diecezji Sandomierskiej podkreślił, że życie Jubilatki jest piękne i nieprzeciętne. Przeplata się w nim bohaterstwo czasu wojny, aktywna działalność w środowiskach polonijnych i hojne wsparcie, udzielane po dzień dzisiejszy rodakom za wschodnią granicą. O religijnej postawie Pani Marii świadczy przydomek „Boża Przemytniczka”, nadany jej na Ukrainie jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Zasłużyła sobie na niego tym, że przy okazji odwiedzin posługującego tam brata ks. Bronisława, przywoziła potajemnie dewocjonalia, obok oczywiście innych środków, niezbędnych do prowadzenia duszpasterstwa. Człowiek, którym zawładnęło myślenie o innych, rozumie więcej i kocha mocniej: Boga, bliźniego, Ojczyznę i tego przykładem jest nasza dostojna jubilatka. I chociaż zwykle, wraz z upływem lat, oddajemy się bardziej wspomnieniom, ale nie Pani Maria, która ma stale nowe, dobre pomysły, które niestrudzenie realizuje.
Maria Eleonora Mirecka - Loryś urodziła się 7 lutego 1916 w Ulanowie. Z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa do piątego roku życia mieszkała w Ulanowie. W 1921 r. rodzina przeniosła się do Racławic koło Niska. Tu, w 1937 r. ukończyła gimnazjum, po czym studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równocześnie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. W 1943 r. uczestniczyła w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze, które w maju 1936 r. podczas pielgrzymki złożyła polska młodzież akademicka. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana w Nisku. Na wolność wyszła 1 września 1945 r., na mocy amnestii. Zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę i z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego późniejszego męża, oficera rezerwy, Henryka Lorysia, z którym w październiku 1946 r. wyemigrowała do Anglii.
W styczniu 1952 r. z rodziną wyjechała do USA, najpierw do Toledo w stanie Ohio, a w 1954 r. do Chicago. Tam zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Od lat 70. XX wieku jest zaangażowana w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach. W grudniu 1999 r. została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Współpracowała z polonijnym radiem w Chicago, dla którego nagrywała cotygodniowe felietony z cyklu „Otwarty mikrofon”. Została odznaczona Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim, a Prezydent RP Lech Kaczyński 3 V 2006 r. wręczył jej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Od roku 2004 mieszka w Racławicach i aktywnie udziela się w środowisku. Jest autorką 2. tomu zatytułowanego „Historia Związku Polek w Ameryce” i książki „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni”. W 2014 roku został zrealizowany film dokumentalny o Marii Mireckiej-Loryś pt. „Szkic do życiorysu” w reż. Ewy Szakalickiej.


Prośba o przekazanie 1%Szanowni Państwo,
zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 1% swojego podatku przekazali Państwo na Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.

„Niech Twój 1% zatańczy dla Ciebie”,

Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wybiorą Państwo Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” Organizację Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS - 00000 64505, aby przekazać 1 % swego podatku. Każdy z Państwa może zadecydować do dnia 31 kwietnia 2016 roku o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2015 na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Zapasy taneczne 2016Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” 5 lutego 2016 r. brał udział w XI Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 2016”, organizowanym przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. W Zespole Szkół Nr 2 w Nisku, na sali gimnastycznej, zaprezentowało się 19 zespołów w czterech kategoriach tanecznych. Grupa młodzieżowa z Zespołu „Racławice” zaprezentowała miniaturę taneczną „Geometria”, za wykonanie której jury przyznało wyróżnienie. Zespół w „Zapasach Tanecznych” wystąpił po raz czwarty w kategorii show dance. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” w środowisku artystycznym wyróżnia się na tle innych zespołów tym, że w swoim repertuarze ma polskie tańce narodowe, regionalne i tańce innych narodów i równolegle dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty w innych formach tanecznych, tj. miniatury, inscenizacje, taniec nowoczesny i widowiska.


Krzeszowskie kolędowanie20 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie wokalistki: Aleksandra Marchut, Nikola Wołoszyn, Zuzanna Paleń, Natalia Cagara, Laura Warchoł oraz Kamila Domagała brały udział w eliminacjach do IX-go Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2016”. Wyborem repertuaru i przygotowaniem do występu zajmowała się pani Katarzyna Rokoszyńska, pracująca z grupą wokalną w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z powiatu niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego, biłgorajskiego i rzeszowskiego. W sumie na scenie wystąpiło 55. solistów w pięciu kategoriach wiekowych oraz 15 zespołów i duetów w trzech kategoriach wiekowych. Jury i publiczność wysłuchała 70. kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Patronat honorowy nad Przeglądem pełnili: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.


Jasełka w SDKZespół Pieśni i Tańca „Racławice” z KDK „ARKA” został zaproszony do Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli z programem Misterium Bożego Narodzenia. W niedzielne popołudnie 17 stycznia, sala SDK wypełniła się dziećmi i ich rodzicami. Dyrektor SDK, pan Józef Sroka powitał licznie zgromadzonych i zaprosił do wspólnego przeżywania atmosfery Bożego Narodzenia. Program zaprezentowany przez dzieci i młodzież z Zespołu w różnorodnych, kolorowych strojach, które pozwoliły identyfikować postacie przybywające do szopki by adorować Nowonarodzonego Jezusa, spotkał się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem szczególnie ze strony najmłodszych dzieci zgromadzonych licznie blisko sceny.
Po programie artystycznym pan dyrektor Józef Sroka zaprosił na scenę panią dr Ewę Sęk, dyrektora Katolickiego Domu Kultury „ARKA”. Złożył na jej ręce kwiaty i podziękował za przyjęcie zaproszenia oraz wieloletnią współpracę, a następnie zaprosił dzieci na zabawę karnawałową. Przy muzyce dzieci chętnie brały udział w animacjach i wspólnych zabawach. Pięknie prezentowały się w specjalnie przygotowanych strojach i niecierpliwie oczekiwały świętego Mikołaja. Nie zabrakło gier, konkursów oraz nagród. Dla wszystkich był przygotowany poczęstunek w kawiarence SDK.


Spotkania z kolędąW sobotę 16.01.2016 r. dzieci z Chórku oraz Grupy Wokalnej reprezentowały Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej na XXIII Niżańskich Spotkaniach z Kolędą „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. Spotkanie z kolędą organizowane było przez „Niżańską Wspólnotę Ruch Światło Życie”. Na scenie NCK „Sokół” w Nisku zaprezentowało się ok. 40 wykonawców z różnych Parafii Diecezji Sandomierskiej, wśród nich 7 kolęd wykonanych przez dzieci z KDK „ARKI”. Cieszymy się z udanego występu, wszystkie dziewczynki zaprezentowały dobry poziom wokalny, a Kamila Domagała wyśpiewała wyróżnienie i następnego dnia wystąpiła w koncercie laureatów w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku. Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Rokoszyńskiej, która przygotowała dzieci do występu.


Wieczór kolęd16 stycznia w Sali Kameralnej Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach odbyło się spotkanie zatytułowane „Wieczór kolęd”, którego inicjatorkami były panie z Koła Gospodyń Wiejskich, działającego od kwietnia ubiegłego roku przy KDK „ARKA”. Przewodnicząca KGW pani Elżbieta Pawlos powitała przybyłych gości, w tym proboszcza parafii Racławice ks. Jana Kądziołkę. Uczestników spotkania zapoznano z genezą kolęd i zaproszono do wspólnego śpiewania. Kolędy i pastorałki śpiewano do akompaniamentu akordeonu, grzechotek i tamburyna. Wszyscy mogli włączyć się czynnie do śpiewu, gdyż słowa poszczególnych kolęd wyświetlano w pokazie multimedialnym. Melodie kilku kolęd panie Krystyna Kuś i Maria Bera zagrały na fletach. Wieczór kolęd w Racławicach, to kolejna inicjatywa zrealizowana przez KGW w KDK „ARKA”, w której panie nie tylko zadbały o stronę artystyczną, ale również zaprezentowały kunszt kulinarny i częstowały swoimi wypiekami.


KOlędowy CzasW niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia, Chórek Dziecięcy wraz z solistkami z grupy wokalnej, działającej w Katolickim Domu Kultury „ARKA” w Racławicach zaprezentował koncert kolęd i pastorałek „Kolędowy Czas”, przedłużający Bożonarodzeniowe świętowanie. Sala Kameralna KDK „ARKA” wypełniona była licznie przybyłą publicznością. Zaproszeni goście mogli wysłuchać 19. kolęd i pastorałek, m.in. „Przybyli z nieba”, „Mój maleńki Jezusie”, „Pastuszek bosy”, „Kolędnicy wędrownicy”, „Tobie mały Panie”, „Grudniowe noce”, „Kolędowy czas”. Ciekawe aranżacje muzyczne w dziecięcym wykonaniu stworzyły wyjątkowy nastrój i wprowadziły słuchaczy w klimat ducha poszczególnych utworów. Repertuar wybrały i przygotowały Katarzyna Rokoszańska, Magdalena Żmuda, Agnieszka Rup i Alicja Szewczyk. Nad opracowaniem muzycznym czuwał pan Janusz Kutyła. Na zakończenie spotkania wykonawcom podziękowała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, podkreślając adekwatny dobór programu, wdzięczne postawy młodych wykonawców i śpiew radujący serca publiczności. W słowach skierowanych do rodziców zaznaczyła zaangażowanie w wychowanie dzieci w kulturze polskiej oraz przyjazne nastawienie do działań Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej.


Spotkanie opłatkowe w ArceSala Kameralna Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach 7 stycznia 2016 r. była miejscem opłatkowego spotkania wspólnoty Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, tj. kadry, dzieci, młodzieży i ich rodzin. Było to tradycyjne spotkanie, organizowane od 30 lat. Gościem honorowym był J. E. Ks. Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Wśród obecnych był również proboszcz parafii Racławice Ks. Jan Kądziołka oraz sekretarz biskupa Ks. dr Roman Janiec. Przybyłych gości powitała pani dyrektor KDK „ARKA” dr Ewa Sęk, która już w pierwszych słowach wyraziła radość ze spotkania w Rodzinie Rodzin.
Zanim nastał czas składania życzeń, tancerze Zespołu zaprezentowali ciepły, barwny i nastrojowy program Misterium Bożonarodzeniowe. Swoim wykonaniem utwierdzili prawdę o betlejemskiej szopce, która nie traci swojej aktualności i niesie światu pokój oraz nadzieję. W prezentacji Zespołu do żłóbka kolejno przybywają aniołowie, lud, mikrusy, rodzina polska oraz Trzej Królowie. Wszystkie stany w pieśniach i słowach wyrażają szczerą radość z Narodzin, daru miłości, jaki Bóg przyniósł na ziemię, stając się człowiekiem. Ważnym akcentem jest podkreślenie, że Jezus nadal poszukuje miejsca w naszym życiu, w naszych domach, rodzinach, Ojczyźnie i świecie. Przedstawienie zostało zakończone apelem świętej rodziny „Polsko! Weź Jezusa i bądź szczerze katolicka...”.
W kolejnym punkcie spotkania zgodnie ze zwyczajem został odczytany fragment Ewangelii św. Łukasza, mówiący o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie Ks. Biskup został poproszony przez panią dyrektor o słowo. Pasterz podkreślił znaczenie kolęd i wartość spotkań noworocznych oraz pobłogosławił opłatki, które zostały rozdane wśród zebranych. Przy śpiewaniu kolęd przez panią Katarzynę Rokoszyńską, której akompaniował pan Janusz Kutyła płynęło dużo ciepłych słów. Oprócz tradycyjnych życzeń zdrowia, szczęścia czy pomyślności, były też życzenia głęboko sięgające istoty wiary. Spotkanie w Sali Kameralnej zakończyło się wspólną modlitwą. Druga część spotkania odbyła się w sali baletowej, specjalnie przygotowanej do poczęstunku. Przy wspólnym stole Ksiądz Biskup zwracając się do rodziców podkreślił rolę w wychowaniu dzieci oraz kształtowaniu środowiska duchowo – artystycznego w KDK „ARKA”. Podziękował racławickiej wspólnocie za trud i podejmowanie działań na rzecz kultywowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych oraz za stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Telewizji Kablowej „Stella” ze Stalowej Woli, którzy zarejestrowali całe spotkanie oraz przeprowadzili wywiady z Pasterzem Diecezji, Dyrektorem Katolickiego Domu Kultury „ARKA” oraz z przedstawicielami młodzieży i rodziców.


Nagrania do TVW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, 15 grudnia 2015 r. odbyło się nagranie kolęd przez Telewizję Kablową „Stella” ze Stalowej Woli. W nagraniu udział wzięły dzieci z grupy I i II Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w strojach krakowskich, lasowiackich, w biało-czerwonych oraz sukienkach aniołowych. Młodzież z III i IV grupy wystąpiła w strojach szlacheckich i łowickich. Soliści śpiewali wybrane kolędy, a pozostali tworzyli chórki. Na poddaszu został stworzony klimat chaty lasowiackiej, w której rodzina lasowiacka przy śpiewie kolędy stroiła choinkę. Na ręce pana prezesa TVK „Stella” Zdzisława Gawęckiego składamy podziękowanie za wspieranie i promowanie kultury polskiej poprzez media.


II KOnferencja NaukowaDelegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, została zaproszona do udziału 11 grudnia 2015 roku w II Konferencji Naukowej pt. „Patriotyzm w teorii i praktyce” organizowanej w XXXIV rocznicę powstania Solidarności. Konferencja zorganizowana została na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Przedstawiciele młodzieży tańczącej w Zespole „Racławice” Paulina Sałek i Dagmara Czarnota uczestniczyły w panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Patriotyzm wczoraj i dziś”, który poprowadził dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Prowadzący spotkanie Profesor udzielał kolejno głosu poszczególnym osobom z zacnego grona naukowców, jak również studentom i młodzieży licealnej. Pani Jolanta Róża Kozłowska - Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w swoim słowie przytoczyła postawy patriotyczne, którymi wyróżniała się młodzież studencka na przełomie lat 70 i 80 ubiegłego wieku oraz o podejmowanych działaniach w czasie tworzenia się Solidarności. Następnie dr Magdalena Łuka i dr Justyna Maciaszek zaprezentowały pojęcie patriotyzmu w kontekście pedagogicznym oraz przedstawiły metody kształcenia postaw patriotycznych w środowisku młodzieży. Dr Mirosław Rewera przedstawił wyniki badań socjologicznych i omówił stosunek obywateli do bezpieczeństwa z perspektywy społecznego odbioru zagrożeń oraz stopnia zaufania do środowiska. W kolejnym wystąpieniu dr Ewa Sęk, pracownik naukowy i Dyrektor KDK „ARKA” przytoczyła przykłady kształtowania postaw patriotycznych przez włączenie przekazu tradycji narodowych w wychowywanie dzieci i młodzieży w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”. Wychowanie to realizowane jest i oddziałuje przez sztukę na wszystkie sfery osobowości człowieka. Zespół „Racławice” podtrzymuje tradycje polskie o charakterze polskiej kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej, udostępnia je szerszemu środowisku, które te wartości uznaje za własne. Zespół pieśni i tańca, jako jedna z form organizacji kultury, przekazuje wzory zachowań, system symboli i znaczeń. Następnie prof. Dłubacz poprosił o głos księży - dra hab. Romana Bogusława Sieronia i dra Mariusza Kozłowskiego, którzy zapoznali słuchaczy z tematem patriotyzmu w dobie Internetu z punktu widzenia teologicznego. W ostatniej części konferencji wystąpili studenci, którzy reprezentowali Koła Naukowe Paideia, Societas, Polonia Semper Fidelis. Przedstawili oni postawy patriotyczne wśród swoich rówieśników w Polsce i za granicą wśród Polonii. Delegatki Zespołu „Racławice” w swoich krótkich wypowiedziach podkreśliły wartości przynależności do Zespołu. Paulina zwróciła uwagę, że dzieci i młodzież na zajęciach nie tylko uczą się tańczyć, ale są wychowywani w duchu katolickim i nabyte wartości przekazują innym w swoich środowiskach szkolnych. Dagmara podkreśliła, że uczestnicząc w zajęciach Zespołu i koncertując w różnych miejscach w Polsce i na świecie, młody człowiek jest przygotowywany do aktywnego życia w społeczeństwie. Katolicki Dom Kultury „ARKA” wychowuje człowieka pięknego wewnętrznie i dobrego, zgodnie z pojęciem kalokagathia. Konferencja zakończyła się muzycznym akcentem. Pan Piotr Rut swój koncert gitarowy rozpoczął od modlitwy śpiewanej, a następnie poprzez repertuar patriotyczno - solidarnościowy doszedł do znanego utworu Jacka Kaczmarskiego „Mury”.


Zabawa andrzejkowaW Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, dnia 26 listopada 2015 r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „KomentarzRacławice”. Zabawy i wróżby andrzejkowe przygotowała pani Karolina Kotwica, a razem z dziećmi z młodszych grup zabawy przeprowadzała młodzież z najstarszej grupy Zespołu. Wszystkie dzieci przygotowały się na ten wieczór, były przebrane w kostiumy różnych postaci z bajek i bardzo chętnie brały udział w zabawach tanecznych oraz konkursach. Rodzice przygotowali poczęstunek, były tradycyjne kanapeczki i ciasteczka oraz napoje. Apetyty dzieciom dopisywały. Wszystkie dzieci, biorące udział w zabawach i konkursach otrzymały nagrody rzeczowe. Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem, było lanie wosku, wróżby z liczb i kolorów i „spacer bucików. Na zakończenie uczestnicy zabawy robili sobie wspólne zdjęcia i prezentowali swoje postacie, za które były przebrane.


Lekcja o regionie lasowiackimDnia 24.11.2015 r. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” gościliśmy uczniów z klasy III „a” Publicznej Szkoły Podstawowej w Nisku. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, na których poznały kulturę, zwyczaje i obrzędy Lasowiaków. Dużą frajdę sprawiło dzieciom oglądanie i przymierzanie kostiumów ludowych, chętnie uczyły się nazw poszczególnych części garderoby, zarówno kostiumu dziewczęcego jak i chłopięcego, takich jak na przykład magierka, zapaska, gorset, katana, itp. Następnie poznały podstawowe kroki „lasowiaczka”, których nauka wywołała prawdziwy entuzjazm i radość. Dopełnieniem spotkania były zajęcia z garncarstwa. Każde dziecko samodzielnie z gliny utoczyło na kole garncarskim dzbanuszek lub miseczkę i na pamiątkę spotkania zabrało do domu. Serdecznie dziękujemy Pani Monice Bajak, wychowawczyni klasy III „a” za miłą i owocną współpracę.


Konkurs piosenki w UlanowieDnia 18 listopada 2015 r. Dominika Sieczka i Kamila Domagała z naszej Grupy Wokalnej brały udział w Rejonowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka Dola”, który odbył się w Domu Kultury w Ulanowie. Na scenie wystąpiło 20 solistów i 7 zespołów, każdy zaśpiewał po dwa utwory. Usłyszeliśmy piosenki dawne, często już zapomniane oraz skomponowane przez współczesnych artystów. Dominika zaśpiewała „Rozkwitały pąki białych róż” oraz „Tak długo was chłopcy nie było”, a Kamila „Wojenko, wojenko” i „Śpiewkę 1920”. Poziom wokalny uczestników był bardzo wysoki, nasze wokalistki zaprezentowały również wysoki poziom. Jury przyznało Dominice II miejsce, a Kamili wyróżnienie w kategorii II (14 – 19 lat).


Jubileusz 40 -lecia ZPiT Resovia SaltansZespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, działający przy Uniwersytecie Rzeszowskim, obchodził 40 - lecie swojej działalności. Przygotowania do koncertów były okazją do spotkania różnych pokoleń tancerzy i wspomnień o spędzonych z zespole godzinach i latach. W dniach 10 - 14 listopada 2015 r. w Filharmonii Podkarpackiej odbyły się koncerty galowe, w których zaprezentowano bogaty folklor rzeszowski, górali żywieckich i sądeckich, suitę tańców podlaskich i cieszyńskich oraz tańce narodowe: krakowiak, oberek i polonez oraz cały blok tańców wschodnich, tj. tańce mołdawskie, rosyjskie, zakarpackie. W koncercie udział wzięli studenci, aktualnie tańczący w Zespole, trzy grupy absolwentów, obecna grupa wokalna, wokalistki z grupy absolwenckiej i kapela.
W obchodach jubileuszowych studenckiego Zespołu czynny udział wzięły dwie wychowanki Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Anna Dybka i Maria Mieliczek, które pierwsze kroki taneczne stawiały na sali baletowej Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach. Techniki i charakteru polskich tańców oraz tańców innych narodów od dzieciństwa uczyły się od wybitnego choreografa, instruktora i wychowawcy pani dr Ewy Sęk, która od 30 lat prowadzi ZPiT „Racławice”, a od 20 lat jest dyrektorem Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. To właśnie pani dr Ewa Sęk zaszczepiła u swoich wychowanków miłość do pielęgnowania tradycji polskiego folkloru poprzez taniec i śpiew oraz rozbudziła potrzebę rozwijania nabytych umiejętności. Od kilku lat pani Anna Dybka pracuje jako animator kultury w KDK „ARKA” i przez to kultywuje to dziedzictwo, wychowując kolejne pokolenie dzieci i młodzieży. Obie absolwentki na koncercie zostały zaszczycone obecnością pani Ewy Sęk wraz z mężem Zbigniewem, który zawsze wspiera wychowanie dzieci i kulturę polską. Otrzymały kwiaty i gratulacje oraz życzenia dalszego, aktywnego udziału w życiu artystycznym.
Warto pamiętać, że utrzymanie dziedzictwa kulturowego może być możliwe tylko wtedy, gdy znajdą się osoby, które chcą i potrafią to dziedzictwo przyjąć, pomnożyć i przekazać następcom. Do takich osób należą Wychowankowie, o których tutaj mowa. Obydwie Panie pracują już z kolejnymi generacjami młodego pokolenia, starając się przekazać dar swoich talentów i zamiłowań do kultury polskiej. W szczególności Pani Anna Dybka, która pozostała wierna „Racławicom” i tutaj właśnie wytrwale na co dzień kultywuje tę pasję, ofiarowuje swój trud na rzecz rodzinnego środowiska, aby nie zaginęło to, co stanowi o naszej tożsamości narodowej przez kulturę.


Obchody rocznicowe11 listopada 2015 r. delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach brała udział w uroczystościach 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę w Sanktuarium Świętego Józefa w Nisku pod przewodnictwem wicedziekana Ks. Franciszka Greli. Klaudia Filiks z ZPiT „Racławice” modliła się za polską młodzież i dzieci, przyszłość Narodu polskiego.
Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed „Tablicą Katyńską” i „Tablicą Żołnierzy AK” i przeszły na Plac Wolności, by wysłuchać przemówień okolicznościowych, które wygłosili pani Burmistrz Teresa Sułkowska i Starosta Powiatu Niżańskiego pan Robert Bednarz oraz uczestniczyć w Apelu Pamięci i złożyć kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności.

Bal OficerskiWieczorem grupa reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” na zaproszenie Kapituły Służb Mundurowych, rozpoczęła Bal Oficerski, Polonezem Rycerskim do muzyki Benedykta Konowalskiego i mazurem do muzyki Stanisława Moniuszki. Bal zorganizowany został z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Swoją ideą nawiązuje do tradycji balów oficerskich, odbywających się w okresie karnawału w dwudziestoleciu międzywojennym. Istotą przedsięwzięcia było wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i Wojskowych. Do tej idei nawiązał Komendant PPSP w Stalowej Woli Tadeusz Niedziałek, który podkreślił, to nie tylko zabawa, ale i kultywowanie tradycji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.
Zaproszonych oficerów wraz żonami oraz gości, przy wejściu witał szpaler młodzieży w strojach szlacheckich. Tancerze Zespołu „Racławice” wręczali piękne, czerwone róże, wszystkim paniom, przybyłym na bal.


Wernisaż wystawy Racławice wczoraj i dziśMieszkanki wsi Racławice w tym roku wyszły z inicjatywą reaktywowania działalności Koła Gospodyń Wiejskich. 23 kwietnia br. w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach miało miejsce pierwsze zebranie Koła Gospodyń, na którym wybrano panią mgr Elżbietę Pawlos na przewodniczącą. Przewodnicząca wraz z pozostałymi członkiniami zwróciła się z oficjalną prośbą do dyrektora KDK „ARKA” dr Ewy Sęk o wzięcie ich pod skrzydła i umożliwienie działalności przy KDK „ARKA”. Katolicki Dom Kultury „ARKA” udostępnił wnętrza i swoje zasoby, wspomagając kadrowo pod względem pomocy, służąc radą i obsługą imprez. Niezmiernie cieszymy się z obywatelskiej inicjatywy mieszkanek Racławic. Ich działania wpisują się w dzisiejsze trendy aktywności kobiet nie tylko wiejskich. W szczególności jest to ważne dla integracji ludności lokalnej, wzmocnienia potrzeby budowania więzi w dobie mass mediów i Internetu. Cenne jest to, że panie pracujące zawodowo znajdują czas, żeby spotykać się i nawiązywać do miejscowych tradycji kulinarnych, rękodzieła i przekazywania wiedzy historycznej. Jedną z inicjatyw podjętych przez członkinie KGW było zorganizowanie wernisażu wystawy „Racławice wczoraj i dziś” dla mieszkańców wsi Racławice, a w szczególności dla seniorek Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie miało miejsce 17 października 2015 r. w Sali Kameralnej Katolickiego Domu Kultury „ARKA”. Autorkami bogatego scenariusza imprezy były panie działające w KGW. Wystawa składała się z fotografii, rękodzieła artystycznego oraz przedmiotów używanych dawniej na wsiach. Bardzo wartościowym przekazem wiedzy historycznej, dotyczącej Racławic było wystąpienie pana Mieczysława Barnata, racławickiego autorytetu w dziedzinie pielęgnowania tradycji i postaw patriotycznych, który ściśle współpracuje z Księdzem profesorem dr. Tomaszem Moskalem, pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zajmującego się historią sięgającą dawnych czasów. Prelegent znany jest z zamiłowania do historii i przybliża stale w sposób bardzo interesujący i wyczerpujący dzieje Racławic i ziemi niżańskiej. Wystąpienie pana Mieczysława Barnata było niezwykle cenne dla edukacji i podnoszenia świadomości mieszkańców Racławic w kontekście przekazu międzypokoleniowego. Bardzo cieszymy się również z obecności Niżańskiej Kapeli Ludowej, której szefuje od 40. lat pan Mieczysław Koziarz, były akompaniator w Zespole Pieśni i Tańca „Racławice”. Wiodącą solistką i duszą Kapeli jest pani Lucyna Koziarz, była wychowanka Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, jak również była tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Posanie”, który w Pysznicy, przed laty prowadziła pani dr Ewa Sęk. Cieszymy się, że zamiłowanie państwa Koziarz do folkloru jest wytrwale kultywowane i Niżańska Kapela Ludowa z wielkim zaangażowaniem przekazuje starą, ludową nutę, zdobywając wiele cennych nagród na festiwalach i przeglądach.
Gratulujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowania wernisażu wystawy, cieszymy się, że ta inicjatywa się odrodziła i z tej okazji Arka gościła amatorskich i profesjonalnych twórców kultury. Zarówno Kadra KDK „ARKA” na czele z panią dyrektor dr Ewą Sęk jak i Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z panią prezes Agnieszką Rup będą nadal starali się stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju tego rokującego w wiele w cennych wydarzeń kulturowych dzieła.


Wernisaż wystawy PLAKATYSpółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, 11 października 2015 r. zgromadził grono przyjaciół i zainteresowanych wystawą „PLAKATY”, autorstwa Michała Sęka, pochodzącego ze Stalowej Woli, obecnie mieszkającego i pracującego w Warszawie. Dyrektor SDK pan Józef Sroka uroczyście otworzył wernisaż, podkreślając różnorodność form i treści, przekazanej w pracach artysty. Powitał licznie przybyłych gości, w tym rodziców Michała Sęka - Ewę i Zbigniewa oraz rodzinę.
Dorobek artystyczny autora prac jest bardzo bogaty, są to wystawy na arenie polskiej i międzynarodowej oraz nagrody na licznych konkursach, m. in. 22. Międzynarodowe Biennale Plakatu - 2x Finalista w Warszawie, Off Golden Drum - Słowenia - 8x Finalista, Poster Gallery AMS - Finalista, Virtual Biennale w Pradze - Finalista, Greenpeace Design Awards w Australii - Finalista, International Triennia of Eco - Poster na Ukrainie - 2x Finalista, Poster Festiwal Ljubljana - Slovenia 3x Finalista, Xtract Internacional Student Design Competition w Finlandii - 2x Nagroda i Finalista, 90 Lat PKO Banku Polskiego - wyróżnienie.
Paulina, tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, w imieniu całej społeczności złożyła gratulacje, wyraziła radość z faktu, że Zespół „Racławice” uczestniczył w otwarciu wystawy. Podkreśliła, że artysta Michał Sęk przez wiele lat był tancerzem „Racławic”. Złożyła życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i na wszystkich płaszczyznach artystycznych.
ZPiT „Racławice” przygotował specjalną taneczną laurkę, w której przedstawił tańce narodowe poloneza i mazura oraz inscenizacje taneczne: „Rytm czasu” i „Ogień”. Wokalistka Dominika Sieczka zaśpiewała dwa utwory „Pięknie żyć” i „Kocham cię życie”.
Wystawa prac cieszyła się dużym zainteresowaniem, przykuwała uwagę młodzieży i dorosłych, a autor plakatów udzielał wywiadów i rozdawał autografy.


Jubileusz 70-lecia GS w NiskuZarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” 26 września z koncertem galowym, zatytułowanym „Tu jest nasz dom” na uroczystości 70 - lecia powstania Spółdzielni. Przez pierwsze dziesięć lat działalności ZPiT „Racławice” Spółdzielnia patronowała, ponosząc wszystkie koszty istnienia i rozwoju. Dzięki otwartości środowiska twórców na nowe inicjatywy, Gminna Spółdzielnia pod kierownictwem pana Prezesa Stanisława Chwieja, przyczyniła się do powstawania nowych form oferty kulturalnej, utrwalania i przekazywania tradycji, podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi. Dzieci i młodzież w tanecznej laurce zaprezentowały słodkie walentynki, racławickie owieczki, tańce krakowskie, łowickie i ze specjalną dedykacją dla pana Prezesa Stanisława Chwieja tańce szlacheckie - polonez i mazur.
Z okazji Jubileuszu 70-lecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku składamy wyrazy wdzięczności za wieloletnią, owocną współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”, za dobrą wolę, przyjazną dłoń i otwarte serce na potrzeby wychowania młodzieży do wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz szerzenia kultury polskiej w naszej „Małej Ojczyźnie”. Życzymy satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, radości z kolejnych sukcesów, zdrowia i powodzenia w realizacji dalszych planów i zamierzeń oraz życzliwości Najbliższych. Na ręce Pana Prezesa składamy życzenia i gratulacje dla wszystkich pracowników, którzy tworzyli i tworzą Społeczność Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku.


XXXV lat SDK w Stalowej Woli20 września 2015 r. dyrektor dr Ewa Sęk, Agnieszka Rup, Alicja Szewczyk z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach uczestniczyły w obchodach Jubileuszu 35 - lecia Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Zaproszonych gości, przyjaciół i współpracowników powitał dyrektor Józef Sroka i zaprosił do obejrzenia wystawy fotograficznej i plastycznej. Następnie w sali widowiskowej pracownicy SDK przedstawili część artystyczną w formie kabaretu.
Na zakończenie spotkania poszczególne delegacje składały życzenia i gratulacje. Pani dyrektor dr Ewa Sęk złożyła wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia na licznych polach działalności artystycznej, niestrudzony wysiłek w upowszechnianiu tradycji kulturowych i dostarczanie wszystkim radości przez XXXV lat działalności SDK.


Pożegnanie lata12 września 2015 r., na Podwolinie był organizowany festyn pod hasłem „Pożegnanie lata”. Bogaty program i pogoda sprawiły, że boisko szkolne przy PSP nr 4 szybko się zapełniało. Na scenie odbyły się pokazy talentów dzieci i młodzieży: wokalne, inscenizacyjne i taneczne oraz różne konkurencje dla mieszkańców. Na zaproszenie organizatorów, tj. Zarządu Osiedla w Nisku - Podwolinie wystąpił chór dziecięcy, grupa wokalna i reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej. Dzieci zaśpiewały trzy piosenki z repertuaru dziecięco - rozrywkowego, Kamila z grupy wokalnej wykonała dwa utwory pt. „Pięknie żyć” i „Przyjdzie taki dzień”, a młodzież z Zespołu zatańczyła żywiołowego rock and rolla i tańce rosyjskie. Program wokalno - taneczny został ciepło przyjęty przez publiczność, która reagowała bardzo żywiołowo i nagradzała młodych artystów gromkimi brawami.


Koncert w RCEZ Nisko1 września 2015 r. młodzież i dzieci w całej Polsce rozpoczęły nowy rok szkolny 2015/2016. Ten dzień był również bardzo intensywnie przeżywany w społeczności „ARKI”. W godzinach dopołudniowych, na zaproszenie pana dr Marcina Pilarskiego, dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” uczestniczył w inauguracji Roku Szkolnego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, podkarpackiego kuratorium oświaty oraz delegacja ze Złoczowa, na czele z opiekunami duchownymi, wyznania greko - katolickiego. Następnie w sali gimnastycznej część artystyczna rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i przemówień okolicznościowych. Pan dyrektor powitał zgromadzonych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim młodzież z Ukrainy, która w tym roku rozpocznie naukę w RCEZ. Oprawę artystyczną zapewnił występ najstarszej grupy Zespołu, która zaprezentowała trzy układy taneczne, specjalnie dobrane na tę okoliczność. Suita pieśni i tańców rzeszowskich przybliżyła bogaty folklor naszego województwa podkarpackiego. Goście z Ukrainy otrzymali taneczny prezent - ludowy taniec ukraiński - hopak. Uroczystości zakończyły się narodowym akcentem, polonezem i mazurem kontuszowym, wykonanym przez "Racławice".
Rozpoczęcie Roku Artystycznego 2015/2016Po południu, w siedzibie Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej miało miejsce „Wesołe Rozpoczęcie Roku Artystycznego”, organizowane przez Katolicki Dom Kultury „ARKA” oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Przybyło dużo dzieci, które wspaniale się bawiły wraz z Grupą Trio z Rio. Zabawom towarzyszyły liczne gry i konkursy z nagrodami oraz zapisy do różnych form działalności artystycznych, proponowanych przez KDK „ARKA”.


logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka